fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Bilgenç Koleji

Bilgenç Koleji eğitim yaklaşımı, fiyatları ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olun!

Bilgenç Koleji'nde Eğitim

2016 yılından bu yana hizmet vermekte olan Bilgenç Koleji; Atatürk İlkeleri ve evrensel ilkeler doğrultusunda bilgiyi kavrayan ve kullanmayı bilen, akademik anlamda donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Seçkin eğitimciler ve son teknoloji ile donatılmış branş dersleri ile öğrencilerin düşünce dünyasını geliştiren, keşfetme duygularını destekleyen ve öğrenmeyi etkinliklerle zevkli hale getirerek ufuklarını genişleten bir eğitim anlayışı benimsemektedir.

Bilgenç Koleji, öğrencilerinin zihinsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, onları gelecekte bilim insanları, sanatçılar, yazarlar, liderler, sporcular ve kaşifler olma yoluyla yönlendirmektedir. Dürüst, adil, sevgi dolu, iletişime açık, sorun çözen, yenilikçi ve yüksek nitelikli bireyler yetiştirmeyi temel hedef olarak görmektedir.

Bilgenç Koleji "Yarınlar için güçlü adımlar, bugünden başlar." ilkesiyle, öğrencilerin eğitim serüvenine anaokulundan başlayarak ilkokul ve ortaokul aşamalarında hem akademik hem de kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Her bir çocuğun benzersiz olduğuna inanarak, onların farklı zeka düzeyleri, yetenekleri, ilgi alanları ve kişisel özelliklerini ön plana çıkaran özgün bir eğitim modeli sunmaktadır.

Kurum çalışanları ve öğrenciler, Bilgenç Koleji ailesinin bir parçası olmanın sorumluluğunu taşımakta ve bu bilinçle hareket etmektedir. Bilgenç Koleji, öğrencilerin başarılı, öğrenmeyi seven, sorgulayıcı, araştırma yapabilen, sosyal becerilere sahip, duyarlı, hoşgörülü, özgüvenli ve farklılıklarını öne çıkaran bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. "Merak eden çocuk öğrenir." ilkesi doğrultusunda, öğrencilerin öğrenme arzularını canlandırmakta ve bu arzuyu araştırmalara ve yaratıcı projelere dönüştürmelerine yardımcı olmaktadır.

2016'da kurulan Sultangazi Bilgenç Koleji, "yeni nesil eğitim" anlayışıyla gelecekteki toplum ihtiyaçlarına cevap verecek bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürüterek, kuruluşunda olduğu gibi gelecekte de başarı, kalite, güven ve huzurun odağı olarak ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almayı hedeflemektedir.

Bilgenç Koleji öğrencilerin anaokulundan başlayarak ilkokul ve ortaokuldaki akademik ve kişisel gelişimlerini tamamlayabilecekleri bir okuldur. Ayrıca, LGS gibi liselere geçiş sınavı süreçlerinde öğrencilere destek olmak için hem okul hem de dershane konseptini bir araya getirerek onların yanında yer almayı hedeflemektedir.


Okul + LGS Hazırlık Sistemi

Öğrenciler, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda aldıkları ortaokul eğitimine ek olarak LGS'ye hazırlık için ihtiyaç duydukları eğitim desteğini hem cumartesi günleri hem de hafta içi düzenlenen programlar ve etütlerle alabilmektedir. Öğrenciler, kendi okullarında kendi öğretmenlerinden aldıkları derslerle başarı düzeylerini artırma fırsatına sahip olmaktadır.


Danışmanlık - Koçluk Sistemi

Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Bilgenç Koleji’nin eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemde her öğrenci, bir danışman öğretmen tarafından desteklenmektedir. Öğrenci merkezli yaklaşım, öğrencilerin başarısını artırmaya odaklanmaktadır. Danışmanlar, öğrencilerin akademik performanslarını yakından takip etmektedir. Bu takipler, öğrencinin sınıf içi performansı, veliden gelen geri bildirimler ve sınav analizleri temelinde bir gelişim planının oluşturulmasını içermektedir. Öğrencilerin hafıza, odaklanma, dikkat, hız, esneklik ve yaratıcılık seviyeleri değerlendirilerek özel ihtiyaçları belirlenmekte ve öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için yeteneklerinin yanı sıra duygusal motivasyonları da desteklenmektedir.

Danışman öğretmenler, okul ders notları ve sınav sonuçlarını titizlikle izlemektedir. Konu tespit analizleriyle eksik konuları belirlemekte ve takviye etütlerle bu eksiklikleri gidermektedir. Ayrıca, haftalık ve aylık ders çalışma takvimlerini takip ederek velileri bilgilendirmeke ve ödevleri düzenli olarak kontrol ederek öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını disiplin altına almaktadır.

Danışmanlık dosyaları ve yüz yüze görüşme formları aracılığıyla öğrencilerin motivasyonunu artırılmaktadır. Devamsızlık durumları izlenmekte ve telafi dersleri organize edilmektedir. Sınıf içi sosyal aktiviteler takip edilmekte, başarılı öğrenciler ödüllendirilmekte ve başarı panoları oluşturarak öğrenciler motive edilmektedir. Bu sistem, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak onların akademik ve duygusal gelişimini desteklemektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

Bilgenç Koleji İngilizce eğitimi, Anasınıfından itibaren Common European Framework(CEFR) – Avrupa Ortak Dil Kriterlerine paralel olarak ilerlemektedir.

İngilizce eğitimi anaokulundan itibaren yaşayarak öğrenme odaklı bir şekilde sunulmaktadır. Dil öğretimi, fiziksel aktivitelerle birleştirilmekte ve öğrenciler pratik deneyimler kazanmaktadır. Dersler drama, müzik, diyalog, oyun ve grup çalışmaları gibi etkinliklerle zenginleştirilmektedir. İngilizce LGS Hazırlık programı ile sınav konuları, test teknikleri ve zaman yönetimi öğrencilere öğretilmektedir. İngilizce alanında yarışmalar, sertifika törenleri, hazırlık kursları ve İngilizce kulüpleri gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrenciler çok yönlü dil kullanıcıları olarak yetişmekte ve 8. sınıf sonunda B1 düzeyinde dil becerileri ile mezun olmaktadır.


Spor ve Kulüp Etkinlikleri

Bilgenç Koleji, öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve takım çalışması becerilerini geliştirmek amacıyla farklı spor dalları sunmaktadır. Ayrıca derslerde eğitsel oyunlar kullanarak öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve tekrar edilmesini desteklemektedir. Bu sayede bireysel yetenekleri ortaya çıkarmak, takım oyunlarındaki yarışma hırsını artırmak, kurallara uymayı öğretmek ve duygusal deneyimleri paylaşmak gibi hedeflere ulaşmaktadır. Sporun öğrencilerin hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine olumlu katkılarda bulunduğunu vurgulamaktadır.


Laboratuvarlar

Bilgenç Koleji, yaşayarak öğrenme prensibine dayalı olarak Fen Laboratuvarı, Teknoloji Tasarım Laboratuvarı ve Bilişim & Yazılım Laboratuvarı gibi öğrencilerin teorik bilgileri pratiğe dökebilecekleri ortamları sağlamaktadır. Fen ve teknoloji derslerinde, öğrencilerin bilimsel düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine odaklanmaktadır. Bu laboratuvarlar, öğrencilerin bilimsel bilgiye ve teknolojiye daha etkin bir şekilde yaklaşmalarını teşvik etmektedir. Öğrencilerin projeler üretmelerini, deneyler yaparak öğrenmelerini ve laboratuvar deneyimlerini hayatları boyunca kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla, öğrencileri bilimsel düşünceye sahip, teknoloji okur-yazarı bireyler olarak yetiştirmektedir.

Bilgenç Koleji aynı zamanda 3D eğitim olanaklarına sahiptir. 3D eğitimi, öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkileşimli hale getiren bir sistemdir. Bu yaklaşım, öğrencilere özel animasyonlar ve gözlükler aracılığıyla öğrenme materyallerini üç boyutlu olarak deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, ders içeriğini daha derinlemesine anlamakta ve bilgileri daha kalıcı hale getirebilmektedir. Ayrıca, bu yöntem fen bilimleri, matematik, coğrafya gibi derslerde konuları gerçek dünyaya daha yakından bağlama şansı vermektedir. Öğrencilerin derse olan ilgisi artmakta ve çoklu ortam öğrenmesine olanak tanınmaktadır.


Kütüphane

Bilgenç Koleji, çağdaş medeniyet seviyelerine yükselme amacı doğrultusunda kitap okuma alışkanlığına büyük önem vermektedir. Bu amaçla çağın gereksinimlerine uygun modern bir kütüphane ve güvenli, sınırsız internet erişimi sunmaktadır. Türkçe derslerinde öğrenciler kütüphaneyi aktif olarak kullanmakta ve kitap okuma alışkanlığı edinmektedir.


Müzik ve Görsel Sanatlar Atölyeleri

Bilgenç Koleji, öğrencilerin müzik anlamında gelişimlerine önem vermektedir. Öğrenciler, müzikte kendi yeteneklerini keşfetmekte ve çeşitli enstrümanlar üzerinden müzik bilgisi kazanmaktadır. Sanat derslerinde öğrencilerin yaratıcılıkları teşvik edilmektedir. İşitsel eğitim önemsenmekte ve sanatın evrensel boyutuna katkı sağlanmaktadır. Öğrenci taleplerine göre enstrüman kursları sunulmaktadır.

Bilgenç Koleji, öğrencilere sanatın sınırsızlığını sunmaktadır. Yaratıcı düşünce teşvik edilmekte, öğrencilerin iç dünyalarını sanatla ifade etmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Resim kulübüne katılan öğrenciler temel resim tekniklerini öğrenmekte, farklı resim alt dallarını deneyimlemekte ve duygularını sanat aracılığıyla ifade etmektedir.


Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin psiko-sosyal, bilişsel ve fizyolojik gelişimlerini desteklemeyi ve öğrencilere özgüven kazandırma, empati yeteneğini geliştirme, problem çözme becerilerini artırma, sorumluluk duygusu aşılamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öğrencilerle birebir görüşmeler yapılmakta, akademik ve sosyal sorunlar ele alınmakta ve testler kullanılarak gelişimleri takip edilmektedir. Ayrıca, rehberlik panoları ve eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Bilgenç Koleji İndirimleri
Bilgenç Koleji Yorumları
Devamını Gör
Bilgenç Koleji'nde Eğitim
Bilgenç Koleji Galeriler
Bilgenç Koleji Yorumları

Bilgenç Koleji Kampüsleri

Bilgenç Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Bilgenç Koleji Sultangazi Kampüsü
İstanbul / Sultangazi
comment-icon 6 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Sultangazi Bilgenç Koleji Anaokulu’nda İngilizce eğitimi yaşayarak öğrenme temeline dayanmaktadır. Öğrenciler İngil...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Bilgenç Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum