fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Kilittaşı Okulları

Kilittaşı Okulları hakkında tüm bilgilere kolayca ulaşın. Her kampüs ve her eğitim seviyesinde aradığınız okulu hemen keşfedin.

Kilittaşı Okulları'nda Eğitime Bakış

Kilittaşı Okulları, 2013 yılında kurulmuş olup Kanada eğitim programını takip etmekte ve WASC (Western Association of Colleges) akreditasyonuna ve CICIC (The Canadian Information Centre for International Credentials) tanınırlığına sahiptir. Kurum, İngilizce ve Türkçe'ye yoğun bir önem vererek çifte vatandaşlığa sahip öğrenciler için en uygun ortamı yaratırken, Fransızca'yı da ikinci bir dil olarak tanıtmaktadır.

Okul ayrıca demokrasi, çevre, macera, liderlik ve hizmet konularına odaklanan bir eğitim derneği olan Round Square'e üye olmuştur. Bu üyelik, değişim programları, kaynak paylaşımı ve hizmet projelerine katılım gibi fırsatları beraberinde getirmektedir.

Kurum; eğitim, yaratıcılık ve kişisel gelişimde mükemmellik kültürünü teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Destekleyici, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamına öncelik vermekte ve çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktadır. Ayrıca sosyal, çevresel ve kültürlerarası farkındalığa odaklanmakta ve ebeveynler ile paydaşlardan gelen girdilerle gelişimi en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadır.

Kilittaşı Okulları, öğrencilerin ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılmalarını aktif olarak destekleyerek akademik başarılarını uluslararası ölçekte değerlendirebilmelerini sağlamaktadır. Çocuk merkezli bir yaklaşım benimseyen okul, yaşa bağlı istenmeyen kaygılar yaratmadan sınavlara hazırlık çalışmalarına odaklanmaktadır.

Kilittaşı Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerine önem vermektedir. Okul psikologları, öğrencilerin yaş ve gelişim dönemlerine göre kendilerini keşfetmeleri, düşüncelerini ifade etmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri için güvenli ve uygun bir ortam yaratmaktadır. Birim, oryantasyon, farklılıklara saygı, duyguları tanıma ve ifade etme, sosyal beceriler, zaman yönetimi, çatışma çözme, empati, akran baskısıyla baş etme, öfke kontrolü, yaratıcılık gibi konuları kapsayan çalışmalar yürütmektedir. Bu dersler, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından haftalık olarak işbirliği içinde uygulanmaktadır.

Okul, bir çocuğun gelişiminde ailenin öneminin farkında olarak ebeveynlerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Okul psikologları, ebeveynleri çocuklarının gelişimi ve karşılaşabilecekleri olumlu veya olumsuz durumlar hakkında bilgilendirmek için rutin aile görüşmeleri ve bireysel toplantılar yapmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının karşılaşabileceği gelişimsel sorunlarla ilgili rehberlik alabilmektedir.

Kilittaşı Okulları, eğitim deneyiminin bir parçası olarak yıl boyunca planlı geziler düzenlemektedir. Bu geziler okul programına entegre edilerek öğrenmeye katkıda bulunurken eğlenme fırsatı sunmaktadır. Bu gezilerin ana hedefleri arasında öğrenme ortamını değiştirmek, yeni ve farklı eğitim deneyimleri sağlamak, öğrencileri yaşam boyu öğrenme için motive etmek ve sosyalleşmeyi teşvik etmek yer almaktadır.

Önemli geziler arasında Toronto, Paris, Edinburgh, Münih ve Indore'a yapılan ve öğrencilerin kültürel deneyimler kazandığı, atölye çalışmaları ve bilimle ilgili etkinliklere katıldığı ziyaretler yer almaktadır.

Okul, sağlıklı beslenme ve yeme alışkanlıklarının teşvik edilmesine büyük önem vermektedir. İlkokuldan itibaren öğrenciler sağlıklı atıştırmalıklar hazırlama ve bunları okula getirme sorumluluğunu üstlenmeye teşvik edilerek sağlıklı beslenmenin kişisel bir tercih olduğu öğretilmektedir. Özellikle, okul bilinçli olarak bir kantine sahip olmaktan kaçınmakta ve tesislerde paketlenmiş gıdaların tüketimini yasaklamaktadır.

Kilittaşı Okulları, malzemeleri ölçülü ve mevsiminde kullanarak gıda israfını en aza indirmeyi amaçlamakta ve çocuklara küresel açlık sorunlarını ele almanın önemini öğretmektedir. Yemekler keyifli ve renkli bir ortamda servis edilmekte ve en küçük öğrenciler bile masaları temizleme dahil olarak hem sosyal hem de yemek yeme görgülerini geliştirmektedir.

Kurum, öğrenciler arasında topluluk duygusunu ve özgüveni teşvik eden özel konseptli gün ve haftaları önemsemektedir. Bu etkinlikler, çeşitli konularla ilgili heyecan verici aktiviteler içermekte ve farkındalığı artırmaktadır. Olumlu bir öğrenme ortamına katkıda bulunmakta ve öğrencilerin moralini ve performansını artırmaktadır.

Ayrıca, yaz okulu programı öğrencilere ilham ve heyecan verirken yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, İngilizce eğitim ortamında çok çeşitli eğlenceli etkinlikler sunarak oyun ve sosyalleşme yoluyla öğrenmeyi teşvik etmektedir.

Kilittaşı Okulları, çeşitli uluslararası sınavlar için sınav merkezi olarak hizmet vererek öğrencilerin tanıdık bir ortamda ek stres olmadan sınavlara girmelerine olanak tanımaktadır. Bu sınavların birincil amacı sadece öğrencileri test etmek değil, onlara uluslararası öz değerlendirme fırsatları sunmaktır.


Anaokulu

Kilittaşı Anaokulu programı, problem çözme becerilerini, yaratıcılığı, öz saygıyı ve işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eden eğlenceli etkinlikleri öne çıkararak eğitici ve sevgi dolu bir ortam yaratmaktadır. Okul, eğitime bütünsel bir yaklaşım getirerek bilişsel, fiziksel, kişisel, sosyal ve duygusal gelişimi beslemekte, doğa ve çevre sorumluluğunu teşvik etmektedir.

Bütünleşik İngilizce müfredatı öğrencileri ilkokul ve sonrasına hazırlarken, öğrenciler ayrıca dört yaşından itibaren ikinci dil olarak Fransızca öğrenmeye başlamaktadır.

Kilittaşı Okulları, anaokulu öğrencilerinin sosyal ve duygusal becerilerini çeşitli etkinliklerle zenginleştirmeye öncelik vermekte, sorgulamayı, işbirliğini ve aktif katılımı teşvik etmektedir. Eğlenceyi ön plana çıkaran, öğrenmeye ve sosyal beceri gelişimine katkıda bulunan çevresel ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu geziler, çocukların sosyal ve kültürel açıdan daha bilinçli olmalarına yardımcı olmakta ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmektedir.


İlkokul

Kilittaşı Okulları İlkokulu, Ontario İngilizce Dil Sanatları programını Türk Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla birleştirerek çok dilliliği ve bütünsel eğitimi teşvik etmektedir. Uzman öğretmenler, öğrencileri küresel sorunları ele alarak farklı rolleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmeleri için güçlendirmektedir.

Okul, ana dili seviyesinde İngilizce konuşabilen ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ara sınıflara giren öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri değerlendirilmekte, yaz ve hafta sonu kursları aracılığıyla destek sağlanmaktadır. Fransızca dersleri üst sınıflarda genişlemekte ve kültürel etkileşim müfredata entegre edilmektedir. Dil programı, öğrencilerin dil ve kültürel becerilerini geliştiren İngilizce, Fransızca, ELA ve branş derslerini içermektedir.


Ortaokul

Kilittaşı Okulları Ortaokullarında, 5. sınıf öğrencileri hem Fransızca hem de İngilizce dillerinde yeterlilik kazanmaları için Fransızca hazırlık eğitimi almaktadır. Okul, çeşitli etkinlikler ve Fransa'ya yapılan yıllık geziler aracılığıyla kültürel anlayışı vurgulamakta ve 5. sınıfta DELF-DALF sınavlarında A1 düzeyinde yeterliliği hedeflemektedir.

6 ile 8. sınıflar arasında kültürel, entelektüel, fiziksel ve duygusal yönler de dahil olmak üzere bütünsel gelişime odaklanılmaktadır. Öğrenciler Kanguru Matematiği, DELF ve Cambridge Dil Sınavları gibi uluslararası yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatlarına sahip olmaktadır. Round Square, MUN, JMUN ve Destination Imagination gibi seçmeli derslerle işbirliği ve liderlik becerileri geliştirilmektedir.

Kilittaşı Oklulları Ortaokulu, öğrencileri ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalarda aktif olarak desteklemekte, öz değerlendirme ve gelişimi kolaylaştırmak amacıyla uluslararası sınavlar için bir sınav merkezi olarak hizmet vermektedir. Öncelikli hedef, uluslararası standartlarda sürekli gelişimi ve akademik başarıyı desteklemektir.


Lise

Kilittaşı Liseleri, öğrenciler için hem akademik hem de sosyal gelişimi teşvik eden dinamik ve bütünsel bir eğitim yaklaşımı sunmaktadır. Müfredat, uluslararası öğrencilere hitap edecek şekilde tasarlanmış olup, onları yaşam boyu öğrenen bireyler olmaya ve bilgi çağının zorluklarını göğüslemeye teşvik etmektedir. Öğrenciler gerçek yaşam projelerine ve ders dışı etkinliklere aktif olarak katılarak meraklarını ve öğrenme tutkularını beslemektedir.

Toronto Keystone International High School, dünya çapında öğrencilere çevrimiçi okulları aracılığıyla aynı anda hem Kanada Keystone International Schools Online diploması hem de normal lise diploması kazanmaları için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Bu programa küresel olarak erişilebilmekte ve öğrencilerin çift diploma ile mezun olmalarına olanak sağlanmaktadır. Online program ayrıca öğrencilere birçok ülkede tanınan prestijli Kanada Ontario Lise Diploması (OSSD) vermekte ve öğrencilerin üniversiteye kabul edilme şanslarını artırmaktadır.

Keystone International Schools tarafından sunulan Canada Online High School, Türk lise öğrencilerinin ister fiziksel bir okula devam etsinler ister evden eğitim alsınlar, Kanada Lise Diploması almalarını mümkün kılmaktadır. Müfredat kredi sistemiyle işlemekte ve öğrenciler benzersiz bir kimlik numarası alarak öğrenci sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Programın esnekliği, öğrencilerin ek sınavlara girmeden Kanada üniversitelerine başvurmalarına olanak tanımakta ve lisenin son iki yılında kazanılan krediler, başvuruları için bir temel oluşturmaktadır.

Keystone Summer Camp tarafından düzenlenen Toronto Yaz Okulu, lise öğrencilerine Kanada kültürünü deneyimlerken akademik İngilizce becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olan Toronto'da yer alan program, dersler ve heyecan verici geziler içermektedir. Öğrenciler programı tamamladıklarında uluslararası geçerliliği olan bir karne alırken, aile yanında kalan öğrenciler de kapsamlı dil pratiği ve kültürel deneyimlerden faydalanmaktadır.

Kilittaşı Okulları İndirimleri
Kilittaşı Okulları Yorumları
Devamını Gör
Kilittaşı Okulları'nda Eğitime Bakış
Kilittaşı Okulları Galeriler
Kilittaşı Okulları Yorumları

Kilittaşı Okulları Kampüsleri

Kilittaşı Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Dragos Kilittaşı Anaokulu Kampüsü
İstanbul / Kartal
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Keystone International School ilk olarak 2012 yılında Dragos'da açılmıştır. Keystone uluslararası okulun Türk okulu olar...
Üsküdar Kilittaşı Okulları Çamlıca Kampüsü
İstanbul / Üsküdar
comment-icon 3 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Çamlıca Kilittaşı Anasınıfı, 2012 yılında Keystone International Schools tarafından açılmıştır. Öğrencilerimize, gü...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Kilittaşı Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum