fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 3-6
Psikolojik Danışman: Var
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/16:45

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu Hakkında

Ardıçlı Uğur Okulları anaokulu eğitiminde dünya genelinde kabul görmüş farklı programları ve yaklaşımları uygular. Yaklaşımlardan her biri çocuklardaki belirli davranışları teşvik etmeyi hedefler.

Okul öncesi kademesinde Montessori, High Scope, Reggio Emilia, Waldorf, Bank Street, PYP yaklaşımlarını MEB kazanımlarıyla harmanlayan bir program uygulanır. Alternatif Eğitim programları sayesinde 4- 6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini ve bireysel özelliklerini dikkate alan bütünsel, öğrenci merkezli ve oyun temelli bir eğitim sağlanır ve programların tamamı bunu dikkate alarak yapılandırılır.


Ardıçlı Uğur Okulları Anaokulu Eğitimi Bölümü; öğrencilerin bilgiye kendi kendilerine ulaşmalarını, edindiği bilgiden yararlanmalarını ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini hedefler. Aktif öğrenmeyi sağlayacak olan buluş ve sunuş yoluyla öğrenme tekniklerini, çocuk dostu eğitim anlayışıyla uygular. Öğrenme merkezindeki fen, matematik, evcilik-drama, blok, günlük yaşam becerileri, okuma-yazma, sanat ve hareket merkezleri öğrencilerin çeşitli buluşlar yapabileceği inceleme alanlarıdır.

Bu program ile öğrencilerin kendi motivasyonunu sürekli besleyip canlı tutabildiği, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişmesi hedeflenir. Okul-aile iş birliği ve profesyonel öğretmenin öneminin bilincinde, sınıf duvarları dışındaki dünyanın zenginliğini keşfetme yoluyla çocuklardaki potansiyeli açığa çıkarmak amaçlanır.


Öğretmenler tarafından öğrencilerin sosyal hayatlarındaki davranışları ve çevrelerine sergiledikleri tutumları doğal ortamında gözlemlenir. “Gelişim Gözlem Formu” ile çocukların gelişimleri kayıt altına alınır. Bütün gelişim alanlarını kapsayan bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların özetlenmesi, dönem sonlarında olmak üzere yılda iki defa hazırlanıp karne niteliğinde ailelerle paylaşılan bu form ile gerçekleştirilir.

Her öğrenciyle ilgili bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrencileri olumlu yönde geliştiren çalışmalar uygulanır. Gerekli durumlarda ailelerle iş birliği yapılarak öğretmenin okulda desteklediği süreci ailenin de evde desteklemesi istenir. Böylece öğrencilerin potansiyelini en üst seviyede ortaya koyacakları tutum ve davranışlar geliştirilir.

Bahçeşehir Üniversitesi desteğiyle hazırlanan eğitim programı bilimsel temelli bir içerik taşır. Akademik dünyadaki son gelişmeler ışığında hazırlanan eğitim içeriklerindeki planlama ve uygulama sürecinde öğretmenlerin ve yöneticilerin gözlemleri takibi son derece niteliklidir. Öğretmenlerin planlanan ve uygulanan eğitim süreçleri arasındaki tutarlılığı, ortaya çıkan yeni gereksinimlerin neler olduğunu belirlemeleri ve günlük eğitim akışında yer alan genel değerlendirme bölümüne kaydetmeleri sağlanır.
Eğitim programında öğrencilerin algılarını harekete geçirecek “Merak Uyandırma”, “İlk Beyin Haritası” ve “Ne Öğrenmek İstiyorum?” çalışmaları ile programın içeriğine öğrenciler ve öğretmenler ekip olarak dahil olurlar. Bu aşamaların sonunda altı haftalık tema konularını “Ne Öğrendim?” ve “Son Beyin Haritası” çalışmaları ile değerlendirirler.Gerekli mesleki eğitimi üniversitelerde tamamlamış olan Uğurlu öğretmenler kendi becerilerinin, yaratıcılıklarının ve pedagojik bilgilerinin farkında olarak profesyonellik ile mesleklerini ortaya koyarlar. Aynı zamanda “Sürekli gelişim” yaklaşımıyla gerek kişisel becerilerini gerekse mesleki bilgilerini geliştirecek planlamalar yaparlar. Program ve uygulama sürecinde Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen anaokulu seminer ve sempozyumlarından faydalanırlar. Gelişmek istedikleri yönlerin farkında olup bu konuda araştırmaları ve eğitimleri takip ederek bu eğitimleri talep ederler. Uğur Okulları ailesinin her ferdi, kişisel ve mesleki gelişimine önem vererek sürekli kendini yeniler.


Ardıçlı Uğur Okulları U-Ready programı ile anaokulundan veya okul öncesinden 1. sınıfa geçecek öğrencilerin bir üst kademeye uyum sağlayarak psikolojik olarak sürece hazırlanmaları amaçlanır. Akademik takvime yerleştirilen ve müfredat dahilinde planlanıp 2 ay boyunca uygulanan bu programla öğrencilerin;

Gelecek ile ilgili hayal kurmaları, heyecan duymaları,
Plan yapma becerilerini geliştirmeleri,
Herhangi bir kaygı duymadan değişimi mümkün olduğunca normalleştirmeleri,
Yeni sınıflarına uyumlarını rahat ve kolay bir şekilde sağlamaları amaçlanır.

Ardıçlı Uğur Okullarında ilkokul yaşantısı, anaokulu ve okul öncesi eğitiminin devamı niteliğinde olup P4U, Asalet ve Zarafet dersi gibi her iki birimde de bulunan çalışmalar ile öğrencilerin geçecekleri yeni ilkokul sistemini içselleştirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler gerek ortak öğretmenler gerekse sosyal etkinlikler sırasında ilkokul öğretmenlerini görme ve tanıma şansını yakalar. Öğrencilerin yaşantılarındaki bu ilk ve büyük geçişte sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve yöneticilerinin desteği ile eğitim programındaki geçiş süreci psikolojik olarak en olumlu şekilde tamamlanır.

Bütüncül ve yenilikçi bir dil edinimi süreci, öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek onların dış dünya ile anlamlı bir şekilde iletişime girmelerine olanak tanır. Uğur Okullarında anaokulu düzeyinde uygulanmakta olan yabancı dil edinimi programı, öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri bir eğitim ortamı yaratarak iletişimsel yeterliliği ve temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil edinimi programında öncelik, öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dört temel dil becerisini geliştirmek, onları hedef dilde özgüvenli bir şekilde kendilerini ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Program kapsamında öğrencilerin erken çocukluk döneminde hedef dilin düşünme sistemini de edinmeleri sağlanır. Proje bazlı çalışma yöntemleri sayesinde, dil edinimi süreçleri ev ortamında sürdürülebilir ve anaokulu kademesinde kritik rol oynayan veli-öğretmen-öğrenci bağı güçlendirilir.

Uğur Okullarında uygulanan yabancı dil edinimi programının temelinde öğrencileri akademik yönden geliştirmenin yanı sıra 21. yüzyıl becerileri ile donatarak geleceğe hazırlamak vardır. Bu yaklaşımdan hareketle, anaokulu yabancı dil edinimi programında dünyanın karşı karşıya olduğu küresel zorluklara (yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma vb.) çözüm olmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tam entegrasyonu sağlanır. Nitelikli ve bütüncül bir eğitim felsefesi doğrultusunda uygulanan U Sustain programı kapsamında Uğurlu öğrenciler, kendilerini hedef dilde akıcı ve doğru bir şekilde ifade eder; içerisinde yer aldıkları projeler sayesinde ekip çalışması, problem çözme, etkili iletişim becerilerini geliştirir.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Reggio Emilia Yaklaşımı

- Oyun Temelli Eğitim

- STEM

- İşbirlikli Öğrenme Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Tam Zamanlı İngilizce Eğitimi

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Hayır

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Plastik

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Basketbol Öğretmeni

- Bale ve Dans Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Gems Materyalleri

- Fen ve Matematik Eğitici Materyaller

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Sudoku

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Çocuk Spor Aletleri

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

- Akıllı Düğmeler

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:30 - 16:45 şeklindedir.
 • Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, Almanca dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu yaş aralığı nedir?
  3-6
 • Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.
 • Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu psikolojik danışman bulunduruyor mu?
  Kurumda psikolojik danışman bulunmaktadır.

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu Yorumları (25)

 • ek

  uğur okullarının yeri bende çok ayrıdır. evime çok yakın yapılış aşamasına bile şahitlik ettik. açılış olduğu ilk gün gelip kaydımızı yaptırdık. çocuklarım çok mutlu ve keyifle gidip geliyor. Önümüzdeki yıl ortaokula geçecekler. tüm çalışanlar çok ilgili ve güler yüzlü. kapıdan içeri girdiğimde hiç yabancılık hissetmiyorum . kendi aileme evime girmiş gibi hissediyorum.

 • şk

  çocuğumu gözüm kapalı gönderiyorum içim çok rahat okuldaki herkes ailem gibi sorun yaşasak bile hızlıca çözüm üreten tatliş bir müdiremiz var . Ben akademik ve sosyal olarak gayet yeterli buluyorum benim için mutlu olması çok daha önemli. Umuyorum uzun yıllarda burda oluruz.

 • ey

  tüm öğretmen yönetim ve çalışan kadrosuna birde burdan teşekkür etmek istedim okulumuzu çok seviyoruz ikinci evimiz olarak görüyoruz

 • okulumuzu ve öğretmenlerimizi çok seviyoruz iyi ki uğurlu olmuşuz iyi ki yollarımız kesişmiş

 • eb

  İnternetten araştırarak bulduğum okul iyi ki de denk gelmisiz. İlk başta her ebeveyn gibi bizim de terettutlerimiz oldu ama kısa süre de kendinizi mutlu çocuklar ailesinin samimiyeti ve guveni içinde bulduk. Çalışan ve okulda emeği geçen herkes bizim için değerli. Emeklerinden dolayı hepsine tek tek teşekkür ederim.

 • KS

  Tertemiz miss gibi harika bir okul öğretmenlerimiz mükemmel kızım okulunda çok mutlu hafta sonları okul için ağlıyor biz okul gibi değil oğlumun ikinci evi ailesi olarak görüyoruz, iyiki UĞURLUYUZ

 • Hijyen,Eğitim,Samimiyet,Çözüm Odaklılık ve herşeyden önemlisi Güven Sevgi bütün bunları bulmak istiyorsanız düşünmeyin derim Hepsinin tek bir çatıda buluştuğu sevgili okulumuz İyi ki Siz İYİ Kİ UĞUR

 • AS

  Aklınızda ne varsa cevabını bulabileceğiniz şeffaf temiz kesinlikle güvenilir bir kurum Ben kendi adıma çocuğumun okul öncesi alacağı eğitimden çok mutlu olması önceliğinde bir veli olarak en çok ta bu yönden mutluyum ögretmenimizi çok seviyoruz iyi ki var

 • SA

  3 YAŞINDAKİ KIZIMLA HERGÜN KEYİFLE GİTTİĞİMİZ OKUL :) TÜM ÖĞRETMENLER VE YÖNETİCİLERE BURDANDA TEŞEKKÜR EDİYORUM

 • AI

  ÖĞRENCİMİZ OKULUNDA ÇOK MUTLU YEMEKLERİMİZ ÇOK GÜZEL OKULDA YEMEKLERİNİN HEPSİNİ YİYOR

 • CA

  Okulumuzu çok seviyoruz kızım 3 yaşında geldi ve Şuan hazırlık sınıfında çok güzel bir temel oluşturdu öğretmenlerimiz çok ilgili

 • ED

  OKULUMUZU ÇOK SEVİYORUZ HEM KALİTELİ HEM DİSİPLİNLİ HEMDE İYİ BİR EĞİTİM KADROSU VAR . ÖĞRENCİ İSTEKLİ VE MUTLU BİR ŞEKİLDE OKULA GİDİP GELİYOR

 • HERYER ÇİÇEK GİBİ TERTEMİZ OKULUMUZU ÇOK SEVİYORUZ İYİ Kİ UĞUR OKULLARINA GİDİYORUZ

 • CS

  ÇOCUGUMU GÖZÜM KAPALI BIRAKIYORUM BİLİYORUM Kİ BENİM KADAR İLGİLENİYORLAR, ÖĞRETMENİMİZİDE ÇOK SEVİYORUZ

 • EB

  OKULUMUZU ÇOK SEVİYORUZ AKADEMİK OLARAK ÇOK BAŞARILI HERKES ÇOK GÜLERYÜZLÜ EN ÖNEMLİSİDE BU

 • Sm

  Evime çok yakın olduğu için tercih etmiştim çok memnum kaldım herkes çok ilgili

 • Ea

  Bir anaokulundan daha fazlası gerçekten çok memnunum iyi ki uğur okullarına kayıt yaptırmışız

 • AA

  İlgili güvenilir ve tertermiz bir okul benim kriterlerimi karşılıyor ben memnunum

 • GK

  Okulumuzu çok seviyoruz kızım çok mutlu geliyor eve öğretmenimize burdanda teşekkür ederiz

 • MA

  Kızım 3 yıldır gidiyor gözle görülür gelişme gösterdi öğretmenimize burdanda teşekkür etmek istedim gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz

 • Sa

  Öğretmenler kendi çocuklarıymış gibi davranıyor gözüm arkada kalmıyor çokta memnunum

 • Eb

  Çocuğum eve her gün mutlulukla gelip, bir sonra ki günün hayalini kurarak uyuyor. Rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir okul .

 • Ak

  Okulumuzu çok seviyoruz tüm ekibe teşekkür ediyorum çocuğumda gözle görülür fark var iyi ki yazdırmışım

 • AU

  Okulumuzu çok seviyoruz öğretmenlerimizi çok seviyoruz artık aile gibiyiz iyi ki uğurdayız

 • FH

  Bu ilk yılımız okulda .Çok memnunum çocuğunuzu emanet edebileceğiniz güvenilir bir okul .

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anaokulu İletişim Bilgileri

Ardıçlı Mah. Ardıç Cad. No:5, Esenyurt / İstanbul
0 212 963 2087
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum