fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

AIKA - American International Kids Academy

American International Kids Academy fiyatlarına, veli yorumlarına, fiziksel olanaklarına hemen ulaşın. American International Kids Academy ile ilgili tüm bilgileri görüntüleyin.

American International Kids Academy Anaokulları'nda eğitim

American International Kids Academy Anaokulları, 2011 yılında kurulan ve ulusal düzeyde tanınmış bir özel anaokulu ağıdır. Kuruluşunun başından beri, çocuklara ve ailelere üstün erken eğitim ve çocuk bakımı hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. Franchise sahipleri, liderlik ekipleri ve okul personeli, çocukların gelecekteki öğrenimleri ve yaşamları için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla ebeveynlerle yakın işbirliği içindedir.

AIKA Anaokulları, yoğun çocuk bakımını özel bir eğitim yaklaşımıyla mükemmel bir şekilde birleştirmesiyle tanınmaktadır. Bu anaokulları, Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak kayıtlıdır. Eğitimi, öğrencilerin aktif olarak katıldığı, akademik ve sosyal gelişimlerini teşvik eden bir yolculuk olarak değerlendirmektedir. Dengeli çocuk yaklaşımını benimseyerek öğrenmeyi ve sosyal gelişimi teşvik eden bir ortam yaratma misyonlarını, değerlerini ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemektedir.

Öncelikli hedef, öğrenci merkezli bir ortamda yüksek kaliteli eğitim sunmak ve öğrencileri potansiyellerini keşfetmeye teşvik etmektir. Büyüyen çocukları beslemek ve eğitmek için işbirliğine dayalı çabaların gerekli olduğuna inandıklarından, ebeveynlerin ve ekip üyelerinin kültürlerine katılımı son derece değerlidir.

AIKA Anaokulları, hem çocukları hem de personeli potansiyellerini aşmaları için güçlendirerek ülke çapında en saygın erken öğrenme merkezleri olmayı hedeflemektedir.


Değerler

AIKA'nın kültürü, çocuklarda dört temel niteliği beslemeye odaklanmıştır: Şefkat, özgüven, yaratıcılık ve merak. Erken Çocukluk döneminde "Mommy and Me" gibi programlar aracılığıyla, AIKA Anaokulları yaklaşımlarında şefkat ve güvene öncelik vermektedir. Merak uyandıran bir ortam yaratarak çocukların bilgi edinmelerini ve hayallerinin peşinden gitmelerini sağlamaktadır.

AIKA Anaokulları sahip olduğu temel değerler:

  • Emniyet ve Güvenlik: Hem çocukların hem de çalışanların psikolojik ve fiziksel güvenliğine öncelik vermekte, gelişmiş altyapı ve kapsamlı eğitim uygulamaları uygulamaktadır.
  • Saygı: AIKA, tüm etkileşimlerde dürüstlük, doğruluk ve sabrı vurgulayarak çocuklara, ebeveynlere ve çalışanlara saygılı davranmaktadır.
  • Bütünsel Çocuk Eğitimi: AIKA, her çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve dil gelişimini beslemeye odaklanmaktadır. Başarı için çok yönlü bir eğitimin gerekli olduğuna inanmaktadır.
  • Duyarlılık: Farklı topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını farklı şekilde ifade ettiklerini kabul eden AIKA, çocukların, ebeveynlerin ve çalışanlarının farklı ihtiyaçlarını zamanında ve düşünceli yanıtlarla ele almaya kararlıdır.
  • Sağlam İş Kararları: AIKA, tüm paydaşlar için olağanüstü bir öğrenme ve çalışma ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılığı sürdürme sorumluluğunu kabul etmektedir.
  • Sürekli İyileştirme: AIKA, başarının devam eden bir süreç olduğunun farkındadır. Sektörün ön saflarında yer almak için sürekli olarak eğitim yöntemlerini ve iş uygulamalarını geliştirmenin yollarını aramaktadır.

AIKA'nın amaçları arasında öğretim ve yenilikte mükemmellik kültürünü sürdürmek, destekleyici ve güvenli bir öğrenme ortamını teşvik etmek, Türk Bakanlık Programına dayalı bütünsel bir uluslararası eğitim programı sunmak, zenginleştirici ders dışı etkinlikler sunmak, mükemmel tesisler sağlamak, öğrencileri çeşitli etkinliklere katılmaya teşvik etmek ve okulu desteklemek için ebeveynleri, paydaşları ve küresel toplumu dahil etmek yer almaktadır.

AIKA Anaokulları, faaliyetlerinde güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlarken çocukların çok yönlü gelişimini teşvik eden besleyici ve saygılı bir ortam yaratmaya kendini adamıştır. Mükemmel bir eğitim sağlamak için sürekli iyileştirme ve çevreyle etkileşim içinde olmaya kararlıdır.


Eğitim

Kuruluşundan bu yana kurum, küçük çocuklara İngilizceyi ana dil yaklaşımıyla edindirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim programları, Play&Learn'de 2 ve 3 yaş, Preschool'da 3 ve 4 yaş ve Preparation gruplarında 5 yaş olmak üzere çeşitli yaş grupları için tasarlanmıştır. Her grup hem İngilizce hem de Okul Öncesi öğretmeni tarafından yönetilmekte olup her grupta en fazla 12+2 öğrenci bulunmaktadır. Müfredat, okulun genel yönergeleriyle yakından uyumludur.


Sınıf Rotasyonu

AIKA'nın öğrenme yaklaşımı, gün boyunca çocukların hevesini ve katılımını koruyan yenilikçi bir rotasyon programı içermektedir. Bu programlama stratejisi, her öğrencinin bireysel gereksinimlerini karşılarken, onları çok çeşitli zenginleştirici konularla tanıştırmaktadır.

Öğretmenler, katı ve herkese uyan bir öğretim modeline bağlı kalmak yerine, her öğrencinin kendine özgü akademik ve sosyal ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bakım ve eğitim sunmaktadır. Sınıf rotasyon programı, okul öncesi çocukların doğal öğrenme eğilimleriyle uyumlu olacak şekilde özenle tasarlanmıştır.

Bu ortamda her çocuk güne öğretmeninin rehberliğinde birincil sınıfında başlamaktadır. Daha sonra, gün boyunca zenginleştirme sınıflarına rotasyonlar gerçekleşmekte ve her alanda uzman öğretmenlerle eğitime devam edilmektedir.


Preschool Program

3-5 yaş arası çocuklar için tasarlanan okul öncesi programı, her çocuğun ilgisini çekmeyi amaçlayan dinamik bir müfredata sahiptir. Bu kapsamlı müfredat, Kodlama ve Robotik Oyunları (3 yaş ve üzeri) ve S.T.E.A.M. (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik - 4 yaş ve üzeri) gibi alanlarda beceri gelişimini vurgulayan AIKA Okul Öncesi Programı da dahil olmak üzere çok çeşitli zenginleştirici konuları kapsamaktadır.

Bu yenilikçi derslere ek olarak müfredat, İngilizce Dil Sanatları ve Dil Sanatlarına özel bir odaklanma ile dil gelişimine güçlü bir vurgu yapmaktadır. Ayrıca müzik ve Orff yoluyla yaratıcı ifadeyi teşvik etmekte, spor becerileri ile fiziksel gelişimi desteklemekte, görsel sanatlar yoluyla sanatsal yetenekleri beslemekte ve modern dans yoluyla hareketin keyfini sunmaktadır.

Ayrıca müfredat, genç beyinlere temel değerleri ve erdemleri aşılayan bir Karakter Geliştirme Programı içermektedir. Rotasyon Programının kullanılması, her çocuğun çeşitli konu ve etkinliklere dahil olmasını sağlayarak hem eğitici hem de eğlenceli olan ilgi çekici ve teşvik edici bir öğrenme ortamı yaratır.

Kurum, doğal bir öğrenme ortamında uzmanlar tarafından ustaca yönlendirilen erken dil ediniminin önemini vurgulamaktadır. Dil öğrenimi söz konusu olduğunda "Ne kadar erken, o kadar iyi" ilkesinin geçerli olduğuna inanmaktadır. Anaokulu çağındaki çocuklar dış dil etkilerine son derece açıktır, bu da onların sadece pratik yapmalarını değil, aynı zamanda ikinci dille doğal olarak etkileşime girmelerini de gerekli kılmaktadır. Bu yaklaşım, anaokulunun hem çocuklar hem de ebeveynler için ilgi çekici bir deneyim olmasını sağlamaktadır.

İki dilli Anaokulu, çocukların öğrenmeyi kolaylaştırmak için Türkçe ve İngilizce arasında gidip gelen anadili Türkçe ve İngilizce olan öğretmenlerin gözetiminde olduğu, iyi denetlenen, güvenli ve teşvik edici bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.


Preparation Kindergarten Program

Hazırlık Sınıfında birincil eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler, İngilizce diyaloglarda 4-5 kelimelik cümleler kurabilecek yeterlilik seviyesine ulaşmaktadır. Çocuklar İngilizce alfabe ve ses tanıma ile tanışmakta, doğa ve sosyal bilimler alanındaki ilgi çekici projelerle kelime dağarcıkları genişlemektedir.

Hazırlık Sınıfında, Müzik ve Ritim, Spor Becerileri, Yaratıcı Sanatlar, Dans, Dil Etkinlikleri, STEAM projeleri, Drama ve Sosyal Bilgiler gibi konularda çeşitli grup dersleri, her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hazırlanmıştır. Kısa ve uzun vadeli projeler, çocukların doğal merakını kullanma, sorgulama, hipotez kurma, deney yapma, kaydetme ve bir ekip içinde işbirliği yapma gibi bilimsel süreçlere katılma yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen yönergelere uygun olarak Türkçe ses bilgisi ve yazma öncesi alıştırmaları da içermektedir. Ayrıca, Habitat projelerine odaklanan benzersiz Hazırlık Sınıfı etkinlikleri ile çevreye saygı ve geri dönüşümün önemine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

Öğrenciler satranç turnuvaları, sanat ve tasarım yarışmaları gibi dış etkinliklere katılmaya teşvik edilmekte ve bu da özgüvenlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. American International Kids Academy öğrencileri, eğitimlerini hem yabancı hem de IB (Uluslararası Bakalorya) okullarda sürdürmek için iyi hazırlanmış olarak mezun olmaktadır. Mezunlar eleştirel düşünme, araştırma ve çevrelerindeki dünyayı sorgulama becerisine sahip iki dilli bireyler olarak eğitim hayatlarına devam etmektedir.


After School Programs

5-8 yaş arası çocuklar için tasarlanan Okul Sonrası programları, akranlarla keyifli sosyal etkileşimler ve kurumun öğretmenlerden değerli rehberlik ve talimatların ideal bir karışımını sunmaktadır. Bu programlar, sosyalleşmek ve ödevleri tamamlamak için özel zaman sunduğundan çocuklar tarafından çok sevilmektedir. İngilizce Konuşma Programı, İngilizce Ev Ödevi Programı ve Modern Dans ve Spor Becerileri Programları eğitim desteğini sosyal etkileşim ve beceri geliştirme fırsatlarıyla birleştirerek çocuklar için çok yönlü ve zenginleştirici bir deneyim sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Summer School Programs

AIKA'daki entegre yaz kampı programı, eğlence maceralarının heyecanını eğitim kazanımlarına yönelik faaliyetlerle kusursuz bir şekilde birleştirerek dinamik ve zenginleştirici bir deneyim yaratmaktadır.

AIKA Yaz Okulu, çocuklar için geniş bir keşif ve öğrenme dünyası sunmaktadır. Her hafta, okuryazarlık, yaratıcı problem çözme ve STEAM ile öğrenme gibi temel becerileri beslemek için tasarlanmış spor, robotik ve sanat dahil olmak üzere çeşitli uygulamalı etkinliklerle doludur. Bu programı farklı kılan, ebeveynlere sunduğu esnekliktir; ebeveynler AIKA Yaz Okulu programından ilgi alanlarına ve isteklerine uygun temaları seçerek çocuklarının yaz deneyimini şekillendirmelerine olanak tanırmaktadır.

2-8 yaş arası çocuklara hitap eden AIKA Anaokulları Yaz Macera Kulübü, katılımcıları mühendislere, sanatçılara, kaşiflere ve daha fazlasına dönüştürürken, onları öğrenmeye yönelik yaratıcı ve ilgi çekici tasarım düşüncesinin keyfiyle tanıştırmaktadır. Yaz boyunca çocuklar kendilerini heyecan verici deneylere ve yenilikçi bakış açılarını ve düşünme biçimlerini benimsemeye teşvik eden etkinliklere kaptırırken, bir yandan da bu deneyimin tadını çıkarmaktadır.


Play&Learn

AIKA Play&Learn Programı, 2 ila 3 yaş arası çocuklara hitap etmekte ve öğrenme heveslerini harekete geçirmek için araştırmaya dayalı ilkeler uygulamaktadır. Program, her çocuğun potansiyelini geliştirmeye ve keyifli bir günlük rutin oluşturarak bireysel gelişimlerini beslemeye güçlü bir vurgu yapmaktadır. Play&Learn yolculuğu boyunca odak noktası, çocukların başarılarının ve ustalaştıkları becerilerin üzerine gitmektir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir alan, sosyal becerilerini ve etkileşimlerini geliştirmek ve gelecekteki kişisel ve akademik zorlukları güvenle aşmalarına yardımcı olacak sağlam bir temel sağlamaktır.

Programın müfredatı genç öğrencileri cezbetmek, onlara meydan okumak ve ilgilerini çekmek için tasarlanmıştır. AIKA Anaokullarına özgü tema tabanlı etkinlikler, İngilizce Dil Sanatları, El Sanatları, Duyusal Oyunlar, Müzik ve Drama, Spor Becerileri ve Modern Dans dahil olmak üzere çeşitli zenginleştirici unsurları kapsamaktadır. Bu kapsamlı yaklaşım, 2 ila 3 yaş aralığındaki çocukların çok yönlü ve teşvik edici bir eğitim deneyimine sahip olmalarını sağlamaktadır.


Mommy & Me

AIKA Play&Learn'de merkezler ve müfredat, her çocukta şefkat, bağımsızlık ve çok yönlü gelişimi teşvik etmek için özenle hazırlanmıştır. Bu anlayış, ebeveynlere, ekip üyelerine ve öğrencilere en üst düzeyde saygı ve onurla davranmaya kadar uzanmaktadır. Temel hedef, AIKA Anaokullarına bağlı her bireyi tam potansiyellerini aşabilmeleri için güçlendirmektir.

Mommy&Me grup etkinlikleri, 15-24 aylık çocuklar için tasarlanmış güvenli ve eğlenceli bir ortam yaratmaktadır. Etkinlikler ve eğitim materyalleri, her çocuğun fiziksel, sosyal, bilişsel ve dil becerilerini keşfetmesini ve geliştirmesini kolaylaştırmak için titizlikle yapılandırılmış ve hepsi bireysel gelişim aşamalarına göre düzenlenmiştir. Buna ek olarak, program ebeveynler için değerli bir kaynak olarak hizmet vermekte, yeni yürümeye başlayan çocukların gelişimsel yolculuğu hakkında içgörü sağlamakta ve ebeveynlerin çocuklarıyla değerli anlar yaratmalarına yardımcı olmak için rehberlik sunmaktadır.

AIKA - American International Kids Academy İndirimleri
AIKA - American International Kids Academy Yorumları
Devamını Gör
American International Kids Academy Anaokulları'nda eğitim
AIKA - American International Kids Academy Galeriler
AIKA - American International Kids Academy Yorumları

AIKA - American International Kids Academy Kampüsleri

AIKA - American International Kids Academy kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Florya American International Kids Academy Anaokulu Kampüsü
İstanbul / Bakırköy
comment-icon 1 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Florya American International Kids Academy Anaokulu modern eğitimin metodolojilerini kullanarak tam zamanlı iki dil...
Bahçeşehir American International Kids Academy Anaokulu Kampüsü
İstanbul / Başakşehir
comment-icon 4 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul Başakşehir de bulunan Özel American International Kids Academy modern eğitim programlarını kullanarak 2-6 yaş a...
Büyükçekmece Alkent 2000 American International Kids Academy Anaokulu Kampüsü
İstanbul / Büyükçekmece
comment-icon 4 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul’ da Büyükçekmece semtinde faaliyet göstermekte olan bir okul olan Özel Alkent 2000 American International Kids...
Acıbadem American International Kids Academy Anaokulu Kampüsü
İstanbul / Üsküdar
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Acıbadem American International Kids Academy Anaokulu, okula girildiği anda hissedilen köklü kültürü ve öğrencileri...
American International Kids Academy (AIKA) Anaokulu Beylikdüzü Kampüsü
İstanbul / Beylikdüzü
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Beylikdüzü American International Kids Academy (AIKA) Anaokulu, gelişmiş eğitim sistemi ve tecrübeli akademik kadro...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

AIKA - American International Kids Academy için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum