fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana
Onaylanmış Okul Profili
Özel Fatih Sınav Koleji Anaokulu

Özel Fatih Sınav Koleji Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 3-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/18:30

Özel Fatih Sınav Koleji Anaokulu HakkındaFatih Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarının eğitim öğretim müfredatı Tam Öğrenme Modeli ile şekillenmektedir. Öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir. Fatih Sınav Kolejinde uygulanan Tam Öğrenme Modeli ile öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Her öğrencin ‘Özeldir' ve 'Tektir’ anlayışının hakim olduğu okulumuzda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir.

FATİH SINAV KOLEJİ ANAOKULU
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda Tam Öğrenme Modeli Eğitim Programı uygulanmaktadır. Çoklu Zeka Kuramı ve Montessori yöntemlerinin çocuklar için en etkili görüldüğü kısımlarından özenle seçim yapılır ve program sürecine dahil edilir.
Anaokullarımızda, çocuklarımıza verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı ile her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde çocuklarımızın öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir. Parçadan bütüne doğru, özgün ve özel olarak hazırlanan materyallerle, okul öncesi öğrencilerimizin bilişsel, duyuşsal ve başarı düzeyleri artırılmaktadır. Ayrı ayrı her bir çocuğumuz ‘özeldir ve tektir’. Bu anlayışla Sınav Anaokullarında çocuklarımız ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çalışmalar yapılır
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda etkinlik ve oyun temelli, çocuklarımıza üst düzey düzey düşünme becerisi kazandıran özgün eğitim sistemi uygulanır. Özel olarak tasarlanan oyunlarla ve oyuncaklarla çocuklar ilköğretime hazırlık çalışması yaparlar.
Sınav Anaokulları eğitim sistemi, sınıf içinde aynı anda bulunan iki öğretmen ile beraber verimli ve etkin bir şekilde yürütülür. Sınav Anaokullarında her sınıfta bir tane sınıf öğretmeni ve bir tane ingilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapar. Her iki öğretmen de çocuklarımız ile birebir ilgilenir ve onları yakından takip eder.
Anaokulu çağındaki çocuklar için birinci öncelik oyun ve oyuncaklarla oynamaktır. Eğitim materyallerindeki seçicilik anaokulumuzda bir oyuncaktan öte onların aynı zamanda öğrenmesine, keşfetmesine, anlamasına ve algılamasını destekleyici bir şekilde olmaktadır.
Sınav Koleji Anaokulu Koordinatörlüğümüz tarafından aylık olarak oluşturulan ders programları ile çocuklar planlı ve programlı olmaya özendirilerek bu sistemin getirisi olan düzenli olmaya erken yaşlarda başlarlar.
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda sınıflar en fazla 20 kişiden oluşur
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda hem okumanın hem de yazmanın eşgüdümlü olarak ilerlediği çalışmalar yapılır. Çocuklarımızın işitsel algılarını geliştirmek amacı ile İngilizce ve anadilde ses çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede çocuklarımızda ses birleştirmeleri ile hecelendirme algısının oluşması sağlanır. Çocuklarımızda bu sayede kelime oluşturma algoritmasında hızlanmaktadır. Duyusal maddelerle ilişkilendirilen çizgi - yazı çalışmaları, yer zemini – masa başı etkinlikleri ile okuma yazma alıştırmaları çizgisel anlamda ve doğal materyallerle yapılarak hazır bulunuşluk düzeyleri geliştirilir.
Her gün rutin olacak şekilde düzenlenen takvimimiz ve gün planlayıcısı ile çocuklarımız düzenli ve sistemli bir yaşam şekline alışmaktadır.
Sınav Anaokullarında İngilizce eğitimi, kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmaları ile anaokulu ders programına entegre edilen After School programı ile çocuklarımızın akademik, kültürel ve sosyal bakımdan ‘‘Dünya Vatandaşı’ olmaları için çalışılır.
Fatih Sınav Koleji Anaokulu İngilizce eğitiminde Çoklu Zeka Kuramı ve Tam Öğrenme Modelli yoğun İngilizce programlarını uygulamaktadır. Farklı öğrenme metodları ile zenginleştirilen Anaokulu İngilizce Programı dahilinde, İngilizce öğretmeni tam zamanlı olarak çocuklarımızın günün her anında yanlarında bulunur. Çocuklar yoğun ingilizce programı sayesinde ‘donanımlı olarak’ ilköğretime hazır olarak başlarlar.
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda, Anaokulu Koordinatörlüğü, Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü ve Rehberlik Birimleri eşzamanlı olarak çalışırlar. İngilizce eğitim programımız öğrenci ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek her yıl güncellenmektedir. İngilizce eğitim programımızda akıllı tahtalara yüklenen, özel olarak hazırlanmış İngilizce programlar aracılığıyla yazılı, görsel ve bilişsel eğitim tam olarak çocuklarımızı desteklemektedir.
Fatih Sınav Koleji Anaokulunda her gün ilk dersler ve son dersler İngilizce olarak yapılmaktadır. Gün sonunda Meeting The Day adı verilen İngilizce değerlendirme sistemi, haftanın 5 günü düzenli olarak yapılmaktadır. Ertesi güne ödev olarak İngilizce olarak verilen Secret Passwordlar ile çocukların hafızasını güçlendirme çalışmaları ile akılda tutma becerisinin geliştirilmesine ve rutin haline getirilmesine yönelik aktiviteler yapılmaktadır. Böylelikle çocuklarımızın analitik ilişkiler kurabilme, problem çözme, yaratıcılık, planlama yapabilme, işitsel ve görsel hafızayı geliştirme, parça-bütün ilişkisi sağlama ve örüntü oluşturabilme yetenekleri geliştirilir.
Sınav Eğitim Kurumlarında anaokulundan itibaren daha fazla İngilizce duyması ve daha fazla İngilizce iletişime geçmesi ile doğru orantılı olarak öğrenme ortamlarının da artması ile beraber İngilizce ya da ikinci yabancı dil öğrenimi, korkulması gereken bir ders ya da beceri değil, hayat akışı içinde olan doğal bir süreç olarak algılanır ve bu şekilde devam ettirilir. İngilizce ağırlıklı bir programımızın olması nedeniyle sınıflarda 2 öğretmen eşliğinde dersler uygulamalı olarak yapılır. Derslerde anadil okul öncesi öğretmeni ile İngilizce öğretmeni aynı anda sınıf içinde bulunurlar. Kurum içinde çalışan diğer öğretmenlerimiz, çocuklarımızla ders sırasında İngilizce iletişime geçmektedir. Günlük konuşma sırasında çocuklar ile yabancı dil konuşarak ve onların da yabancı dilde konuşmaları desteklenmektedir. Erken yaş döneminde çocuklarla İngilizce iletişime geçilerek herhangi bir problem karşısında çözüm üretilmesini sağlayacak şekilde eğitim programı uygulanmaktadır. Yabancı dile yoğun olarak maruz bırakılan öğrencilerin, erken dönemde İngilizce öğrenmeleri de çok daha kolay bir şekilde olmaktadır.
Side to Side, İngilizce Öğrenmenin En Eğlenceli Yolu!
Fatih Sınav Koleji Anaokullarında İngilizce eğlenerek, oynayarak ve yaşayarak kolay bir şekilde öğrenilmektedir. ‘Side to Side’ programı sürece dayalı İngilizce - Türkçe aktiviteleri ve erken okuma yazma etkinliklerini kapsar. Fatih Sınav Koleji Anaokullarında çocuklarımızın bir bütün olarak gelişimi hedeflenir. Çocuklarımızın öğrenim hayatları boyunca keyif alabilecekleri, oyun temelli eğitim modelleri ile bilişsel gelişime destek olacak etkinliklerin planlanması yapılır. Böylelikle çocuklarımızın akademik becerilere hazır olmaları sağlanır.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Çoklu Zeka Modeli

- STEM

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Plastik

- Metal

- Keçe

- Karton/Mukavva

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Veliler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Catering firması tarafından getiriliyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada 1 kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Mesleki Rehberlik

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Çocuk Spor Aletleri

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Akıllı Düğmeler

● Verilen üstün yetenek bursları nelerdir?

- Spor Bursu

- Sanat Bursu

- Akademik Başarı Bursu

- Üstün Zeka Bursu

Yorumlar (12)

 • HM

  Sınav Anaokulu ile yollarımız tesadüfen kesişti, Sevil hocanın deneyimi ve güzel enerjisi sayesinde hızlıca kaydımızı yaptırdık. Oğlumun ilk okul deneyimi olduğu için önceliğimiz sevgi dolu bir okul olmasıydı ki Sınav anaokulunda herkes samimi ve güler yüzlü =) Özellikle öğretmenimiz İlknur Hanım, sevgi dolu kalbiyle miniklerimize okulu sevdirdi. Ona çok şey borçluyuz =)

 • Ds

  Yabancı dil eğitimi veren ögretmen kalitesi benim icin cok önemli idi. Bu anlamda cok cabuk ilerleme kaydetmis oldugumuz icin dogru okul seçimi yaptigimizi yaşayarak gördük. Oyanayarak, eglenerek farketmeden ögrenmesi anaokul cocuguna cok faydali oldugunu gördüm.

 • Öu

  Oğlumun ilk okul deneyimini böylesi samimi içten bir öğretmen ile geçirmesinden ailecek çok mutluyuz. Sevildiğini hissetmesi en önemli detay. Renkli bir okul

 • AY

  Fatih sınav koleji anaokulunda kızım eğitim görmektedir. Öğretmenlerin ve idarecilerinin güler yüzlü ve pozitifliği için teşekkür ediyorum:)

 • SS

  Çocuğumu özel okula yazdırma sebebim hem sosyal açıdan gelişmesi hem de İngilizce anlamında kendini iyi ifade edebilmesiydi çünkü yurt dışı eğitimi almasını istiyorum ve bu yüzden alt yapısının sağlam olması gerekliydi. Okullar arasında yapılan danışmanlıklar da sınav koleji bizi daha çok ikna etti ve sınav kolejinde karar kıldık. Yabancı dille beraber sosyal ve sanata da bakış açısı çok değişti. Çok memnun kaldık.

 • ZK

  Öğretmen öğrenci veli ve idarenin tam anlamıyla kapsamlı bir şekilde rayında ilerlediği bir okul yuva aile;) çok yeni olmalarına rağmen tecrübeli kadrosuyla ilerlemesi takdir edilir

 • Dd

  Fatih Sınav Koleji anaokulundan çok ama çok memnunum. Öğretmenlerimiz harikalar. Güler yüzlü, sevecen, sıcak pozitif enerji dolular. Çocuğum çok ama çok mutlu öğretmenlerini çok ama çok seviyor. Böyle güzel öğretmenlere denk gelmek büyük bir şans. Sınav ailesie öğretmenlerimizin eğitimlerine, kattıkları sevgilerine çok büyük teşekkür ederiz. ☺️

 • BA

  Bahçeye hayran kalıp kayıt yaptırdık. İyi ki de burayı tercih etmişiz. İçine kapanık oğlum resmen sosyal bir çocuk oldu.

 • SY

  Sınav anaokulu oğlumun evden ilk ayrılış deneyimiydi. Bizden hic ayrılmak istemeyen oğlumuzu öncelikle Sevil hanım ve anaokulu öğretmeni İlknur hanımın sayesinde okula alıştırdık. Sınav Koleji Anaokulunda ilk seneleri olmasına rağmen çok başarılı ve ben oglumun bu aile ortamında olmasından cok mutluyum ilerleyen senelerde beklentilerimiz daha yüksek Sınavla devam etmek istiyoruz

 • Dk

  Biz çok okul gezdik. Çok sınav kolejigezdik. Ama burası muhteşem. Heleki oranın sorumlusu Sevil hocamız var. Şekermi şeker, çok mütevazi çok güler yüzlü, kayıt yaptırmasanız bile bir gidip tanışın derim. Okula ilk girdiğinizden itibaren zaten, herkez okadar güler yüzlü, samimi, içtenki kopmanız imkansız. Eğitimde çok başarılılar, özellkle öğretmenlerimiz, bizim öğretmenimiz İlnur öğretmen çok tatlı, çocuklarımıza öğretmenden çok, bir anne şevkatı ile sarılıyor. Güven son derece önemli ve sonuna kadar güveniyorum. Dersler zaten 3 öğretmenle beraberinde gidiyor. İlknur öğretmen harici, ingilizce öğretmenimiz ve robotik kodlama öğretmenimiz giriyor. Yani bir nevi 2 dili atnı anda alarak ders alıyorlar. İngilizce ye son derece önem veriyorlar. Kızım 4 yaşında ve çok mutlu. Bizde gönül rahatlığı ile bırakıyoruz. Diyorum ya yazdırmasanız bile bir kere olsun gidip farkı görmenizi isterim. Sevgiler. Sizi çok seviyoruz fatih sınav koleji…Okul 4 lük4 zaten, ekstra birşey gerektiğinde onlar zaten bu işin uzmanı olduğundan, gelişime açık bir okul.

 • Başka bir okulda olumsuz bir okul deneyimimizden sonra Fatih Sınav Koleji Anaokuluna geldik. Benim için öğretmen ve idarecinin kesinlikle kapsayıcı ve sevgi dolu olması, çocuk dilinden anlaması, çocuğu kazanmayı ilke edinmiş olması çok ama çok önemliydi. Son derece kaygılı ve okul fobisi olan çocuğuma sabırla, üzerine gitmeden ve en önemlisi sevgiyle davranarak kaygısını yenmesine yardımcı oldular. Bu anlamda minnettarım. Müdürümüz Sevil Gülcan Gören ve öğretmenimiz Kübra Ediz’e çok ama çok teşekkür ediyorum.

 • OKULA YAKIN BİR YERDE ÇALIŞIYORUM. ARKADAŞIMIN TAVSİYESİ ÜZERİNE OĞLUMU ANAOKULUNA YAZDIRDIM. ÖNCELİĞİM İŞİME YAKIN OLMASI İDİ. FAKAT İYİ Kİ BU OKULU TERCİH ETMİŞİM. SİSTEM İLGİ ALAKA HERŞEYİ İLE GERÇEK BİR EĞİTİM KURUMU. UMARIM EĞİTİM HAYATI BOYUNCA OĞLUM BU GÜZEL ORTAMDA DEVAM EDEBİLİR.PANDEMİ NEDENİYLE OLSA GEREK AİLE ORGANİZASYONLARI AKSADI. BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA SIK OLACAĞINI UMUYORUM...

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Fatih Sınav Koleji Anaokulu İletişim Bilgileri

Topkapi Mah. Şeyhülislam Sok. Özel Fatih Sinav Koleji Blok, No:28, Fatih / İstanbul
0 212 963 2078
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum