fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel Mavi Kanguru Anaokulu

Özel Mavi Kanguru Anaokulu

Okulu Paylaş!
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 3-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 14
Okul Saatleri:
Tam gün: 09:00/16:00
Sabahçı: 09:00/13:00
Öğlenci: 12:00/16:00

Özel Mavi Kanguru Anaokulu Hakkında

İstanbul Bakırköy 'de bulunan Özel Mavi Kanguru Anaokulu ’nun kurucusu uygulamakta olduğu Gelişim Psikolojisi Uzmanı Cihan Züleyha Aydın Özdemir’in anneliğinden, akademik çalışmalarından, Mavi Kangurudan hizmet alan tüm anne-baba ve çocukların katkılarından gelişmiş özgün bir modeli ile kendini tanıyan, özelliklerinin, becerilerinin ve duygularının farkında, ruhsal dayanıklılığı yüksek, bilinçli ve mutlu çocuklar yetiştirmektir. Bu temel hedef gerçekleştiğinde çocukların eğlenerek öğrenebilen ve interaktif sisteme uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca çocukların grup içerisinde birey olarak var olabilmeleri de desteklenmektedir. Psikolojik sağlamlığı ve farkındalığı yüksek çocuklar yetiştirme hedefini gerçekleştirmek adına Özel Mavi Kanguru Anaokulu Duygusal Zeka Akademisinde • özgüven,
• sosyal beceri,
• iletişim
• farkındalık gibi temel psikolojik alanlara odaklanmaktadır. Çoocukların fiziksel gelişimlerini sağlamak amacıyla okuldaki tüm çocuklar doğal olarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Mavi Kanguru Spor Kulübüne de üye olmuş olurlar. Dileyen aileler çocuklarına erken yaşta sporcu lisansı çıkartabilirler. Özel Mavi Kanguru Anaokulu 'nda çocuklar her gün yaptıkları takım toplantılarında o günkü programlarının üzerinden geçerler. Fikirlerini sunarlar ve programlarında mümkün olan değişiklikleri yaparlar. Programlar bireysel farklılıkları gözetir: Her çocuk kendi hikâyesini yazar. Kendi hikâyesini yazması desteklenen her çocuk mutlaka mutlu bir birey olur. Mutlu bireyler başarılı bireylerdir. Bireysel gelişimsel farklara özen gösterir: 14 kişiden oluşan takımlar (genel eğitim literatüründe sınıfa benzer) bireysel gelişim değerlendirmeleri sonucu yerleştirilen çocuklardan oluşur. Çocukların içindeki liderlik özelliklerine vurgu yapılır: Her çocuğun çok iyi yaptığı bir şey vardır. Takımların yıl boyunca yaptığı proje ve etkinliklerde, her çocuğun belli bir süre takımına liderlik etmesi sağlanır. Yetişkinlerle çocuklar arasında hiyerarşik bir ilişki yerine, dayanışma odaklı bir ilişki kurulur: Modelde öğretmen kavramı kullanılmaz. Modeldeki uzmanlar ‘Takım Rehberleri’dir. Takım rehberleri, kendi ajandalarında bulunan öğrenme hedeflerini takımlarının ne zaman ve nasıl kazanacağı konusunda baştan fikir yürütmezler. Öğrenme, takımın kendilerine sunulan fiziksel ve zihinsel uyaranlara verdiği tepkilerin rehber tarafından minimum yönlendirmesi ile oluşur. Özel Mavi Kanguru Anaokulu imkanlarını sıralamak gerekirse:
Çok Amaçlı Salon: Dev mavi legolar, sünger oyun grupları, salıncaklar, tırmanma, denge ve duyu bütünleme ekipmanları ile donatılmış Kaba Motor Geliştirme İstasyonumuzda çocuklarımız doyasıya oynayacak ve kaba motor gelişimleri desteklenecek.
Duyusal Oda: Kinetik kumdan bakliyatlara, parmak boyalarından köpük boyalara çok çeşitli uyaranların bulunduğu istasyonumuzda çocuklarımız bolca kirlenecek, eğlenecek ve öğrenecek.
Hayal Odası: Odanın köşesindeki iki katlı eski İstanbul evi, Manavı ve Eskici dükkanı, hayal gibi bir masal alanı, gerçek boyutlarda bir tiyatro sahnesi: Bu istasyonda çocukların hayal gücünün sınırları genişleyecek.
Bilişsel Oda: İstasyonumuzun tavanını uzaya benzettik çünkü istikbalin göklerde olduğuna inanıyoruz. Uzayı merak eden bir çocuğun bilim aşkına tutulmama ihtimali yok.
Müzik-Ritim Odası: 36 m2’lik kocaman bir odayı ayırdık müzik istasyonuna. Diledikleri gibi hareket edip müziğin ritmini doyasıya içselleştirsinler diye.
Kum-Su-Toprak İstasyonu: Bahçemizde gerçek boyutlarda bir mutfak, tırmanması epey zorlu bir iskele, salıncaklar, kaydıraklar, ekim dikim alanları ve kum havuzumuz var. Fakat en kıymetlimiz hikayesi ile bize ilham veren koca çınar ağacımız. Bu çınar, kurucumuz Cihan Hanımın uzun zamandır hayal ettiği fakat bir türlü bulamadığı bir bahçe oyun malzemesiydi. Temmuz ayında İstanbul’u vuran dolu fırtınasından sonraki gün İstanbul Erkek Lisesi İlkokulunu ziyarete giden Cihan Hanım bu koca çınarı bahçede görüp okul müdüründen istemiş. Okul müdürü fırtınanın etkisi ile kökünden kopup lisenin bahçesine düşen bu asırlık çınarların tescilli olduğu gerekçesi ile reddetmiş Cihan Hanımı. Fakat Cihan Hanım bu çınarın düşlerindeki çınar olduğuna o denli inanmış ki peşini bırakmamış bu çınarın. Aradan geçen 4 günün sonunda bir telefon gelmiş. Arayanlar ‘Cihan Hanımın burada bir ağacı var. Gelip alsın artık!’ demişler. Şimdi o güzel çınar Mavi Kanguru çocuklarına yatay düzlemde ağaca tırmanmayı, dengede durmayı, doğa ile uyumlanmayı yaşatıyor.
Beslenme İstasyonu: Mutfağa dair her şey KEÇEM için çok önemlidir. Mavi Kanguru çocukları organik beslenmeyi, gastronomiyi, sofra adabını, güzel sunumlar yapmayı, paylaşmayı, israf etmemeyi ve nezaketi bu istasyondaki aktivitelerde öğrenirler.

Mahremiyet Eğitimine önem verilir. Çocukların duygusal yüksek yararını sağlamak adına kendilerini koruma becerileri kazanmaları temel hedeflerimizdendir. Zira çocuk istismarı konusunda yetişkin gözetimi ve korumasının yetersiz kaldığı durumlarda çocuklarımız kendilerini koruyabilmelidir. Bu beceriyi kazandırmak için uzmanlarımız gözetiminde uygulanan mahremiyet eğitimini ailelerimize verdiğimiz eğitimlerle destekliyoruz.

İlişkisel bir modeldir: Çocukların bizlerle, akranları ile, mekanla ve kendileri ile kurdukları fiziksel ve duygusal ilişki-bağ çok değerlidir. Bu ilişkilerin sağlıklı ve güçlü olması modelin temel hedeflerindendir.

Doğa, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğa ile temas halinde yaşayan bireylerin hem hayata bakışları gelişir hem çevreye saygıları pekişir. Ayrıca doğa çocukta muazzam bir motivasyon kaynağı sağlar.

Modelde ebeveynler eğitimin çok temel bir parçasıdır: Çünkü biz işimizin uzmanıyız, siz çocuklarınızın. Sizin desteğiniz ve iş birliğiniz olmadan çocuğunuzun yüksek yararını sağlayamayız.

Çocukların doğuştan getirdikleri soru sorma cesaretini destekleyen bir modeldir: Modelde çocuklarımızın eleştirel düşünme becerilerine, soru sorma heves ve cesaretlerine özen gösterilir. Çocukların felsefe ile tanışmaları için en ideal zamandır erken çocukluk dönemi zira biz onları kalıplarımıza sokmadan önce onlar zaten muazzam birer filozof gibi düşünürler.

Bireysel Oryantasyon Programı: Akademik başarının temeli okula karşı geliştirilen olumlu algıda yatar. Okul algısının olumlu ya da olumsuz olacağı çocuklarımızın okul diye adlandırdıkları ilk deneyimleriyle belirlenir. Her çocuğun deneyimleri, ailesi ile kurduğu bağ, sosyal yaşamı farklıdır. Doğal olarak kurumsallaşmaya vereceği tepki de farklı olacaktır. KEÇEM’de çocuklar ebeveynlerinden koparılıp, ağlatılmaz. Ailelerimizin desteği ile, her bir çocuğumuzun kurumumuza adaptasyonu için ne gerekiyorsa uzmanlarımız ve aile işbirliği ile belirlenir ve uygulanır.

İstasyon Eğitim Modeli: Çocukların, materyalleri açısından farklılaştırılmışmış mekânlarda, çeşitli deneyimler üzerinden tek konuyu öğrenmelerini hedefleyen sistemimizde hem mekân değişiminin canlandırıcı etkisi hem de konuların farklı materyal ve etkinliklerle pekiştirilmesi sağlanır.

Proje Grupları: Belli bir hedefi olan, belli bir süreye yayılan çalışmalarla her bir takım kendi projelerini geliştirir. Geliştirilen projeler grubun ürünüdür fakat her bir birey kendi katkısının farkındadır. Sosyal Sorumluluk Projesi: Çocuğumuzun içindeki şiddeti yok etmenin yolu, onun içindeki kahramanı ortaya çıkarmaktır. Çocuklarımız, başkalarına yardım edebildiklerinde işte bu kahraman ortaya çıkacaktır.

Bebek Gözlemi: Çocuklarda ‘empati’ ve ‘sorumluluk’ geliştirdiği kanıtlanmış olan bu çalışmada çocuklarımız, bir annenin bebeğine bakım verme sürecini belli bir süre takip ederler. Anneye istedikleri soruları sorabilirler. Bir bebeğin 6 aylık gelişim ve bakım sürecini gözlemlemek çocuklarımızda muazzam etki bırakır. Bu programın kardeşe hazırlık sürecinde de olumlu etkileri olduğu ön görülmektedir. İstişare (Danışma) Toplantıları: Hayatının ilk ve en demokratik toplantılarına katılacak miniğiniz. Her sabah, grup rehberi eşliğinde günün değerlendirmesinin yapıldığı ve güne dair kararların alındığı bu toplantılar çocukların bireyler olarak ne denli önemli olduklarını hissetmelerine ve daha birçok şeye katkı yapacak.
Evrensel İnsani Değerler Eğitimi: Grup rehberlerinin zihninde her zaman bu soru olur: ‘Bugün bu grupta hangi evrensel değerlere değinebildik?’. Mavi Kanguru Çocuklarının dünyayı değiştiren, güzelleştiren, nazik, merhametli, cesur, girişken, insancıl, doğaya ve diğer canlılara saygılı birer birey olmaları en temel hedeflerimizden.
Erken Çocuklukta Felsefe: Soru soran çocuklar yetiştirebilmek için hep birlikte felsefe çalışacağız. Sistematik Gelişim Değerlendirme: Miniklerimiz program başında ve sonunda pedagogların uyguladığı gelişim testleri ile takip edilir.
Ebeveyn Katılımı: Erken çocukluk eğitiminde ebeveynlerin rolü çok kritiktir. Bu sebeple ailelerimizle sürekli iletişim halinde, miniklerimizin bireysel ihtiyaçlarını hem takip ediyor hem de yaşanan sıkıntılara ailelerimizin iş birliği ile çözümler üretiyoruz. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Güçlendirme: Miniklerimizin aileleri ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri bizim için önemli. Bu sebeple ailelerimizle, Pedagoğumuzun rehberliğinde Theraplay çalışmaları yaparız.
Adab-ı Muaşeret Eğitimi: KEÇEM, özgürlükçü ve çocuk odaklıdır. Miniklerimiz hem öz güvenli, hem kendi sınırlarını koruyabilen hem de gereken ölçüde nazik davranan bireyler olurlar. ‘Teşekkür ederim’, ‘Rica ederim’, ‘Lütfen’ günlük dillerinin bir parçasıdır.
Günlük Yaşam Becerileri Geliştirme Eğitimi: Uzmanlar tarafından geliştirilmiş oyuncak ve materyallerin yanı sıra evde kullanılan günlük yaşam gereçleri de miniklerimizin etkinlik alanlarında bulunur. Süpürmeyi, çamaşır asmayı ya da masa kurmayı öğrenirler. İletişim Becerileri Eğitimi: İletişim, ilişkinin doğru gitmesi için kritik öneme sahiptir. Çocuklar için iletişim becerileri eğitimi KEÇEM’in önemli bir parçasıdır.
Oyun Terapisi Grup Aktiviteleri: Oyun Terapisi, çocuklardaki birçok duygusal ve davranışsal problemin çözümünde kullanılan değerli bir araçtır. Oyun terapisi grup aktiviteleri KEÇEM’de önemli bir yer tutar.
Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Becerileri Kazandırma: Yemek saati sadece yemek saati değildir. Birçok beceri ve değerin kazanıldığı muazzam bir deneyimsel öğrenme zamanlarıdır. KEÇEM minikleri organik tarımdan, etiket okumaya birçok sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanır.
Misafir Takım Uygulaması: Mutfağımızda çalışabilen miniklerimiz, diğer takımları ağırladıkları keyifli çay partileri düzenlerler. Bu partilerde grup rehberleri sadece gözlemci ve gerekli durumlarda destekçi rolü oynarlar.
İkinci dil: KEÇEM’de ülkenin eğitim sisteminin gerektirdiği bir dil çocuklara oyun odaklı modelde kazandırılır. Bu oyun odaklı dil öğrenim modeli sadece dilin fark edilmeden öğrenilmesini sağlamaz, aynı zamanda dil öğrenmeye dair olumlu bir algı da oluşturur. Bu sayede miniklerimiz ileride yabancı dil öğrenme konusunda bir adım önde olurlar.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nedir?

- MEB odaklı

- Eklektik Yaklaşım

- Çoklu Zeka Modeli

- Gems ve High Scope

- (PYP) Primary Years Program - İlk Yıllar Programı

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Metal

- Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Sınıf Öğretmenleri

- Alanında Eğitimli Kişiler

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Okul Personeli

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

Yorumlar

 • SE

  Evet, yeni anaokulundaki maratonumuz yarın başlıyor vee dün gece kafamdaki düşüncelerden uyuyamadım. Ama sakın yanlış anlaşılmasın uyuyamama sebebim kaygı değil tamamen heyecandı! Heyecanlıyım çünkü tamamen çocuk odaklı bir anaokulu olduğundan, her çocuğun ihtiyacına göre süreç planlandığından, sahip olduğu mekan vee en önemlisi her gittiğimizde bırakın çocukları ailelerinin bile kendilerini iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yapan başta Cihan Hanım ve oluşturduğu süper kadrosu var. Çocuğumun sütünü soğuk sevmesinden tutun mahremiyet eğitimi kapsamında okulda olduğu süre boyunca tuvalete kiminle gideceğine kadar her detaya önem verildiğinden. Bu da bizleri son derece rahatlatıyor. ki böyle şeylerle kafamızda savaşmak yerine çocuğumun orada iken geçireceği zaman diliminde neler neler yapabileceğini, nasıl eğleneceğini düşündükçe heyecanlanıyorum! O zaman gelsin enerjiyi ve büyüme merakını doğru ortamda kullanma fırsatı yakalamış balparmağımın kirli kıyafetleri, çamurlu botları, kumlu saçları, boyalı elleri.

 • SD

  Cihan Hanım ve tüm eğitmenler olmak üzere çok memnun kaldığım,temiz, güvenilir ve her yaş çocuğun gelişimine göre dizayn edilmiş harika güleryüzlü bir ortam

 • EE

  Kötü bir yuva deneyimi yaşayan kızıma okul kavramını tekrar sevdiren şimdi koşa koşa anaokuluna gitmesini sağlayan başta Cihan hanım sonra Gökçe ve Nazlıcan öğretmenlerimize sevgilerimi iletiyorum. Sayenizde korktuğum başıma gelmedi Ahsen ilk günden anaokuluna alıştı. Sizinle çok eğlendik Teşekkür ediyoruz

 • EY

  İyi ki sadece kendi çocuklarınızı güzel yetiştirmekle kalmayıp diğer çocuklara da dokunmaya karar verdiniz. İyi ki sizi tanıdık. Yolumuza ışık oldunuz. Her gün minnet ve sevgiyle aklımızdasınız ama bu özel gün vesile oldu. Başta Cihan Hanım olmak üzere bütün Mavi Kanguru ailesinin öğretmenler gününü kutluyorum. Sabrınız, ilginiz, şefkatiniz, emeğiniz ve her şey için sonsuz teşekkürler.

 • TD

  Kızım tam 2 yaşında bile değildi, Mavi Kanguruyu oyun grubu olarak yeni açmıştınız sizinle tanıştığımızda. Desteklerinizle birlikte zor bir dönemden geçtik. Artık aile olduk. Çok şükür şimdi kızımın koşarak gittiği benim de gözüm arkada kalmadan gönderdiğim bir yuvası daha var. Kızımla birlikte ben ve ailem de sizden çok şey öğrendik, öğreniyoruz. İlk eğitim hayatına sizinle başlamış olmak hem kızım hem de bizim için büyük şans oldu.

 • OK

  Kanguru Erken Çocukluk Eğitim Modeli, Mavi Kanguru Anaokullarında kullanılan erken çocukluk eğitim modelidir. Bu model; Mavi Kanguru’nun kurucusu Gelişim Psikolojisi Uzmanı Cihan Züleyha Aydın Özdemir’in anneliğinden, akademik çalışmalarından, Mavi Kanguru Oyun Gruplarında edinilen deneyimden, Mavi Kangurudan hizmet alan tüm anne-baba ve çocukların katkılarından gelişmiş özgün bir modeldir.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Mavi Kanguru Anaokulu İletişim Bilgileri

Osmaniye Mahallesi, Çağlar Sk. No:26, 34146 Bakırköy/istanbul
0 212 963 2079
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum