fb
Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu

Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu

0 212 963 2087
Okulu Paylaş!
 • twitter share
 • facebook share
 • google+ share
 • mail share
Yaş Aralığı: 3-5
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 15
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/16:25

Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu Hakkında

VEGA Okulları, 60 yılı aşkın süredir birçok alanda başarıyla faaliyet gösteren Altınhas Holding çatısı altında, 2014 yılında kuruldu. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek temel gücün eğitim olduğuna inanan; insana, insanlığa değer katmayı misyon edinen Altınbaş Ailesi eğitimdeki yolculuğuna Yönetim Kurulu Başkanımız İmam Altınbaş’ın “Zorlu Toprakların Güçlü Çocuklarını yetiştirmek” düsturu ile çıktı. 2011 yılında önce Altınbaş Üniversitesini hayata geçiren holding, üniversitenin kısa zamanda elde ettiği başarılardan aldığı ilhamla VEGA Okullarını hizmete soktu. Hâlihazırda; Sultanbeyli, Beylikdüzü ve Bahçeşehir Kampüslerinde hizmet veren kurum, kampüs sayısını ve verdiği eğitimin standartlarını her geçen yıl daha da yükselterek, holdingin diğer sektörlerde elde ettiği liderliği eğitim sektöründe de yakalamak hedefindedir. Bu hedefe ilerlerken, hızla değişen günümüz dünyasında VEGA Ailesinin tek değişmezi Atatürk’ümüzün rehberliği olacaktır.
VEGA EĞİTİM VİZYONU
Bilişsel gelişimin %80’inin tamamlandığı okul öncesi dönem, çocukların öğrenme potansiyelinin çok yüksek olduğu, hayatlarının en önemli dönemidir. Doğru şartlar altında, ideal bir program çerçevesinde verilen doğru eğitimler bu kapasitenin genişletilmesine imkân sağlar. VEGA Okullarında, 4 yaştan itibaren oyunla harmanlanmış özel bir eğitim programı ile altyapısı hazırlanan öğrenciler, 5 yaş sınıflarında; okuma-yazma, yabancı dil (İngilizce ve Almanca), matematik okuryazarlığı ve kodlama çalışmalarına başlar. Böylece okul öncesi eğitime VEGA Okullarında başlayan öğrenciler hayata diğerlerinden avantajlı bir başlangıç yapar. Tüm kademelerde “Yapılandırmacı” bir eğitim anlayışına sahip olan okullarımızda öğretme ve öğrenme süreçleri “Öğrenci Merkezli” olarak şekillendirilir. Kalıcı öğrenmenin sağlandığı bu sistem ile anaokulundan liseye geleceğin ayrıcalıklı nesilleri yetiştirilir. Her sınıf kademesi için ders planlamalarının VEGA Okulları Genel Müdürlüğünce ve Altınbaş Üniversitesi rehberliğinde yapılandırıldığı okulumuzun tüm kampüslerinde eğitim böylece standart altına alınmıştır.
“Özel Öğretim Tasarımı” ile Maksimum Öğrenme Vadediyoruz
VEGA Okulları: “Normal şartlar altında her çocuk her şeyi öğrenebilir; ancak her çocuk farklı şekilde öğrenir!” şeklinde özetlenebilecek Öğrenme Stillerini benimsemiş bir eğitim kurumudur. Öğretimde, Öğrenme Stillerini azami dikkate alan VEGA Okulları, 2. sınıftan itibaren öğrencilerinin öğrenme stilini (görsel, işitsel, dokunsal ya da kinestetik) uluslararası bir testle tespit eder, öğrenim sürecini öğrencilerinin öğrenmedeki farklılıklarını dikkate alarak yapılandırır ve böylece onlar için maksimum öğrenme ortamı sağlar.
Yabancı Dili Avrupa Standartlarında Edindiriyoruz
Anaokulundan liseye uzanan süreçte nitelikli bir yabancı dil eğitimi VEGA Okullarının olmazsa olmazları arasındadır. Dil öğretiminde dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen VEGA Okulları, Avrupa standartlarında bir dil eğitimi verir. Eğitimi verilen 1. yabancı dil “evrensel dil” olarak kabul gören İngilizce olup 2. yabancı dil Almancadır. VEGA Okulları, yabancı dil eğitiminde dili “öğretmekten” çok öğrencilerin dili “edinmelerini” sağlamayı hedefler. Yani dil, öğrencilere, bir süre sonra unutacakları pek çok dilbilgisi kuralını ezberleterek değil, bu kuralların farkında olmadan ancak neyin doğru olduğuna dair bir “his” geliştirilerek kazandırılır.
Geleceğin Dili Kodlama ile Geleceğe Hazır Bir Nesil Hedefliyoruz
VEGA Okulları değişen teknoloji, üretim şekilleri ve alışkanlıkların bize yepyeni bir geleceği haber verdiği günümüzde, geleceğin söz sahibi bireylerini yetiştirmeyi hedefler. Bunun yolunun sürekli güncellenen eğitim içeriğinden geçtiğini bilen VEGA Ailesi, öğrencilerini 5 yaştan itibaren Kodlama eğitimi tanıştırır. Çağın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren alanların temeli olan Kodlama becerilerini küçük yaşta edinen VEGAlılar Endüstri 4.0 ve geleceğin mesleklerine hazır olarak yetişir. Kodlama eğitimi, ortaokul ve lise kademelerinde kapsamı genişletilerek robotik adıyla devam eder. Algoritmik düşünme becerilerini geliştiren kodlama ve robotik çalışmaları ile öğrencilerin bilgi ve teknoloji üreten bireylere dönüşmeleri için önemli bir altyapı hazırlanır.
VEGA YETENEK AKADEMİSİ İle Çok Yönlü Öğrenciler Yetiştiriyoruz
Akademik başarı; sosyal, fiziksel ve duygusal açıdan topyekûn bir gelişimin eseridir. Bu nedenle VEGALI her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda en az bir enstrüman ile kendini ifade edecek ve en az bir spor branşını hayatına katacak şekilde yetiştirilir. Spor ve sanat alanlarında öğrencilerine zengin seçenekler sunan VEGA Okullarının amacı; öğrencilerinin kendilerini tanımaları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri için onlara gereken desteği vermektir. 3. sınıfın sonuna dek solfej eğitimleri tamamlanan VEGAlılar, 4. Sınıftan itibaren deneyimli öğretmenlerinin yaptığı testlerle yetenek ve anatomik özellikleri doğrultusunda bir enstrümana yönlendirilir. Öğrencilerinin spor alanındaki yeteneklerini yönlendirmek için ise 4. sınıf öğrencilerine Antropometrik ölçüm yapan VEGA Okulları, öğrencilerinin fiziksel gelişimlerini mezun olana dek takip eder.
Aynı Anda Hem Mutlu Hem Başarılı Bir Öğrenci Olmak Mümkün
VEGA Okulların ilk hedefi mutlu çocuklar yetiştirmektir. Ancak mutluluk ve akademik yeterlilik düzeyinin birbirinden ayrı ve uzak sistemler olmadığını da kabul eder. Özenli çalışmaların sonucu olarak yapılandırılan VEGA Akademik Programının öğrenciler tarafından tam olarak kavrandığından emin olmak için öğrenciler yıl boyu akademik kadronun yakın takibi altındadır. Düzenli olarak uygulanan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin sıklıkla ölçüldüğü VEGA Okullarında herhangi bir konuda öğrenme eksiği tespit edilen öğrenciler için ek çalışma ortamları sağlanır. Ek çalışmalar, eksik konular yeni bir konuya geçilmeden önce tamamlanacak süratle düzenlenir. Böyle bir sistemle akademik başarı kaçınılmazdır!
Öğrencilerimiz Mentor Öğretmenlik Sistemi İle Bire Bir Takibimizde
VEGA Okullarında ortaokul ve lise kademelerinde her öğrenciye bir mentor öğretmen bire bir danışmanlık yapar. Her 10 öğrenciye 1 mentor öğretmen atamasının yapıldığı bu sistem ile öğrenciler çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi, gelişimlerini belirli aralıklarla mentoru ile birlikte değerlendirerek eksikleriyle ilgili gereken önlemleri almayı öğrenir. Öğrenciler akademik olduğu kadar sosyal alanlarda da mentorunun takibindedir. Veliye de düzenli geri dönüt sağlayan mentorlar okul ve ev arasındaki iletişim ve koordinasyonun arttırılmasında önemli bir rol üstlenir.
Ulusal Sınavlara “VEGA Özel Hazırlık Programı” İle Hazırlıyoruz
VEGA Okullarında Lise Giriş Sınav hazırlıkları 5. sınıftan, Üniversiteye Giriş Sınav hazırlıkları ise 9. sınıftan itibaren başlar. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan özel çalışma kitapçıkları ile desteklenen eğitim sürecinde öğrencilerin derslerde edindiği kazanımlar düzenli bir sınav programı ile değerlendirilir. VEGA Okulları, öğrencilerini yazılı sınavlar, özel seçilmiş sorulardan oluşan “Gelişim İzleme Sınavları” ve deneme sınavları ile ulusal sınavlara güçlü bir şekilde hazırlar. Sınav başarılarını artırmak için; sınav bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları da yürütülür.


Üstün Potansiyellilere Özel Destek
VEGA Okulları akademik kadrosu çeşitli konularda üstün yetenekli olan öğrencilerini bilimsel tanılama yöntemleriyle keşfeder ve bu potansiyelin doğru eğitimlerle en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler. Bu desteği, onları farklı sınıflara toplayıp diğer öğrencilerden ayrıştırarak değil, onlarla hafta içi okul saatleri dışında ve/veya hafta sonları yeteneklerine göre özel çalışmalar yaparak sağlar.


VEGA okullarının Beylikdüzü kampüsünde bulunan Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu 'nda güne Sardunya Catering' tarafından hazırlanan zengin, besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı ile öğrencilerine eğitim için hazır hale getirir. Kahvaltı sonrası gün içerisinde yapılacaklar için öğrencilerle bir arada sınıflara geçilir. VEGA eğitim programında öğrencilere sorgulama, araştırma temel alınarak öğrenmenin erdemine keşif başlar. Öğrenme çocuklar için hem merak uyandırıcı hem eğlenceli yöntemler ile yapılır. Sosyal hayatta yapacağımız her şey küçük yaştan itibaren öğrenildiği için Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu bu felsefeyle öğrencilerini çeşitli yöntemler uygulayarak dolu dolu hazırlar. VEGA anaokulunun en önemli özelliklerinden biri de Türkçe ile beraber İngilizce eğitimi veren öğretmenlerin derste bir arada bulunmasıdır. Çocukların anlamadıkları noktada diğer öğretmen devreye girmektedir. Bu yöntem çocukların daha fazla ilgi görmesini sağlamaktadır. Anaokulunun programı 6 temel gelişim alanına dair etkinlikler içerir. Bu etkinliklerde öğrencileri, toplumda değer gören ve güvenli bireyler olmayı, işbirliği içinde çalışmayı, akademik etkinliklere karşı olumlu bir tutum geliştirmeyi ve uygun sürelerde etkinliklerini tamamlamayı öğrenirler. Öğrenciler bu becerilerini geliştirerek toplumda özel bir edinir, toplumun dinamiğine hemen uyum sağlayarak öne çıkar ve liderlik vasıflarına sahip olurlar. Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu 'nda konu veya dersi algılamaya en yatkın yöntem hangisiyse o yöntem ve ekipmanlar tercih edilmektedir. Kurumda bu doğrultuda GEMS eğitimi, şekil ve uzman kavramlarının anlaşılabilmesi için fen ve matematik atölyeleri, yaşadıkları evreni daha iyi tanımaları için Planetarium - Gök Bilimi dersleri uygulanmaktadır. Okul çocukların bazı konularda dış dünyada edinmeleri zor bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Çocukların ince ve kaba motor becerilerinin gelişmesi amacıyla müzik ve sanat atölyelerinde yeteneklerin keşfedilmesi için çalışılmaktadır. Anaokulunda ayrıca orff, Beden Eğitimi - Yoga – Jimnastik, görsel sanatlar dersleri işlenmektedir. Anaokulundan itibaren çok kültürlülük anlayışı çerçevesinde dil öğrenimi akademik, bilişsel gelişim ve bilginin yapılandırılması için çok büyük önem taşır. Anaokulunda öğrencilerin sağlık durumları sürekli olarak takip edilerek velilerimizin bilgisi dahilinde öğrencilerimize ateş düşürücü, ağrı kesici vb. ilaçlar verilebilmektedir. Acil durumlarda veliye ulaşılamadığı durumlarda en çocuklar en yakın hastaneye götürülür.

Duyurular Ve Etkinlikler

Fiziksel İmkanlar

Yemekhane
Havuz
Kapalı Spor Salonu
Konferans Salonu
Laboratuvar
Sanat Atölyesi
Kütüphane
Müzik Odası
Oyun Alanı
Bahçe
Akıllı Tahta

Hizmetler

Güvenlik
Rehberlik
Yaz Okulu
Servis
Organik Beslenme
Oyun Grubu

Dil Olanakları

İngilizce

Sportif

Jimnastik
Yüzme
Futbol
Voleybol
Basketbol

Sanatsal

Bale
Modern Dans
Drama
Görsel Sanatlar
Tiyatro
Halk Oyunları
Dans
Orff

Kulüpler

Satranç
Müzik Kulübü
Proje Kulübü
Gezi Kulübü
Bilişim Kulübü
Ekoloji
Seramik Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
İzcilik

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nedir?

- Gems ve High Scope

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Dışarıdan hazır geliyor

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

Yorumlar

 • Y. Ş.

  Okulda ciddi anlamda yok yok. Çocukların anaokulu kademesinden başlayarak her aştıkları basamakta neye ihtiyaç duyacaklar ise, öğrenmeleri ve gelişmeleri için ne gerekli ise okulda mevcut

 • D. Y.

  Beslenmedeki özenleri ve çalıştıkları firmanın hassasiyeti bizi çok mutlu ediyor. Bu kadar küçük yaşlarda beslenme okullarda çok önemli. Sanatsal dersler işliyorlar ve bu sayede çocukların küçük yaşta bir şeyleri tatmasını ve öğrenmesini sağlıyorlar

 • A. K.

  Okulda sık sık bahçe etkinliği yapan çocuklar dışarıda vakit geçirilebiliyor. Bizim oturduğumuz siteler ve sokaklarda maalesef bu çok mümkün değil

 • H. U.

  Çift öğretmen uygulaması beni çok mutlu ediyor. Bu yaştaki çocuğun direk olarak İngilizce olan bir konuşmayı algılaması zor. Bu yöntemle bence çok daha iyi verim alıyorlar

 • Ö. H.

  Okulda sabah kahvaltısından itibaren hiçbir şeyi düşünmüyorum. Oğlumun güvenli bir ortamda olduğunu biliyorum

"Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu" Hakkında Yorum Yap

Ad Soyad *
Okulla ilgili olumlu bulduğun yanlar:
Okulla ilgili olumsuz bulduğun yanlar:

Özel Beylikdüzü Vega Okulları Anaokulu İletişim Bilgileri

Gökevler Mahallesi 538. Sokak No:41 Esenyurt / İstanbul
0 212 963 2087
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum