fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

ETA Koleji

ETA Koleji hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına vakit kaybetmeden ulaşın. ETA Koleji fiyatlarını ve veli yorumlarını inceleyin.

ETA Koleji'nden Eğitime Bakış

ETA KOLEJİ'NDE EĞİTİM

Fikri, vicdanı ve irfanı hür bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim hizmetlerine başlayan ETA Koleji öğrencilerle tek bir ortak payda olan eğitim noktasında buluşmaktadır. Öğrencilerine eksiksiz bir eğitim hizmeti sunmayı amaçlayan ETA Koleji, Atatürk'ün açtığı bu yolda öğrencilerini eğitmeyi kendilerine ilke edinmektedir. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş olan kurum, özgürlüğü tüm benliği ile kabul etmiş nesilleri hayata hazırlayarak Cumhuriyet'in insanı, ahlaki ve kültürel değerlerini geleceğe aktarmayı amaç edinmiştir.


ETA Koleji, öğrencilerinin yazma ve dil becerilerinin yanı sıra psikomotor gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Özel kolejde yaratıcı yazma ve düşünme becerilerini kullanarak bir sistematik oluşturmakta ve bunu yaşam becerisine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Okul, LEGO Hikayeni Başlat seti ile zenginleştirilmiş içeriği ile uygulamalı olarak akılda kalıcı eğitim hizmeti sağlamaktadır.


ETA Koleji çeşitli atölyeler ile öğrencilerin her açıdan gelişimini sağlamayı hedeflemektedir. Bünyesinde birçok eğitim atölyesi bulundurmakta olan kurum öğrencilerin eksiksiz biçimde eğitimini desteklemektedir. Akıl oyunları, deneyim, satranç, drama, robotik ve kodlama, sosyal duygusal beceriler atölyeleri ile öğrencilerin zihinsel gelişimini desteklemektedir. Aynı zamanda öğrenciler için oluşturulan bedensel ve sportif faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin fiziksel gelişimlerini de etkin bir biçimde geliştirmektedir.


ETA Koleji, Yaşam Becerileri Programı uygulayarak öğrencilerinin öz güven sahibi, girişimci, akademik yönü kuvvetli, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirirken, YKS hazırlık programı ile ne istediğinin farkında ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. ETA, çağın getirdiklerini yakından takip ederek öğrencilerine 21.yüzyılın gereksinimlerini kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerini hem hayata hem de sınavlara eksiksiz biçimde hazırlamayı amaçlayan kurum, alanında uzman eğitmenlerle eğitim vermektedir.


ETA Koleji, ilkesel özgürlük temelinde bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Bilim ve akıl rehberliğinde sürekli gelişim ve yenilikleri teşvik etmek ve geleceği inşa etmek amacıyla mükemmeliyetçi bir eğitim atmosferi oluşturmaktadır. Eleştirel düşünce, bilgi okuryazarlığı ve bilimsel düşünceyi her eğitim seviyesinde canlı tutarak rekabetin desteklendiği bir ortam sağlamak ve öğrencilerin özgürlüklerini güvence altına almak ön plandadır.


Türk Milli eğitimini yenilikçi bir bakış açısı ve teknoloji ile birleştirerek öğrencilere sunmak kurumun temel vizyonudur. Bu süreçte sınav ve yaşam becerilerini de içeren bir eğitim modeli oluşturmaktadır. Kurum, öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek ve gelecek planlamalarında da onlara rehberlik etmek için çalışmaktadır. Sanatsal, sportif ya da akademik tercihlerde öğrencileri koşulsuz olarak teşvik etmekte ve bilimsel fikirlerin kültürel değerlerle sentezlenmesine katkıda bulunmaktadır.


ETA Koleji, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye önem vererek, farklı bakış açıları kazanmalarını desteklemektedir. Ayrıca, kültürel değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve akademik bilgi birikimini paylaşarak iletişimi dinamik bir şekilde sürdüren bir eğitim kurumu olma amacındadır. Bu hedeflerle kurumsal vizyonunu sürekli olarak yenileyerek, özgürlüğe doğru genişletmektedir.


ETA Koleji öğrencileri anaokulu döneminden başlayarak 4 kademede, küresel farkındalığa sahip bireyler olarak yetiştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Disiplinler arası işbirliği ve yüksek teknoloji entegrasyonu ile öğrencilerin yaşam ve meslek becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, öğrenme ve yenilenme becerileri, yaratıcılık, iletişim, işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji becerileri, yabancı dilde iletişim, küresel ve kültürel farkındalık, teknolojik yeterlilik, ve eğitimin teknolojiye entegrasyonu gibi 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerine kazandırma çabasındadır.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri, öğrencilerin bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini yakından takip etmektedir. Öğrencilerin stres, kaygı veya diğer duygusal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak ve genel psikolojik refahlarını artırmak için uzman danışmanlarla çalışmaktadır. Öğrencilerin eğitim yolculuklarında rehberlik ederken aynı zamanda aileleri de bu sürecin bir parçası haline getirmekte ve bu sayede, öğrencilerin eğitimlerine odaklamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmaktadır.


Kurum, öğrencilerin eğitim ve mesleki kariyerlerini daha iyi planlamalarına yardımcı olmak için çeşitli testler ve envanterler kullanmaktadır. Bu hizmet, öğrencilerin kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını daha iyi anlamalarını sağlayarak, gelecekteki meslek seçimlerini desteklemektedir. Öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak, kurumun önceliklerinden biridir.


ETA Koleji, anaokulu kademesinde eğitimi daha ilgi çekici ve etkili hale getirmek için oyunlaştırma tekniklerini kullanmaktadır. Sınıf içinde işbirliğini ve takım çalışmasını teşvik ederek öğrenciler arasında olumlu rekabeti güçlendirmektedir. Öğrenciler, öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde deneyimlerken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeye yardımcı olmaktadır.


Okul, öğrencilere kendi gözlemleri ve deneyimleri yoluyla bilgiye ulaşma fırsatı vermektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin etkin bir şekilde öğrenmelerini teşvik etmekte ve öğrenme deneyimlerini daha anlamlı hale getirmektedir. Ayarıca, öğrencileri bilgiyi keşfetmeye teşvik ederek, öğrenmeye karşı daha büyük bir tutku geliştirmelerini sağlamaktadır.


Kurum benimsediği Proje Tabanlı Öğrenme modeli ile öğrencilere, kendi projelerini oluşturarak öğrenme fırsatı tanımaktadır. Sunumlar, okuma yazma atölyeleri ve metin atölyeleri gibi araçlarla öğrenciler kendi içeriklerini geliştirmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve belirli bir amaca yönelik çalışmalarına olanak vermektedir.


Kurum ayrıca kişiselleştirerek öğrenme metoduyla öğrencilere, öğrenme süreçlerini kendi akademik birikimlerine uygun şekilde şekillendirme fırsatı vermektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin analitik düşünme, sorgulama, hızlı öğrenme ve bilgiye erişme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere özgü öğrenme yollarını keşfetmeleri için destek verilmektedir.


ETA Koleji, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri için dengeli ve besleyici bir beslenme programı sağlamaktadır. Okul ayrıca özel beslenme gereksinimleri olan öğrencilere yönelik özelleştirilmiş programlar da geliştirmektedir.


Küreselleşen dünyada yabancı dil becerilerinin son derece önemli olduğunun bilinciyle okul, öğrencilere üst düzey yabancı dil eğitimi sunarak onların dil yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Nitelikli dil öğretmenleri tarafından verilen derslerle öğrenciler, farklı dillerde iletişim kurma ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme becerilerini kazanmaktadır.


Kolej, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını desteklemeye büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, düzenli olarak spor ve egzersiz olanakları sunmakta, öğrencilerin spor yaparak hem fiziksel olarak sağlıklı kalmasını hem de stres yönetimi ve takım çalışması gibi önemli beceriler kazanmasını sağlamaktadır.

ETA Koleji'nde Yabancı Dil

ETA Koleji Dil Edinimi

ETA Koleji, çağın gereksinimlerinden birisi olan yabancı dil eğitimini öğrencilerin ana dili gibi kullanmasını sağlamak amacıyla çeşitli yaklaşımlarla sunmaktadır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine uygun olarak İngilizce dil eğitim programları oluşturmakta olan ETA Koleji küçük yaştan itibaren öğrencilerin İngilizce dil öğrenmesi için programlar düzenlemektedir. Ezberci sistemden uzak yaklaşımlarla eğitim hizmeti sağlamakta olan ETA'da öğrencilerin dil edinimi kolay bir biçimde sağlanması amaçlanmaktadır.


ETA Koleji, 21. yüzyılda her bireyin etkin olarak ana dili gibi yabancı dil kullanmasının doğruluğunu savunmaktadır. Bu nedenle özel okulda İngilizce öğrenmek esas değil esas olan İngilizceyi ana dil gibi konuşmaktır. Uluslararası düzeyde yabancı dil eğitimi vererek öğrencilerin bu alanda yetkin olması hedeflenmektedir.


Tüm sınıf düzeylerinde yoğun tempolarda işlenen İngilizce eğitimi ayrıntılı biçimde takip edilmektedir. Öğrenci merkezli yaklaşımlarla öğrenim sunmakta olan ETA Koleji'nde İngilizce dili bir ders olarak değil bir uygulama atölyesi şeklinde adlandırılmaktadır. Klasik ve sıkıcı eğitim programlarından uzak olan bu atölyede gerçeklik ve orijinallik ön plandadır.


İkinci yabancı dil olarak ETA Koleji İspanyolca eğitimi vermektedir. Okulda ikinci yabancı dil 2. sınıftan 12. sınıfa kadar kesintisiz bir biçimde devam ederek etkinliğini korumaktadır.

ETA Koleji İndirimleri
ETA Koleji Yorumları
Devamını Gör
ETA Koleji'nden Eğitime Bakış
ETA Koleji'nde Yabancı Dil
ETA Koleji Galeriler
ETA Koleji Yorumları

ETA Koleji Kampüsleri

ETA Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

ETA Koleji Beylikdüzü Kampüsü
İstanbul / Beylikdüzü
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
FikriBilim Koleji, özel okullar içinde özgürlük kavramını kurumsal bir vizyon olarak tüm eğitim sistem ve değerlerinin e...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

ETA Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum