fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Işıkkent Eğitim Kurumları

Işıkkent Eğitim Kurumları hakkında tüm bilgilere kolayca ulaşın. Her kampüs ve her eğitim seviyesinde aradığınız okulu hemen keşfedin.

Işıkkent Eğitim Kurumları'nda Eğitime Bakış

Işıkkent Koleji, öğrenci merkezli, insancıl ve yapıcı bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Öğrencilerin farklı öğrenme yolları ve seviyeleri olduğuna ve aktif katılımlarıyla başarı elde edebileceklerine inanmaktadır.

Proje tabanlı ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin mevcut bilgi seviyelerini değerlendirmekte ve öğrenmelerini bir üst seviyeye taşımaktadır. Öğretmenler, öğrenci odaklı çalışmalar yapmakta, ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. Öğrenci-öğretmen ilişkisi, okulun destekleyici sistemleriyle birlikte öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemektedir.

Işıkkent Koleji, deneyimsel öğrenme ile insanlar ve kültürler arasında köprüler kurmayı hedefleyen öncü ve yenilikçi bir okul olma vizyonunu benimsemektedir. Ulusal müfredatı uluslararası programlarla birleştirerek yenilikçi, araştırmaya dayalı bir eğitim sunmak ve çok dilli iletişim yeteneklerine sahip, özgüvenli ve ilkeli bireyler yetiştirmek kurumun temel hedefidir.

Okul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına ek olarak uluslararası öğretim programlarını uygulamaktadır ve CIS (Council of International Schools) ve CIE (Cambridge International Examinations) akreditasyonlarına sahiptir. Ayrıca, IBO (International Baccalaureate Organization) programlarını başarıyla uygulayarak IB Dünya Okulu olmuştur. Öğrenciler, IB-PYP, IB-MYP ve IB-DP programlarıyla bütünleşik bir eğitim almaktadır.

Programlar, öğrencilerin bireysel gelişimini merkeze almakta ve onları sorumlu, düşünme yeteneği gelişmiş, iletişim becerileri yüksek, kültürel farklılıklara saygılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere deneyimsel öğrenme fırsatları sunmaktadır. Okul, bilimsel araştırmalara dayalı ve yenilikçi yaklaşımlarla uluslararası standartlardaki eğitimi öncülemektedir.

Eğitim felsefeleriyle tam uyum içinde olan IB (Uluslararası Bakalorya) programları, öğrencilerin özgüven kazanmalarını, sorumluluk sahibi olmalarını, araştırmacı ve sorgulayıcı düşünmelerini teşvik etmektedir. Ayrıca, disiplinler arası çalışmanın önemini vurgulamakta ve öğrenmeyi devamlı bir süreç olarak ele almaktadır.

Kurum, öğrencilerin ilgi duydukları konuları derinlemesine incelemelerini teşvik etmektedir. Öğrencilere, öğretmen rehberliğinde veya grup çalışmalarıyla projeler yapma fırsatı verilmektedir. Öğrenciler, proje çalışmaları sırasında konuları irdeleyerek problemler oluşturmakta, hipotezler kurmakta, bilimsel yöntemleri kullanmakta, kaynak taramaları yapmakta, verileri analiz etmekte ve sonuçlarını sunmaktadır. Bu süreç, öğrencilerin sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirirken, aynı zamanda bilimsel düşünceyi ve bilimsel dil kullanma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Işıkkent Koleji, öğrenmenin temelini sorgulama ve soru sorma yeteneği olarak görmektedir. Geleneksel eğitim anlayışında bilgilerin ezberlenmesine odaklanan yaklaşımların yerine, öğrencilerin merak ettikleri sorularla derse başlamasını teşvik etmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin ilgi çekici sorularla motive olmalarını sağlarken, aynı zamanda öğrenilen bilginin anlamını kavramalarına yardımcı olmaktadır.

Işıkkent Koleji, yabancı dil öğretimine okul öncesi düzeyden başlamakta ve çocukların küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemesini önemsemektedir. Anaokulu ve ilkokul seviyelerinde, İngilizce öğretimi, ana dil gelişimiyle birlikte "İki Dilli İşbirlikçi Öğretim" yöntemiyle uygulanmaktadır. Bu yöntem, sınıf içi çalışmalar için bir İngilizce öğretmeni ve bir sınıf öğretmeninin işbirliği içinde çalıştığı bir modeli içermektedir. Dersler sırasında akademik bilgiler hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilmektedir, böylece öğrenciler günlük yaşantılarından bağımsız alanlarda terminolojik bilgiye sahip olmaktadır.

Ortaokul ve lise seviyelerinde, Işıkkent Koleji yoğun İngilizce eğitimi vermektedir. Lisede, öğrencilere dünya edebiyatı odaklı İngilizce programı sunulmakta ve öğrenciler ulusal ve evrensel değerler üzerine düşünmeye teşvik edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini IELTS, TOEFL, SAT gibi üniversiteye giriş seviyesi dil sınavlarına hazırlamakta ve yüksek başarı elde etmelerini sağlamaktadır. Ortaokulda ise öğrenciler, Fransızca, İspanyolca veya İtalyanca gibi dillerden birini ikinci yabancı dil olarak seçmekte ve bu dillerde yetkinlik kazanmaktadır.

Işıkkent Koleji, öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedeflemekte ve bunu sağlamak için ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) müfredatını sürekli olarak güncel tutmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri, anaokulundan liseye kadar tüm seviyelerde öğrencilere verilmekte ve bu dersler öğrencilerin ilgi alanlarına göre farklı kulüp etkinlikleriyle desteklenmektedir.

Bilgisayar laboratuvarları ve sınıfları, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmaktadır ve bilgiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak teknolojik altyapıya sahiptir. Bu şekilde öğrenciler, bilgi çağının gerektirdiği yetenekleri kazanarak yaşamları boyunca öğrenen bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Işıkkent Koleji, öğrencilerin sadece akademik bilgi kazanmasından ziyade bütünsel gelişimlerini desteklemeyi önemsemektedir. Bu nedenle okul sonrası bütünsel gelişim programlarına büyük önem vermektedir. Kurum, öğrencilere farklı ilgi alanlarına yönelme, hobiler edinme, yeteneklerini keşfetme, sanat, spor, kişisel gelişim gibi farklı alanları deneyimleme fırsatı sunmaktadır. Bu şekilde, öğrenciler hem akademik hem de kişisel olarak bütünsel bir gelişim yaşayabilmektedir.

Işıkkent Koleji, öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanmalarını ve yurt dışı üniversite başvurularını desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir sınav destek sistemi sunmaktadır. Özellikle 12. sınıf düzeyinde, merkezi sınavlara hazırlık için yoğunlaştırılmış çalışmalar düzenlenmektedir. Bu çalışmalar, öğrencilere tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar yapma fırsatı vermektedir.

İngilizce yeterliliği kurumda önemli bir unsurdur ve yurt dışı üniversite başvuruları için uluslararası İngilizce sınavlarına (IELTS, KET, PET, FCE, Starters, Movers, Flyers) hazırlık programları sunulmaktadır.

Sınav destek sistemi, öğretim ve sınavların aynı paralelde yürütülmesini içermektedir. Bu kapsamda tarama sınavları, deneme sınavları ve hazır bulunurluk sınavları gibi ölçüm ve değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Sanat ve beceri alanlarına ilgi duyan öğrenciler için grafik ve tasarım gibi hazırlık etütleri düzenlenmektedir.

Işıkkent Eğitim Kampüsü, öğrencilere zengin bir eğitim deneyimi sunmak amacıyla tasarlanmış bir eğitim kompleksi olarak hizmet vermektedir. Kampüs, öğrencilerin pedagojik, akademik ve kariyer gelişimlerine destek olmak için özel olarak düzenlenmiş çok amaçlı ve işlevsel alanlara sahiptir.

Kampüsün laboratuvarları, öğrencilere fen ve matematik derslerinde pratik deneyler yapma imkanı sunmaktadır. İlkokul ve ortaokul seviyelerinde ayrı laboratuvarlar bulunurken, lise seviyesinde kimya, fizik ve biyoloji derslerine yönelik üç ayrı fen laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlar, özellikle araştırma projeleri için donanımlıdır.

Mediha İçel Konferans Salonu, kampüs içinde 436 kişilik kapasitesiyle tam ses ve ışık donanımına sahip bir konferans salonudur. Bu salon, okul içi ve dışındaki etkinliklere ev sahipliği yapmakta, tiyatro gösterileri, sinema gösterimleri ve konser organizasyonları gibi etkinlikler için kullanılmaktadır.

Kampüs içinde bulunan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, öğrencilere spor aktiviteleri yapma ve fiziksel gelişimlerini destekleme fırsatı tanımaktadır. Müzik odası, seramik ile resim atölyeleri, öğrencilere sanat ve müzik alanlarında yeteneklerini geliştirmeleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Okul kütüphanesi, farklı yaş gruplarına ve öğrenme biçimlerine uygun birçok türde bilgi materyalini içermektedir. Ayrıca Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca kitapların yanı sıra dergiler ve elektronik veri tabanları da bulunmaktadır.

Kampüs içinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmayı amaçlayan yemekhane ve kantinler bulunmaktadır. Bu alanlar, öğrencilere öğle yemeği ve ara öğünler sunmaktadır.

Kampüsün reviri, öğrencilere sağlık hizmetleri vermekte ve acil durumlar için hazır bulunmaktadır. Öğrencilerin sağlık gereksinimlerini karşılamak için uzman bir doktor ve hemşire görev yapmaktadır.

Işıkkent Koleji, İzmir dışından gelen öğrencilere yönelik lise yatılı bölümüne sahiptir. Yatılı bölüm, öğrencilere aile sıcaklığında bir ortamda sosyal, akademik ve kişisel gelişimlerine odaklanma imkanı vermektedir.

Işıkkent Eğitim Kurumları Fiyatları 2023

İzmir Işıkkent Okulları fiyatları 2023 yılında aşağıdaki gibi olacaktır. Belirlenen fiyatlara; KDV günübirlik geziler ve kırtasiye masrafları dahildir. Kurumun, özel lise fiyatları yatılı ve yatısız olarak ikiye ayrılmaktadır.

Işıkkent Okulları 2023 - 2024 Eğitim Dönemi Ücreti
Eğitim Seviyesi Eğitim Ücreti Yemek Ücreti
Anaokulu 147.242 TL 33.040 TL
İlkokul ve Ortaokul 163.973 TL 33.040 TL
Lise 163.973 TL 33.040 TL
Lise (Yatılı) 238.937 TL 33.040 TL
Işıkkent Eğitim Kurumları Tanıtım Filmi
Işıkkent Eğitim Kurumları İndirimleri
Işıkkent Eğitim Kurumları Yorumları
Devamını Gör
Işıkkent Eğitim Kurumları'nda Eğitime Bakış
Işıkkent Eğitim Kurumları Fiyatları 2023
Işıkkent Eğitim Kurumları Tanıtım Filmi
Işıkkent Eğitim Kurumları Galeriler
Işıkkent Eğitim Kurumları Yorumları

Işıkkent Eğitim Kurumları Kampüsleri

Işıkkent Eğitim Kurumları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Işıkkent Okulları Bornova Kampüsü
İzmir / Bornova
comment-icon 3 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Bornova İzmir’de okul öncesi eğitim hizmeti sunan Özel Işıkkent Anaokulu, öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerini sağlaya...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Işıkkent Eğitim Kurumları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum