fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Başarılı Okulları

Başarılı Okulları hakkında tüm bilgilere ulaşın! Kampüs kampüs detaylı bilgi, fiyat bilgileri ve daha fazlasını inceleyin!

Başarılı Okulları'nda Eğitime Bakış

Başarılı Okulları, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, ülkenin geleceğini şekillendiren, milli değerlerinin farkında, ailesine ve insanlığa karşı sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirerek Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde, örnek bir eğitim modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kurumda öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için tasarlanmış olan bahçe, konferans salonu, yemekhane, kapalı spor salonu, bilgisayar odası, resim ve müzik atölyesi, açık ve kapalı dinlenme ve oyun alanları, kütüphane gibi fiziksel imkanlar bulunmaktadır.

İlerlemecilik Felsefesini benimseyen kurumda, öğretmen öncelikli rehber rolünü üstlenmektedir. Amaç, öğrencilere kazandırılan bilgi ve becerilerin, gerçek yaşamda kullanılabilir bilgiler ve birikimler olmasını sağlamak, onların meraklarını en üst seviyede tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerini geliştirmek için çaba göstermektir. Bu kapsamda sözel ifade becerileri ve diğer ifade yöntemleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin iletişim yeteneklerini güçlendirmek hedeflenmektedir.

Kurum, öğrencilerin Türkçe dilinde etkin iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Türkçe etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinlikler, öğrencilerin çevrelerini ve deneyimlerini anlama yeteneklerini artırmayı, neden-sonuç ilişkilerini sorgulama becerileri kazandırmayı hedeflemekte ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerini teşvik etmektedir.

Sanat etkinlikleri, öğrencilerin içlerindeki yaratıcı potansiyeli keşfetmelerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, öğrencilere renk, biçim, duygu ve estetik gelişimlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin sanata ilgi duymalarını teşvik etmekte ve sanat eserlerine saygı ve ilgi duymalarını sağlamaktadır.

Başarılı Okulları’nda drama etkinlikleri, öğrencilerin içlerindeki yaratıcılığı ve ifade yeteneklerini ortaya çıkarma amacıyla düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde oyun kurgulama, farklı kimliklere bürünme ve kendini ifade etme becerileri geliştirilmektedir.

Halk oyunları ve modern dans etkinlikleri, öğrencilerin mutluluk, sosyalleşme ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan geleneksel ve modern dans formlarını içermektedir. Kurumda uzman öğretmenler rehberliğinde bu etkinliklere katılan öğrenciler, kültürel ve fiziksel açıdan zengin deneyimler elde etme fırsatına sahip olmaktadır.


Anaokulu

Başarılı Okulları Anaokulu, öğrencilerine özbakım becerileri kazandırmayı, öğrencilerin psikolojik, sosyal, duyuşsal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini en etkili şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Kurum, okul öncesi dönemin yaşamın temeli olduğu fikriyle hareket ederek eğitim yaklaşımlarını belirlemektedir.

Eğitim yaklaşımı, çocukların sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, hoşgörü gibi değerleri benimsemesine odaklanmaktadır. Eğitimler yaş grubuna uygun olacak şekilde oyun temelli olarak gerçekleştirilmekte ve hayal gücünü, yaratıcı ve eleştirel düşünme, iletişim kurma ve duygularını aktarabilme becerilerinin gelişimini destekleyen bir ortam sunulmaktadır.

Çocukların gelişimi düzenli olarak takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi öğrencileri tanıma, anlama ve geliştirmeye yönelik olarak haftanın belirli günlerinde onlarla görüşme yapmaktadır. Aynı zamanda çocukların okula uyumlarını, psikolojik, sosyal ve akademik yönden gelişimlerini desteklemektedir.

MEB müfredatıyla uyumlu olarak, ilkokula hazırlık çalışmaları ve seramik, satranç, robotik kodlama, müzik, resim, akıl oyunları gibi atölye çalışmaları yapılmaktadır. Çocuklar merak ve araştırma duygusu gelişmiş, sorgulayan bireyler olarak eğitim hayatlarına devam etmektedir.

Özel Başarılı Okulları Anaokulu'nda İngilizce eğitimi; Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde verilmektedir. Öğrenciler farklı kültürleri tanıma fırsatına sahip olmakla birlikte çok yönlü bireyler olarak hayata hazırlanmaktadır.

İlkokul ve Ortaokul

Başarılı Okulları İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerin örf ve âdetler çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlere sahip, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Milli kimlik merkeze alınarak öğrencilerde dünya perspektifi ve algısı geliştirilmektedir.

Başarılı Okulları her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu, öğrenmeyi öğrenebileceği ve bunu hayatı boyunca devam ettirebileceği felsefene sahiptir. Öğrencilerin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine sahip olması önemsenmektedir. Bu doğrultuda kazanılan becerilerin yaşam boyu sürdürülmesi için ezbere değil, bilgi üretimine dayalı bir eğitim yaklaşımı benimsenmektedir.

Kurum, ailelerin çocukların eğitiminde önemli role sahip olduğu inancıyla hareket etmekte ve okul dışı etkinlikler aracılığıyla ailelerin de öğretime katılımını sağlamaktadır. Bu sayede öğrenciler okul ve eğitimin önemli olduğu inancını geliştirebilmekte ve okula yönelik olumlu bir tutum kazanabilmektedir.

Okul, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavram dağarcıklarını geliştirebilecekleri, soru soran ve sorgulayan, kendi problemlerini çözebilen bireyler olarak yetişebilecekleri bir eğitim ortamı sunmaktadır. Mezun olan öğrenciler her türlü öğrenme fırsatını değerlendiren, kendisini ve içinde bulunduğu toplumu ileriye taşıyabilen, duyarlı vatandaşlar olarak sosyal ve akademik hayatlarına devam etmektedir.


Lise

Başarılı Okulları Anadolu Lisesi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünmeyi teşvik eden, demokratik ve laik bir toplum düzenini benimseyen bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Bu çerçevede öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, eleştirel düşünme ve hatalardan ders çıkarma becerilerini geliştirmeyi, hoşgörü ve yenilikçilik değerlerini kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bilgiyi sadece ezberlemek yerine yorumlamalarını teşvik etmektedir.

Okul, aktif öğrenme yöntemleri kullanarak öğrencilerin farklı öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre eğitim programlarını oluşturmaktadır. Okul ayrıca danışman öğretmen sistemi uygulamakta ve öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini ailelerle birlikte takip etmektedir.

11. sınıfta başlayan üniversiteye hazırlık kursları 12. sınıfta yoğunlaşarak devam etmektedir. Düzenli olarak deneme sınavları, ölçme ve değerlendirme testleri yapılmakta ve öğrencilerin akademik gelişimleri takip edilmekte ve eksiklikleri belirlenmektedir. Velilerle işbirliği içinde hareket edilerek eksikliklerin kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerin akademik başarısı üst seviyeye çıkarılmaktadır.

Sınav sürecinde olan öğrenciler için profesyonel psikolojik danışmanlar ve eğitim koçları ile öğrencilerin sınav kaygısı ve stres yönetimi becerileri edinmeleri sağlanmaktadır. Üniversiteler ve meslekler hakkında bilgi edinmeleri ve tercih döneminde doğru kararlar alabilmeleri amacıyla bilinçlendirici seminerler ve konuşmalar düzenlenmektedir. Öğrencilerin bu dönemi rahat bir şekilde atlatabilmeleri için kulüp ve aktivitelere katılımları teşvik edilerek sosyal ve kültürel açıdan gelişimleri desteklenmektedir.

Başarılı Okulları İndirimleri
Başarılı Okulları Yorumları
Devamını Gör
Başarılı Okulları'nda Eğitime Bakış
Başarılı Okulları Galeriler
Başarılı Okulları Yorumları

Başarılı Okulları Kampüsleri

Başarılı Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Başarılı Okulları Bahçelievler Kampüsü
İstanbul / Bahçelievler
comment-icon 20 Yorum announcement-icon 12 Duyuru
Özel Başarılı Okulları; Atatürk İlkelerine bağlı, değerlere saygılı, kendine ve çevresindeki canlılara sevgiyle yaklaşan...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Başarılı Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum