fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

FMV Işık Okulları

FMV Işık Okulları hakkında detaylı tüm bilgilere ulaşın. Işık Okulları'nın fiyat bilgileri, fiziksel imkanları, eğitim faaliyetleri ve daha fazlasına hemen göz atın!

FMV Işık Okulları Eğitime Bakış

Tarihi 1885’e dayanan ve açılımı Feyziye Mektepleri Vakfı olan FMV Işık Okulları; Ayazağa, Erenköy, Ispartakule ve Nişantaşı kampüsleri ile deneyimli öğretmenleriyle faaliyet göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze taşınan en eski vakıflardan olan kurum 1934 yılında Atatürk’ün de onayıyla Işık adını almıştır.


Kurum, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy Yerleşkeleri ve Ispartakule Fen Lisesi ile eğitim yolculuğuna devam etmektedir. Işık Okulları geçmişten geleceğe eğitimle uzanan bu yolu aydınlatmak misyonuyla, her zaman parıldayan bireyler yetiştirmektedir.


FMV Işık Okulları, anaokulundan üniversite seviyesine kadar eğitim vererek öğrencilerin gerekli kazanımları edinmelerine olanak sağlamaktadır. Kurum sektördeki 135 yılı aşkın deneyimi ile öğrencilerini hayata hazırlamaya ve geleceğe yön vermeye devam etmektedir. Işık Okulları bir öğrenciye yüksek akademik standartlarda eğitim vermenin yanında, sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal beceriler de kazandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede öğrenmekten keyif alan, çevre bilinci gelişmiş, meraklı, sorgulayan, sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmektedir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA ANAOKULU

Kurum anlayışı gereği öğrenciler önce iyi insan olarak yetiştirilmeye çalışılır. Farklı kültürlere karşı saygılı, etik değerlere sahip ve problem çözme becerisini kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Işık Okulları kampüslerinde öğrencilerin öğrendiklerini uygulayarak, deneyimleyerek ve hayata geçirerek pekiştirmelerini sağlamak amacıyla uygun ortamlar yaratılmaktadır.

Anaokullarında yüksek teknolojinin sağladığı avantajlardan faydalanmanın yanı sıra, öğrencilerin doğal ortamda eğitim görmesine önem verilir. Kurumda öğrencilerin doğal malzemelere dokunmalarına, yaratıcılıklarını kullanmalarına ve merak duygularıyla hayatı keşfedebilmelerine ortam sağlanır. FMV Işık Okulları'nda öğrenim gören anaokulu öğrencileri serbest zaman etkinlikleri ile kendi ilgi alanları doğrultusunda oyunlar oynarlar. Sanat etkinlikleri ile öğrenciler okulda küçük kas becerilerini geliştirme fırsatını yakalarlar. Gezi programlarıyla, hayata karışır ve farklı bakış açıları geliştirmeyi öğrenirler. Böylece çevrelerini ve farklı kültürleri, farklı hayatları ve farklı davranışları tanırlar.


Okulun fiziksel imkanları ile fen ve matematik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, resim müzik atölyeleri, satranç salonu, spor salonlar gibi daha birçok aktiviteye imkan sağlanmaktadır. Tüm bu imkanların kullanılmasında oyun temelli bir anlayış benimseyen FMV Işık Okulları, öğrencilerine oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktadır.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA İLKOKUL

FMV Işık Okulları'nda, İlkokullarında modern eğitim anlayışlarını benimseyen, öğrenci merkezli ve uygulayarak öğrenmeye dayalı bir eğitim programı uygulanır. Okulda ilkokul eğitiminde derslere uygun öğrenme ortamları tasarlanarak, öğrencilerin derslere katılımları, deneyerek ve tecrübe ederek öğrenmeleri amaçlanır. FMV Işık Okulları ilkokullarında, öğrencilere Türkçe dilini etkili ve doğru bir şekilde kullanma becerisi kazandırılmaktadır. Bunun yanında İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında kullanabilecekleri seviyede öğretilmektedir. Almanca, Fransızca, İspanyolca dil sınıfları, yabancı dil kulüpleri ile öğrencilerin dil becerileri desteklenmektedir.

FMV Işık Okulları öğrencilerinin ilgi ve becerilerini geliştirerek potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünü açmaktadır. Kurum, bilişim kulübü ile öğrencilerin basit düzeyde kodlama eğitimi almalarına ve problem çözme becerileri kazanmalarına olanak sağlamaktadır. İlkokulda PYP (İlk Yıllar Programı) uygulanmakta ve bu program sayesinde evrensel düşünebilen, sosyal yönü gelişmiş bireyler yetiştirilmektedir.


Bilişim teknolojilerini öğretime dahil edilerek bazı noktalarda öğrencilerin konuları daha iyi kavramaları sağlamaktadır. Işık Okulları öğrencilerin bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini göz önüne alarak güçlü yönlerinin açığa çıkarılmasına olanak sağlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının öneminin farkında olarak her öğrenciye uygun çeşitlendirilmiş öğrenme ortamları sunmaktadır.


Kurum öğrencilerine önce saygı ve sevgi aşılayarak doğru bireyler olmalarını desteklemektedir. Her bir öğrencinin kendisini ifade edebildiği, çağdaş ve demokratik bir öğrenme ortamına zemin oluşturmak ilk hedeflerindendir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA ORTAOKUL

FMV Işık Okulları eşitliğin sağlanmış olduğu bir ortamda öğrencilerin fikirlerini özgürce dile getirerek paylaşmalarına imkan sağlamaktadır. Sınıflarda, öğrencilere bireysel rekabetin olduğu bir eğitim ortamı değil, öğrencilerin düşüncelerini hür bir şekilde paylaşabildikleri, rahatça soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı deneyimledikleri ve yalnızca kendileri ile yarıştıkları özgür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.


Kitap okumak, analitik düşüncenin güçlenmesinde önem arz eden basamaklardan biridir. FMV Işık Okulları öğrencilerinin hayatlarına kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için her dönem başında kitap listeleri çıkarmaktadır. Yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak bölüm öğretmenleri tarafından oluşturulan kitap listeleri öğrencilere dağıtılmaktadır. Bunun yanında okulda Fen Bilimleri ile ilgilenen ve bu yönde istekli olan çocuklar dönem içerisinde ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaları için teşvik edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında daha da zenginleştirilmiş bir müfredat kullanılmaktadır. Kurumda öğrencilerin akademik kazanımlarının yanı sıra bilişsel olarak da kendilerini geliştirmeleri ön planda tutulmaktadır.


FMV Işık Okulları’nda iletişim becerisi yüksek, kendini iyi tanıyan ve ifade edebilen, bilimsel düşünebilen, akademik olarak donanımlı bireyler yetiştirilmektedir. Öğrencilerin bir üst eğitim seviyelerine hazırlamak için gerekli tüm ortam ve eğitim materyallerini sunan okul, güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA LİSE

FMV Işık Okulları Liseleri, yaşadığımız dönemin olmazsa olmazı teknolojiyi, derslere entegre etmekte ve derslerin daha verimli işlenmesini sağlamaktadır. Işık Okulları kampüslerinde öğrenciler okulun imkanlarını etkili şekilde kullanarak sosyal yönü kuvvetli ve vizyon sahibi bireyler olarak mezun olurlar. Kurum bu noktada, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve kampüs imkanlarını sürekli geliştirmektedir. Kurum bünyesindeki öğretmenlerin ve idari kadrosunun mesleki eğitim programlarına dahil olup kendilerini geliştirmelerine önem vermektedir.


Işık Okulları öğrencilerinin dil seviyelerini üniversiteden önce Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR)’nın C1 seviyesine çıkarmayı hedeflenmektedir. Kurum öğrencilerin fen ve matematik laboratuvarlarını kullanarak dersleri olabildiğince proje tabanlı işlemelerini sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmeleri desteklenmektedir. Pratik düşünce yapısına sahip, bilimsel araştırma yöntemlerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Işık Okulları Liseleri bunların yanında, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı, bireyleri topluma kazandırmaktadır.


FMV Işık Okulları Tanıtım Filmi
FMV Işık Okulları 2024 Eğitim Ücretleri

FMV Işık Okulları 2024 fiyatlarına KDV dahil edilmiştir. FMV Işık Okulları anaokulu fiyatları 164.850 TL'den başlarken, lise fiyatları ise 210.000 TL'den başlamaktadır. İlan edilen fiyatlara KDV dahil edilmemiştir. FMV Işık Okulları fiyatlarına uygulayacağı kardeş indirim oranının ise %10 olacağını duyurdu.

FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü 2024-2025 Eğitim Dönemi Taksitli Ücretleri
Eğitim Seviyesi Taksit Sayısı Fiyat Yemek
FMV Işık Okulları Nişantaşı Anaokulu 6 Taksit 278.350 - 380.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 287.150 - 392.000 TL
12 Taksit 293.000 - 400.000 TL
FMV Işık Okulları Nişantaşı İlkokulu 6 Taksit 224.250 - 394.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 226.550 - 406.700 TL
12 Taksit 230.000 - 415.000 TL
FMV Işık Okulları Nişantaşı Ortaokulu 6 Taksit 224.250 - 418.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 226.550 - 431.200 TL
12 Taksit 230.000 - 440.000 TL
FMV Işık Okulları Nişantaşı Lise 6 Taksit 230.050 - 470.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 232.400 - 485.100 TL
12 Taksit 235.950 - 495.000 TL
FMV Işık Okulları Nişantaşı Lise IB 6 Taksit 274.250 - 302.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 277.100 - 305.350 TL
12 Taksit 281.300 - 310.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü 2024-2025 Eğitim Dönemi Taksitli Ücretleri
Eğitim Seviyesi Taksit Sayısı Fiyat Yemek
FMV Işık Okulları Ayazağa Anaokulu 6 Taksit 169.300 - 380.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 171.050 - 392.000 TL
12 Taksit 173.650 - 400.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa İlkokulu 6 Taksit 224.250 - 394.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 226.550 - 406.700 TL
12 Taksit 230.000 - 415.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa Ortaokulu 6 Taksit 224.250 - 418.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 226.550 - 431.200 TL
12 Taksit 230.000 - 440.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa Lise 6 Taksit 230.050 - 470.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 232.400 - 485.100 TL
12 Taksit 235.950 - 495.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa Lise IB 6 Taksit 274.250 - 302.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 277.100 - 305.350 TL
12 Taksit 281.300 - 310.000 TL
FMV Işık Okulları Ayazağa Fen Lisesi 6 Taksit 236.000 - 489.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 238.400 - 504.700 TL
12 Taksit 242.050 - 515.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy Kampüsü 2024-2025 Eğitim Dönemi Taksitli Ücretleri
Eğitim Seviyesi Taksit Sayısı Fiyat Yemek
FMV Işık Okulları Erenköy Anaokulu 6 Taksit 218.400 - 432.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 220.650 - 445.900 TL
12 Taksit 224.000 - 455.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy İlkokulu 6 Taksit 244.750 - 441.750 TL 85.000 TL
10 Taksit 247.250 - 455.700 TL
12 Taksit 251.000 - 465.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy Ortaokulu 6 Taksit 244.750 - 451.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 247.250 - 465.500 TL
12 Taksit 251.000 - 475.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy Lise 6 Taksit 262.300 - 489.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 265.000 - 504.700 TL
12 Taksit 269.050 - 515.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy Lise IB 6 Taksit 306.200 - 331.500 TL 85.000 TL
10 Taksit 309.350 - 334.900 TL
12 Taksit 314.050 - 340.000 TL
FMV Işık Okulları Erenköy Fen Lisesi 6 Taksit 268.150 - 498.750 TL 85.000 TL
10 Taksit 270.900 - 514.500 TL
12 Taksit 275.000 - 525.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule Kampüsü 2024-2025 Eğitim Dönemi Taksitli Ücretleri
Eğitim Seviyesi Taksit Sayısı Fiyat Yemek
FMV Işık Okulları Ispartakule Anaokulu 6 Taksit 164.850 - 299.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 166.550 - 308.700 TL
12 Taksit 169.100 - 315.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule İlkokulu 6 Taksit 199.900 - 342.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 201.950 - 352.800 TL
12 Taksit 205.050 - 360.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule Ortaokulu 6 Taksit 199.900 - 361.000 TL 85.000 TL
10 Taksit 201.950 - 372.400 TL
12 Taksit 205.050 - 380.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule Lise 6 Taksit 204.150 - 470.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 206.250 - 485.100 TL
12 Taksit 209.400 - 495.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule Lise IB 6 Taksit 247.150 - 302.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 249.700 - 305.350 TL
12 Taksit 253.500 - 310.000 TL
FMV Işık Okulları Ispartakule Fen Lisesi 6 Taksit 210.000 - 489.250 TL 85.000 TL
10 Taksit 212.150 - 504.700 TL
12 Taksit 215.400 - 515.000 TL
FMV Işık Okulları İndirimleri
FMV Işık Okulları Yorumları
Devamını Gör
FMV Işık Okulları Eğitime Bakış
FMV Işık Okulları Tanıtım Filmi
FMV Işık Okulları 2024 Eğitim Ücretleri
FMV Işık Okulları Galeriler
FMV Işık Okulları Yorumları

FMV Işık Okulları Kampüsleri

FMV Işık Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

FMV Işık Okulları Ispartakule Kampüsü
İstanbul / Avcılar
comment-icon 11 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel FMV Işık Okulları Ispartakule Anaokulu İstanbul Avcılar’da bulunuyor. Okul 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğit...
FMV Işık Okulları Erenköy Kampüsü
İstanbul / Kadıköy
comment-icon 13 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul Kadıköy 'de bulunan Özel FMV Işık Okulları Erenköy Kampüsü doğa ile iç içe, çocukların rahatça oyun oynayabilec...
Şişli FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü
İstanbul / Şişli
comment-icon 7 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul'un Şişli Bölgesinde bulunan Özel FMV Işık Okulları Nişantaşı Anaokulu 15 kişilik sınıflar ile çocukların gelişi...
Sarıyer FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü
İstanbul / Sarıyer
comment-icon 12 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren Özel FMV Işık Okulları Ayazağa Anaokulu İstanbul Sarıyer de bulunmaktadır....
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

FMV Işık Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum