fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

İELEV Okulları

İELEV okulları hakkında tüm bilgilere ulaşın! Kurumun; fotoğraflarına, fiziksel olanaklarına, tanıtım yazılarına, adreslerine ve daha birçok bilgisine göz atın.

İELEV Okulları'nda Eğitim

İELEV OKULLARI ANAOKULLARI

İELEV anaokulları öğrencilerine bilgi ve becerilerine hür bir şekilde geliştirebilecekleri ortamlarda, Atatürk ilkeleri ışığında eğitim hayatlarına başlama fırsatı sunmaktadır. Okul öğrencilerin öğrenmekten keyif almalarını sağlayarak duygusal ve zihinsel gelişimlerini, deneyerek ve yaşayarak en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Öğrenciler İELEV anaokullarında öğrenciler kendilerini rahatça ifade edebildikleri özel olarak hazırlanmış programlar sayesinde sorgulayan, merak eden, araştırmayı seven bireyler olarak ilkokula geçerler. Oyunun eğitime dah,l edilmesiyle öğrenciler akranlarıyla iletişim kurmayı ve karşılaştıkları problemleri kendi başlarına çözerek problem çözme becerilerini geliştirirler. Küçük yaşlarda öğrenilmeye başlanılan yabancı dilin çok daha kalıcı olduğunu bilen okulda Almanca dersleri bir Türk bir de Alman hoca ile verilmektedir. Böylece öğrencilerin kusursuz bir sistem ile yabancı dil öğrenmeleri amaçlanmaktadır. İELEV Okullarında öğrencilerin gelişimleri rehber öğretmenler tarafından takip edilmekte hazırlanan raporlar dönem boyunca veliler ile paylaşılmaktadır.


İELEV OKULLARI İLKOKULLARI

İELEV Okullarında ilkokul eğitimi alan öğrenciler öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirebilecekleri atölye ve etüt çalışmaları ile aktif bir öğrenme sürecine dahil olma şansı yakalamaktadırlar. Okulun temel hedefi 21. yüzyılın beklentilerini karşılayabilen genç nesilleri topluma kazandırmaktır. MEB'in müfredatına ek olarak uluslararası eğitim programları okulun amaçları doğrultusunda şekillendirilip öğretim sürecine dahil edilmektedir. İELEV ortaokulları öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, seviye farkını en aza indirmek için öğrenci bazlı eğitim teknikleri uygulamaktadır. Dönem boyunca eğitim programının bir parçası haline getirilen deneysel çalışmalar şehir içi ve şehir dışı geziler ile öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamanın yanında sosyalleşmeleri de sağlanmaktadır.


İELEV OKULLARI ORTAOKULLARI

İELEV Okulları ortaokulları, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası sınavlarda başarı elde edebilmeleri için her ihtiyacın düşünülmüş olduğu sınıflarda sağlam bir altyapı sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Okul öncelikle öğrencilerine öğrenmeyi öğretmektedir ve edindikleri bilgileri nerelerde kullanabileceğini anlatmaktadır. İELEV Okulları tüm eğitim seviyelerinde verdiği Almanca dersleri ile öğrencilerinin en az bir yabancı dili etkin ve doğru bir şekilde öğrenebilmelerini istemektedir. Bu hedefe uygun olarak da dili yaşayarak, hissederek ve kullanarak gelişiminin sağlanması temel amaçtır. Öğrencilerinin yorucu ders içeriklerinden kafalarını kaldırıp nefes almalarını sağlayacak kulüpler kuran okul, sportif ve sanatsal etkinlikler ve yarışmalar düzenlemektedir. Dönem boyu devam eden kulüp çalışmaları sayesinde öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadır.


İELEV OKULLARI ORTAOKULLARI LİSELERİ

İELEV Lisesi 2017 yılında akredite edilerek Türkiye'de öğrenci bazında ilk GIB-DP (Gemischtsprachges Internationales Baccalaureat Diploma Programı) sistemini uygulayan okul olmuş ve donanımlı öğrenci yetiştirme noktasında okula artı bir özellik katmıştır. İELEV Lisesi öğrencileri Türkçe dersleri ile dil yetkinliği kazanırken aynı zamanda okuma, yazma ve anlama çalışmalarıyla da bu becerilerini arttırırlar. Okul çağın gereklerine uygun olarak hazırladığı matematik programıyla öğrencilerinin matematiğe olan ilgi ve alakalarını geliştirirken, diğer taraftan analitik ve eleştirel düşünme yetkinliklerini pekiştirmektedir. İELEV Okulları öğretmenleri aralarında yapılan iş birlikleri sayesinde eğitimde kalite seviyesi yükselmekte bu da öğrenciye sunulan eğitim hizmetinin artması anlamına gelmektedir.

İELEV Okulları, ulusal ve uluslararası değerlerle donanmış, sorumluluk bilinci yüksek, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, üretken ve yaratıcı, Atatürk ilkelerine ve demokratik-laik cumhuriyete bağlı, insan ve topluma saygılı, geleceğe yön verebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur. Eğitim ilkeleri arasında öğrenci merkezli eğitim, bilgilerin içselleştirilmesi, analiz-sentez yeteneğinin kazandırılması, yetenek ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması, araştırma merakının uyandırılması, okul ile günlük yaşam arasında bağ kurulması bulunmaktadır.


İELEV Okulları, öğrencilerin ezberlemek yerine yaparak-yaşayarak öğrenmelerini teşvik eden bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Anaokulundan başlayarak öğrencilerin öğrendiklerini somutlaştırarak kavramalarını ve farklı eğitim-öğretim yöntemleri kullanarak öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.


Kurum, ulusal eğitim uygulamalarının yanı sıra uluslararası eğitim ilkelerini de içeren bir program sunmaktadır. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendi kendilerine öğrenme becerisi edinmelerini sağlamak temel amaçtır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme tarzları göz önünde bulundurularak eğitim verilmektedir.


İELEV Okulları Lisesi, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından (IB) Mart 2017'de akredite edilerek Türk Milli Eğitim Sistemi içerisindeki ilk GIB-DP (Gemischtsprachiges International Baccalaureate) okulu olmuştur. Aynı zamanda, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından özel statüye tabi tutularak Yurt Dışı Alman Okulu (DAS- Deutsche Ausland Schule) olarak akredite edilmiş ve bu statüdeki 140 okuldan biri haline gelmiştir.


Anaokullarındaki eğitim programı, sosyal, duygusal ve zihinsel becerileri yaşayarak geliştirmeyi ve öğrenmeyi keyifli bir deneyim haline getirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, 4 yaşından itibaren kendilerini rahatça ifade etmeyi öğrenmektedir. Özel olarak hazırlanan akademik program, sunum becerilerini geliştirme ve bilgiyi topluluk önünde paylaşma yetenekleri kazandırmakta ve özgüven geliştirmektedir. Çocuklar araştırarak, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi deneyimlemekte ve kendi kararlarını verme becerisi edinmektedir.


İELEV Okulları Anaokulu programı, 4-5 yaş grubundaki öğrencilerin beceri ve yaratıcılıklarını özgürce geliştirebilecekleri fiziksel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamlarda eğitim almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Atatürk ilkelerine bağlı olarak geliştirilen program disiplinlerarası iş birliğine dayanmakta ve öğrencilerin okul olgunluğunu kazanmaları ve ilköğretim için gerekli temel becerileri edinmelerini sağlamaktadır.


İELEV Okulları İlkokulu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen ders kitaplarını temel almaktadır, ancak ders içeriğini zenginleştirmek için farklı materyaller ve etkinlikler kullanılmaktadır. Okul, sınıf öğretmenliği sistemini uygulamaktadır. Yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler ise branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.


Öğrencilerin düşünmeyi öğrenmelerine destek olacak bireysel çalışmalar bu dönemde planlanmaktadır. Öğrenciler, çevrelerine duyarlı, problem çözebilen, kendilerini tanıyan, özgüven sahibi, girişimci, meraklı, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmektedir.


Kurumda sağlanan deneyler, sergi ve müze gezileri, şehir içi ve şehir dışı geziler, yaşam becerisi kampları, yazar söyleşileri, münazara, panel ve yarışmalar, konser ve tiyatro etkinlikleri öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini teşvik etmektedir. Okul ayrıca kulüp çalışmaları, toplum hizmetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalar gibi sosyal ve kültürel gelişimi destekleyen etkinliklere de önem vermektedir.


İELEV Okulları, yabancı dil dönüşüm programı ile öğrencilerin tüm kademelerde Almanca ve İngilizce dillerinde üst düzey yetkinlik kazanmalarını amaçlamaktadır. İELEV Lisesi, Almanca’yı, Türkçe'nin ardından gelen birinci dil olarak kabul etmektedir. Okul, Türkiye’deki üç Yurt Dışı Alman Okulu'ndan biridir ve Almanca'nın İngilizce'den önce öğrenilmesinin daha etkili olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, anaokullarında ağırlıklı olarak Almanca dersleri verilmekte, ilkokullarda ise İngilizce derslerinin saati artırılmaktadır.


İELEV’e Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Dairesi'ne bağlı DSD Almanca Dil Diploması Merkez Kurulu tarafından DSD (Deutsches Sprachdiplom - Almanca Dil Diploması) sınavını uygulama yetkisi verilmiştir. Bu akreditasyonun ardından, ilk ve ortaokullardaki Almanca eğitimi her yıl değerlendirilmekte ve uluslararası sınavlarla A1, A2, B1 seviyeleri ölçülmektedir. Bu programın uygulanmasından sorumlu olarak, Alman hükümeti tarafından atanmış bir Alman öğretmen bulunmaktadır.


İELEV Okulları ayrıca eğitim teknolojileri ve materyal ofisi (ETMO) aracılığıyla teknolojiyi eğitim sürecine entegre etmeyi hedeflemektedir. Dijital eğitim, öğrenci merkezli öğrenme, çeşitli teknolojik araçların kullanımı ve dijital yetkinliklerin geliştirilmesi bu kapsamda önem arz etmektedir. İELEV Dijital Yetkinlikler seti, öğrencilere bilgi iletişim sistemleri, dijital içerik üretimi, veri güvenliği, medya okuryazarlığı ve dijital kimlik gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.


Bilgisayar teknolojileri ders programı ise kodlama, robotik sistemler, 3D tasarım, elektronik kodlama, yapay zeka okuryazarlığı, dijital oyun tasarımı gibi konuları içermekte ve öğrencilere proje tabanlı uygulamalar geliştirme fırsatı sunmaktadır. İELEV Okulları, teknolojiyi eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görerek öğrencilerini geleceğe hazırlamakta ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı teşvik etmektedir.


İELEV Okulları, öğrencilerine sunduğu bilişim teknolojileri eğitimini çeşitli ulusal ve uluslararası projelerle desteklemektedir. Öğrenciler, FIRST LEGO League, FIRST Robotics Competition, House of Code, Maker Faire, İELEV Codingfest Challenge, VEX Robotics Turnuvaları, Scratch Cup gibi etkinliklerde dijital yeteneklerini sergileme fırsatına sahip olmaktadır. Bu organizasyonlarda öğrenciler, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken aynı zamanda takım çalışması, deneyim paylaşımı ve arkadaşça rekabet gibi becerileri geliştirmektedir.


Ölçme & Değerlendirme ve Program Geliştirme Ofisi ise güncel bilimsel verilere dayalı olarak yenilikçi eğitim ve öğretim etkinliklerini desteklemekte ve yönlendirmektedir. Öğrenmeyi farklı boyutlarda değerlendirebilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, katılımcı, iş birliği gücü yüksek ve etik değerlere bağlı bir merkez olarak çalışmaktadır. Ofis, öğrencilerin öğrenme çıktılarını belirlemek, öğretim süreçlerini etkili bir şekilde değerlendirmek ve yeni öğretim programları geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede öğrenci performansını izlemekte, ölçme ve değerlendirme araçları geliştirmekte ve eğitim programlarını sürekli olarak iyileştirmektedir.


İELEV Okulları ayrıca "Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımı" (UbD) ve Müfredat Haritalandırma Programı (ATLAS Rubicon) gibi öğretim planlama ve değerlendirme yaklaşımlarını benimsemektedir. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin bağlamsal, disiplinlerarası ve kalıcı öğrenmelerini teşvik etmekte ve öğrenme deneyimlerini geliştirmektedir. Ayrıca ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye odaklanan açık uçlu sorular kullanılmaktadır.


Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisi (KAYAB), öğrencilerin kendilerini tanımalarını, yaşam becerilerini geliştirmelerini ve bu becerilerde ilerlemelerini sağlamak için çalışmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler, veliler ve öğrenciler için seminerler düzenlemekte ve kariyer günleri gibi etkinlikler organize etmektedir.


Öğrencilerin yaşamın her alanında karşılaşabilecekleri durumlarla başa çıkmalarında yardımcı olacak beceriler, KAYAB Standartları olarak adlandırılan bir yetkinlik seti içinde bulunmakta ve öğrencilerin İELEV serüvenleri boyunca bu becerilerle temas etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu etkinlikler, öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, doğru kariyer seçimleri yapmalarına ve genel yaşam planları yapmalarına yardımcı olmaktadır.

İELEV Okulları Fiyatları 2024

İELEV Okulları Fiyatları 2024 - 2025

İELEV Okulları 2024 - 2025 Eğitim Dönemi Ücretleri
Eğitim Seviyesi Eğitim Ücreti Yemek Ücreti Toplam Eğitim Ücreti(Eğitim+Yemek+Destek Eğitim+KDV)
Anaokulu 363.296,99 TL 77.272,73 TL 503.000,00 TL
İlkokul 249.535,22 TL - 451.406,31 TL 77.272,73 TL 380.941,92 TL - 603.000,00 TL
Ortaokul 249.535,33 TL - 378.000,00 TL 77.272,73 TL 382.248,94 TL - 545.139,33 TL
Lise Hazırlık 585.000,00 TL 77.272,73 TL 735.876,37 TL
Lise 9. 10. 11. ve 12. Sınıf 290.592,83 TL - 388.182,04 TL 77.272,73 TL 428.435,57 TL - 505.708,61 TL
Tanıtım Filmi
İELEV Okulları İndirimleri
İELEV Okulları Yorumları
Devamını Gör
İELEV Okulları'nda Eğitim
İELEV Okulları Fiyatları 2024
Tanıtım Filmi
İELEV Okulları Galeriler
İELEV Okulları Yorumları

İELEV Okulları Kampüsleri

İELEV Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

İELEV Okulları 125. Yıl Kampüsü
İstanbul / Çekmeköy
comment-icon 10 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul’da bulunan İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel 125. Yıl İlkokulu, akademik mükemmelliği hedefley...
İELEV Okulları Cağaloğlu Kampüsü
İstanbul / Fatih
comment-icon 8 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
İstanbul’da bulunan İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel İlkokulu, akademik mükemmelliği hedefleyen, bilim...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

İELEV Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum