fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Enlem Koleji

Enlem Koleji hakkında detaylı bilgilere ulaşın. Enlem Koleji fiyat bilgileri, fotoğrafları, veli yorumları ve adresini görüntüleyin.

Enlem Koleji'nde Eğitime Bakış

Enlem Koleji, eğitimin çok yönlü gelişimi desteklemesi gerektiğine inanmaktadır. Çocukların ihtiyaçlarını belirleyerek geliştirmek, bilgi ve farkındalıklarını artırmak, onları vatanlarına, bayraklarına ve milletlerine bağlılıkla, geleneklere saygılı, üreten, sorun çözen ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek kurumun temel hedefidir.

Enlem Koleji, çok boyutlu gelişimi desteklemeyi amaçlayan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu anlayış, mizaç temelli bir bakış açısıyla, insanların farklılıklarını anlama ve bireysel ihtiyaçlara uygun yaklaşımlar geliştirme üzerine kurulmuş bir bilimsel modele dayanmaktadır. Bu modele göre, bireylerin mizaç tipleri, kişiliklerini, yeteneklerini ve stresle başa çıkma şekillerini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır.

Okulun hedefleri arasında sporun önemi de vurgulanmaktadır. Sporun sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu inancıyla düzenli spor yapmanın öğrencilere bir dizi kazanım sağlayacağına inanılmaktadır. Bu kazanımlar arasında stres kontrolü, özgüven kazanımı, disiplin bilinci, kas ve kemik gelişimi, dengeli beslenme bilinci, hedef belirleme yeteneği, refleks gelişimi ve takım çalışmalarına yatkınlık bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra bilimsel projeler ve bilimsel düşünme becerileri de okulun öncelikleri arasında yer almaktadır. Öğrencilere iletişim, gözlem, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerileri kazandırılarak bilimsel çalışmalara ilgi ve yetenekleri teşvik edilmektedir.

Yabancı dil eğitimi olarak İngilizce ve Almanca sunulmaktadır. Dil edinimi dört temel beceriye dayalı olarak gerçekleşmektedir. Öğrencilerin dil gelişimlerini destekleyecek çeşitli programlar kullanılmakta ve dil kazanımı şarkılar, filmler, drama ve sunum tekniği gibi metotlarla desteklenmektedir.

Sanatsal faaliyetler de Enlem Koleji'nin önem verdiği bir alan olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilere en az bir müzik enstrümanını çalma yeteneği kazandırılması, yaratıcı drama ve edebi türlerle ilgilenmeleri teşvik edilmektedir.

Kurumda müzik eğitimi, öğrencilerin müziğe olan sevgiyi ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derslerde nota eğitimi, koro ve solo şarkı söyleme pratiği yapılmaktadır. Ritim çalışmalarında öğrenciler ritm enstrümanlarını kullanmakta ve müziğin ritmik öğelerini öğrenmektedir.

Görsel sanatlar dersleri öğrencilere gözlem yapma, araştırma, soru sorma ve kendilerini ifade etme fırsatı sunmaktadır. Beden eğitimi ve oyun dersleri ise sporun önemini vurgulayarak öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini izlemeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, velilerle görüşmeler yapmakta ve çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır.


Anaokulu

Enlem Koleji Anaokulu, aktif öğrenci katılımına dayanan bir eğitim modeli benimsemektedir. Bu model, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan Bilişsel Beceri Geliştirme Programı ile uygulanmaktadır. Anaokulu eğitiminin hedefleri arasında, öğrencilerin araştırmacı, özgüven sahibi, sorgulayıcı, farklı düşünen ve düşüncelerini ifade edebilen bireyler olarak yetişmeleri yer almaktadır.

Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi ile beceri ve yetenek eğitimi entegre bir şekilde sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri desteklenmektedir. Eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak zenginleştirilmiştir. Öğrenciler, sorgulayıcı öğrenme ilkesine dayalı sınıf ortamlarında yetişmekte ve sosyal, bilişsel becerilerini geliştirmektedir.

Okuma ve yazmaya hazırlık programı, öğrencilerin dikkat toplama, kelime dağarcığını artırma, sözlü anlatım becerilerini geliştirme gibi zihinsel işlevleri desteklemek için tasarlanmıştır. Yabancı dil eğitimi olarak İngilizce ve Almanca seçenekleri sunulmakta ve dil öğrenimi dört temel beceriye - okuma, yazma, konuşma, dinleme - odaklanmaktadır. Tüm bu programlar, öğrencilerin bireysel hızlarında öğrenmelerine fırsat tanımakta ve onları çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


İlkokul

Enlem Koleji İlkokulu, eğitim ilkesini bilimsellik, yaratıcılık, aktif öğrenme, evrensellik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve değişimcilik değerlerine dayandırmaktadır. İlkokul eğitimi, Tam Öğrenme Modeli adı verilen bir öğrenme yaklaşımını temel almaktadır. Bu model, öğrencilere gerekli koşullar ve zaman sağlandığında her düzeyde öğrenme kazanımlarına ulaşabilecekleri inancına dayanmaktadır.

Eğitim ilkeleri, öğrencilerin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve takım çalışması gibi becerileri geliştirmelerini hedeflemektedir. Ayrıca, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ulusal ve evrensel değerlere sahip, analitik düşünebilen, etik değerlere bağlı, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

İlkokul programında temel derslerin öğretimi sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğretmen değişikliği yapılarak, branşlaşma sistemi uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri, alanda uzmanlaşarak kendi bilgi, deneyim, ve yeteneklerine uygun şubelerde temel derslere girmekte ve aynı zamanda sınıfının öğretmeni olmaktadır.


Ortaokul

Enlem Koleji Ortaokulu "Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesi”ni benimseyen bir eğitim modeline sahiptir. Bu model öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine aktif katılımını vurgulayan bir yaklaşımdır. Öğrencilere nesneleri incelemeleri, duyu organlarıyla algılamaları, deneyler yapmaları, gözlem yapmaları ve atölye çalışmalarına katılmaları gibi yöntemlerle öğrenme deneyimi yaşatmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin derse aktif olarak katılması, soru sorması, konuşması, tartışması, bilgiyi geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirmesi, öğrenme becerilerini kullanması ve projeler üretmesi teşvik edilmektedir. Bu yaklaşım, eğitim sürecinde öğrencilerin öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına uygun esneklik sağlamaktadır.

Ayrıca "Tam Öğrenme Modeli" kullanılarak öğrencilere farklı düzeylerde öğrenme fırsatları sunulmaktadır. Bu model, öğrencilerin kazanımları elde ettikten sonra bir sonraki düzeye geçmelerini teşvik etmektedir.

Ortaokulda öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri için ders saatlerinin dışında spor, müzik, görsel sanatlar, tiyatro, kulüp etkinlikleri gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenme sürecinin kalitesini artırmak için çeşitli teknikler ve materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri artırılarak bilgilerin daha kalıcı olmasına katkı sağlanmaktadır.

Ortaokul düzeyinde yapılan deneme sınavları, öğrencilerin Liseye Giriş Sınavı (LGS) formatına hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrenci başarısının takibi ve grafiksel sonuçların velilere sunulmasıyla eğitim sürecinin bütüncül bir yaklaşımla yönetilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilere başarı için gerekli platformun sağlandığı ve desteklendiği bir ortam sunulmaktadır.


Lise

Enlem Koleji Anadolu Lisesi, ilkeli, kararlı ve tutarlı bir eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilere MEB temelli farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir müfredatla eğitim vermektedir. Kurum, öğrencilere üniversite hazırlık sistemi için özel sınıflar, nitelikli öğretmen kadrosu, ikinci yabancı dil öğretimi ve 21. yüzyılın becerileri olan iletişim, özgünlük, takım çalışması ve inovatif düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Lise eğitimi çerçevesinde, öğrencilere sosyal yaşam becerilerini destekleme programı sunulmaktadır. Bu program, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, çevrelerine saygı göstermelerini, farklı düşüncelere değer vermelerini, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Ayrıca, hatalarla başa çıkma ve sorunlara çözüm bulma yeteneklerini öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirme programı ise özgüvenlerini artırmayı, zararlı alışkanlıklardan korumayı, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmayı, kültürel değerleri yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu program, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlik çalışmalarını içermektedir.

Lise düzeyinde sınavlara hazırlık programları da sunulmaktadır. YKS sınavlarına yönelik hazırlık programları, etüt çalışmaları ve kamp programları öğrencileri sınavlara hazırlamaktadır. Ayrıca, sık sık yapılan deneme sınavları ve rehber tarama sınavları ile öğrencilerin eksiklikleri tespit edilmekte ve tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.

Enlem Koleji Anadolu Lisesi, her bireyin değerli olduğu bir anlayışla öğrencilerini yetiştirmekte ve onları akademik, psikolojik ve fizyolojik olarak desteklemektedir. Öğrencilerinin başarılarına odaklanırken aynı zamanda kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir.

Enlem Koleji Tanıtım Filmi
Enlem Koleji İndirimleri
Enlem Koleji Yorumları
Devamını Gör
Enlem Koleji'nde Eğitime Bakış
Enlem Koleji Tanıtım Filmi
Enlem Koleji Galeriler

Enlem Koleji Kampüsleri

Enlem Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Enlem Koleji Döşemealtı Kampüsü
Antalya / Döşemealtı
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Enlem Koleji Anadolu Lisesi, tek bir temel eğitim modeli çevresinde öğrencilerin gelişimlerine doğrudan fayda sağla...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Enlem Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum