fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Yeni Umut Okulları

Yeni Umut Okulları bursluluk sınavı, kampüs imkanları ve daha fazlasını inceleyin!

Yeni Umut Okulları'nda Eğitim

Yeni Umut Okulları, deneyimli öğretmenleriyle, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimini önemseyerek her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Eğitimde her öğrencinin kendine özgü potansiyeli olduğuna inanmakta ve pasif öğrenciler değil, aktif katılımcılar yetiştirmeyi öncelik olarak görmektedir. Eğitim ve sosyal-kültürel çalışmalarla öğrencileri aydın, ilerici ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirme kararlılığındadır.

Yeni Umut Okulları, öğrencilerine en güncel teknolojik imkanları ve uygun sosyal ortamı sunarak öğrenme süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Huzurlu bir eğitim ortamı oluşturarak öğrencilere aidiyet duygusu kazandırmayı ve farkındalık bilincini aşılamayı önemsemektedir.


Sağlık

Revirde öğrencilere acil kazalarda ilk müdahale sağlanmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiğinde velilere bilgi verilerek sağlık kurumuna nakil yapılıp teslim sağlanmaktadır. Ayrıca, günlük ilaç takibi ve sağlık kontrolleri de sağlık birimi tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Göz sağlığı, diş sağlığı taramaları ve genel muayeneler düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen aşı takip kartları düzenlenmekte ve velilerden onay alınarak uygulanmaktadır. Öğrencilerin boy ve kilo takipleri de yapılıp kayıt altına alınmaktadır.

Hijyen ve temizlik standartları düzenli olarak Hijyen ve Sağlık Denetim Birimi tarafından kontrol edilmektedir. Mutfak, yemekhane, kantin gibi alanlarda hijyen ve temizlik denetimleri yapılmakta ve iki dönemde bir kültür alınarak hijyen standartlarının korunduğundan emin olunmaktadır.


Yemek

Yeni Umut Okulları’nda çocuklara beslenme uzmanları tarafından hazırlanan menülere uygun olarak yemek hizmeti sunulmaktadır. Anaokulu öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilirken, ilköğretim ve lise kısmındaki öğrencilere sadece öğle yemeği sunulmaktadır. Aylık yemek menüsü web sitesinde takip edilebilir şekilde düzenlenmektedir.

Ayrıca, yemek servisi almayan öğrenciler ve personel için geniş yiyecek ve içecek seçeneklerine sahip bir kafeterya bulunmaktadır. Kafeterya ürünleri düzenli olarak denetlenmekte ve sağlık uzmanları tarafından incelenmektedir. Veliler için de rahat bir ortam sunan kafeterya, ziyaretçilere de hizmet vermektedir


Anaokulu

Yeni Umut Anaokulu, öğrencilerinin öncelikli olarak anadilini etkili ve doğru bir şekilde kullanma yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi eğitim döneminde Türkçe’yi düzgün bir şekilde konuşma becerisi, aktif öğrenme yöntemleriyle desteklenmektedir. Bu doğrultuda, hikaye dinleme, tekerleme söyleme, ezberleme, drama eğitimi, müzik eğitimi ve deyimlerin anlamlarını somut gerçeklerden yola çıkarak ve hikaye ederek açıklama gibi çeşitli aktiviteler uygulanmaktadır. Bu çalışmalar, çocukların dil gelişimini desteklemekte ve aynı zamanda kendilerini ifade edebilme, özgüven kazanma, sorumluluk alma gibi öz becerileri geliştirme fırsatı sunmaktadır. Yeni Umut Anaokulu, öğrencilerinin dil becerilerini güçlendirmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için aktif öğrenme sistemini benimsemektedir.

Öğrencilere sunulan eğitim süreci, sadece dilbilgisel yeteneklerini değil, aynı zamanda iletişim yeteneklerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, yabancı dilde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirmek için 5 dil yetisini eş zamanlı olarak geliştirmek önceliklidir.

Anaokulu seviyesindeki 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara, anadil gelişimlerine uygun olarak İngilizce eğitimi, haftalık 8-10 saat arasında branş öğretmenleri tarafından sunulmaktadır. Yaş gruplarına uygun oyunlar, dramatizasyon, aktivite tabanlı etkinlikler, İngilizce şarkılar, resimli kartlar, görsel materyaller ve hikaye anlatımı gibi eğlenceli yöntemlerle dil öğrenmenin temelleri atılmaktadır.

Ayrıca, doğru telaffuzu sağlamak için ses çalışmaları da yapılmaktadır. 6 yaş grubundaki öğrencilere ise İngilizce, Matematik, ORT öyküleri ve Main Course dersleri sunulmaktadır.

Yeni Umut Anaokulu’nda Uluslararası Bakalorya programının ilk basamağı olan PYP (Primary Years Programme) uygulanmaktadır. Bu program, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseyerek öğrencilere uluslararası farkındalığı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Yeni Umut Anaokulu, çok yönlü bir eğitim programı sunmaktadır. Dil gelişimi ön planda tutulurken, çocukların iletişim ve öz becerileri de desteklenmektedir. Robotik Kodlama dersi, çocukların oyunlar ve aktivitelerle kodlama temellerini öğrenmelerini sağlamaktadır. Okuma yazma hazırlıkları yapılmakta, ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla görsel ve işitsel becerileri geliştirilmektedir. Görsel sanatlar, çocukların yaratıcılığını geliştirirken, dans ve halk oyunları fiziksel ve müziksel gelişimlerini desteklemektedir. Jimnastik ve beden eğitimi, fiziksel becerileri geliştirirken, müzik çalışmaları duygusal ifadeyi teşvik etmektedir. Ayrıca, satranç eğitimi ve değerler eğitimi ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir. Bu program, öğrencilerin çok yönlü ve dengeli bir şekilde gelişmelerini amaçlamaktadır.

Yeni Umut Okulları, öğrencilere İngilizce ve Almanca dillerini öğretme konusunda kararlıdır. İngilizce öğreniminde, öğrencilerin konuşma, dinleme ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler, cümle kalıpları ve kelime dağarcığı kazanma, bu becerileri geliştirme ve kültürel farkındalık oluşturma fırsatları bulmaktadır. Farklı öğretim teknikleri ve etkinlikler kullanılarak öğrencilere İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanma ve kendilerini özgüvenle ifade etme yetenekleri kazandırılmaktadır.

Almanca derslerinde de dört temel beceriye odaklanılmaktadır: Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Konular önce anlatılmakta, kelime telaffuzu üzerinde durulmakta ve Türkçe anlamlar incelenmektedir. Etkinliklerle, öğretilen kelimeler ve yapılar pekiştirilmekte ve Alman kültürüne dair bilgiler aktarılmaktadır. Öğrenciler, şarkılar dinleyerek veya videolar izleyerek konuları daha iyi anlamaya teşvik edilmektedir. Ayrıca, materyaller kullanılarak konular daha iyi kavratılmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin Almanca dilini ve kültürünü anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Öğretmenler öğrencilerin kişisel, sosyal gelişimlerini gözlemlemekte ve takip etmektedir. Ebeveynlere öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Uygun test ve envanterlerden destek alınmakta ve özgüven kazandırma, iletişim becerileri, öfke yönetimi gibi temel alanlarda öğrencilerin desteklenmesi için hem grup ile hem de bireysel görüşmeler yapılmaktadır.


İlkokul

Yeni Umut İlkokulu’nun temel amacı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak ve milli kültür ile Atatürk ilke ve inkılaplarına vurgu yapmaktır. Modern eğitim anlayışının yanı sıra, sınıflarda eğitim teknolojilerini kullanarak her öğrenciye hitap eden bir yaklaşım benimsenmektedir.

Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine ve fiziksel, zihinsel aktivitelere özgüvenli bir şekilde katılmalarına yardımcı olmak için rehber öğretmenler tarafından destek verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin bütünsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen çeşitli dersler ve kurslar sunulmaktadır. Bu kurslar arasında satranç, yüzme, Almanca, İngilizce, resim, müzik, kodlama, dans, beden eğitimi gibi seçenekler bulunmaktadır.

Ayrıca öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanımak için enstrüman çalma eğitimi gibi özel kurslar da sunulmaktadır. Akademik kadro, öğrencilerin gelişimine destek verebilecek yeterliliğe sahiptir ve öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak için çaba göstermektedir.

Yeni Umut İlkokulu, çok çeşitli eğitim programları sunarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Robotik kodlama dersleri, 4 yaş ve üstü öğrencilere temel kodlama becerilerini eğlenceli bir şekilde öğretmektedir. Görsel sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmekte ve sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktadır. Dans ve halk oyunları dersleri özgüveni artırırken bedensel ifade yeteneklerini geliştirmekte; beden eğitimi, grup çalışması ve fiziksel becerileri geliştirmek için önem arz etmektedir. Müzik eğitimi öğrencilere nota okuma ve enstrüman çalma yetenekleri kazandırmakta, satranç dersleri strateji ve zeka geliştirmeye odaklanmakta, değerler eğitimi öğrencilerin içsel değerlerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu program, öğrencilere çok yönlü gelişim fırsatları sunmakta ve ilgi alanlarına uygun olarak kendilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.


Proje ve Etkinlikler

Kitap okuma etkinliği düzenlenmekte ve seçilen kitaplar okunmakta, ardından öğrenciler ve öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir. Bu etkinlik, kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

"Matematiği Seviyorum" projesi matematiksel oyunlar, drama çalışmaları ve teknolojiyi kullanarak matematik öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin matematik okuryazarlığı becerilerini artırmakta ve matematikle olumlu bir ilişki geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

"Deneyerek Öğreniyorum" etkinlikleri, Fen Bilimleri Dersi ile uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler deneyler yaparak işbirliği, araştırma ve keşfetme becerilerini geliştirmektedir. Bu etkinlikler, fen bilimlerine ilgiyi artırmayı amaçlamaktadır.


Ortaokul

Yeni Umut Ortaokulu Türkçe Zümresi’nin temel amacı, öğrencilerin ana dillerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve kelime hazinelerini geliştirmelerini teşvik etmektedir. Aynı zamanda dil bilinci oluşturarak, günlük hayatta daha etkili bir iletişim kurmalarına katkıda bulunmaktadır Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilere toplum ve insan ilişkileri hakkında bilgi sunmanın yanı sıra tarih, coğrafya ve ekonomi gibi önemli konuları içermektedir. Bu ders, öğrencilerin toplumlarını ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, gelecekteki toplum liderleri olmalarına da katkı sağlamaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, temel ahlaki ilkeleri öğretmenin yanı sıra öğrencilere inançlara saygı göstermeyi ve farklı kültürlerin değerlerini anlamayı öğütlemektedir. Bu ders, öğrencilerin doğru ve etik davranışları benimsemelerine yardımcı olmaktadır.

Matematik dersi, sayılar, ölçüler ve geometrik şekiller gibi matematiksel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, matematiksel işlemleri ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Fen Bilimleri dersi, doğayı ve bilimi daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Bu ders, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekte ve öğrencilerin bilimsel araştırmalar yapmalarına ve projeler üretmelerine olanak tanımaktadır.

Yeni Umut İlkokulu, İngilizce dersinde öğrencilere konuşma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu becerileri farklı öğretim teknikleri ve etkinliklerle destekleyerek öğrencilerin dili akıcı bir şekilde kullanmalarını, kendilerini özgüvenli ifade etmelerini ve kültürel farkındalık geliştirmelerini sağlamaktadır. Benzer şekilde Almanca dersinde de güncel öğretim yöntemleriyle farkındalık, okuma, yazma ve dinleme becerilerini öğretilmektedir.


Proje ve Etkinlikler

Uygulamalı dersler zümresi, öğrencilerin farklı alanlarda beceriler kazanmalarına yönelik birçok seçenek sunmaktadır. Beden Eğitimi, fiziksel sağlığı geliştirirken liderlik ve takım çalışması becerilerini desteklemektedir. Görsel Sanatlar, öğrencilere yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunmaktadır. Müzik dersi, müzikle iletişim kurmayı ve kendini ifade etmeyi teşvik etmektedir. Kodlama, bilişim teknolojilerini öğretirken problem çözme yeteneklerini geliştirirken; satranç, strateji oluşturma ve düşünme becerilerini desteklemektedir. Bu dersler, öğrencilerin geniş bir yelpazede beceri ve bilgi kazanmalarına olanak tanımakta ve birey olarak gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, Değerler Eğitimi ile öğrencilerin temel insani değerleri öğrenmeleri ve içselleştirmeleri teşvik edilmekte, bu sayede onların sorumluluk bilinci geliştirmelerine ve yardımlaşmanın önemini kavramalarına yardımcı olunmaktadır. Kitap Okuyorum Projesi, öğrencilere düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlamakta ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Matematik yarışmaları ve Pil Günü gibi etkinlikler, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirmeleri ve bu alanda rekabetçi bir ruh geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Deneyerek Öğreniyorum yaklaşımı ise öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve öğrenme sürecini daha keyifli hale getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Tüm bu program ve projeler, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına ek olarak karakter gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır ve onları bilinçli, değerlere bağlı ve çeşitli becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu zengin eğitim programı, öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerine olanak sağlayarak onların gelecekteki başarılarına temel oluşturmaktadır.

İlkokulda sunulan yabancı dil derslerinin devamı olarak Yeni Umut Ortaokulu’nda da İngilizce ve Almanca dersleri öğrencilere konuşma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu becerileri farklı öğretim metotları ve etkinliklerle destekleyerek öğrencilerin dili akıcı bir şekilde kullanmalarını, kendilerini özgüvenle ifade etmelerini ve kültürel farkındalık geliştirmelerini sağlanmaktadır.


Anadolu ve Fen Liseleri

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilere Türkçeyi etkili bir şekilde kullanma yeteneği kazandırmayı, eleştirel okuma alışkanlığı oluşturmayı ve derin metin analizi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı şekilde, diğer derslerde de öğrencilerin temel becerileri geliştirilirken ulusal değerlerin korunması, kültürel farkındalığın artırılması ve çağdaş değerlerin benimsenmesi hedeflenmektedir. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerin temel bilim ve matematik bilgilerini geliştirmesi, Beden Eğitimi ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleriyle sanatsal ifade yeteneklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Felsefe dersi, öğrencilere düşünme, sorgulama ve etik değerleri anlama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilere temel ahlaki değerleri öğretirken inançlara saygı ve kültürel farkındalık geliştirme konularında yardımcı olmaktadır. Ayrıca, coğrafya dersleri öğrencilerin çevre bilinci kazanmasına ve yerel/global konularda bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaktadır. Bilgisayar Bilimleri dersi, öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Tarih dersleri, öğrencilere tarihi bilgi ve milli değerleri kazandırmakla birlikte, onları demokratik ve ulusal değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu dersler, öğrencilerin çok yönlü ve bilgili bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır.

Diğer kademelerle paralel şekilde Yeni Umut Liseleri’nde İngilizce ve Almanca derslerinde, öğrencilere konuşma, dinleme, yazma ve dilbilgisi becerileri kazandırılması; öğrencilerin dili akıcı bir şekilde kullanmaları, kendilerini özgüvenli ifade etmeleri ve kültürel farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Yeni Umut Okulları Tanıtım Filmi
Yeni Umut Okulları İndirimleri
Yeni Umut Okulları Yorumları
Devamını Gör
Yeni Umut Okulları'nda Eğitim
Yeni Umut Okulları Tanıtım Filmi
Yeni Umut Okulları Galeriler

Yeni Umut Okulları Kampüsleri

Yeni Umut Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Gebze Yeni Umut Okulları Kampüsü
Kocaeli / Gebze
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Yeni Umut Okulları İlkokulu, öğrencilerine sağlam akademik temel kazandırmayı amaçlamaktadır. Kurum, öğrencilerin o...
Gebze Yeni Umut Anaokulu Kampüsü
Kocaeli / Gebze
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Yeni Umut Anaokulu, sağladığı fiziksel, sosyal ve akademik imkanlarla ön plana çıkmaktadır. Kurumda öğrencilerin fi...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Yeni Umut Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum