fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Doğan Koleji

Doğan Koleji hakkında merak edilen tüm bilgilere kolaylıkla ulaşın. Doğan Koleji'nin fiziksel imkanlarını ve fiyatlarını hemen inceleyin.

Doğan Koleji Fiyatları 2024

Üsküdar'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Doğan Koleji 2024 fiyatlarını ve yemek ücretlerini açıkladı. Aşağıda yer alan fiyatlara KDV dahildir. Kurum kardeş indirim oranının ise %5 olacağını duyurdu.

Doğan Koleji 2024 - 2025 Eğitim Dönemi Ücretleri
Eğitim Seviyesi Eğitim Fiyatı Yemek Fiyatı
Anaokulu 132.000 TL 60.000 TL
İlkokul 170.500 TL 60.000 TL
Ortaokul 181.500 TL 60.000 TL
Lise 230.000 TL 60.000 TL
Doğan Koleji Hakkında

Doğan Koleji, öğrencilerini araştırmacı, yaratıcı düşünen, bilimsel görüşe ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim kalitesini artırmak için sürekli bir değişim ve gelişme sürecinde bulunmaktadır. Her yıl kütüphane kitap sayısını ve içerik kalitesini artırmakta, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, spor salonu, resim ve müzik dershaneleri, bilgisayar dershanesi gibi olanaklarla eğitimi desteklemektedir.

Yabancı dil derslerinde görselliği artırmak için VCD ve Video izleme odası bulunmaktadır. Ayrıca, öğrenci izleme ve değerlendirme süreçleri bilgi-işlem merkezi üzerinden düzenlenmektedir. İlköğretim okulu binasının üst katında, eğitim-öğretimin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yapılabileceği İstanbul ve Boğaz manzaralı öğrenci lokali bulunmaktadır.

Kurum, öğrencileri sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzına özendirerek obezitenin ve metabolik sendromların önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Program, sağlıklı beslenme düzeni, fiziksel aktivite programı, temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması ve öğrencilere temizlik alışkanlıkları kazandırılması gibi unsurları içermektedir.

Eko-Okullar Programı ise çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi sunmakta ve öğrencilere çevresel konularda bilgi kazandırmaktadır. Aynı zamanda onları ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirmede aktif rol almaya teşvik etmektedir.

Öğrenciler, programın bir parçası olarak grup çalışmalarına katılarak sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca, tüketim alışkanlıkları değişmekte, doğal kaynakların korunmasına yönelik bilinçleri gelişmektedir.

Anaokulu

Doğan Koleji’nin erken çocukluk dönemi eğitimini planlarken öncelikli hedefleri, çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme motivasyonlarını yükseltmek ve öğrenme heyecanını aşılamaktır. Bilgiye giden yolun meraktan geçtiğine inanan kurum öğrencilerin aktif, soru soran, fikirlerini ifade etmekten çekinmeyen, kendi fikirlerini savunabilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Anaokulu eğitiminin amacı, öğrencileri ilerleyen eğitim yıllarına hazırlarken onlara gerekli donanımı kazandırmak ve öğrenmeyle ilgili hayatlarını kolaylaştıracak becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. İlkokula hazırlık programı, yalnızca hazırlık sınıfı öğrencileri için bir çalışma süresini içermekte ve okuma öğretmekten çok, çocukların psikososyal ve psikomotor gelişimini hızlandırmayı, öğrenme konusundaki meraklarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu eğitim programı, uzman öğretmenler tarafından verilmekte ve çizgi çalışmaları, kitap çalışmaları, sayısal kavramlar, deneyler, inceleme projeleri ve sunumlar gibi çeşitli öğrenme faaliyetlerini içermektedir. Aile katılımı, gezi gözlemleri, dikkat ve ritim çalışmaları gibi eğitsel materyallerle desteklenmektedir.

Aile katılımı programı, velilerin öğrencilerinin eğitimine aktif olarak katılmasını teşvik etmektedir. Velilere, okulun programına nasıl katkı sağlayabilecekleri konusunda bilgi verilmekte ve bu programın düzenli olarak takip edilmesi önemsenmektedir.

Doğan Koleji, öğrencilerinin kişisel gelişimini desteklemek için farklı zeka alanlarını harekete geçiren sosyal etkinlikler sunmaktadır. Öğrencilerin paylaşım, yardımseverlik, araştırma, çözüm üretme ve bilgi paylaşımı gibi becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektedir. Aynı zamanda çevreye duyarlı, değerlere saygılı ve toplumlarına faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, kampanyalar, projeler ve yardım faaliyetleri düzenlemektedir.

İlkokul ve Ortaokul

Doğan Koleji’nde ilkokul ve ortaokul eğitimi, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere görsel, işitsel ve dokunsal materyaller sunmanın önemi vurgulanmaktadır. Kurum, kendi eğitim birimleri danışmanlığında geliştirilen MEB müfredatına uygun içeriklerle öğrencilerin akademik başarısını artırırken, onları özgüven sahibi, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

LGS sürecinde rehberlik servisi öğrencilerin daha sağlıklı bir sınav deneyimi yaşamalarını ve gelecekleri için doğru tercihler yapmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda sınav kaygısının ölçülmesi ve yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Sınav kaygısı ölçeği ile öğrencilerin kaygı seviyeleri değerlendirilmekte ve buna göre destek sağlanmaktadır.

Ayrıca sınav kaygısını azaltmak ve öğrencilere birlikte çalışma fırsatı sunmak amacıyla sınav kaygısı grup çalışmaları düzenlenmektedir. Bu grup çalışmaları, öğrencilerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını ve kaygılarını yönetmelerini sağlamaktadır.

Holland Mesleki İlgi Envanteri ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak meslek seçimlerine rehberlik edilmektedir. Motivasyon ve verimli ders çalışma seminerleri, öğrencilere etkili öğrenme yöntemleri ve sınav hazırlığı konusunda bilgi vermektedir.

Ayrıca, meslek seçimi seminerleri ile öğrencilere farklı meslek alanları hakkında bilgi verilmekte ve bu süreçte doğru tercih yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Yol haritam formu ve çalışma planı, öğrencilerin hedeflerini belirlemeleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını planlamaları için kullanılmaktadır.

Mezun öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı mesleki rehberlik programı ile öğrenciler, kariyerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta ve gelecekleri için daha iyi hazırlanabilmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilerin gelecekteki başarılarına yönelik sağlam bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anadolu Lisesi

Doğan Koleji diğer kademelerde sunduğu eğitimi lise kademesinde de devam ettirmektedir. 21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan, ulusal ve küresel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Her öğrencinin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve ihtiyaçları olduğuna inanan kurum, öğrencilerini teknoloji okuryazarı, girişimci, sosyal açıdan gelişmiş, etkili yetişkinler olacakları yarınlara hazırlamaktadır. Ulusal ve uluslararası akademik disiplinlerden faydalanarak oluşturulan ders içerikleri ve eğitim modelleriyle çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini esas almaktadır.

Öğrencilerin, sanat, kültür, bilim ve spor alanlarındaki ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, yaşamlarını zenginleştirerek yeni perspektifler edinmeleri ve aynı zamanda erişilebilir hedeflere ulaşmak için disiplinli ve sistemli çaba göstermeyi öğrenmeleri, Doğan Koleji'nin öncelikli amacını oluşturmaktadır. Bu amaç, okulun bir mutluluk yuvası olduğu ve her öğrenciyi bütün olarak eğitmenin vurgulandığı iki temel eğitim ilkesini günlük yaşamın bir parçası haline getirmektedir. Okuldaki kulüp seçenekleri, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak tasarlanmakta ve spor, sanat, kültür ve bilim gibi farklı alanlarda çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu kulüpler, öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı sunmanın yanı sıra, yeni deneyimler kazanmaları sağlamakta ve hedeflerine ulaşmak için çaba harcamayı öğretmektedir.

Rehberlik hizmeti kapsamında sunulan eğitsel rehberlik, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, motivasyonlarını yükseltmek ve başarı engelleyen faktörlerle ilgilenmek için bireysel ve grup görüşmeleri yapmayı içermektedir. Kişisel rehberlik ise öğrencilerin yaşlarına uygun sorunlarına yardımcı olmayı ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Mesleki rehberlik ise öğrencilere meslek seçimlerinde yardımcı olmakta, ilgi ve yeteneklerini belirlemekte ve üniversite sınavına hazırlık sürecinde destek sunmaktadır. Bu rehberlik hizmetleri, öğrencilerin bilişsel ve duygusal güçlü yönlerini belirlemeyi amaçlamaktadır ve ayrıca velilere bilgi verilmektedir.

Doğan Koleji İndirimleri
Doğan Koleji Yorumları
Devamını Gör
Doğan Koleji Fiyatları 2024
Doğan Koleji Hakkında
Doğan Koleji Galeriler
Doğan Koleji Yorumları

Doğan Koleji Kampüsleri

Doğan Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Doğan Koleji Üsküdar Kampüsü
İstanbul / Üsküdar
comment-icon 11 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Doğan Koleji Anaokulu 2-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitimi veren özel bir eğitim kurumudur. Üsküdar Doğancıl...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Doğan Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum