fb
Füzyon Koleji

Füzyon Koleji

Füzyon Koleji, eğitim anlayışı tüm şubeleri hakkında detaylı bilgileri zaman kaybetmeden kolaylıkla ulaşın, okulla hemen iletişime geçin.

Füzyon Koleji İle İletişime Geç

Başarılı

Bilgileriniz Başarılı bir şekilde Tamamlandı! En kısa sürede okul.com.tr sizinle iletişime geçecek.

Anaokulları

Füzyon Koleji Anaokullar

Füzyon Koleji anaokullarını
inceleyin.

İNCELE
Anaokulları

Füzyon Koleji İlkokullar

Füzyon Koleji ilkokullarını
inceleyin.

İNCELE
Anaokulları

Füzyon Koleji Ortaokullar

Füzyon Koleji ortaokullarını
inceleyin.

İNCELE
Anaokulları

Füzyon Koleji Liseler

Füzyon Koleji liselerini
inceleyin.

İNCELE

Füzyon Koleji Hakkında

  • Eğitim Felsefesi

Füzyon Koleji vermiş olduğu eğitimi 4 ana başlık altında belirtmiştir.

  • Akademik Füzyon
Akademik Füzyon, bilgiye hem çok hızlı hem de çok farklı sözel ve görsel kaynaklardan ulaşabilen günümüz gençliğinin, edinimlerini analiz etme ve farklı bilgileri birleştirerek faydaya dönüştürme becerilerini geliştirmeye yönelik özgün bir eğitim programıdır.

  • Tematik Füzyon
Tematik Füzyon, farklı dersler aracılığı ile tanışılan yeni bir konunun, öğrencimizin zihninde sağlam bir yer edinmesi yani kavramsallaşabilmesi için; aynı konunun ilgili diğer derslerde de eş zamanlı olarak aktarılması yöntemiyle çok yönlü ve tematik olarak işlenmesidir

  • Sosyal Füzyon
Sosyal Füzyon, ulaşım ve iletişimin sınır tanımadığı günümüz sosyal oluşumlarının giderek daha da kozmopolitleştiği bir dünyada hayatı paylaşacak öğrencilerimiz için; farklı yaşa, cinsiyete, ırklara, inançlara ve kültürlere sahip bireylerle uyum ve iş birliği halinde yaşama becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen özgün bir eğitim programıdır.

  • Sanal Füzyon
Sanal Füzyon, fiziki bir temasa gerek kalmaksızın milyonlarca kişinin; sosyalleşmek, topluma ve dünyaya görüşlerini bildirmek, duygularını ve hayatlarını paylaşmak için en pratik iletişim aracı olarak kullandığı hali hazır ve yeni açılacak sosyal medya platformlarının doğru ve sağlıklı kullanımını destekleyen bir eğitim programıdır.

Füzyon Koleji Anaokulu

Füzyon Koleji İlkokul

Füzyon Koleji Ortaokul

Füzyon Koleji Lise