fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Mesafe Koleji

Mesafe Koleji, hakkında tüm detaylara vakit kaybetmeden ulaşın. Fiyat bilgileri ve daha fazlasını görüntüleyin.

Mesafe Koleji'nde Eğitime Bakış

Mesafe Koleji, çağa adapte olabilen, yüksek nitelikli, lider bireyler yetiştiren eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. Öğrencilere yaşam ve kariyer becerileri kazandırarak, bilim, sanat ve teknolojiyle aydınlanmalarını sağlamak için çaba harcamaktadır. Bilimsel ve etik değerlere önem vererek, gelişen endüstriye uygun bilgi ve becerilere sahip, sürekli kendini güncelleyen, toplumsal sorumluluğunun farkında olan, özgüven sahibi, evrensel ölçülerde düşünen, araştırmacı, katılımcı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek kurumun temel motivasyonlarıdır.

Kurumun değerleri, kurum içi ilişkilerde dürüstlüğü, şeffaflığı ve tutarlılığı öne çıkarırken, eğitime verilen yatırımın kutsallığına vurgu yapmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi benimsenmekte ve teknolojiye katkıda bulunma inancı taşınmaktadır. Ayrıca, girişimci, rekabetçi ve lider insan kaynağı yetiştirme hedefi yüceltilirken, öğrenci ve öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun altyapıya sahip olması sağlanmaktadır.

Mesafe Koleji'nde öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve korumak için koruyucu ve gelişimsel bir rehberlik yaklaşımı benimsenmektedir. Bu, öğrencilerin her dönemdeki gelişim görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrenci başarılarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yazılı sınavlar ve sürekli gözlem uygulanmaktadır. Ayrıca her yıl önceki bilgi ve becerileri değerlendirmek için "Hazır Bulunuşluluk" sınavı yapılmakta ve eksikler giderilmektedir. Kazanım Değerlendirme Sınavları ve deneme sınavları da kullanılarak öğrenci gelişimi takip edilmekte ve eksikler tamamlanmaktadır.

Anaokulu

Mesafe Koleji Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı yönergelerine uygun olarak 45-72 aylık öğrencilere hizmet vermektedir. Her çocuğun özel olduğu felsefesinden yola çıkarak yaşam becerileri yüksek, yaratıcı, sorumluluk bilinci gelişmiş, düşünen, araştıran, merak eden, ilkokula hazır bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitim Programı'nda belirlenen kazanımlar ve öğrenme modeli temel alınarak ve Waldorf, Montessori, Bank Street, Reggio Emilia, High Scope yaklaşımlarından yararlanılarak zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda, STEM+A yaklaşımlarını temel alan, erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun şekilde yapılandırılmış, özgün bir programdır.

Düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve strateji geliştirmeye yönelik etkinlikler içermektedir. Ayrıca, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgi alanları doğrultusunda deneyimler kazandıran tema içerikleri de bulunmaktadır.

Anaokulu öğrencilerine CLIL yaklaşımı benimsenerek yabancı dil eğitimi verilmektedir. İletişim İngilizce ve Türkçe konuşan öğretmenler tarafından sağlanmaktadır. Yaratıcı oyunlar ve özgün etkinliklerle dil eğitimi desteklenmektedir.

Ayrıca, Eğlenceli Bilim, Masal Tadından Matematik, Yaratıcı Düşünme, Ahşap Maker, Robotik Kodlama, Yaratıcı Drama, Ekoloji, Sanat, Spor ve Temel Hareket Eğitimi gibi çeşitli alanlarda öğrencilere yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlikler, çocukların farklı becerilerini ve ilgi alanlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için rehberlik sağlanmaktadır. Öğrencilerin günlük davranışları gözlemlenmekte ve bireysel farklılıkları izlenmektedir. Çocukların dikkat, görsel algı, hafıza, sözel yetenek gibi becerileri geliştirmeleri için çalışmalar yapılmakta ve grup oyunları ve sohbetler gibi aktivitelerle sosyal iletişim becerileri geliştirilmektedir.

Aynı zamanda, velilere çocuk gelişimi ve ebeveynlik konularında rehberlik sağlanmaktadır. Dönemin başında velilere yıllık çalışmalar hakkında bilgi sunumu yapılmakta, bilgilendirici bültenler hazırlanmakta ve senede iki kez ebeveyn seminerleri düzenlenmektedir.

Ayrıca, çocukların güne sabah sporu ile başladığı, beslenme uzmanları tarafından hazırlanan sağlıklı öğünlerle beslendikleri ve gün sonunda nöbetçi öğretmen gözetiminde eğlenceli etkinliklerle günlerini tamamladıkları bir günlük program da uygulanmaktadır. Bu program, çocukların eğlenirken öğrenmelerini desteklemektedir.

İlkokul ve Ortaokul

Mesafe Koleji İlkokulu, öğrencilerin okula, öğrenmeye, arkadaşlarına ve derslere olumlu bir tutum geliştirmeleri ve iletişim becerilerini güçlendirmelerine büyük önem vermektedir. Okul, öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, sorumluluk almaları ve temel yaşam becerilerini öğrenmeleri için bir platform sunmaktadır.

Mesafe Koleji Ortaokulu, öğrencilerin bağımsız araştırma yapma yeteneklerini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Kurum, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme isteklerini desteklemekte ve kültürel, ahlaki, evrensel değerleri öğrenmelerine imkan tanımaktadır.

Okul, ilerlemeci ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımını benimsemekte ve STEM+A odaklı bir eğitim anlayışı izlemektedir. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı, okulun uygulamalarıyla zenginleştirilerek öğrencilere keyifli bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Öğrencilerin düşünme becerileri, duygusal-sosyal gelişimleri ve derslere olan ilgileri artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatları sunularak takım çalışması, iletişim ve ikna becerileri gibi önemli yeteneklerin gelişimi desteklenmektedir.

Mesafe Koleji, çocukların sevgi ve güvende hissettikleri bir ortamı teşvik etmektedir. Öğretmen kadrosu, çocuk odaklı, saygılı, disiplinli ve akademik başarı ile duygusal zeka arasındaki dengeyi önemseyen uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.

Kurum, "Mutlu Çocukların Okulu" olarak çocukları geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak ve onları ideal olgunluk seviyesine sahip, farklılıklara saygılı, üretken, paylaşımcı, mutlu ve iyi insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Teknoloji Lisesi

Mesafe Koleji Teknoloji Lisesi, bilim ve teknolojinin ilerlemesi gerektiğine inanan bir eğitim inisiyatifi olarak, öğrencilere çağın gerektirdiği becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için Bursa'da devlet destekli özel bir teknoloji lisesi kurulmuştur. Bu okul, öğrencilere devlet garantisiyle desteklenen bir eğitim sunmaktadır.

Okulun öncelikli amacı, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamaktır. Bu sayede fiziki, teknolojik ve akademik altyapı, öğrencilerin istedikleri üniversiteye giriş yapmalarına olanak tanımaktadır. Okuldan mezun olduktan sonra öğrenciler, tercih ettikleri üniversitelere ek puan avantajıyla başlayabilmektedir.

Başarılı ve nitelikli bir öğrenci profili oluşturmak da hedeflenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin başarılarını sürdürmeleri beklenmektedir. Özellikle 9. sınıftan 10. sınıfa geçişte öğrencilerin belirli bir puan ortalamasını tutturmaları gerekli tutulmaktadır.

Mesafe Koleji, projeleri teşvik eden bir yaklaşım benimsemektedir. Her yarıyılda en az bir projede yer alan öğrencilere laboratuvar ve atölye kullanım imkanı sunulmaktadır. Bu, öğrencilerin yaşam boyu kullanabilecekleri becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Ayrıca, okulun şeffaf eğitim modeli, sınıfların cam duvarlarla tasarlandığı bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu sayede gün ışığından daha fazla yararlanma imkanı sunulmakta ve öğrencilere daha açık bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır.

Fen ve Teknoloji Lisesi

Mesafe Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencileri yurt içinde ve yurt dışında başarılı akademik kariyerler yapmaları için hazırlayan bir eğitim kurumudur. STE+AM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitim sistemini benimsemekte ve öğrencilere çok çeşitli atölye imkanları sunmaktadır. LEGO atölyesinden robotik atölyesine, 3D yazıcılarla donatılmış tasarım atölyesinden bilişim atölyesine kadar geniş bir yelpazede atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin yurtdışındaki üniversiteler için önemli kabul şartlarından olan projelerde yer almaları teşvik edilmekte ve projelerin okul müfredatının bir parçası olduğu bir sistem benimsenmektedir. Ayrıca, öğrencilere yurtdışı deneyimleri kazandırılarak onların dünya vatandaşı olmaları desteklenmektedir.

Eğitim programı, öğrencilere İngilizce eğitimi sunmanın yanı sıra ikinci bir yabancı dil eğitimi de içermektedir. Bu hazırlık sürecinde Türk Dili, matematik, ileri fizik ve bilim tarihi gibi dersler de verilmektedir. 10. sınıftan itibaren öğrencilere kariyer tercihlerine uygun olarak genetik, bilişim, girişimcilik ve inovasyon gibi seçmeli dersler sunulmaktadır. Bu dersler öğrencileri problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, çok yönlü ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yabancı dil dersleri ek saatlerle desteklenmekte ve Google Classroom gibi teknolojik araçlar öğrencilere derslerini takip etme ve işbirliği yapma imkanı sunmaktadır.

Merve - 31/08/2023
Mesafe Koleji Tanıtım Filmi
Mesafe Koleji İndirimleri
Mesafe Koleji Yorumları
Devamını Gör
Mesafe Koleji'nde Eğitime Bakış
Mesafe Koleji Tanıtım Filmi
Mesafe Koleji Galeriler

Mesafe Koleji Kampüsleri

Mesafe Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Bursa Mesafe Koleji Kestel Kampüsü
Bursa / Kestel
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Mesafe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, üniversiteyi kazanabilecek nitelikte bireyler yetiştirmek amacı ile zengin...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Mesafe Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum