fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

YÖM Okulları

YÖM Okulları'nın detaylı tüm bilgilerine kolayca ulaşın. YÖM Okulları; fiyatları, adresleri ve bursluluk sınavları ile ilgili bilgi sahibi olun.

YÖM Okulları'nda Eğitim

YÖM Okulları

YÖM Okulları çocuklarda yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, problem çözme, iş birliği yapabilme, iletişim, liderlik, öğrenebilme gibi beceriler ve bu çağa ve hızlı değişimlerine uyum sağlayabilmek için gerekli olan becerilerin geliştirilmesi için, YÖM I Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından hazırlanmış bir eğitim programı çerçevesi olan BOYEP I Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programını kullanır. BOYEP’le, çocukların değişen çağda tüketmektense üreten, eleştirel düşünerek olaylara farklı, özgün bakış açıları geliştiren, yaşadığı topluma ve bulunduğu dünyaya karşı sorumluluklarının farkında olan ve kendi başarı kurguları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyebilen bireyler olmalarını hedefler. Ayrıca çocukların ilk önce kendilerini, yeteneklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını tanıdıkları daha sonra yaşamı deneyimleyerek anlamlandırdıkları öğrenme ve gelişme ortamları olan atölyeler okulumuzda aktif olarak kullanılır. Çocuklar gün içerisinde en az 1 defa kendi seçtikleri atölyelere katılırlar, atölye çalışmaları içerisinde fiziksel ve zihinsel olarak sürekli hareket halindedirler. Sorarlar, sorgularlar düşünürler ve üretirler.


YÖM Okulları'nda tüm paydaşlar öğrenme ikliminin bir parçasıdır. Her çocuğa, dünyada eşsiz olduğunu kabul ederek kapılarını açar. Çocukların kendi yaşayacakları geleceklerini kendilerinin tasarlamaları gerektiği anlayışıyla hareket eder. Her çocuğun kendi anlamını yaratma sürecinde onun yol arkadaşıdır. Dersler çocuğun doğasına, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak beyin temelli öğrenme ilkelerine göre tasarlanır.


Her bir öğrenme yoldaşı aynı zamanda öğrenme tasarımı mühendisidir. Okulumuz, çocukların yaratıcılıklarını tetikleyen öğrenme ortamlarının üst çatısıdır. Odağımız “öğretme”de değil, “öğrenme”dedir. Tüm yetişkinler çocukları tamir etmek için değil, onların kendi potansiyellerini açığa çıkarmak için vardır.


YÖM Okulları, her çocuğun eşsiz olduğuna ve kendine özgü öğrenme tarzı olması gerektiğine inanarak yaratıcılığı, üretkenliği ve özgüveni destekleyen bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin ortak işbirliği ile yetkin, yenilikçi, sorgulayan, çözüm üreten, girişimci ve küresel sorunlara karşı duyarlı dünya vatandaşları olarak öğrenme yolculuğunu sürdürmek için çabalamaktadır.


Kurumda hem öğrencilerin hem de çalışanların sosyal ve kişisel olarak gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda Temel İletişim, Çalışanlar için Motivasyon, Ekiplerde Çatışma Çözümü, Geribildirim, Ekip Çalışması, Empatik İletişim, Oyun ve Yaratıcılık, Ekipler için Şiddetsiz İletişim, Kişisel Vizyon ve İkigai Çalışması, Ekipler için Kişilik Özellikleri (Enneagram) eğitimleri verilmektedir.


YÖM Okulları, bilimsel düşünme becerileri ile kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmek amacıyla Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı’nı (BOYEP) uygulamaktadır. Kurumda, çocuklara gerçek yaşamın içinden ürünlerle temas kurma, keşif yapma, farklı öğrenme deneyimleri kazanma, özgürce tasarlama ve üretim yapma fırsatlarını veren; tüketmekten çok üretmek anlayışına dayanan Maker Alan bulunmaktadır. Bu alanda, Sanat-Tasarım, Teknoloji, Doğa-Geri Dönüşüm ve Bilim üzerine 4 temel istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonlarda çocukların yaşına ve boyutlarına uygun malzemeler yer almaktadır. Çocuklar maker alanda bireysel ya da küçük grup çalışmaları yapabilmekte; ders içi ve ders dışı zamanlarda bu alanı kullanabilmektedir.


Sanat-Tasarım istasyonu, törpü, ahşap parçalar, kil, çamur, fırça ve boya gibi ahşap işleri için kullanılan malzemeleri barındırmaktadır. Doğa-Geri Dönüşüm istasyonunda büyüteçli gözlem fanusu, doğa gözlem kutusu, pusula, dürbün, çeşitli bitkiler, taş, toprak, kozalak, yaprak, deniz kabukları, kum gibi doğal malzemeler, çeşitli duyu malzemeleri, mikroskop, teleskop, harita gibi malzemeler bulunmaktadır.


Bilim istasyonunda, deney tüpleri, ölçü kapları, terazi, mıknatıs, pil, makara, boru, elektrik devresi, termometre, gibi malzemeler bulunmaktadır. Teknoloji istasyonunda ise tabletler, Lego education duplo setleri, elektronik devre platformları ve çocukların kodlama yapabilecekleri araçlar bulunmaktadır.


YÖM Okulları, geleneksel eğitim anlayışından sıyrılarak, insanı ve hayatı merkeze koyan özgün “İnsan Okulu” felsefesini oluşturmuştur. Bu doğrultuda, öğrencilerini geleceğin özerk, kendine güvenen, denemekten korkmayan, kendi potansiyelinin farkında bireyler olarak yetiştirmektedir.


İnsan Okulu felsefesi, 4 boyutlu bir zihniyet çevresinde gelişmektedir. Bireylerin her şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulayan, kanıt arayan ve ilişkilendirme yapan “İtirazcı”lar olması ilk boyutu oluşturmaktadır. İkinci boyut tüketim kültüründen çıkıp üretim için çalışan “Mucit” olmaktan geçmekte ve üçüncü boyut, kendi hikayesini yazabilecek hayal gücüne sahip “Hikaye Anlatıcısı” olmaktan geçmektedir. Geleneksel düzenin diktatörlüğü yerine kolaylaştırıcılığı benimseyen “Küratör”ler ise dördüncü boyutu oluşturmaktadır.


YÖM Anadolu Lisesi, 21. yüzyılda yetişen bireylerin ihtiyaç duyduğu yaşam becerilerini kazandırmak için çeşitli eğitim yaklaşımlarını bir araya getiren yüz yüze eğitim modeli ile eğitim vermektedir. Model STEM Eğitimi, TOD (Tasarım Odaklı Düşünce), PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme), SEL (Sosyal Duygusal Öğrenme), Enneagram ve Flipped Learning yaklaşımlarını kapsamaktadır.


STEM Eğitimi; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarının entegre edilmesiyle öğrencilere analitik düşünme, soru sorma yeteneği ve problem çözme becerileri kazandırılmasını hedeflemektedir.


TOD (Tasarım Odaklı Düşünce), öğrencilere tasarım sürecini öğreten, problemleri tanımlama, bilgi toplama, alternatif çözümler üretme, prototip tasarlama ve değerlendirme gibi adımları içeren bir yaklaşımdır.


PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme) yaklaşımı, gerçek hayatta karşılaşılan problemleri ele alarak çözmeleri için fırsat sunmakta ve öğrencilerin yaşam becerilerini, zihinsel becerilerini ve iletişim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.


SEL (Sosyal Duygusal Öğrenme), öğrencilere duygusal zeka, iletişim, problem çözme, karar verme ve empati gibi önemli sosyal ve duygusal becerileri kazandırmayı hedeflemekte ve öğrencilerin insan ilişkilerinde başarılı olmalarını ve sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlamaktadır.


Enneagram, öğrencilerin mizaçlarını anlamak ve kişisel ihtiyaçlarını gözlemlemek için kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilere daha kişiselleştirilmiş rehberlik, onların özelliklerine uygun eğitim ve destek sağlanmaktadır.


Flipped Learning, öğrencilerin öğrenme sürecini değiştiren bir yaklaşımdır. Öğrencilerin evde ön hazırlık yaparak derse gelmeleri ve sınıfta öğretmenleriyle birlikte konuları pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.


YÖM Hibrit Anadolu Lisesi, öğrencilere kendi geleceklerini tasarlayabilecekleri, yönetimde ve işleyişte söz sahibi olabilecekleri, sürekli öğrenme ekosistemi içinde yer alarak hem akranlarından öğrenme fırsatı bulabilecekleri hem de öğretebilecekleri bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için online çift diploma programını uygulamaktadır. Öğrenciler, Flip Genius Academy ortaklığı ile ABD’de Brigham Young University High School diplomasını alma şansına sahip olmaktadır. Aldıkları diploma ile öğrenciler ABD’nin Community College ve üniversitelerine giriş hakkı kazanmaktadır.


Çift diploma programı 4 yıllıktır ve gerekli tüm dersler online olarak Türkiye’de tamamlanmaktadır. Brigham Young University bireyselleştirilmiş öğrenci desteği ile akademik danışmanlık ve mezuniyet planlaması, etkileşimli öğretim ve sonuç odaklı özel ders hizmetleri vermektedir. Ayrıca öğrenci toplulukları; kulüpler, canlı dersler, toplantılar ve motive edici konuk konuşmaları gibi çevrimiçi etkinliklerle aktif olarak sosyal etkileşim içerisindedir.


Okul, Youthcast Kariyere Hazırlık Eğitim Programı ile öğrencilere iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, GİGLA (Girişimci Genç Liderler Akademisi Programı) ile girişimcilik ve liderlik yeteneklerini güçlendirmekte ve i-nimbus Dijital Öğrenme Platformu ile öğrencilere yaratıcı yazarlık, dijital pazarlama, sunum becerileri çeşitli alanlarda eğitim imkanları sunmaktadır.

YÖM Okulları Tanıtım Filmi
YÖM Okulları İndirimleri
YÖM Okulları Yorumları
Devamını Gör
YÖM Okulları'nda Eğitim
YÖM Okulları Tanıtım Filmi
YÖM Okulları Galeriler
YÖM Okulları Yorumları

YÖM Okulları Kampüsleri

YÖM Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Ataşehir YÖM Okulları Kampüsü
İstanbul / Ataşehir
comment-icon 10 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Ataşehir YÖM Okulları Ortaokulu, 25 yılı aşkın tecrübeyle beraber “MAKER” yani edindikleri yaratıcı ve bilimsel düş...
YÖM Okulları Göztepe Kampüsü
İstanbul / Kadıköy
comment-icon 6 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Yenilikçi Öğrenme Okulları anlayış ve felsefe olarak temelde; “Çocuk için anlamlı olan nedir?” sorusuyla yola çıkar ve b...
YÖM Özel BirYer Okulları Güzelbahçe Kampüsü
İzmir / Güzelbahçe
comment-icon 19 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
YÖM Özel BirYer Okulları Güzelbahçe Anaokulu anlayış olarak; “Çocuk için anlamlı olan nedir?” sorusuna çocuk yanlısı ver...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

YÖM Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum