fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Büyükçekmece Akademi Okulları

Büyükçekmece Akademi Okulları hakkında tüm bilgilere hemen ulaşın. Zaman kaybetmeden okul seçimi yapın. Bursluluk ve fiyat bilgilerini görüntüleyin.

Büyükçekmece Akademi Okulları'nda Eğitime Bakış

Özel Büyükçekmece Akademi Okulları, 2011 yılından bu yana Türk milli eğitiminin hedeflerine ve Atatürk ilke ve devrimlerine uygun bir şekilde eğitim vermektedir. Okul, anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi gibi farklı seviyeleri içermektedir. Kurum, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda spor ve sanata da büyük önem veren bir kurum olarak öne çıkmaktadır.

Fiziksel altyapı açısından oldukça donanımlı olan okul, çağın gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış bir binaya sahiptir. 400 kişilik konferans salonu, Smart Class, tam olimpik kapalı spor salonu, açık spor alanları, olimpik kapalı yüzme havuzu, oyun salonları, oyun parkları, bale, jimnastik ve yoga salonu, kış bahçesi, kütüphane, laboratuvarlar, müzik ve sanat atölyeleri gibi olanaklar öğrencilere zengin bir öğrenme deneyimi sunmaktadır.

Eğitim anlayışı, öğrencilerin bilgiyi farklı kaynaklardan edinmelerini teşvik etmekte ve öğrenciyi merkeze almaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin bireysel farklılıklarını anlayan ve demokratik değerlere sahip rehberlerdir. Eğitim süreci, öğrenci-öğretmen-okul-aile-çevre faktörlerini içermektedir ve okulun temel hedefi öğrenci merkezli bir eğitim sistemi oluşturarak öğrencileri aktif hale getirmektir.

Okul, öğrencilere sorgulama, disiplinler arası anlayış ve kavramsal öğrenme yoluyla deneyimler yaşatmaktadır. Öğrenciler, bu deneyimlerle beceriler kazanmakta ve dünya sorunlarına çözüm arama konusunda özgün düşünmeyi öğrenmektedir. Bu eğitim sistemi, öğrencilerin sadece dinleyici değil, aynı zamanda düşünen, araştıran, tartışan ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Öğretmenler, süreci ve sınıfı yönlendiren rehberler olarak öğrencilere rehberlik etmektedir.

Kurum, öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini denemelerine fırsat tanımaktadır. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı olmaktadır. Bu etkinlikler, öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve işbirliği yeteneklerine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda yüzme, jimnastik, kodlama, bale, dans, satranç, drama, heykel/sanat, yemek yapımı ve hikaye anlatımı gibi geniş bir yelpazede kulüp faaliyetleri desteklenmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere özgüven kazandırmak, problem çözme becerilerini geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, aile danışmanlığı, seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir.

Anaokulu

Büyükçekmece Akademi Okulları Anaokulu, uyguladığı 'Tema Bazlı Eğitim Sistemi' ile öğrencilerine araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye dayalı bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bu sistem, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, çocukların iletişim biçimi olan oyunun önemini vurgulamakta, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunlara yer vermektedir. Öğrencilerin yaratıcı, meraklı, esnek düşünceli olmalarını desteklemekte ve kültürel gelişimlerini teşvik etmektedir.

Yabancı dil eğitimine önem veren kurum, İngilizce öğrenme sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim haline getirmek amacıyla beş duyuyu içeren oyun merkezli dil aktiviteleri sunmaktadır. Tema bazlı eğitim sistemi, anaokulundan itibaren uygulanmakta ve öğrencilerin dinleme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

İlkokul

Büyükçekmece Akademi Okulları İlkokulu, öğrencilerin yaratıcılığını ve kendini ifade etme becerilerini öne çıkaran bir eğitim-öğretim programı sunmaktadır. Bu program, disiplinler arası çalışmalarla öğrencilerin araştırma, sorgulama ve bağlantı kurma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Anaokuluna paralel olarak ilkokul kademesinde de uygulanan 'Tema Bazlı Eğitim Sistemi (TBES)' ile öğrencilerin yabancı dil edinimini hızlandırmak ve tüm derslerde kalıcı öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu sistem, öğrencilerin özgün düşünce geliştirmelerine ve merak uyandırmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, İngilizce eğitimi oyun merkezli ve etkileşimli bir deneyim haline getirilmektedir.

4. sınıftan itibaren İngilizce dersleri, öğrencilerin yetenek seviyelerine göre belirlenen materyallerle grup sistemi kullanarak yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin dil kullanma özgüvenleri ve dil öğrenme hızları artmaktadır. Ayrıca, 4. sınıftan itibaren öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dili öğrenmeye başlamaktadır.

Ortaokul

Büyükçekmece Akademi Okulları Ortaokulu’nda eğitim programları, öğrencilerin yaratıcılığını teşvik ederek akademik, sanatsal ve sportif yönlerden kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, öğrencinin merkezde olduğu bir öğretim yaklaşımı benimsenmektedir.

Öğrencilerin ana dilini etkili bir şekilde kullanabilmesi için küçük yaşlardan itibaren çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, yaşlarına uygun bir şekilde yabancı dillerde yazılı ve sözlü iletişim yetenekleri geliştirilmekte ve okuma önemsenmektedir.

İkinci yabancı dil eğitimi, öğrencilerin farklı dil becerilerini kazanmalarını sağlayacak şekilde sunulmaktadır. Bu dil eğitimi, öğrencilere modern öğretim yöntemleri ve farklılaştırılmış öğrenme modelleri ile verimli bir sınıf ortamı sunmayı hedeflemektedir. Almanca ve Rusça gibi seçeneklerle, öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra yeni kültürleri tanımalarına da olanak sağlanmaktadır.

Rehberlik birimi, özellikle ergenlik dönemini yaşayan öğrencilere destek sağlayarak sağlıklı bir şekilde bu dönemi yönetmelerine yardımcı olmaktadır. LGS (Liselere Geçiş Sınavı) hazırlıkları da bu süreçte özel önem taşımaktadır.

Ölçme ve değerlendirme süreçleri dikkatle planlanarak öğrenciler LGS'ye hazırlanmakta ve akademik başarılarının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Deneme sınavları ve öğrenci eksikliklerini giderme planları bu sürecin bir parçasıdır.

Fen ve Anadolu Liseleri

Büyükçekmece Akademi Okulları Fen ve Anadolu Liseleri, öğrencinin eğitimini temel alan ve öğretimi bu hedefle entegre eden bir okuldur. Okul, Milli Eğitim Temel İlkeleri doğrultusunda öğrencileri çağdaş düzeye taşıyan yeniliklere ve eğitim programlarına açık bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin ulusal ve evrensel değerlere sahip, problem çözme yeteneğine sahip, düşüncelerini etkili bir şekilde sunabilen, edebiyat ve sanata ilgi duyan, toplumuna değer katan bireyler olarak yetişmeleri okulun ana hedeflerindendir.

Dersler modern eğitim faaliyetleriyle birlikte projeksiyon ve akıllı tahtalarla desteklenmekte; teorik bilgiler, pratik uygulamalar ve laboratuvar olanaklarıyla güçlendirilmektedir. Okul, sadece akademik başarının değil aynı zamanda sanat ve spor alanlarında da başarılı olmanın önemine inanmaktadır.

Yabancı dil derslerinde, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyerleri için gereken dil becerilerini geliştiren bir program sunulmaktadır. Öğrencilere Türk ve yabancı (native) öğretmenlerle modern öğretim metotları ve bireysel farklılıkları dikkate alan bir sınıf ortamı sağlanmaktadır. Yabancı Diller Bölümü, proje tabanlı ve sorgulama temelli öğrenme modeli gibi farklı metotlarla öğrencilere yabancı dil öğretmeye odaklanmaktadır.

Okulda ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırılmakta; yeni dilde kendini ifade edebilme ve yeni bir kültürü tanıma becerileri kazandırılmaktadır.

Okul Rehberlik Birimi, öğrencilere bireysel veya grup çalışmalarıyla destek sağlamaktadır. Öğrencilerin sorunlarını ele alarak çözüm önerileri sunmakta, kariyer odaklı toplantılar ve üniversite tanıtımları düzenlemektedir. Ayrıca, öğrencilerin genel gelişimlerini desteklemek ve onları çevreye faydalı bireyler olarak yetiştirmek için ilçenin Rehberlik Araştırma Merkezi ile işbirliği yapmaktadır.

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sürecinde desteklenmektedir. Okul, deneyimli öğretmenlerle YKS'ye hazırlık programları yürütmekte, deneme sınavları ve soru çözümleri yapmaktadır. Öğrencilerin eksikleri belirlenmekte ve buna göre programlar düzenlenmektedir. Motivasyonu artıran kamplar ve yoğun çalışmalar düzenlenmektedir.

Büyükçekmece Akademi Okulları İndirimleri
Büyükçekmece Akademi Okulları Yorumları
Devamını Gör
Büyükçekmece Akademi Okulları'nda Eğitime Bakış
Büyükçekmece Akademi Okulları Galeriler
Büyükçekmece Akademi Okulları Yorumları

Büyükçekmece Akademi Okulları Kampüsleri

Büyükçekmece Akademi Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Akademi Okulları Büyükçekmece Kampüsü
İstanbul / Büyükçekmece
comment-icon 6 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Büyükçekmece Akademi Okulları Anaokulu sınıf mevcutlarını on beşer kişilik olarak düşünmüştür. Bu sayede çocukların...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Büyükçekmece Akademi Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum