fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Kampüs Koleji

Kampüs Koleji hakkında tüm bilgilere hemen ulaşın. Zaman kaybetmeden okul seçimi yapın. Bursluluk ve fiyat bilgilerini görüntüleyin.

Kampüs Koleji'nde Eğitime Bakış

Kampüs Koleji, tüm öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyo-duygusal hedeflerini karşılamak için gerekli fırsatları sağlayan, gelişimsel ve önleyici rehberlik programının eğitim sürecinde önemli bir unsur olduğuna inanmaktadır. Kurum, öğrencilerin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek onların çevrelerine duyarları, öz farkındalık ve empati sahibi dünya vatandaşları olarak yetişmelerini görev edinmiştir.

Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, ailesine ve devletine bağlı, zihnen ve bedenen sağlıklı, hür ve bilimsel düşünebilen, topluma karşı sorumlu, insan haklarına saygılı, Türkçe’nin yanında en az iki yabancı dili aktif şekilde kullanabilen güçlü ve karakterli bireyler yetiştirmek kurumun temel hedeflerindendir. Bu doğrultuda tüm paydaşlarla işbirliği içinde her çocuğun yaşam boyu öğrenen bireyler olması için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinip potansiyellerini keşfetmeleri teşvik edilmektedir.

Kampüs Koleji’nde İngilizce eğitim dünya vatandaşlığı çerçevesinde temellendirilmektedir. Kurum, öğrencilerin 4 temel beceride yetkin bir şekilde dili kullanmasını amaçlamakta ve bu doğrultuda öğrencilerin kayıtları aşamasında CLT(Campus Language Test) ile becerileri ölçülmektedir. Ana dili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde en az iki saat Speaking Conversation dersi ile konuşma becerisi desteklenmektedir. Öğrenciler Danışmanlı Dil Öğretim Yöntemi (Community Language Learning) kullanmakta ve düzenli olarak Oxford Online Practice Test uygulamalarına katılmaktadır.

İngilizce öğretmenleri derste ve ders dışında öğrencilerle İngilizce konuşarak onların dil öğrenmedeki motivasyonlarını ve şevklerini canlı tutmaktadır. Öğretmenler derste eşli çalışma, grup çalışması, role play, oyunlar, anketler gibi etkinliklerle dil öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Kurumda aynı zamanda yıl içerisinde Dil Yarışmaları ve Dil Şenliği öğretici aktiviteler de düzenlenmektedir.

Kurum, dil öğrenimini online olarak da desteklemektedir. Online okuma, dinleme, ses kaydetme programı RAZKIDS ile öğrenciler keyifli vakit geçirmektedir. Anaokulu ve İlkokul kademelerinde “Fun English Pe Club” ve “Musical and Creative Drama” etkinlikleriyle öğrenciler İngilizceyi yaşayarak öğrenmektedir.

Öğrencilerin gün içerisindeki tüm aktiviteleri sms ve mail yoluyla velilere iletilmektedir. Ayrıca veliler, K12NET sistemimizden öğrencilerle alakalı tüm bilgi, ödev, rapor ve sonuçlara ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda, kuvvetli ve efektif veli diyaloğu için Öğrenci Eğitim Günlüğü uygulaması olan Learning Management System (LMS NEO) online programı kullanılmaktadır.


Anaokulu

Kampüs Koleji Anaokulları, MEB müfredatıyla uyumlu olarak 4, 5, 6 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik okul öncesi eğitimi sunmaktadır. Kurum, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Öğrenciler ilkokula başladıklarında ihtiyaç duyacakları temel beceri ve bilgileri Kampüs Koleji’nde yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı modern eğitim yöntemleri aracılığıyla edinmektedir.

Kurumda sarmal yapıda eğitim modeli uygulanmaktadır. Günlük yaşamın içinden seçilen ders konuları birbiriyle ilişkilendirilerek sunulmaktadır. Eğitim; etkin katılım, bireysel hız, basitten karmaşığa anlayışlarıyla harmanlanmıştır. Eğitim, 8.40 ile 16.30 arasında sürmekte ve ders bitiminden sonra 18.00’a kadar kulüp veya etüt çalışması yapılmaktadır.

Kurumda aynı zamanda Müzik Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Akıl Oyunları/Satranç Atölyesi, Kurgu-Hayal Atölyesi, Stretching Kulübü gibi atölye ve kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Cumartesi günleri yarım gün kulüp aktiviteleri için planlanmıştır.


İlkokul

Kampüs Koleji İlkokulları, ilköğretimin toplumun temel kültürünü geliştirdiğine ve siyasal, sosyal, ekonomik sorunların asıl çözüm tabanı olduğuna inanmaktadır. Kampüs Koleji İlköğretim eğitim programı, çocukları yetişkin yaşamına ve bir üst öğrenime hazırlayacak şekilde düzenlemiştir.

Kampüs Koleji İlkokulları, MEB müfredatıyla birlikte “Yapılandırıcı Eğitim Modeli” ve “Proje Tabanlı Eğitim Modeli”ni uygulamaktadır. Sınav ve başarı odaklı eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler, sportif aktiviteler de öne çıkarılmaktadır. Bu geniş içerikli program sayesinde öğrenciler okul içinde kendilerini geliştirebilecekleri her türlü olanağa sahip olmaktadır.

Kurumda öğrenciler bireysel eksikliklerini kapatmak için ders öğretmenleri ve rehberlik danışmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda derslerden sonra ve cumartesi günleri birebir ders alabilmektedir.

Kampüs Koleji’nde özel eğitim koçu her öğrencinin gelişimini takip etmekte ve çeşitli rehberlik çalışmaları ile desteklemektedir. Motivasyon, konsantrasyon, verimli ders çalışma, zaman yönetimi, test tekniği ve sınav stratejileri üzerine yapılan seminer çalışmaları ile öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Hafta içinde yaptığı çalışmalar, projeler ve ödevlerle ilgili öğrencilere karne verilmekte ve veliler bilgilendirilmektedir.

Okul, marangozluk, seramik, ebru gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmalarına; fotoğrafçılık, el sanatları, satranç ve sinema gibi alanlarda kulüp çalışmalarına yer vermektedir.


Ortaokul

Kampüs Koleji Ortaokulları, öğrencilerin fiziksel, duygusal, ahlaki, sosyal, zihinsel yönden gelişimine, yeni bir yaşama hazırlanmalarına, değerlerine bağlı bir kişilik oluşturmalarını sağlamaya odaklanmaktadır. Öğrenciler eğitim aldıkları süre boyunca kendilerini tanımakta ve öğrenme güdülerini geliştirmektedir. Kurum, öğrencilerin ders içi katılımını teşvik etmekte, problem çözme ve karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerin LGS sınavlarına hazırlık süreçleri deneyimli ve özverili bir eğitimci kadrosuyla sürdürülmektedir. Öğrenciler, haftanın 6 günü yoğun bir hazırlık programı, etkili eğitim koçluğu, tarama testleri ve sınav planlaması ile hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır. Her gün ders bitiminde zorunlu olarak yapılan 2 saatlik ders çalışma programıyla öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde günlük konu tekrarı ve ödev yapmaktadır.

Kampüs Koleji Ortaokulları’nda, ilkokul kademesiyle paralel şekilde “Yapılandırıcı Eğitim Modeli” ve “Proje Tabanlı Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Öğrencilerin sınıf ders ve etütlerine ek olarak birebir özel derslerle akademik gelişimi desteklenmektedir. Haftalık karne sistemi ile performans takibi ile gelişimleri düzenli olarak izlenmektedir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bireysel çalışma programı hazırlanmakta ve takibi yapılmaktadır.

Okulda bulunan 3000 metrekarelik geniş spor sahası öğrencilerin fiziksel gelişimleri ve spor aktivitelerine katılımlarını desteklemektedir. Öğrenciler aynı zamanda çeşitli kulüp ve atölye etkinlikleri aracılığıyla sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.


Lise

Kampüs Koleji Anadolu ve Fen Liseleri, öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve akademik başarılarını baz alarak donanımlı ve yoğun bir TYT-AYT Hazırlık Programı uygulamaktadır. Eğitim programı sarmal bir yapıda olmakla beraber dersler disiplinlerarası çalışılmaktadır. Kampüs Koleji’nde öğrenciler cumartesi günleri deneme sınavlarına girmektedir.

Kurum, öğrencilerin kendilerine uygun kariyer hedefleri belirlemeleri amacıyla kendilerini tanımalarını ve kişilik özelliklerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Bu süreçte öğrenciler rehberlik servisi ve öğretmenleri tarafından takip edilmekte ve yönlendirilmektedir. Öğrencilerin meslekler ve üniversiteler hakkında bilgi edinmesini sağlamak amacıyla Kariyer Günleri düzenlenmekte ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri adına seminerler ve motivasyon görüşmeleri düzenlenmektedir.

Öğrenciler, diğer kademelerde olduğu gibi çeşitli kulüp ve atölye çalışmalarına katılma fırsatına sahip olmaktadır. Bu sayede kültürel sosyal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmekte ve deneyler yaparak bilim ve teknolojiyi hayatlarının içine katmaktadır.

Kampüs Koleji Tanıtım Filmi
Kampüs Koleji İndirimleri
Kampüs Koleji Yorumları
Devamını Gör
Kampüs Koleji'nde Eğitime Bakış
Kampüs Koleji Tanıtım Filmi
Kampüs Koleji Galeriler

Kampüs Koleji Kampüsleri

Kampüs Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Yenimahalle Kampüs Koleji Kampüsü
Ankara / Yenimahalle
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Yenimahalle Kampüs Koleji Ortaokulu, Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde bulunan bir eğitim kurumudur. Okul, öğrenc...
Çankaya Kampüs Koleji Kampüsü
Ankara / Çankaya
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Çankaya Kampüs Koleji Anaokulu uzman öğretmenleri ile 3 - 6 yaş arasındakilere okul öncesi eğitim vermektedir. Kuru...
Çankaya Kızılay Kampüs Koleji Anadolu Lisesi Kampüsü
Ankara / Çankaya
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara’da eğitim hayatını sürdürmekte olan Özel Kızılay Kampüs Koleji Anadolu Lisesi, başarılı, kendine ve çevresine say...
Keçiören Kampüs Koleji Anadolu Lisesi Kampüsü
Ankara / Keçiören
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Yenimahalle Kampüs Koleji Kampüsü
Ankara / Yenimahalle
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Yenimahalle Kampüs Koleji Fen Lisesi, Ankara ilinin Yenimahalle ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan bi...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Kampüs Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum