fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Çam Koleji

Çam Koleji hakkında tüm bilgilere kolayca ulaşın. Her kampüs ve her eğitim seviyesinde aradığınız okulu hemen keşfedin.

Çam Koleji'nde Eğitime Bakış

Çam Koleji, öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın etik değerlerine saygılı, empati yeteneği gelişmiş, nezaket ve tevazu sahibi, çevre bilincine sahip, dil becerileri yüksek, yeni yüzyılın gereksinim duyduğu analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve işbirliği, medya okuryazarlığı ve yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip bireyler olmalarını hedeflemektedir. Aynı zamanda, spor ve sanat alanlarındaki ilgilerini keşfetmelerine ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerin doğaya ve ülkenin tarihine duyarlı olmalarını sağlamak için kültür ve çevre gezileri düzenlemekte; programlı olma becerilerini geliştirmek için ödev takip sistemi kullanmakta ve rehberlik çalışmalarıyla öğrencilere ve velilere destek sağlamaktadır.

Alanlarında uzman öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini tanımalarına yardımcı olmakta ve bu doğrultuda onları desteklemektedir. Kurum, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla öğrencileri daha bilinçli bireyler haline getirmek için çaba sarf etmektedir.

Çam Koleji, öğrencilerin okuma, anlama ve öğrendiklerini yaşama geçirme becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektedir. Matematiği günlük yaşamda kullanmalarını öğretmekte ve fen ve teknoloji konularında uygulamalı deneyimler sunmaktadır. Düşünerek ve sorgulayarak sorunlara çözüm bulma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sosyal hayatta etkili iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra öz saygılarını artırmalarını ve inisiyatif kullanma yetenekleri edinmelerini desteklemektedir. Aynı zamanda medya okuryazarlığına önem veren kurum, öğrencileri üretken ve uygulayıcı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaktadır. Çam Koleji, her öğrencinin farklı öğrenme tarzına sahip olduğunu ve kendi benzersiz öğrenme profiline sahip olduğunu kabul ederek çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup çalışmalarını içeren çok yönlü bir program sunmaktayız. Bu program, konu odaklı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerine dayanmaktadır.

Dil öğrenimi disiplinler arası bir yaklaşıma dayalıdır ve öğrencilerin hedef dili farklı disiplinlerde deneyimlemelerini sağlamaktadır. Yabancı dil eğitimi, öğrencileri aktif araştırmacılar ve ömür boyu öğrenenler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu program, öğrencilere değişen küresel yaşamla başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır.

Çam Koleji, öğrencilere dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) eşit olarak kazandırmayı, onların uluslararası sınavlarda başarı elde etmelerini ve yabancı dil başarılarını en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Bu nedenle İngilizce eğitimi anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar devam etmektedir. Öğrencilere dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası düzeyde başarılı olmaları için çeşitli fırsatlar sunulmaktadır.

Okul rehberlik biriminin faaliyet alanları, kişisel rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere üç ana kategoride bulunmaktadır. Birim, öğrencilerin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayarak onları meslek seçimlerine hazırlamakta, LGS danışmanlığı ve sınav sonrası tercih çalışmaları yaparak öğrencilerin hedefledikleri okullara yerleşmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda doğru iletişim becerileri geliştirmelerine ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olarak kendilerini doğru bir şekilde ifade etmelerini sağlamaktadır.

Öğrenciler farklı bakış açılarına sahip bireylerle iletişim kurarak empati yeteneklerini geliştirmekte; mutlu, sağlıklı, uyumlu ve üretken bireyler olarak kendilerini gerçekleştirebilmektedir.

Okulun Sosyal Takip Programı, öğrencilerin okul öncesi dönemden 8. sınıfa kadar olan spor, sanat, genel yetenek ve eğilimlerini izlediği bir programı içermektedir. Bu program sayesinde öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte, keşfedilmekte ve belgelenmektedir. Program aynı zamanda öğrencilerin okul bilgilerini, katıldığı turnuvaları, sosyal etkinlikleri, yarışmaları, organizasyonları, gezileri, kampları, aldığı katılım belgelerini ve kazandığı ödülleri arşivlemektedir.


Anaokulu

Çam Koleji Anaokulları, 3 yaş grubundaki çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini ve psikomotor, sosyal, duygusal, dilsel, bilişsel alanlarda gelişimlerinin üst seviyeye ulaşmasını amaçlamaktadır. Tüm bu gelişim alanlarında etkinlik çeşitleri, çalışma şekilleri, uygulama yeri ve etkinliklere ayrılan sürenin ayarlanmasına önem verilmektedir. Oyun temelli programda çocuklar keşfederek öğrenmektedir.

Çam Koleji Anaokulları 4 yaş döneminin çocukların öğrenmeye ve keşfetmeye en açık zaman dilimi olduğunun bilincinde hareket etmektedir . Eğitim sistemi, çocukları okul ve hayata hazırlamayı, yaratıcı düşünme ve problem çözmeyi geliştirmeyi, bilginin uygulanması ve aktarılmasını öğretmeyi hedeflemekte; liderliği, kişisel gelişimi ve ömür boyu öğrenme sevgisini teşvik etmektedir.

Kurum 5 yaş grubundaki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta, tüm gelişim alanlarını desteklemekte, duygusal anlamda büyümelerine katkıda bulunmaktadır. Çocukların akranlarıyla sosyalleşme, paylaşımda bulunma ve iletişime geçebilme becerilerini geliştirilmekte, onları hayata hazırlayan programlarla süreci yürütmektedir. Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için öğretmen desteği öne çıkarılmakta; hayata adaptasyon ve ilkokula hazırlık konusunda çocukların bakış açılarının geliştirilmektedir.

Çam Anaokulları bünyesinde çocukların beceri ve zeka gelişimleri için Türkçe Dil Etkinliği, Dikkat Çalışmaları, Fen ve Doğa Etkinliği, Sanat etkinlikleri gibi aktivitelere yer verilmektedir. Öğrenciler spor, dans, drama gibi alanlarda eğitim alarak yeteneklerini keşfetmekte ve geliştirmektedir.

Çam Koleji Anaokulları, yabancı dil eğitiminde erken çocukluk döneminin öneminin farkında olarak öğrencilerin İngilizceyi en etkili ve kalıcı şekilde öğrenmelerine odaklanmaktadır. İngilizce’nin bir dersten öte yaşam tarzı olarak benimsetilmesi, sevdirilmesi ve öğrencilerde dile dair merak uyandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim-öğretim modeli deneysel, bilişsel ve uygulamalı bir düzlemde temellendirilmektedir. Zengin görsel ve işitsel kaynaklar, son teknoloji sistemler eğitim programında yer almaktadır. Öğrenciler eğlenerek ve yaşayarak İngilizce’yi hayatlarına entegre etmektedir.


İlkokul

Çam Koleji İlkokulu, farklılıkları gözeterek, tüm öğrencilere hitap edecek şekilde eğitim programlarını hazırlamaktadır. Kurumda eğitim programları, konu bazlı olarak eleştirel düşünme, iletişim, araştırma ve yaratıcılık tekniklerine dayanmaktadır. Öğrencilerin derse katılım oranlarının artırılması ve birebir ilgi alabilmeleri amacıyla sınıf mevcutları az tutulmaktadır.

Çam Koleji İlkokulu, öğrencilerin yaşadıkları çevreyi görmesi ve kültürleri tanıması amacıyla çeşitli gezi programları düzenlenmektedir. Öğrencilerinin her açıdan gelişimini desteklemek isteyen kurum, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kurum, öğrencilerin sportif ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak çeşitli kulüp ve atölye çalışmalarına yer vermektedir. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmekte ve arkadaşlarıyla ilişkilerini geliştirebilmektedir.


Ortaokul

Çam Koleji Ortaokulu, öğrenci merkezli bir akademik sistem benimsemektedir. Bu sistem sayesinde öğrenci ihtiyaçları ve öğrenme şekilleri analiz edilmekte, elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim programları hazırlanmaktadır. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenmektedir. Cumartesi günleri öğrenciler yarım günlük test ve etüt çalışmalarına katılmaktadır. LGS sürecini başarılı bir şekilde geçirmeleri için öğretmenler, veliler ve çalışan işbirliği içerisinde öğrencilere ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlamaktadır.

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencinin dersine giren bir branş öğretmeni aynı zamanda öğrencinin danışman öğretmeni olmaktadır. Bu sayede öğrenci ve veliyi tanıyan öğretmenler öğrencilerin motivasyonunu desteklemekte, veliler ile iletişim halinde kalarak bilgilendirmeler yapmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesi, kişisel planlama ve değerlendirmelerinin yapılması sağlanmaktadır.

Okulda öğrenci gelişimleri psikolojik, fiziksel ve akademik anlamda takip edilmektedir. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri kulüp etkinlikleriyle desteklenmektedir. Psikolojik olarak karmaşık bir dönem olan ergenlik sürecinde öğrenciler rehberlik servisi aracılığıyla takip edilmekte ve bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmeleri sağlanmaktadır.

Çam Koleji Tanıtım Filmi
Çam Koleji İndirimleri
Çam Koleji Yorumları
Devamını Gör
Çam Koleji'nde Eğitime Bakış
Çam Koleji Tanıtım Filmi
Çam Koleji Galeriler

Çam Koleji Kampüsleri

Çam Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Kartal Çam Koleji Kampüsü
İstanbul / Kartal
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Eğitiminden ödün vermeden gelişmeye devam eden Çam Koleji bünyesinde bulunan, Çam Koleji Anaokulu bilimin ışığında iler...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Çam Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum