fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel Marmara Deha Anaokulu

Özel Marmara Deha Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 2-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 16
Okul Saatleri:
Tam gün: 07:00/18:30
Sabahçı: 09:00/13:00
Öğlenci: 12:00/17:00

Özel Marmara Deha Anaokulu Hakkında

Pendik Esenler Mahallesi'nde eğitim vermekte olan Özel Marmara Deha Anaokulu'muz, 2011 yılında ufak adımlarla eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 9 yıl gibi bir sürede gelişerek kendini kabul ettirmiş, büyük bir kurum haline gelmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim dönemine yeni, binasında, yeni ismiyle başlamıştır.Gücümüzü bunca yıllık veli memnuniyetiyle ve en önemlisi gönlümüzdeki çocuk ve eğitim sevdasından alıyoruz. Bundan sonra da aynı sevdayla en kıymetli varlıklarımızın en kıymetli yıllarını doğru planlamak ve donanımlamak için hizmet vermeye devam edeceğiz.3-6 yaş, çocukların tüm karakter, kişilik ve eğitimlerinin temelinin atıldığı yıllardır. Gayemiz, bu önemli zaman diliminde çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerini mili ve manevi değerlerin ışığında evrensel ve çağdaş temellere oturtarak geliştirmektir.Özel Marmara Deha Anaokulu olarak;


GÜVENLİK:

Okulumuz MEB'in belirlediği her türlü güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir ve merdiven, bahçe, kapı, pencere olarakta tüm tedbirler alınmıştır.


BESLENME


Özel Marmara Deha Anaokulu'muzda beslenme olarak; kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi öğünü verilmektedir. Yemek listesi aylık olarak çocukların gelişimine destek olacak şekilde uzman önerileri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yemeklerimizde doğal tereyağı, zeytinyağı ve sıvı yağ harici yağlar kullanılmamaktadır. Katkı maddesi olan yiyeceklerden ve hormonlu gıdalardan uzak durulmaktadır. Meyve sularımız taze veya yazdan kompostu yapılmış meyvelerden yapılmaktadır. Günlük ve taze süt ile ev yoğurdu kullanılmamaktadır. Pastorize süt ve yoğurt kullanıılmamaktadır.Yemeklerimiz kendi mutfağımızda hijyenik bir ortamda ve günlük hazırlanmaktadır.


MEB müfredatına uygun eğitim programı hazırlanmaktadır. Değerler eğitmi verilmektedir. ingilizce akademik ve tam zamanlı olarak verilmektedir. Akıl ve zeka oyunları akademisi, derin beyin eğitimleri, satranç vb.. eğitimlerle zeka ve beyin gelişimlerine destek olunmaktadır. Müzik, piyano, drama ve folklor, bale eğitimleriyle sanatsal yönleri geliştirilmektedir. Hobi dersleri ile yatkınlıkları keşfedilmektedir.


Uygulamalı fen dersi atölye çalışmalarıyla öğrendiklerini deneyimleyerek pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Anlaşmalı olduğumuz danışmanlık kurumuyla sürekli pedagog hizmeti verilmekte. Ayrıca eğitmenlerimize de sürekli eğitimci eğitimi verilmektedir. Byük kış oyun ve spor salonuyla, üç tarafı çevrili bahçemizle bedensel gelişimleri ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır.


Tüm bunların yanı sıra asıl önemli olan boş bilgi deposu beyinler değil, öğremeyi seven, araştırmacı çocuklar yetiştirmeyi amaç edindik. Sizdeki değerinin farkında olarak aynı değeri vererek çocuklarımıza yaklaşıyoruz. Emanetinize hakkıyla sahip çıkmayı hedefliyoruz. Gelin geleceğimizi birlikte inşa edelim.EĞİTİM PROGRAMLARI


KEMAN EĞİTİMİ
Pek çok müzik dalında kullanılabilen keman, beynin hem sağ hem de sol lobunu çalıştırabilen nadir bir enstrüman olması nedeniyle çocuklarımızın beyin gelişimine büyük katkı sağlar. Aynı zamanda parmak kaslarını geliştirir. Duruş ve duyuşu düzenler. Geleceğe akranlarından bir adım önde başlamalarını sağlar.


DİKKAT VE HAFIZA TEKNİKLERİ
Dikkat toplama, insanın dikkatini bilinçli olarak belirli bir noktaya toplayabilme becerisidir. Dikkat, öncelik belirleme, sıraya koyma, planlama ve düzenleme işlemlerinin tümünü içeren genel bir kavramdır. Yaptığı işin amacını bilmek, öğrencinin bu işi benimseyip ona sahip çıkmasına ve iş için kendisini güdülmesine yardımcı olur.


FOLKLOR
Müzikle ritmi birleştiren folklor yani halk dansları, çocuklarımızın müzikle uyumlu, birlikte tempolu hareket edebilme kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kültürel ögelerimizden biri olan folklorle, güzel yurdumuzun değişik bölgelerine ait müzik ve danslarını, yöre insanınn duygularını ve geçmişe ait yaşantısını tanır.


DRAMA
Günümüzde önemi giderek artan okul öncesi eğitimde drama etkinliklerine yer verilmekte ya da drama bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Drama öğrencilerin zihinsel kapasitelerini artırır. Drama yoluyla yaparak, yaşayarak öğrenme gerçekleşir. Kavram geliştirmeyi sağlar.


DEĞERLER EĞİTİMİ
Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğinin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle geliştirmelerini sağlamak, onları bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla uygulanan Değerler Eğitimi projesiyle milli ve manevi değerlerini tanıyıp bilen ve tüm evrensel inanç ve değerlere saygılı nesillerin yetişmesi sağlanmaktadır.


SPOR VE JİMNASTİK
Hem vücut sağlığı, hem ruh sağlığının iyileşmesi, kendine güven kazanmak, vücudun daha güçlü olmasının verdiği keyif ve diğerlerine saygılı olmayı öğrenmek sporun çocuklara kattığı olumlu özelliklerdendir. Disiplin ve kuralları özümsemeyi eğlenceli hale getiren spor ve jimnastik faaliyetleri eğitimimizin olmazsa olmazıdır.


MÜZİK VE RİTİM
Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.
,

İNGİLİZCE
Özel Marmara Deha Anaokulu'muz English Kids Academy ile çalışmaktadır. English Kids Academy ile çalışan okullarda amaç yabancı dil eğitimini tam zamanlı vermektir. Bu sayede çocuklar yabancı dil eğitimini daha fazla saat görürler. Ayrıca yabancı dili farklı kişiler ile konuşma şansı buldukları için de çok daha iyi öğrenirler.
Dil, tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir.


KİTAP VE OKUMA ETKİNLİKLERİ
Kitap, çocukların kelime hazinesini oluşturur, geliştirir. En basit kelimeden uzun ve karmaşık cümleler kurmasına kadar onun için rehber niteliği taşır. Yaşadığı dünyayı anlamlandırmasında yardımcı olur. Hikaye kitapları ise; onların sosyal becerilerini geliştirir, duyguları ve insan ilişkilerini anlamasına yardımcı olur. Okulumuzda çocuklarınız kitaplarla dost olur ve onları hayatlarının başucuna koyar.


YÜZME
Yüzme sporu ile çocukların düz kasları yani istemsiz kaslar gelişim gösterir. İnsan vücudunda; solunum, dolaşım ve sindirim sistemi yüzme sporu sayesinde gelişerek sağlıklı duruşunu geliştirdiği gibi çocukları obeziteden de korumaktadır. Ayrıca iştahsızlık çeken veya yeme bozukluğu olan çocuklarda sarf ettikleri enerji ile orantılı olarak iştah artmaktadır.


SANAT ETKİNLİKLER,
Sanat, insanın çevresiyle etkileşim içinde olmasını, etrafında olan bitene daha duyarlı olmasını, özgür düşünebilmesini ve kendini özgürce ifade etmesini sağlar. Okulumuz çocuklarımızın sanatsal duyarlılık kazanabilmeleri, el-göz koordinasyonunu güçlendirip el becerilerini geliştirebilmeleri için farklı yöntem ve teknikler kullanarak ilk kez karşılaştıkları sanatsal faaliyetlerle eğlenirken öğretmeyi sağlamaktadır.


BALE
Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır.


AKIL VE ZEKA OYUNLARI
Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların kendi yeteneklerini geliştiren zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.


TÜRKÇE DİL ETKİNİKLERİ
Çocuklarımızın dil konuşma becerilerinin gelişmesi, buna bağlı olarak da kendilerini her yaş ve dönemde doğru ve etkili bir biçimde ifade edebilmeleri için öncelikle Türkçemizi tanıyıp sevmeleri gerekmektedir. Okulumuz çocuklarımıza küçük yaşlarda dil gelişimlerini destekleyici ana fikir içerikli şiir, şarkı, tekerleme ve bilmecelerle, soru cevap ve beyin jimnastiği gibi yöntemlerle geleceğe hazırlamaktadır.


MUTFAK ETKİNLİĞİ
Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karşımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi yiyecekleri tadabilirler.


PİYANO
Piyano eğitimi öncelikle el-göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmayı kolay öğrenmlerini sağlar. Bunun yanı sıra güzel el yazısı yazma yeteneğini geliştirir. Küçük yaşlardan itibaren düzenli piyano eğitimi almanın bireylerin konsantrasyon sürelerinin gelişmesine ve sol beyin fonksiyonları üzerindeki etkisi dolayısıyla matematik öğrenmeye olumlu katkısı olduğu kanıtlanmıştır.


FEN VE TEKNOLOJİ
Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, ziihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedir.


SATRANÇ
Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içerisindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar. Dikkati, öngörüyü, kapsamlı düşünmeyi, sabırlı olmayı, ölçülü ve soğukkanlı olmayı geliştiren satranç kurallara ve rakibe saygılı olmayı da öğretir.

Pendik'te bulunan
Okulumuzda Mobildiri uygulaması vardır. Veliler IOS ya da Google Play ile uygulamayı indirip çocuklarını takip edebilirler. Anaokullarından velilere SMS ile gönderdikleri şifreleri girerek sisteme entegre olacaklardır. Böylece sadece kendi çocukları ile ilgili tüm erişime ulaşabileceklerdir. 7/24 çocuklarıyla ilgili bilgileri takip edebilecekler. Mobildirveli ile anaokulun arasında cep telefonu üzerinden sağlıklı ve doğru bilgi akışını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde veliler, çocuklarıyla ilgili resimleri, öğün öğün yemek raporunu, günlük faaliyetlerini, bültenleriini, yemek listelerini, aylık programlarını, fiziksel gelişim çizelgesini, videolarını cep telefonundan takip edebilmektedir. Ayrıca velilerimiz anlık olarak kurumla veya öğretmenle mesajlaşabilmektedir.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nedir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Eklektik Yaklaşım

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Keçe

- Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

- Karton/Mukavva

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Kişiler

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

Yorumlar (8)

 • YK

  2 yıl önce çocuğumu emanet ettiğim her zaman sabırla guleryuzle yaklaşan personeli ile çocuğumun gelişiminin gözle görülür ölçüde ilerleme kattettigi bir kurumdur çok teşekkür ederim iyiki varsınız

 • Öncelikle pandemi sürecinde gönül rahatlığıyla bırakabildigim kalitesinden ödün vermeyen masraftan kaçınmayan bir kurum çok büyük bir okul bahçe alanları ferah sınıfları ile ilgili personel ile şahane bir okul

 • ŞK

  Kızım 3 yaşındayken başladık. Eğitim konusunda, temizlik konusunda,hijyen konusunda, öğretmenler konusunda tek kelimeyle kusursuz bir okul. Kızım şuan 5 yaşında hala devam ediyoruz gerçekten okulunu çok severek devam ediyor. Kalite kesinlikle tesaduf değildir.

 • Cb

  2 sene boyunca yeğenim eğitim gördü. Çok hırçın, paylaşmayı sevmeyen bir çocuktu. Burada eğitime başladıktan sonra bambaşka biri oldu. Şimdi nerede böyle bir çocuk görsem hemen böyle eğitimi güzel bir anaokuluna yönlendiriyorum. Herkese Marmara deha yı tavsiye ediyorum. Tereddütsüz gönderebilirsiniz benceBence olumsuz hiçbirşeyi yok

 • As

  Okulumuzdan çok memnunuz çocuğum okula mutlu gelip mutlu çıkıyor üstelik akademik ve beceri yönünden çok şeyler kazandı çocuğumuz okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkürlerimizi arz ederiz

 • Yk

  Gerek egitimcileri, gerek okul ortamı olarak çocuklarıma uygun buldugum en iyi şartlarda olan Anaokuludur . Çocuklarım ve biz sizlerden çok memnunuz teşekkürler ilginize ve sevginize

 • Çocuğum okuldayken hiç aklım kalmıyor ve biliyorumki oradaki öğretmen müdür çalışan vs. Herkes tarafından seviliyor ve bu benim için önemli. Profesyonel olarakta eğitim kalitesinden çok memnunum.

 • Öncelikle şunu söylemeliyim ki; okuldaki çalışanların hepsi öğretmeninden müdürüne temizlikçi sinden sınıf öğretmenine kadar hepsi çok güleryüzlü ve samimî. Her öğrenciye tek tek ilgi gösteren, sıcak,sevimli öğretmenlerle dolu bir okul... Ve en önemlisi hijyene temizliğe çok dikkat ediliyor bu en önemli bir ayrıntıydı aradığım kriterler arasında.. Çocuğum okula başladığından beri daha aktif ve sosyal bir cocuk oldu her yönde olumlu sonuçlar aldım ve cok memnun kaldim

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Marmara Deha Anaokulu İletişim Bilgileri

Esenler Mahallesi, Kahramanlar Caddesi No:85 Marmara Royal Sitesi A Blok Pendik/istanbul
0 216 706 6875
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum