fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Derya Öncü Koleji

Derya Öncü Koleji fiyatlarına, veli yorumlarına, fotoğraflarına ve erken kayıt indirim oranlarına hemen ulaşın. Kurum hakkında merak ettiğiniz bilgilere göz atın.

Derya Öncü Koleji'nde Eğitim

DERYA ÖNCÜ KOLEJİ

Derya Öncü Koleji, 20 yılı aşkın tecrübesi ile deneyimli ve alanında uzman öğretmenler ile öğrencilerini hayatın kendisine hazırlamakta, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak kişiye özgü bir eğitim anlayışı ile hizmet vermektedir. Rahat ve kendilerine değer verilen bir ortamda eğitim alan öğrenciler daha etkin bir eğitim süreci geçirmektedirler.


Derya Öncü Koleji, kampüslerinde eğitim gören öğrencilerinin öğrenmeyi sevmelerini sağlayarak, merak eden ve sorgulayarak yenilikleri keşfeden nesiller yeiştirmektedir. Uyguladığı eğitim modelinde öğrenciyi merkeze alan okul istek ve ihtiyaçlara yönelik sürekli olarak kendini güncellemekte böylece çağdaş ve yenilikçi bir anlayış ile yoluna güçlenerek devam etmektedir. Derya Öncü Koleji akademik gelişimin yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda da aktif olmaları adına etkinlikler düzenlenmekte, gerçekleştirilen geziler ile farklı ortamlarda bulunmalarına özen gösterilmektedir. Bu sayede öğrencilerin iletişim becerileri gelişmektedir.


Derya Öncü Koleji'nin psikolojik danışmanları öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini de takip etmektedir. Öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ön ayak olan okuldaki danışmanlar öğrenciler ile sık sık görüşmektedir. Ayrıca farklı okullardan gelen öğrencilerin alışma süreçlerinde psikolojik danışmanlar onlara destek olmakta okulu tanıyıp, ayak uydurmasına yardımcı olmaktadır.


Derya Öncü Koleji'nde bulunan kütüphane öğrencilerin merak ettikleri her konuda kitap bulabilecekleri yeterliliği sahiptir. Ayrıca öğrencilerin yoğun olarak talep ettiği kitaplar okulun kütüphanesine katılmakta, öğrencilerin istekleri dikkate alınmaktadır.


Öğrencilerinin sağlığını korumak ve okul ortamında öğrencilerin görebileceği zararı önlemek adına Sağlık Birimi aktif olarak sürekli okul bünyesinde bulunmaktadır. Öğrenciler sağlık problemleri ile karşılaşıldığında ailelere bilgi verilmekte, gerekli görüldüğü taktirde en yakın tam teşekküllü hastaneye götürülmektedirler.


Derya Öncü Koleji, eğitim adına yapılan fedakarlıkları kutsal sayan, gençliğe yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna inanan, eğitime duyarlı insanların dayanışması ve işbirliği ile ortaya çıkan bir eğitim kurumudur. Derya Öncü Koleji, ilmi ve teknik yeterliliğe sahip; duygu, düşünce ve davranışlarında tutarlı; aklı, ruhu ve bedeni sağlıklı; kendisi ve çevresiyle barışık, milli ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev bilmektedir. Öğrencilerini özgür insan olarak, bilgi ve teknoloji çağının nesnesi değil öznesi olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerinin içe dönük kazanımları ile mutlu, dışa dönük kazanımları ile başarılı kılmak Derya Öncü Koleji’nin en büyük önceliklerinden biridir.


Derya Öncü Koleji Anaokulu

Derya Öncü Koleji Anaokulu, değerli çocuklara kazandırdığı sağlam temel sayesinde onların hayatları boyunca başarıyı tatmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Derya Öncü Anaokulu’nun eğitim modeli, öğrenme merakının söndürülmediği, üniversite eğitim anlayışının temellerinin okul öncesi eğitime entegre edildiği bir eğitim modeli uygulamaktadır. Bu eğitim modeli, araştırma dayalı, proje bazlı bir eğitim anlayışı benimseyerek öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamaktadır. Fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan eğitim programı, çocukların çok yönlü gelişimini desteklemektedir. Tüm Derya Öncü Koleji Anaokulu öğrencileri hayatı boyunca öğrenen, merak eden; öğrenmekten zevk alan, sorgulayıcı, araştırmacı bireyler olarak yetişmektedir. Derya Öncü Koleji Anaokulu, hevesle anaokuluna gelen çocukları en iyi şekilde ilköğretime ve ötesine hazırlamaktan gurur duymaktadır.


Derya Öncü Koleji İlkokulu

Derya Öncü Koleji, her çocuğun farklı ve özel olduğunun farkındalığı ile onların özgünlüklerini keşfedip onları bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmekte ve hayata hazırlamaktadır. Derya Öncü Koleji İlkokulu, uzman akademik kadrosu ile geleceğin topluma faydalı nesillerini yetiştirme amacıyla öğrencilerin kişisel ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmakta, bu doğrultuda değerler eğitimi vermektedir. Elbette, Derya Öncü İlkokulu çocukların akademik gelişimini ve başarısını önemsemektedir. Aynı zamanda, Derya Öncü Koleji İlkokulu bireysel, sosyal, duyuşsal ve kültürel gelişimin akademik başarıyı büyük ölçüde etkilediğinin farkındadır. Bundan dolayı öğrencilere sadece akademik başarılara değil, aynı zamanda sanatsal, müziksel, sportif ve edebi başarılara imza atma olanağı sağlanmaktadır. Tüm bunlarla birlikte öğrencilere ileri düzey yabancı dil eğitimi verilmekte ve tüm dersler teknoloji destekli dersliklerde işlenmektedir.


Derya Öncü Koleji Ortaokulu

Derya Öncü Koleji Ortaokulu, “Hayalleriniz bize emanet” sloganı ile çıktığı eğitim yolculuğunda öğrencilere eğitim vermekte, onları geleceğe düzgün bir biçimde, gerekli donanımlarla hazırlamaktadır. Ortaokul dönemi, konuların zenginleştiği, branş derslerin farklı öğretmenlerle işlendiği, öğrencilerin bağımsız kişiliklerini daha derinden keşfettiği bir süreç olarak öğrenciler için yeni bir deneyimi kapsamaktadır. Derya Öncü Ortaokulu, bu dönemde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir. Derya Öncü Koleji Ortaokulu öğrencilerinin iletişim becerilerini geliştirmeleri, sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, kendilerini çekinmeden ifade edebilmeleri, sorumluluk üstlenmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri için uygun olan bir eğitim ortamı sunulmaktadır. Derya Öncü Koleji, etkili akademik uygulamaları, dengeli değerler eğitimi ve pedagojik çalışmalar ile hazırladığı eğitim deneyimini tüm öğrencilerine gururla sunmaktadır.


Derya Öncü Koleji Anadolu Lisesi

Eğitim ve öğretim hedeflerinin bir bütün olduğuna inanan Derya Öncü Koleji Anadolu Lisesi, öğrencilerini hem sınava hem hayata hazırlamayı hedeflemektedir. Öğrencilere sosyal ve kültürel faaliyetleri yanı sıra Derya Öncü Koleji’ne özgü bir hazırlık programı sunulmaktadır. Böylece, öğrenciler hem kişisel gelişim göstermekte hem de akademik hedeflerine başarıyla ulaşabilmektedir. Lise döneminin bir gencin hayatındaki önemini ve veli beklentilerinin farkında olan Derya Öncü Anadolu Lisesi, dengeli bir eğitim-öğretim anlayışı benimsemektedir. Bu eğitim anlayışı, değerlerimizin erdemlerini ön planda tutarak, öğrencileri zorlama ve baskı olmadan, onları sevgi ile kuşatarak, aileleri ile iletişimde bulunarak onların duygu, düşünce ve davranış gelişimini sağlamayı hedeflemektedir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, köklerine sadık bir nesil yetiştirmeyi görev bilen Derya Öncü Koleji Anadolu Lisesi, çeyrek yüzyıllık tecrübesi ile bu hedef doğrultusunda kararlılıkla adım atmaya devam etmektedir.

Derya Öncü Koleji Kayıt İndirimleri

Erken kayıt indirimi: 

Tarihİndirim
20 Şubat – 31 Mart 
%6
1 Nisan – 30 Nisan 
%4
1 Mayıs – 30 Haziran
%3


Kardeş indirimi: Kardeş olan öğrencilerin her birine %7 indirim uygulanmaktadır.

Geçiş indirimi: Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye Derya Öncü Koleji'nde devam eden öğrencilere her geçişte %5 indirim uygulanır.

  • Nakit indirimi öğretim ücretine uygulanmaktadır. Servis ve yemek ücretleri indirime dahil değildir.
  • Taksit azami düzeyde 9 taksit olarak belirlenmiştir.
  • İndirimler kademeli olarak uygulanır.
  • Derya Öncü öğrencileri de geçiş indiriminden yararlanmak için erken kayıt dönemde olmalıdır.
  • Belirtilen tarihlerde kayıt olmayan öğrenciler ileride kontenjan olması halinde kaydını yenileyebilir.
Derya Öncü Koleji Tanıtım Filmi
Derya Öncü Koleji İndirimleri
Derya Öncü Koleji Yorumları
Devamını Gör
Derya Öncü Koleji'nde Eğitim
Derya Öncü Koleji Kayıt İndirimleri
Derya Öncü Koleji Tanıtım Filmi
Derya Öncü Koleji Galeriler
Derya Öncü Koleji Yorumları

Derya Öncü Koleji Kampüsleri

Derya Öncü Koleji kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Üsküdar Derya Öncü Koleji Kampüsü
İstanbul / Üsküdar
comment-icon 12 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Üsküdar Derya Öncü Koleji Anaokulu'nda programımız, milli eğitim müfredatına paralel olarak High scope, Reggio Emil...
Derya Öncü Koleji Çekmeköy Kampüsü
İstanbul / Çekmeköy
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Çekmeköy Derya Öncü Koleji Anaokulu İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Nişantepe Mahallesinde hizmet vermektedir. Kurum...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Derya Öncü Koleji için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum