fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

NUN Okulları

NUN Okullarının; fiyatlarına, fotoğraf galerilerine, fiziksel olanaklarına, yabancı dil imkanlarına, bursluluk sınav tarihlerine ve vakit kaybetmeden ulaşın.

NUN Okulları'nda Eğitime Bakış

NUN OKULLARI

Ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak, yarınlara daha iyi hazırlanması için sorumluluklarının bilincinde entelektüel ve zevkli gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında NUN Okulları ilkokul seviyesinde hizmete açılmış, ortaokul ve lise eğitiminin verildiği kız ve erkek dersliklerini ise 2016 senesinde hizmete başlatmıştır.


NUN Okulları, gelecek için nesiller yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Öğrencilerin doğuştan gelen merak duygusu ile sorgulamayı bilen, bilgi, duygu, eylem ve irade bütünlüğü içerisinde hareket etmelerini, geçmiş ve gelecek arasında köprü oluşturabilen dinamik bireyleri hayata hazırlamaktadır.


NUN Okulları, kız ve erkek olarak ayrı eğitim hizmeti vermektedir. Manevi bir ruhla, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla alanında uzman öğretmenlerden oluşan eğitmen kadrosunu öğrenci hizmetine sunmaktadır. NUN Okulları, öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlediği çalışma ortamlarını, etkin/yararlı kullanılabilen materyallerle donatmış ve öğrencilerin gelişmelerini sağlamaktadır.


Yaşayarak-yaparak öğrenme metotları ile hareket edilen NUN Okulları'nda öğrencilere sunulan bilgiler tecrübe edilerek, görerek akılda kalıcılığı sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal olarak hayat becerilerinin geliştirildiği özel okulda eğitim programları öğrenciler düşünülerek hazırlanmaktadır. NUN, öğrencilerinin sosyokültürel gelişimlerini, merak ve öğrenme duygularını karşılamaları adına kütüphanelerini donatmaktadır. Okulun kütüphanesi öğrenim için yararlı kitaplarla çeşitlendirilmektedir. Öğrencilerin her açıdan gelişimlerini desteklemekte olan Nun, onları uluslararası standartlarda eğitmektedir. Alanında deneyimli ve uzman eğitmenlerle Yabancı dil eğitimi Nun Okulları'nda verilmektedir. Özel NUN Eğitim Kurumları yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça dil eğitimi vermektedir. Öğrenciler ve öğrenci ihtiyaçları ile donatılmış mimari yapısı hem teknolojik imkanlara sahip hem de kullanışlı ve yararlı materyallerle donatılmıştır. Bu yapısı sayesinde okul kampüslerinin her alanlarını ayrı bir öğrenme köşesi haline getirmektedir.


NUN Okulları, insanlığın geleceğini şekillendirecek, ahlaklı ve bilinçli, sorumlu, entelektüel ve estetik anlayışı gelişmiş, vizyonlu nesiller yetiştirme amacıyla kurulan seçkin bir uluslararası eğitim kurumudur. Eğitimin hem dünya vatandaşı yetiştirmenin hem iyi bir insan olmanın temelini oluşturduğuna inanan NUN Okulları, eğitimin her alanda gelişimi kapsaması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda, akademik müfredatları öğrencilerin mutluluğunu ve bütünsel gelişimini desteklemek için hayat becerilerinin ve evrensel değerlerin harmanlanması ile düzenlenmiştir. Öğrencilerin dünya vatandaşı olarak yetişmesi için öğrenme sevdaları ve merak duyguları pekiştirilmekte ve akranları ile bilgi ve kültür alışverişi yaparak ileri adım atmaları teşvik edilmektedir. NUN Okulları’nda sunulan eğitim ortamı, tüm öğrencilerin duygusal, entelektüel ve sosyal gelişimlerini; meraklarını, yaratıcılıklarını ve evrensel bakış açılarını geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.


Council of International Schools (Uluslararası Okullar Konseyi) üyesi olan NUN Okulları, uluslararası bir kurum olmaktan gurur duymaktadır. Bu bağlamda birçok uluslararası eğitim kuruluşu tarafından akredite edilmiştir ve çeşitli uluslararası eğitim programları ve projeleri yürütmektedir. NUN Okulları, Pearson tarafından sunulan İngiliz Edexcel müfredatını sunmak için onaylanmıştır. Uluslararası Bakalorya tarafından tüm IB programlarını vermek için onaylanan NUN Okulları, İYP, OYP ve DP programlarını vererek Continuum okul ünvanını kazanmıştır. NUN Okulları öğrencilerinin dünyanın en iyi online okullardan biri olan Britannica School’a erişimi vardır. Bunun dışında ManageBAC, Raz-Plus, Big Universe, EBSCO gibi birçok uluslararası online platformlara erişmektelerdir. Ayrıca, NUN Okulları bir Eko-Okul olarak öne çıkmaktadır.


NUN Okulları IB İlk Yıllar Programı

NUN Okulları Anaokulu’nda ve özellikle NUN Okulları İlkokulu’nda öğrencilerin akademik kazanımlarının temel beceriler ile desteklendiği özel bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Çocuklara sadece bilgi aktarılmamakta, bilginin nasıl edinileceği ve nasıl yorumlanacağı öğretilmektedir. Uluslararası bir okul olarak NUN Okulları, eğitim anlayışının doğrultusunda Uluslararası Bakalorya tarafından sağlanan İlk Yıllar Programını uygulamaktadır. İlk Yıllar Programı, 3-12 yaşlar arasındaki öğrencilere hayatları boyunca öğrenimlerinde aktif rol almalarını sağlamayı hedefleyen, uluslararası düzeyde tasarlanmış bir eğitim programıdır. Çocukların hem sınıf içinde hem sınıf dışında öğrenmeyi seven, merak duygusu kuvvetli, araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. İlk Yıllar Programı, altı disiplinler üstü tema üzerinde eğitim sağlamasıyla öne çıkmaktadır. Bu temalar “kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme biçimimiz ve gezegeni paylaşma” olarak sıralanmaktadır. Okul öncesi eğitim ile ilköğretimi bir bütün olarak ele alan NUN Okulları, anaokulun başından ilkokulun sonuna kadar İYP’yi aralıksız uygulamaktadır.


NUN Okulları IB Orta Yıllar Programı

NUN Okulları Ortaokulu, öğrencileri sadece akademik başarıya yönlendirerek onlarda baskı oluşturmak yerine, hayatı merkeze alan, yerel ve küresel meseleler hakkında neden-sonuç ilişkilerini öğreten, düşünmeyi teşvik eden bir eğitim sistemi uygulamayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda NUN Okulları Ortaokulu IB Orta Yıllar Programını uygulamaktadır. Orta Yıllar Programı, öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yeterliliklerini bir bütün olarak ele alan, uluslararası standartlara uygun, etkili bir eğitim programıdır. Öğrencilerin değişken ve karmaşık dünyada yollarını bulabilmeleri ve geleceğin iyiliği için sorumluluk üstlenebilmeleri için gereken bilgiler, beceriler ve tutumlar onlara kazandırılmaktadır. Sekiz ders gruplarında verilen eğitim ile öğrencilerin anlayışı hem genişler hem derinleşir. Öğrencilerin kendi hayatlarını daha iyi yorumlayabilmeleri ve başkaların kültürlerini daha iyi anlayabilmeleri için çift dilli eğitim sağlanmaktadır. Öğrenciler toplumsal hizmet projelerine katılarak bulundukları topluluğa katkıda bulunurlar. Sonuç olarak, Orta Yıllar Programı öğrencileri ileri düzey eğitime, profesyonel hayatlarına ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlamaktadır.


NUN Okulları IB Diploma Programı

Bir Continuum okul olan NUN Okulları, Anaokulunda vermeye başladığı IB eğitimini NUN Okulları Anadolu Lisesi’nde IB Diploma Programı ile devam ettirmektedir. IB Diploma Programı, dünyanın her yanında en seçkin üniversiteler tarafından tanınan uluslararası bir eğitim ve sertifika programıdır. IB Diploma Programını tamamlayan öğrenciler elde ettikleri diploma sayesinde dünyanın en iyi üniversitelerinde yer alma fırsatına sahiptir. IB Diploma Programı, üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar, Bilgi Kuramı, Topluluk/Eylem/Hizmet ve Bitirme Tezi olarak sıralanmaktadır. Bilgi Kuramı, öğrencilere hem akademik konulara hem dünya meselelerine felsefi bir bakış açısı ile bakmayı öğretmeyi hedefleyen bir ders programıdır. Öğrenciler Bilgi Kuramı sayesinde etraflarında olan her şeyin özünü anlayıp, daha derin kişilikler geliştirebilmektedir. Topluluk/Eylem/Hizmet ise Bilgi Kuramında benimsenen felsefenin pratiğe dönüştürüldüğü programdır. Öğrenciler ilgi ve yeteneklerini tutkuyla geliştirmenin ve topluma hizmet etmenin önemini öğrenmektedir. Her öğrenci ilgi duyduğu bir sanat, spor veya müzik alanına çalışmalar yapmakta ve toplumsal hizmet projelerine katılmaktadır. Bitirme Tezi, öğrencilerin üniversitede kullanacakları yetenekleri edinmelerini sağlamaktadır. Her öğrenci bağımsız araştırma yürütüp seçtikleri konuda 4000 kelimelik bir makale yazmakla görevlendirilmiştir. Böylece akademik dünyasında kritik olan tüm becerileri pratik deneyimlerle edinmektelerdir. Diploma Programının bu uygulamaları sayesinde, NUN Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri felsefi bakış açısı, toplumsal sorumluluk ve akademik beceriler edinmekte ve dünyanın en iyi üniversitelerini kazanmaktadır.

NUN Okulları Tanıtım Filmi
NUN Okulları Fiyatları 2021

NUN Okulları 2021 yılında ailelerden talep edeceği eğitim ücretlerini netleştirdi. Fiyatlara KDV dahil edilmiştir. Bunun yanında peşin ödemelerde çeşitli oranlarda indirim uygulanmaktadır. NUN Okulları ayrıca lise öğrencilerine yatılı okuma imkanı da sunmaktadır. Yatılılık ücreti ise 38.000 TL ile 39.900 TL arasında değişmektedir.

Eğitim Seviyesi Eğitim Ücreti Yemek Ücreti
Anaokulu 45.000 TL 7.500 TL
İlkokul 57.000 TL 7.500 TL
Ortaokul 70.000 TL 8.000 TL
Lise 70.000 TL 8.000 TL
NUN Okulları İndirimleri
NUN Okulları Yorumları
Devamını Gör
NUN Okulları'nda Eğitime Bakış
NUN Okulları Tanıtım Filmi
NUN Okulları Fiyatları 2021
NUN Okulları Galeriler
NUN Okulları Yorumları

NUN Okulları Kampüsleri

NUN Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Nun Okulları Beykoz Kampüsü
İstanbul / Beykoz
comment-icon 1 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Beykoz Nun Okulları Erkek Ortaokulu öğrencileri doğa ile iç içe bir eğitim ortamında eğitim hayatlarını sürdürmekte...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

NUN Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum