fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana
Onaylanmış Okul Profili
Özel Sarıyer İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulu

Özel Sarıyer İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 3-5
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 09:00/16:00

Özel Sarıyer İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulu Hakkında

Çocuğun çevresindeki her şeyi keşfetmeye istekli olduğu, yeni şeylere büyük bir merakla yaklaştığı, sosyalleşmeyi, diğer insanlarla yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrendiği dönem anaokulu çağıdır.Bilişsel ve sosyal gelişim alanların çok hızlı geliştiği bu süreçte çocuğun anaokulunda kendini keşfetmesini sağlayacak bir eğitim alması, hayata sağlam bir temelle başlamasını sağlıyor. Çocuklar, uzun bir eğitim yolculuğunun küçük ama en önemli adımını anaokuluna başladıklarında atıyor. Bu süreç en az çocuklar kadar ebeveynler içinde heyecanlı oluyor. Çocuklarının bu öğrenme serüveninde yaşadıkları farklı deneyimlere eşlik eden ebeveynler, aynı zamanda çocuklarının bağımsız bir birey olma yolundaki adımlarına şahit oluyor. Çocukların yeteneklerini keşfetmesini, birey olarak kendisinin farkına varmasını sağlayacak bir anaokulu eğitimi; onlara hayat boyu yararlanılacak beceri kazandırmada dönüm noktası özelliği taşıyor. Eğitim-öğretim hayatının ilk adımı olan okul öncesi eğitimine İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokullarında başlayan öğrencileri ise önemli ayrıcalıklar bekliyor. “Çocuğun kendi öğrenmelerini kurgulayabileceği ve onun önceliklerini merkeze alan eğitim programları temel esas olmalı.” diyen Okul Öncesi Koordinatörümüz Esra Sert, çocuğun gelişimsel özelliklerini destekleyici çalışmalarla bireysel yeteneklerinin farkına varması sağlanırken, sosyal hayatta diğer bireylere saygı duyma, onlarla iş birliği yapma, yardımlaşma ve kendisini ifade etme becerilerini geliştiren, destekleyici bir program uygulanmasının önemini vurguluyor. Sert, iyi bir anaokulu eğitiminin sahip olması gereken özellikleri ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulları farklarını ise şu şekilde sıralıyor: Doğayı Örnek Alan Eğitim Modeliyle “Yaparak, Yaşayarak” Öğreniyorlar Doğayı örnek alarak ‘’yaparak ve yaşayarak öğrenme’’ modelini geliştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde uygulanan okul öncesi eğitimi ile minikler, anaokulundan itibaren yarına hazırlanıyor. Okul öncesi eğitim programlarında çocuğun yeteneklerini keşfedebileceği çalışmalar yapılıyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji merak duygusunu geliştiren; araştırmayı, sorgulamayı, öğrendiği bilgiyi kullanmayı teşvik eden eğitim programı kurgusu ile öğrencilerinin kendi bireysel niteliklerinin farkında, öz güvenli ve mutlu bireyler olmalarını amaçlıyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde Dil Edinimi Erken Yaşlarda Başlıyor Zihinsel süreçlerin gelişimi ile dil arasında birbirini takip eden ve destekleyen bir bağ vardır. Çevremizde olup biteni kavramak, algılamak, anlatmak, düşünmek gibi eylemleri dilden bağımsız düşünemeyiz. Doğduğumuz andan itibaren farkındalığını oluşturduğumuz ve tüm zihinsel süreçlerimize aktardığımız ana dil öğrenme sürecimizi modelleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi İngilizce Dil Eğitim Programı; erken çocukluk dönemindeki öğrencilerimizin yüksek dil edinim potansiyellerini destekleyen aktiviteler, doğal iletişim ortamları, dilin araç olarak kullanıldığı disiplinler arası ders içerikleri, farklı bir tema ya da konu hakkında kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren araçlara dönüştüğü projeler ve etkinlikler aracılığıyla dil edinim sürecinin tüm öğrenciler için kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Ekolojik Hayata Duyarlı Bir Bakış Açısına Sahip Oluyorlar Ekoloji eğitimi, çocuklara doğaya karşı sorumluluk bilinci aşılıyor; çocukların bilgi ve becerilerini destekleyerek doğa sevgisini içselleştirmelerini sağlıyor. Çocuklarımız, doğada hissederek, dokunarak farklı deneyimler yaşıyorlar. “Ekoloji Hobi Bahçelerinde ürünlerini yetişiyor, üretime katkı sağlıyorlar. “Bir Kap Mutluluk”, “Ekoloji ve Sanat”, “Sağlıklı Yaşam Festivali” gibi organizasyonlarla sorumluluk projelerine destek oluyorlar. Şenlikler, projeler, etkinlikler, doğa gözlem çalışmaları büyük bir heyecanla uygulanıyor. Öğrencilerimiz üretmenin mutluluğunu, doğaya saygıyı, çevre sorunlarına duyarlılığı ve emeğin değerini öğreniyorlar. Bilimsel Çalışma ile Erken Yaşlarda Tanışıyorlar Anaokullarımızda hayata geçirdiğimiz bir diğer yenilik ise “Deneylerle Bilim Atölyesi.” Bu uygulama klasik laboratuvar anlayışını ortadan kaldırarak herkesin dokunabileceği, bir şeyler yapabileceği “atölye” kavramını yaşanır hâle getiriyor. Çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılırken, her çocuk sahip olduğu deney setini yanında taşıyarak, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Çoklu Zeka Modeli

- Oyun Temelli Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- MEB Odaklı Eğitim

- Çoklu Zeka Modeli

- Oyun Temelli Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- MEB Odaklı Eğitim

- Çoklu Zeka Modeli

- Oyun Temelli Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

- Evet

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Ahşap

- Ahşap

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

- Bağımsız Taşıma Firması

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

- İdareciler

- Öğretmenler

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

- İdareciler

- Öğretmenler

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

- Okulda hazırlanıyor

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

- Haftada birkaç kere

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

Yorumlar (4)

 • NE

  Sariyer Doğa Koleji'nin en öne çıkan özelliklerinden biri tüm kadrosunun eğitime olan tutkusu, bir aile gibi olması ve her zaman iletişime açık olması. 3 çocuğumun da okulu olan Doga kolejinde seneler geçse dahi isimle hatırlanmasi ve öncelikle iletişim odaklı, sevgi temelli yaklaşımı birçok okuldan öne çıkarıcı özelliği diyebilirim.Sosyal aktivite ve spor olanakları güçlendirilebilir, akademik programın içine daha fazla eklenebilir. İTÜ ve diğer kampuslerle daha fazla ortak faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilir. Sayıca bu kadar şehir ve şubesi olan okuldan mezunlar ve mevcut öğrencilerle iletişim daha odaklı olabilir.

 • GE

  Çocuklara yaklaşım ve çocuk psikolojisi konusunda gerçekten çok iyi bir okul. Büyük kızımdan sonra küçük kızımı da anasınıfı öğretmenimiz Seher Hanım’a emanet ettim. Gerek okul yönetiminin gerekse öğretmenimizin veli ve öğrenci iletişimleri son derece rahatlatıcı ve çözüm odaklı. Her durumda öğrencinin iyiliğini düşünüyorlar. Bu durum bir veli olarak beni çok mutlu ediyor.

 • Anaokulundan akademik bir eğitime başlayan.. çocukları biranda bilgi havuzunun içerisine atmaktansa yavaş yavaş bilgiye doyuran bir eğitim sistemi.. oğlum da ben de çok mutluyuz..İngilizce dil ağırlığının eğitim sisteminde anaokulundan itibaren biraz daha yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.

 • AR

  Oğlum 3 yaş ve 4 yaş anaokulunda Sarıyer Doğa koleji anaokuluna devam etti. Bu yıl 5 yaş anaokulu grubuna başladı. Özellikle öğretmenlerin kalitesi, ilgisi ve okulun ortamı sayesinde oğlum okula her gün mutlu devam ediyor. Bunun bir veli olarak en önemli kriter olduğunu düşünüyorum. Çocuğumu güvenle emanet edebildiğim sıcak bir ortam ve iyi bir eğitim kurumu olduğu için gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Sarıyer İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anaokulu İletişim Bilgileri

Zekeriyaköy Mah. Acar Cad. No:4 Sarıyer/istanbul
0 212 963 2075
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum