fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

İhsan International School

İhsan International School hakkında detaylı tüm bilgilere kolayca ulaşın. İhsan International School eğitim ücretleri, olanakları ve bursluluk sınavı hakkında detaylı bilgi alın.

İhsan International School'da Eğitim

İstanbul'un kalbinde yer alan İhsan International School, eğitimde ilerleme ve kişisel gelişim için özel olarak tasarlanmış, amaca yönelik inşa edilmiş, son teknoloji ürünü bir tesiste yer almaktadır. Prestijli uluslararası akreditasyon kurumu Cognia Foundation tarafından akredite edilen bu çok kültürlü ve çok dilli kurum, çok çeşitli dersler ve müfredat dışı fırsatlar sunmaktadır.

Amerikan müfredatını takip eden İhsan International School, hem ABD Kaliforniya Eyaleti Eğitim Bakanlığı hem de Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir. İhsan International School, eğitim programlarını öncelikle İngilizce olarak sunmakta, ancak Arapça ve Türkçe'nin de önemli diller olarak edinilmesini teşvik etmektedir.

Kurum 4 seviyede eğitim vermektedir: Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise. Eğitim felsefeleri, öğrencileri öğrendikleri dillerle ilişkili kültürlere daldıran kapsamlı bir yaklaşıma dayanmaktadır. Ayrıca, çeşitli aktivitelere, eğitim gezilerine, sporlara, oyunlara ve çok çeşitli yaratıcı ve kendi kendini yöneten öğrenme deneyimlerine katılım için fırsatlar sunulmaktadır.

İhsan International School, dilbilgisi ve kelime dağarcığının sistematik öğretimini dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma ve yazma ile birleştirerek dilsel gelişime önemli ölçüde odaklanmaktadır. İslami bir kurum olarak, dini eğitime öncelik vermekte ve öğrencileri arasında derin bir inanç ve din anlayışı geliştirmeye çalışarak onları müslüman toplum içinde yetişkinliğe hazırlamaktadır.

Microsoft Smart okulu olarak tanınan İhsan International School, sınıflarını en son teknolojiyle donatmıştır ve öğrenciler, özel bir uygulama aracılığıyla ebeveynlerin erişebileceği dijital ilerleme takibi de dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler için iPad'leri kullanmaktadır. Müfredat modernliği vurgulamakta ve dünya standartlarında laboratuvar kaynaklarına sahip fen sınıfları ile Bilgi Teknolojileri ve bilimsel proje çalışmaları için fırsatlar içeren bir dizi beceriyi entegre etmektedir.

Akademik uğraşların yanı sıra İhsan International School, yüzme, basketbol, futbol ve voleybol gibi kurum içi olanaklarla zengin bir spor ortamı sunmaktadır. Kurum, yıl boyunca çeşitli konuşma ve performanslara ev sahipliği yapan, amaca yönelik olarak inşa edilmiş 600 kişilik oditoryumu aracılığıyla dışarıdan konuşmacılarla ve toplumla aktif olarak işbirliği yapmaktadır.

Kurumun misyonunun özünde, öğrencilerin sosyal ve yaratıcı yeteneklerini geliştirirken eğitimde mükemmeliyetlerini beslemek ve mezunlar üzerinde kurumda geçirdikleri sürenin ötesinde kalıcı bir olumlu etki bırakmak yatmaktadır.

Çeşitliliği teşvik etmeye adanan ve çeşitli sosyal ve demografik geçmişlerden gelen öğrencileri sıcak bir şekilde karşılayan kurum kapsayıcılık ve etkileşimi temel değerleri olarak benimsemektedir.

İhsan International School, tüm öğrencilere, personele ve paydaşlara adil ve herhangi bir ayrımcılık yapılmadan muamele edilmesini sağlayarak fırsat eşitliği ilkelerini korumayı taahhüt etmektedir.


Marka

İhsan International School'da "İhsan" terimi, yaşamın çeşitli boyutlarında durmaksızın mükemmellik arayışını temsil etmektedir. Bu, kişinin işinde mükemmelleşmesini, sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmeyi, başkalarıyla olumlu etkileşimleri teşvik etmeyi, cömertlik göstermeyi, aile ve arkadaşlara güçlü bağlılıkları sürdürmeyi ve hem okul içinde hem de mezuniyet sonrası yaşamda sürekli olarak olumlu bir tutum sergilemeyi içermektedir. "İhsan", öğrencilere aşılanan bir dizi değeri ve bir yaşam biçimini temsil etmekte olup, bu değerlerin dünyada büyümeye ve gelişmeye devam ederken paha biçilmez olduğunu kanıtlamaktadır.

Dahası, "İhsan" sadece kendi içindeki mükemmelliği tanımanın değil, aynı zamanda başkalarındaki mükemmelliği de tanımlama ve destekleme yeteneğinin bir sembolü olarak hizmet etmektedir. İhsan International School’da öğrenciler tek başlarına değil, daha geniş bir kurumsal topluluğun ayrılmaz üyeleri olarak görülmektedir.

Öğrenciler, akranları arasındaki mükemmelliği tespit etmek, desteklemek ve kutlamak için aktif olarak teşvik edilmektedir. Başkalarının güçlü yönlerini kabul etme ve kendi mükemmelliklerini beslemeye katkıda bulunma kapasitesi, övgüye değer bir nitelik olarak kabul edilmektedir.


Vizyon

İhsan International School, eğitime daha geniş bir açıdan bakmakta ve onu sadece sınıf içi öğrenimden fazlası olarak görmektedir. Eğitimi; dış deneyimleri, ekip çalışmasını, sporu ve sınıfın ötesindeki dünyayla etkileşimi kapsayan bütünsel bir yolculuk olarak görmektedir.

Felsefeleri, öğrencilere sadece bilgiyi özümseme becerisi kazandırmaya değil, aynı zamanda seçimlerinin olumlu sonuçlara yol açtığı gerçek yaşam durumlarında bilgilerini uygulama konusunda onları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Öğrencileri geleceklerine hazırlamanın öneminin bilincinde olan bu kurum, mezunlarının hayatta başarı için çeşitli becerilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla ileri görüşlü, modern bir metodoloji ve yaklaşım benimsemektedir.

İhsan International School, herkes için kaliteli eğitime eşit erişime güçlü bir şekilde inanmaktadır. Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak için çabalayan kapsayıcı, çok kültürlü bir kurumdur. Herkesi eşit muamele ile karşılamakta ve öğrencilerini aynı eşitlik standardına tabi tutmaktadır. Bu taahhüt, çok dilli programlarına ve vurguladıkları geniş konu yelpazesine de yansımaktadır.

Kurum, çok seviyeli kurslar sunmakta ve öğrenme ve fiziksel zorlukları olan öğrenciler arasında entegrasyonu teşvik etmeye ve birliği güçlendirmeye büyük önem vermektedir.


Misyon

İhsan International School'un misyonu, yaşı, geçmişi, kültürü veya yetenekleri ne olursa olsun tüm öğrencilere olağanüstü bir eğitim standardı sunmayı gerektirmektedir.

Öğrenciler için kapsamlı bir eğitim yolculuğu sağlayan, becerileri, sistemleri ve müfredat dışı deneyimleri entegre eden çağdaş bir yaklaşım kullanmaktadır. Amaç, onları gelecekteki başarıları için en iyi araçlarla donatmaktır.

Öğrencilere, farklı yetenekleri ve güven düzeyleri göz önünde bulundurularak bağımsız öğrenenler olarak gelişme fırsatı sağlanmaktadır. Öğretmenler, aktif öğrenmeye odaklanarak kolaylaştırıcı olarak işlev görmektedir. İhsan International School, bu tür yüksek kaliteli eğitimin herkes için erişilebilir olması gerektiğine ve uygun fiyatın misyonlarında merkezi bir husus olduğuna inanmaktadır. Farklı mali durumları karşılamak için rekabetçi fiyat noktalarında kurslar sunmayı hedeflemektedir.

Değerler

İhsan International School, hem insanlıkla hem de öğrenmeyle olan etkileşimlere rehberlik eden bir dizi temel değeri benimsemektedir. Kurum, insanlığa olan bağlılığında yardımseverlik, dürüstlük, saygı, güven ve hakim bir pozitiflik duygusuna güçlü bir vurgu yapmaktadır. Bu değerler, kapsayıcı ve destekleyici bir ortamı teşvik ederek yaklaşımlarının dokusuna işlenmiştir.

Kurum, öğrenme alanında eleştirel düşünme, hassasiyet, karşılaştırma sanatı, sorumluluk duygusu ve sarsılmaz azim gibi niteliklere öncelik vermektedir. Bu değerler, eğitim felsefesinde yer almakta ve öğrencileri yalnızca bilgi edinmeye değil, aynı zamanda bu bilgileri düşünceli ve özenli bir şekilde uygulamaya teşvik etmektedir.

İhsan International School, çalışma alanında özveri, kararlılık, ustalık arayışı, başarı dürtüsü ve mükemmellik arzusu değerlerini aşılamaktadır. Bu ilkeler, öğrencilerin sadece akademik değil, hayatlarının her alanında başarılı olmaları için bir temel oluşturmaktadır.


Öğrenme Ortamı

Öğrenme ortamı, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmek için titizlikle tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın altında yatan temel ilkelerden biri, öğrencilere eylemleri, tepkileri ve kişisel gelişimleri hakkında iç gözlem yapabilmeleri için alan ve zaman sağlamaktır. Öğretmenler bağımsız bir öğrenme atmosferi geliştirmek için eğitim almaktadır.

Aktif öğrenme, ikili çalışmadan seminer tarzı tartışmalara kadar çeşitli etkileşim modellerini kapsamaktadır. Öğrenciler, üniversite düzeyindeki eğitimin dinamiklerini yansıtacak şekilde, akranlarının katkılarını değerlendirmeleri için aktif olarak teşvik edilmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek onları yükseköğretimin zorluklarına hazırlamaktadır.

Bu eğitim modelinin önemli bir yönü, öğrencilerin hem akranlarını hem de öğretmeni sorgulamaya teşvik edilmesi, eleştirel bir bakış açısının geliştirilmesinin desteklenmesi ve bilginin körü körüne kabul edilmesinin engellenmesidir.

Grup öğrenimi, öğrencilerin sadece akranlarından bilgi toplamalarına değil, aynı zamanda kolektif çabalara aktif olarak katkıda bulunmalarına olanak tanıdığı için çok önemlidir. Bu öğrenme şekli, geleneksel ezberci öğrenme ortamlarına kıyasla daha geniş bir beceri yelpazesini gerektirmektedir.

Derslerde, öğrenme ve pekiştirme, düşünme ve beceri odaklı etkinlikler yoluyla gerçekleşmektedir. Eş zamanlı olarak öğrenciler, sınıfta öğrendiklerini uygulayarak bireysel ve grup projeleri üstlenmeye motive edilmektedir. Bu yaklaşım, zaman yönetimi ve ekip çalışması gibi temel becerileri aşılamaktadır.

Bu eğitim ortamında öğretmen, gerektiğinde rehberlik sunan ve öğrencilerin öğrenme yolculuklarına katılmalarını, düşünmelerini ve özerk bir şekilde öğrendiklerini yansıtmalarını sağlayan çeşitli etkinlikleri yapılandıran bir kolaylaştırıcı olarak hizmet etmektedir.


Tesisler

İhsan International School, en iyi uluslararası okullardan beklenen standartlara uygun modern tesislere sahiptir. Sınıflar cömertçe boyutlandırılmış olup her öğrenci için akıllı ekranlar ve kilitli dolaplar içermektedir.

Ayrıca kampüste, bilimsel ve teknolojik disiplinler için özel olarak tasarlanmış, üniversite düzeyindeki laboratuvarların özelliklerini yansıtan çok sayıda son teknoloji laboratuvar bulunmaktadır. Öğrenci çalışmaları sınıflarda, koridorlarda ve ortak alanlarda belirgin bir şekilde sergilenmektedir.

Bir kantin ve restoran, çeşitli diyet tercihlerini ve kültürel geçmişleri karşılamak için çok çeşitli yemekler sunan bir açık büfe sunmaktadır. Anaokulu öğrencileri için, besleyici yemekleri cazip hale getirmek üzere tasarlanmış canlı ve renkli bir kafeteryada günlük atıştırmalık ve yemek servisi sağlanmaktadır.

Okulun oditoryumu, toplantılar, duyurular, etkinlikler ve performanslar için 600 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca, rahat koltuklar, ortak teknoloji ve masa tenisi, langırt gibi eğlence olanaklarıyla döşenmiş çok sayıda ortak alan bulunmaktadır. Bu alanlarda, öncelikle eğitim amaçlı belgesel gösterimleri için kullanılan özel bir 3D sinema odası da dahil olmak üzere çeşitli ekranlar da bulunmaktadır.

Kampüs aynı zamanda olağanüstü olanaklarla donatılmış son teknoloji ürünü bir kapalı spor merkezine ve yeni ve kendine daha az güvenen yüzücüleri desteklemek için yüzdürme yardımcılarıyla tamamlanmış tam donanımlı bir yüzme havuzuna da ev sahipliği yapmaktadır.


Laboratuvar

Laboratuvar oturumları, öğrenciler için değerli uygulamalı öğrenme fırsatları sunarak çeşitli becerilerin gelişimini teşvik etmekte ve müfredatta monotonluğu önlemektedir. İhsan International School, profesyonel ortamları taklit edecek şekilde tasarlanmış ve kapsamlı öğrenme için geniş bir ekipman yelpazesi sunan 15 adet son teknoloji STEM laboratuvarına sahiptir.

Bilim eğitmenleri, öğrencilerin sorumlu davranışlarını ve çevre bilincini sağlamak için sıkı bir güvenlik eğitiminden geçmektedir.

Bilgisayar laboratuvarı en son teknolojiyle donatılmıştır ve öğretmenler etkili öğretim için teknoloji becerilerini sürekli olarak geliştirmektedir.


Kütüphane

İhsan International School, her yaş ve beceri seviyesi için çeşitli okuma materyalleri ile sürekli güncellenen iyi stoklanmış bir kütüphaneye sahiptir. Koleksiyonlar; araştırma, kültür, tarih, İslami edebiyat, dil referansları ve dereceli kitapları kapsamaktadır. Sınıf içi etkinliklerde okuma, araştırma ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek, öğrencilere etkili kütüphane kullanımı ve bağımsız araştırma öğreterek beceri gelişimine öncelik verilmektedir.


Sosyal Entegrasyon

İhsan International School, müfredatının ve okul ortamının tüm yönlerinde eşitliği teşvik etmeye kendini adamıştır. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek için kültürel ve sosyal öğrenmeyi vurgulayarak tüm öğrencilere ve personele eşit davranmaya öncelik vermektedir. Amaç, öğrencilerin okuldan tüm kültürler ve geçmişler için derin bir takdirle ayrılmalarıdır.

Kurum kültürel çeşitliliğe değer vermekte ve müfredatta vurgulamaktadır. Öğrenme deneyimini zenginleştiren 35'ten fazla milleti temsil eden çeşitli bir öğrenci nüfusuna sahiptir. Dil eğitimi, çok kültürlü ortamı yansıtan İngilizce, Türkçe ve Arapça'yı içermektedir.

Ayrıca, Kur'an öğretileri ve Şeriat düzenlemelerine uygun olarak kapsamlı cinsel eğitim ve danışmanlık sağlanmaktadır. Sağlıklı ilişkiler ve sağlıksız ilişkilerin tehlikeleri hakkında açık ve dürüst tartışmalar için güvenli ve gizli bir ortam yaratılmaktadır.

Okul, engelli eşitliği konusunda kararlıdır ve tüm engelli öğrencileri kabul etmektedir. Tam tekerlekli sandalye erişimi sunmakta ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Özel ihtiyaçları olan öğrencileri desteklemek için eğitimli personele sahiptir.

İhsan International School, atölye çalışmaları, ebeveynler için Türkçe kursları, kültürel festivaller ve kültürel farkındalık programları aracılığıyla toplumla aktif bir şekilde etkileşim halindedir. Ayrıca, halka açık etkinlikler ve konuk konuşmacılar için özel olarak inşa edilmiş bir oditoryuma sahiptir.

İkinci dil olarak Arapça müfredatı sunulmakta ve Arapça bilmeyenler için hem Arapça hem de İngilizce dillerinde İslami çalışmalar için seçenekler sunularak dil becerileri, iletişim ve kültürel akıcılığa odaklanılmaktadır.


Gıda ve Sağlık

İhsan International School, çeşitli gıda gruplarını içeren dengeli yemekler sunarak öğrencilerin beslenmesine öncelik vermektedir ve gün boyunca sürekli enerji için gerekli vitaminleri almalarını sağlamaktadır. Menüleri vejetaryen, vegan ve glütensiz seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli diyet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Alerjiler göz önünde bulundurulmakta ve ebeveynlerden yiyecek hazırlığını buna göre uyarlamak için bilgi edinilmektedir. Okulun kantini, katkı maddesi içermeyen taze malzemeler kullanarak yüksek gıda güvenliği ve hijyen standartlarını korumaktadır. Tüm etler helaldir ve kantin personeli kalifiye ve yeteneklidir.

Kurum, spor, oyun ve sınıf içi hareket etkinlikleri gibi fiziksel aktiviteler yoluyla sağlıklı yaşamı teşvik ederek öğrencilerin refahını artırmaktadır. Hijyene öncelik veren okul, okul alanlarını günlük olarak sterilize etmek için profesyonel bir temizlik ekibine ve tehlikeli maddelerin hızlı bir şekilde kaldırılması için titiz bir raporlama sistemine sahiptir. İhsan International School, öğrenciler arasında temizlik ve düzenliliği teşvik etmekte, dağınıklığı caydırmakta, saygı ve çalışkanlık kültürünü geliştirmektedir.

İhsan International School İndirimleri
İhsan International School Yorumları
Devamını Gör
İhsan International School'da Eğitim
İhsan International School Galeriler

İhsan International School Kampüsleri

İhsan International School kampüsleri bilgilerine ulaşın.

İhsan International Okulları Atakent Kampüsü
İstanbul / Küçükçekmece
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Atakent İhsan International Preschool, ileri görüşlü, modern bir eğitim metodolojisi benimsemektedir. Kurum, sahip...
İhsan International Okulları Esenyurt Kampüsü
İstanbul / Esenyurt
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Esenyurt İhsan International Preschool, çok dilli eğitim programı ve geniş yelpazedeki fiziksel imkanlarıyla bilinm...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

İhsan International School için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum