fb
Özel Koray Varol Akademi İlkokulu

Özel Koray Varol Akademi İlkokulu

0 212 963 2075
Okulu Paylaş!
  • twitter share
  • facebook share
  • google+ share
  • mail share
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 24
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:00/15:35

Özel Koray Varol Akademi İlkokulu Hakkında

Koray Varol Akademinin geçmişi büyük başarılara imza atacak üst düzey bir okul olmanın altyapısını sağlayan deneyim ve birikimlerle doludur.

Misyon

Koray Varol Akademinin misyonu, başarı ve mutluluğu yaşam biçimi haline getirmiş, fark yaratan bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Koray Varol Akademinin vizyonu, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş ve uluslararası eğitim standartlarını benimsemiş, yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında üst düzey donanıma sahip bireyler yetiştiren Türkiye’nin önde gelen ve örnek alınan eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Deneyim

2010 yılında Butik Dershane ile yola çıkan Koray Varol ve ekibi, 2013 yılında yayıncılık hayatına başlamıştır. KVA Yayıncılık çatısı altında özellikle Lise Giriş Sınavlarına yönelik yayın üreten markamız, ülke çapında uzmanların tercih ettiği kaynak yayınlardan biri olmuştur.

Butik Okul

Koray Varol Akademi bu deneyimini, mimarisinden organizasyon yapısına, eğitim programından öğrenci sayısına, her detayın bireye özel çözümlere yoğunlaşmak için tasarlandığı butik bir okula dönüştürmüştür.

Fiziksel İmkanlar

1426 m2 arazi üzerine kurulu, 6000 m2 kapalı alandan ve 1071 m2 bahçe alanından meydana gelen okulda 1 adet 4 yaş ve 1 adet 5 yaş olmak üzere iki adet anasınıfı bulunmaktadır.

Önceliklerimiz

•Koray Varol Akademinin yönetim ve eğitimci kadrosu; sevecen, yaratıcı, duyarlı ve pozitif bir ortamda öğrenmeyi kolaylaştıracak bir sistem geliştirdi. Bu sistem doğrultusunda kurumumuza ait her bir öğrenci, öğretmen ve anne-babanın desteklendiklerini hissedecekleri hem olumlu hem de güvenli bir ortam oluşturuldu.
•Okulumuz bünyesinde önceliğimiz; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, anne-babalarımız ve destek personelimizdir. Okulumuz birimlerinin tüm çalışanları her biri için yapılacak çalışmaların bir diğerine olumlu katkı sağlayacağının bilincini taşır.

Öğrencilerimiz

•Okullar çocuklar içindir. Koray Varol Akademi bu farkındalıkla onların sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri, geleceğe hazırlanmaları için okul bünyesindeki tüm detaylara hassasiyetle yaklaşır.
•Okulumuzun mekânsal düzenlemeleri, programları, akademik, sosyal ve kişilik gelişimine yönelik tüm süreçleri maksimum verime yönelik stratejik bir plan eşliğinde oluşturulur.

Başarılı Öğrenciler

•Okulumuzun eğitim yaklaşımında öğrencilerimizi öğrenmeye meraklı, aktif ve ilgili kılmak için onların bireysel ihtiyaçlarına uygun koşullar göz önünde bulundurulur.
•Kendini başarılı hisseden bir öğrencinin hayatın diğer alanlarında da kendilik imgesinin güçlü ve değerli olacağı bilinciyle öğrencilerimizin azimli, öz güveni yüksek bireyler olmalarını sağlayabilmek için eğitim vizyonumuzun merkezinde onların içsel motivasyonları yer alır.
•Her bir öğrenci biriciktir ve hepsinin kendisine özgü yetenekleri, ilgileri, öğrenme tarzları vardır. Kurumumuz bilimsel yöntemler ile her bir öğrencinin potansiyelini, eğilimlerini, yatkınlıklarını ölçer ve ortaya çıkarır. Farklı birimlerimizin kadrosunda yer alan tüm eğitimcilerimiz öğrencilerimizi okula kabulden itibaren tüm süreç boyunca destekler, onları yeteneklerinden öğrenme stillerine kadar her alanda değerlendirmeler yaparak sürekli takip eder. Böylece öğrencilerimizin başarı grafiği ölçülebilir, kanıta dayalı, sistematik bir yol haritası çıkarılmış olur.
•Her öğrenci öğrenebilir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin güçlü yanlarına yapılacak yatırımın onların geleceğe hazırlanmalarının en pratik ve güvenli yolu olduğunu göstermektedir. Okulumuz da yaptığımız her bir değerlendirmenin ayrıntılı raporlarını oluşturur, bu raporları ilgili kişilerle paylaşır ve varsa alınabilecek önlemleri belirler.

Yeteneksiz Çocuk Yoktur

•Günümüzün bilimsel çalışmaları kariyer planlama sürecinin okul öncesi dönemde başladığına dair önemli veriler sunar. Okul öncesi dönemde kariyer planı yapmak; çocukların değerlerini, ilgilerini, yeteneklerini, sahip oldukları becerilerini geliştirdiği gibi onların gelecekteki hayatlarına emin adımlarla ilerlemesini de kolaylaştırır.
•Koray Varol Akademide, DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile iş birliğinde “Çözüm Odaklı İletişim Kültürü” içinde, öğrencilerin 4 yaşından itibaren yetenekleri belirlenir ve geliştirilir. Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) tarafından geliştirilen "Yetenek Belirleme ve Kariyer Programı" çocukların erken dönemde sahip oldukları yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerini keşfetmeyi amaçlar. Bu program, çocuğun yeteneklerini hatta mesleki eğilimlerini, beceri alanlarını ölçerek çocuğun ilerleyen hayatında nasıl bir yol çizeceği konusunda anne-babaları, öğretmen ve okul rehberlik birimini bilgilendirir. Yeteneklerle akademik başarı ve meslek ilişkisi arasında çok güçlü bir bağ vardır.
•Koray Varol Akademi, sorunların aşılması için her çocuğa özel ilgi gösterir. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsünden alacağı destekle, yurt dışında yavaş yavaş bir gelenek halini alan “travmaya duyarlı okullar” girişimi Türkiye’de başlatma kararındadır. Koray Varol Akademide çocuklar bilgiyi ezberlemeyi değil “bilgi üretmeyi” öğrenirler. Doğru soruları sormak, eleştirel ve yaratıcı düşünmek, yeni perspektifler geliştirmek bir düşünme ve yaşam biçimi haline getirilir.

Kendine Güvenen Çocuklar

•Bir çocuğun sadece başarıya ulaşabilmesi için değil; başkaları ile sağlıklı etkileşime geçebilmesi için de kişisel ve sosyal beceriler geliştirmesi gerekir.
•Bir çocuğun kendine güvenmesi için
•Kendine güvenmesini engelleyen sorunları varsa çözmek, anne-babaların ihtiyaç duyduğu desteği vermek,
•Ebeveynlerin tutumları ile çocuğun tutumları arasındaki ilişkiyi göstermek,
•"Gelişimsel Rehberlik Programı" ile her yaş grubu için geliştirilmiş grup etkinlikleri yapmak,
•Okul ortamında çocuğun güvenli bir biçimde kendini ortaya koyabileceği aktivitelerde bulunmasını sağlamak gerekir.
•Bir çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek için
•Kendi sorumluluklarını alması yanında ailelerine, okula ve topluma yönelik sorumluluk duygularını geliştirmeyi hedefleyen aktiviteler yapmak gerekir.

Öğrencilerimiz Bizim İçin Değerlidir

Okulumuz, rehberlik ve psikolojik danışma biriminin uygulamaları, planları öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerine yöneliktir. Çalışmalar; önleyici, destekleyici ve geliştirici olarak üç ana zemin üzerinde toplanır.

•Herhangi bir öğrencimizin yaşadığı duygusal ya da davranışsal sorunu onu yargılamadan çözmenin en pratik yolları araştırılır. Olası sorunları önceden çeşitli envanterler ve öğretmen gözlemleriyle belirlenir.
•Okulumuzun örgütlenmesi ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylaştıracak biçimde yapılandırılmıştır.

Öğretmenlerimiz

•Okulumuz güvenli okul anlayışına göre yapılandığı için öğretmenin kendisini güvende ve değerli hissetmesi bizim için önemlidir. Okul yönetimimiz kendisini önemsenmiş hisseden bir öğretmenin; öğrencileriyle, anne-babalarla ve diğer okul çalışanlarıyla ilişkilerinin sağlıklı olacağının bilincindedir.
•Okulumuzda öğretmenlerimizde yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği ve iletişim becerilerinin olmasına önem verilir. Bunun için eğitimler düzenlenir.
•Okulumuzda öğretmenlerin etkili ve yeterli olmaları, profesyonel gelişimleri için onlara imkân, zaman ve kaynak sağlar.
•Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini diğer öğretmenlerle paylaşarak birlikte gelişmeye dayalı bir kültürleri vardır.
•Müfredattaki ve eğitim bilimlerindeki gelişmeleri yakından takip eder, kendini her zaman güncel tutar.
•Öğretmenlerimiz yaptıkları çalışmalarda takım çalışmasına, birimler arası iş birliğine önem verir.

Anne ve Babalarımız

•Okulumuz öğrencilerinin anne-babaları ve birlikte yaşadığı diğer bireyler bizim için son derece önemlidir. Sağlıklı okul ortamının oluşabilmesi için okul yönetimi, öğretmen ve veli iş birliğinin önemlidir. Okulumuzda bunu destekleyecek ve geliştirecek çalışmalar yapılır.
•Okulumuz "Okul-Aile Birliği"nin diğer adı "Anne-Baba Kulübü"dür. Kulübün hedefi anne-babalarımızın Koray Varol Akademinin bir parçası olduklarını hissetmelerine yardımcı olmaktır.
•"Anne Baba Kulübü"nün varlığı ve sürekliliğinin bu gruptaki ebeveynlerin çabaları, katkıları ve katılımlarıyla gerçekleşir.
•Okulumuzda, anne-babaların çocuklarıyla ilişkilerinin sağlıklı yürümesi, ebeveynlik becerilerinin artırılması, çocuklarını daha iyi tanımaları için "Anne-Baba Seminer Programı" düzenlenir. Seminerlerimiz hem okulumuz çalışanları hem de alanında deneyimli uzmanların sunumları ile gerçekleşir.
•"Anne-Baba Seminer Programı" her yıl anne babalara yönelik hazırlanan "İhtiyaç Belirleme Anketi" sonuçlarına göre düzenlenir.
•"Koray Varol Akademi Bülteni"yle belirli aralıklarla velilerimiz haberdar edilir.

KORAY VAROL AKADEMİ OKULLARI

Koray Varol Akademinin temel amacı öğrencilerini 8. sınıf bitiminde en prestijli ve yüksek nitelikli liselerde eğitim almaya hak kazanacakları düzeye getirmektir. Bu amaçla oluşturulan eğitim sistemiyle öğrenciler anaokulu seviyesinden başlayarak üst düzeyde bir eğitim almaya başlar. Bilimsel, yalın, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır. Butik dershane kültüründen getirdiğimiz, her öğrenciyle bire bir ilgilenme anlayışımız okul kültürümüzün temelini oluşturmaktadır.

Koray Varol Akademi, akademik başarının yanı sıra sanat, kültür ve spor ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, iki yabancı dili aktif olarak kullanabilen sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler ve bu bireyleri hedefledikleri üst düzey liselere yerleştirir.

İLKOKUL

Koray Varol Akademi İlkokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, başarı ve potansiyel odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Akademi eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Koray Varol Akademi İlkokulu, akademik başarıların yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişimleri; ulusal ve uluslararası yaklaşımlar kullanılarak uzman öğretmenlerle takip edilir. İlkokul programı bilgiyi direk aktarmak yerine, bilgiyi öğrencilerin keşfetmesini hedefleyen, değer ve beceri kazandırmaya odaklı sade ve anlaşılır yapıda hazırlanmıştır.
Koray Varol Akademi İlkokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), Milli Eğitim Bakanlığı programıyla bütünleşik bir şekilde 4. sınıfın sonuna kadar uygulanır. KVA İlkokulu kurulduğu ilk yıl PYP aday okulu olacaktır. İki yıl içinde tüm akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası otoritelerden onay almış bir dünya okulu olmayı hedeflemektedir.

PYP (Primary Years Program - İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir program modeline sahiptir. PYP, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olmaları sağlanır.

İlk Yıllar Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içinde olma çabasını destekler. İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve ayırt edici özelliği 6 adet disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Bu temalar (kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi) IB dünya okullarına yerel ve küresel sorunları programlarına entegre etme fırsatı sunar. Böylece öğrenciler, dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarlar. Tematik öğrenme aynı zamanda bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur.

Programda 6 temel ders bulunmaktadır. Bunlar; dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, kişisel toplumsal eğitim ve beden eğitimidir.
İlkokul programında akademik dersler, STEAM, sanat ve spor programın 4 temel bileşenidir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu dört temel bileşene hizmet etmektedir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Akademi İlkokul Temel Amaçları

•Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı
•Doğru insan olmanın erdemlerine sahip
•Eleştirel düşünebilen
•Problem çözebilen
•Yaratıcı
•Disiplinli
•Öğrenmeyi öğrenen
•Bilgi transferi yapabilen
•Çevreye duyarlı
•Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren
•Hedeflerini belirleyip sorumluluklarının farkına varan
•Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren
•Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren
•Soran, sorgulayan
•İletişim ve empati kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.

İLKOKUL PROGRAMI

Koray Varol Akademi İlkokul eğitimi, üst düzey liselere hazırlanmaya odaklanmış ortaokul eğitimine öğrencileri mümkün olan en güçlü akademik, sosyal ve duygusal gelişim ile başlatmak için kurgulanmıştır.

Eğitim programı sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, PYP çatısı altında birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar yapılarak öğrenme kolaylaştırılmaktadır. Etkin öğrenme, bireysel hız, küçük adımlar, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer almaktadır.

İlkokul programında,

•Araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.
•4C becerileri denilen Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, İletişim ve İşbirliği programın merkezinde yer alır.
•Problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır.
•Girişimcilik teması her sınıf kademesinde programın önemli bir bölümünü oluşturur.
•Sanat ve spor programın yapı taşlarıdır. Bir sanat dalı ile uğraşan, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.
•Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir.
•İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda uzmanlaşmış sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi derslerine o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmenleri girer.
•4. sınıf düzeyinde, Matematik, Fen Bilimleri derslerine branş öğretmenleri girerken Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerine ise o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış sınıf öğretmenleri girer. 4. sınıflarımıza derse giren branş öğretmenleri, bu sınıf düzeyinde uzmanlaşmış, sınıf öğretmenliği pedagojisine hakim branş öğretmenleridir.
•İngilizce, İkinci Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Yoga ve Dans, STEM, Satranç, Sosyal Etkinlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (sadece 4. Sınıfta) derslerine branş öğretmenleri girer.
•1. sınıftan itibaren matematik derslerinin bir saati matematik laboratuvarında yapılır.
•3. Sınıftan itibaren başlayan fen bilimleri dersinin bir saati fen laboratuvarında yapılır.
•Ana dilde kendini ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi ilkokul programının en önemli parçasıdır. Türkçe programı ile dinlediği ya da okuduğu metinleri derinlemesine analiz edebilen, yorumlayabilen, kendi metinlerini yazabilen, kendini doğru bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Bu nedenle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır. Türkçe dersi drama ve yaratıcı yazma çalışmaları ile de desteklenir.
•Proje tabanlı öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler o tema için planlanan bir proje ile öğrenme süreçlerini ürüne yansıtırlar. Her sene sonunda okulumuzda bir proje şenliği gerçekleştirilir.
•Sorumluluk geliştirme anlayışıyla öğrencilerimize yapabilecekleri kadar ödev verilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde düzelttirilir. Verilen ödevler ve yoğunlukları, velilerimiz tarafından da portaldan takip edilebilir.
• 1, 2 ve 3. Sınıflarımızda müzik derslerinde; müzik kültürü, ritim çalışmaları ve Orff çalışmalarına yer verilir. 3. Sınıftan itibaren bunlara ek olarak nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri başlar. 4. sınıftan itibaren müzikte branşlaşma uygulamasına geçilir. Öğrencilerimiz seçtikleri bir enstrümanın (piyano, gitar, keman, yan flüt) eğitimini almaya başlar.

Yabancı Dil Eğitimi

•Yabancı dil öğretimi eğitimimizin en önemli unsurlarından biridir. Birinci yabancı dil olarak İngilizce öğretilir. İngilizce derslerinde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.
•Dil edinimine ve öğrencileri konuşturmaya yönelik hazırlanan özel bir ilkokul programımız vardır.
•İngilizce eğitiminde her öğrencimiz seviye bazında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir.
•Okul öncesinde başlanan İspanyolca öğretimi ilkokulda da devam ettirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

•1, 2 ve 3. sınıfta düzey ölçme çalışmalarında sınav uygulanmaz. Öğrencilerimizin gelişimi öğrenci gelişim dosyası (Portfolyo) ile değerlendirilir. Öğrenci gelişim dosyası, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrencilerin öğrenme motivasyonunu geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarını oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisini geliştirmesidir. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz gelişim dosyalarının sunumunu yaparlar. Gelişim dosyası uygulaması, 4. sınıflarımızda da vardır. Öğrenci gelişim dosyaları elektronik olarak da portal üzerinden takip edilebilir.
•Öğrenci çalışmaları; gözlem, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilir ve öğrencilerimize düzenli olarak dönüt ve düzeltme verilerek gelişimleri sağlanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

•Öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini bire bir takip eden bir rehberlik birimimiz ve Davranış Bilimleri Enstitüsü rehberliğinde hazırlanan özel bir rehberlik programımız bulunur.
•Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik saatinde Davranış Bilimleri Enstitüsünün danışmanlığında okulumuza özgü hazırlanan özel bir program uygulanır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

•Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik, akademik ders kazanımları ile uyumlu, öncelikle yaşadıkları şehri tanımalarına yönelik hazırlanan bir gezi programımız vardır. Gezi programları, yaş grubu özelliklerine uygun, bütüncül bir program anlayışı ile hazırlanır. Geziye gitmeden önce gidilecek yer hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, gezi deneyimlerini özel görsel ve yazılı materyaller ile somutlaştırır.
•Her yıl öğrenci ve velilerimizin birlikte katılımı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri yapılır.
•Öğrencilerimize her yıl geniş bir yelpazede sanat, spor ve akademik alanlarda farklı sosyal etkinlik seçenekleri sunulmaktadır. Öğrencilerimiz arzu ettikleri sosyal etkinlikte eğlenerek öğrenmekte ve birçok beceriyi kulüpler aracılığı ile geliştirmektedirler. Bu sosyal etkinliklerden bazıları; binicilik, tenis, Lego robotik, yelken, dans sporu, modern dans, bale, tiyatro, tekvando, okçuluk, izcilik ve dağcılık, jimnastik, satranç, halk oyunları, yaratıcı yazarlık (Future Problem Solving), Destination Imagination, akıl oyunları, bilim uygulamaları, Eko Okul, seramik, ebru, karakalem ve benzeridir.
•Okulumuzda her ay düzenlik olarak yazar günleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarları ile buluşarak atölye çalışmaları yaparlar.
•Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenli konferans ve söyleşiler gerçekleştirilir. Bu konferans ve söyleşilerin bir kısmı velilerimize yönelik yapılır.

Zaman Akışı ve Akademik Takvim

•Okulumuzda her gün 8 ders saati yapılır. Okulumuz 8.15’te sabah sporu ile başlar. 15.35’te ise son ders biter. 1. dersin sonunda 09.05’te sabah kahvaltısı yapan öğrencilerimiz 11.40’ta öğlen yemekleri yer ve son dersten bir ders önce 14.40’ta ikindi kahvaltısı yaparlar. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.
•Okulumuz 4 çeyrek dönemdir. Her çeyrek dönem bitiminde öğrencilerimize bir gelişim karnesi verilir. 1. ve 2. çeyrek dönemler ile 3. ve 4. çeyrek dönemler arasında birer hafta tatil yapılır. 2. çeyrek dönem sonunda ise iki haftalık yarı yıl tatili yapılır.
•Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının her sene ilan ettiği tarihten bir hafta önce açılır, bir hafta sonra kapanır.
•Okulumuzun akademik takvimi her sene ağustos ayında internet sitemizde ilan edilir.
•Okulumuzda para yerine akıllı kart sistemi kullanılır. Akıllı kart sistemi sayesinde belirli gıdalara alerjisi olan öğrencilerimizin bu gıdalara erişimi engellenmiş olur.

Ulaşım

•Öğrencilerimiz okula, okul taşıtı ile gelip giderler.
•Okul taşıtlarını trafikte izleme sistemi (uydu servis takip sistemi) ile hangi servisimizin hangi güzergahta olduğu her an görülebilir.

Fiziksel İmkanlar

Yemekhane
Bilgisayar Laboratuvarı
Kapalı Spor Salonu
Konferans Salonu
Laboratuvar
Sanat Atölyesi
Kantin
Kütüphane
Müzik Odası
Oyun Alanı
Revir
Bahçe
Akıllı Tahta
Sera
Mutfak Atölyesi
Spor Alanı

Hizmetler

Güvenlik
Rehberlik
Yaz Okulu
Servis
Haftasonu Eğitim
Organik Beslenme

Dil Olanakları

Fransızca
Almanca
İngilizce
İspanyolca

Sportif

Futbol
Judo
Masa Tenisi
Hentbol
Voleybol
Basketbol
Tenis
Eskrim
Atletizm
Okçuluk
Jimnastik
Yoga
Badminton
Taekwondo

Sanatsal

Fotoğrafçılık
Bale
Heykel
Sinema
Dekoratif Sanatlar
Orkestra
Origami
Modern Dans
Drama
Görsel Sanatlar
Tiyatro
Ebru
Perküsyon
Piyano
İngilizce Drama
Koro
Halk Oyunları
Dans
El Sanatları
Orff
Gitar

Kulüpler

Seramik Kulübü
Satranç
Binicilik Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
Müzik Kulübü
İzcilik
Proje Kulübü
Gezi Kulübü
Kaya Tırmanışı
Bilişim Kulübü
Gazetecilik
Ekoloji
Akıl ve Zeka Oyunları
Değerler Eğitimi
Planetarium - Gök Bilimi
Robotik ve Kodlama

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Mesleki Rehberlik

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 1

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Hayır

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 11-15

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- MEB Odaklı

- İşbirlikli Öğrenme Modeli

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Nadiren

"Özel Koray Varol Akademi İlkokulu" Hakkında Yorum Yap

Ad Soyad *
Okulla ilgili olumlu bulduğun yanlar:
Okulla ilgili olumsuz bulduğun yanlar:

Özel Koray Varol Akademi İlkokulu İletişim Bilgileri

Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:41 Seyrantepe, İstanbul
0 212 963 2075
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum