fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

FMV Işık Okulları

FMV Işık Okulları hakkında detaylı tüm bilgilere ulaşın. Işık Okulları'nın fiyat bilgileri, fiziksel imkanları, eğitim faaliyetleri ve daha fazlasına hemen göz atın!

FMV Işık Okulları İle İletişime Geç

Başarılı

Bilgileriniz başarılı bir şekilde alındı. En kısa sürede okul.com.tr sizinle iletişime geçecek.

Kullanıcı sözleşmesi ve pazarlama iznini okudum ve kabul ediyorum.

Anaokulları

FMV Işık Okulları Anaokullar

FMV Işık Okulları anaokullarını inceleyin.

İNCELE
İlkokullar

FMV Işık Okulları İlkokullar

FMV Işık Okulları ilkokullarını inceleyin.

İNCELE
Ortaokullar

FMV Işık Okulları Ortaokullar

FMV Işık Okulları ortaokullarını inceleyin.

İNCELE
Liseler

FMV Işık Okulları Liseler

FMV Işık Okulları liselerini inceleyin.

İNCELE

FMV Işık Okulları Hakkında

  • FMV Işık Okulları Eğitime Bakış
  • FMV Işık Okulları Tanıtım Filmi
  • FMV Işık Okulları 2021 Eğitim Ücretleri

Tarihi 1885’e dayanan ve açılımı Feyziye Mektepleri Vakfı olan FMV Işık Okulları; Ayazağa, Erenköy, Ispartakule ve Nişantaşı kampüsleri ile deneyimli öğretmenleriyle faaliyet göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze taşınan en eski vakıflardan olan kurum 1934 yılında Atatürk’ün de onayıyla Işık adını almıştır.


Kurum, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy Yerleşkeleri ve Ispartakule Fen Lisesi ile eğitim yolculuğuna devam etmektedir. Işık Okulları geçmişten geleceğe eğitimle uzanan bu yolu aydınlatmak misyonuyla, her zaman parıldayan bireyler yetiştirmektedir.


FMV Işık Okulları, anaokulundan üniversite seviyesine kadar eğitim vererek öğrencilerin gerekli kazanımları edinmelerine olanak sağlamaktadır. Kurum sektördeki 135 yılı aşkın deneyimi ile öğrencilerini hayata hazırlamaya ve geleceğe yön vermeye devam etmektedir. Işık Okulları bir öğrenciye yüksek akademik standartlarda eğitim vermenin yanında, sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal beceriler de kazandırmayı hedeflemektedir. Bu sayede öğrenmekten keyif alan, çevre bilinci gelişmiş, meraklı, sorgulayan, sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirmektedir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA ANAOKULU

Kurum anlayışı gereği öğrenciler önce iyi insan olarak yetiştirilmeye çalışılır. Farklı kültürlere karşı saygılı, etik değerlere sahip ve problem çözme becerisini kazanmış bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Işık Okulları kampüslerinde öğrencilerin öğrendiklerini uygulayarak, deneyimleyerek ve hayata geçirerek pekiştirmelerini sağlamak amacıyla uygun ortamlar yaratılmaktadır.

Anaokullarında yüksek teknolojinin sağladığı avantajlardan faydalanmanın yanı sıra, öğrencilerin doğal ortamda eğitim görmesine önem verilir. Kurumda öğrencilerin doğal malzemelere dokunmalarına, yaratıcılıklarını kullanmalarına ve merak duygularıyla hayatı keşfedebilmelerine ortam sağlanır. FMV Işık Okulları'nda öğrenim gören anaokulu öğrencileri serbest zaman etkinlikleri ile kendi ilgi alanları doğrultusunda oyunlar oynarlar. Sanat etkinlikleri ile öğrenciler okulda küçük kas becerilerini geliştirme fırsatını yakalarlar. Gezi programlarıyla, hayata karışır ve farklı bakış açıları geliştirmeyi öğrenirler. Böylece çevrelerini ve farklı kültürleri, farklı hayatları ve farklı davranışları tanırlar.


Okulun fiziksel imkanları ile fen ve matematik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, resim müzik atölyeleri, satranç salonu, spor salonlar gibi daha birçok aktiviteye imkan sağlanmaktadır. Tüm bu imkanların kullanılmasında oyun temelli bir anlayış benimseyen FMV Işık Okulları, öğrencilerine oyun oynayarak öğrenmelerini sağlamaktadır.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA İLKOKUL

FMV Işık Okulları'nda, İlkokullarında modern eğitim anlayışlarını benimseyen, öğrenci merkezli ve uygulayarak öğrenmeye dayalı bir eğitim programı uygulanır. Okulda ilkokul eğitiminde derslere uygun öğrenme ortamları tasarlanarak, öğrencilerin derslere katılımları, deneyerek ve tecrübe ederek öğrenmeleri amaçlanır. FMV Işık Okulları ilkokullarında, öğrencilere Türkçe dilini etkili ve doğru bir şekilde kullanma becerisi kazandırılmaktadır. Bunun yanında İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında kullanabilecekleri seviyede öğretilmektedir. Almanca, Fransızca, İspanyolca dil sınıfları, yabancı dil kulüpleri ile öğrencilerin dil becerileri desteklenmektedir.

FMV Işık Okulları öğrencilerinin ilgi ve becerilerini geliştirerek potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünü açmaktadır. Kurum, bilişim kulübü ile öğrencilerin basit düzeyde kodlama eğitimi almalarına ve problem çözme becerileri kazanmalarına olanak sağlamaktadır. İlkokulda PYP (İlk Yıllar Programı) uygulanmakta ve bu program sayesinde evrensel düşünebilen, sosyal yönü gelişmiş bireyler yetiştirilmektedir.


Bilişim teknolojilerini öğretime dahil edilerek bazı noktalarda öğrencilerin konuları daha iyi kavramaları sağlamaktadır. Işık Okulları öğrencilerin bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini göz önüne alarak güçlü yönlerinin açığa çıkarılmasına olanak sağlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının öneminin farkında olarak her öğrenciye uygun çeşitlendirilmiş öğrenme ortamları sunmaktadır.


Kurum öğrencilerine önce saygı ve sevgi aşılayarak doğru bireyler olmalarını desteklemektedir. Her bir öğrencinin kendisini ifade edebildiği, çağdaş ve demokratik bir öğrenme ortamına zemin oluşturmak ilk hedeflerindendir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA ORTAOKUL

FMV Işık Okulları eşitliğin sağlanmış olduğu bir ortamda öğrencilerin fikirlerini özgürce dile getirerek paylaşmalarına imkan sağlamaktadır. Sınıflarda, öğrencilere bireysel rekabetin olduğu bir eğitim ortamı değil, öğrencilerin düşüncelerini hür bir şekilde paylaşabildikleri, rahatça soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı deneyimledikleri ve yalnızca kendileri ile yarıştıkları özgür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.


Kitap okumak, analitik düşüncenin güçlenmesinde önem arz eden basamaklardan biridir. FMV Işık Okulları öğrencilerinin hayatlarına kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için her dönem başında kitap listeleri çıkarmaktadır. Yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak bölüm öğretmenleri tarafından oluşturulan kitap listeleri öğrencilere dağıtılmaktadır. Bunun yanında okulda Fen Bilimleri ile ilgilenen ve bu yönde istekli olan çocuklar dönem içerisinde ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılmaları için teşvik edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanında daha da zenginleştirilmiş bir müfredat kullanılmaktadır. Kurumda öğrencilerin akademik kazanımlarının yanı sıra bilişsel olarak da kendilerini geliştirmeleri ön planda tutulmaktadır.


FMV Işık Okulları’nda iletişim becerisi yüksek, kendini iyi tanıyan ve ifade edebilen, bilimsel düşünebilen, akademik olarak donanımlı bireyler yetiştirilmektedir. Öğrencilerin bir üst eğitim seviyelerine hazırlamak için gerekli tüm ortam ve eğitim materyallerini sunan okul, güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.


FMV IŞIK OKULLARI'NDA LİSE

FMV Işık Okulları Liseleri, yaşadığımız dönemin olmazsa olmazı teknolojiyi, derslere entegre etmekte ve derslerin daha verimli işlenmesini sağlamaktadır. Işık Okulları kampüslerinde öğrenciler okulun imkanlarını etkili şekilde kullanarak sosyal yönü kuvvetli ve vizyon sahibi bireyler olarak mezun olurlar. Kurum bu noktada, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve kampüs imkanlarını sürekli geliştirmektedir. Kurum bünyesindeki öğretmenlerin ve idari kadrosunun mesleki eğitim programlarına dahil olup kendilerini geliştirmelerine önem vermektedir.


Işık Okulları öğrencilerinin dil seviyelerini üniversiteden önce Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CEFR)’nın C1 seviyesine çıkarmayı hedeflenmektedir. Kurum öğrencilerin fen ve matematik laboratuvarlarını kullanarak dersleri olabildiğince proje tabanlı işlemelerini sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmeleri desteklenmektedir. Pratik düşünce yapısına sahip, bilimsel araştırma yöntemlerine hakim bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Işık Okulları Liseleri bunların yanında, doğaya ve hayvanlara karşı duyarlı, bireyleri topluma kazandırmaktadır.


Nişantası Kampüsü Fiyatları

Eğitim SeviyesiFiyat
Anaokulu 45.900 TL
3 - 4 Yaş Yarım Gün 32.650 TL
İlkokul-Ortaokul 65.150 TL
Lise 66.800 TL

Ayazağa Kampüsü Fiyatları

Eğitim SeviyesiFiyat
Anaokulu 49.150 TL
3 - 4 Yaş Yarım Gün 32.650 TL
İlkokul-Ortaokul 65.150 TL
Lise 66.800 - 69.200 TL
Fen Lisesi 68.650 TL

Erenköy Kampüsü Fiyatları

Eğitim SeviyesiFiyat
Anaokulu 63.450 TL
3 - 4 Yaş Yarım Gün 42.500 TL
İlkokul-Ortaokul 71.000 TL
Lise 76.150 - 78.600 TL
Fen Lisesi 77.850 TL

Ispartakule Kampüsü Fiyatları

Eğitim SeviyesiFiyat
Anaokulu 47.850 TL - 49.050 TL
3 - 4 Yaş Yarım Gün 33.450 TL
İlkokul-Ortaokul 58.050 TL
Lise 59.250 TL
Fen Lisesi 60.950 TL

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum