fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana
Onaylanmış Okul Profili
Özel Adakent Koleji Anaokulu

Özel Adakent Koleji Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 2-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 15
Okul Saatleri:
Tam gün: 07:15/19:00
Sabahçı: 07:30/12:30
Öğlenci: 12:30/19:00

Özel Adakent Koleji Anaokulu Hakkında

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Özel Adakent Koleji Anaokulu 2-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim hizmeti vermektedir. Anaokulu eğitiminde okulumuzu farklı kılan geliştirmiş olduğu yeni yaklaşımlarıdır.Bu yaklaşımlar: ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU ÇİFT DİL ÇİFT ÖĞRETMEN SİSTEMİ TEMATİK DERSLİK SİSTEMİ DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI FUTURE CLASS LAB. GELECEĞİN SINIFLARI ZENGİN DERS PROGRAMI SAĞLIKLI VE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ORTAMI ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. eğitim metotları incelenerek ve kendi ailevi, kültürel ve toplumsal yapımız ile harmanlanarak oluşturulan ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODUNU uygulamaktayız. Özellikle okul öncesi eğitimde dünya çapınca milyonlarca çağdaş eğitim kurumunda uygulanan Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. modellerin incelenip, uygulama sırasındaki geri dönüşler ve tecrübelerimizden yola çıkarak, bu modellerin dezavantajlı ve avantajlı yanlarını ortaya çıkardık. Ve her bir öğrencimiz için yetiştiği ailevi, kültürel ve toplumsal yapının incelenmesi ile oluşturulan öğrenci sosyal gelişim programı ile, kendi sosyokültürel ve ekonomik yapımıza, kendi toplumlumuza ve çocuklarımızın bireyselliğine azami ölçüde uyan, yapıcı eğitim felsefesine temellenen kendi eğitim metodunu uygulamaktayız. Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. eğitim metotlarına eleştirisel bir bakış; • Okul öncesi eğitimde dünya çapınca milyonlarca çağdaş eğitim kurumunda uygulanan bu metotlar 1900’lerin başlarında ortaya çıkan yaklaşımlar olup, o tarihlerde batı dünyasının içinde bulunduğu şartların bir gerekliliği olarak ortaya çıktıkları unutulmamalıdır. • Sosyokültürel ve ekonomik olarak farklı toplumların farklı zamanlarda, farklı insan- aile ve toplumsal yapılarına cevap veren eğitim yaklaşımları olup, kaynağının da hedef kitlesinin de başka eğitim iklimlerinden beslendiği unutulmamalıdır. • Yukarıdaki sistemlerin birçok açıdan birbirlerine benzerliği gözden kaçmamakla beraber, ortaya koydukları birbirinden farklı yönlerin eğitime doğrudan ve etkili bir dokunuşu olduğunu söylemek zordur. • Bu metotları incelediğimizde yaşanan bilimsel gelişmelerin ve yaşadığımız dijital çağın gereksinimlerine, küreselleşen ve farklılaşarak birçok tehdit ve fırsat oluşturan yeni çağın şartlarına cevap verebilecek yeni çözümler üretemediklerini görürüz. Bu eleştirel düşüncelerimizden yola çıkarak; Bu metotların uygulanabilir ve kendi öz sistemimize uyarlanabilir birçok olumlu yönünün de olduğunu unutmamak gerekir. Bu metotların uygulanabilir ve uyarlanabilir tarafları ile kendi sosyokültürel ve ekonomik yapımız, kendi eğitim iklimimiz ve çocuklarımızın öz yapısına uyan kendi sitemimizi birleştirerek oluşturduğumuz ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU eğitim sistemimizin temelini teşkil eder. Buradan hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel Eğitim Metodunda belirlediğimiz temel ilkeler ile eğitim programımızı oluşturmaktayız. PROGRAMIMIZIN TEMEL İLKELERİ şunlardır: • Gelenekten geleceğe • Eğlenceden bilime • Yerelden evrensele • Kişiye özgü eğitimden çok yönlü eğitime • Bireysel eğitimden çoklu eğitime • Karakter eğitiminden toplumsal değerler eğitimine • Yabancı eğitim sistemlerinden öz değerler eğitimine Bu temel ilklerden hareketle ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU ve Adakent Temel Eğitim Metodu ile aşağıdaki yapılandırıcı EĞİTİM YÖNTEMLERİ kullanılır. • Etkileşimli Öğretim • Deneyerek Öğrenme • Bağımsız Öğrenme • İşbirlikçi Öğrenme • Proje tabanlı öğrenme • Sorgulamaya Dayalı Öğrenme • Problem Temelli Öğrenme • İşitsel Dilsel Yöntem • İletişimci Yaklaşım • İçerik Temelli Öğrenme • Milli ve kültürel değerler yaklaşımı • İçten dışa öğrenme • Çekirdekten çevreye yaklaşımı • Yerelden evrensele yöntem Böylelikle ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZI; hazırlarken çocukların yaşları, gelişim hızları, ilgi alanları, öğrenme şekilleri ve hızları kapsamında hedefler koyarız. Zihinsel ve sosyal beceriler kazanmaları için her çocuğun kendi gelişim seviyesine uygun çalışmalar seçeriz. Bu çalışmalarla çocuklarımızdaki gözlem, araştırma, buluş ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmeyi amaçlarız. Tüm çalışmalarda deneyimi esas alırız. Çocuklarımıza hem yöntem ve stratejileri aktarır hem de uygulamalarla ilgisini, bilgisini arttırmaya ve en önemlisi yeteneklerinin gelişmesine odaklanırız. Çekirdekten çevreye ilkesiyle güçlü aile bağlarından toplum ve çevre bilincine, vatan ve millet sevgisinden dünya vatandaşlığına uzanan bir eğitim rotamız var. Anaokulundan itibaren çocuklarımızın gelişiminde bu ilkeyi benimser, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken çok yönlü ilerleriz. Çocukların farklı duyu organları ile oyuncakları keşfetmeleri sağlayacak özgür bir ortam oluşturulur. Minikler araştırmaya teşvik edilir, ilgi ve merak uyandırılır, öğrenmede deneyim esas alındığından aktivite, gezi ve deneylerle öğrenme gerçekleştirilir. Her çocuğun kendi kapasitesine odaklanması sağlanır. Özgüven, inisiyatif, düzenlilik ve başkalarına olan saygıyı geliştirmeyi hedefleriz. TEMATİK DERSLİK SİSTEMİ Okumuzda öğrencilerimiz derslerini kendileri için özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen sınıflarda işlerler. Eğitim ortamı sıkıcı ve tekdüze olmaktan çıkar. Eğitim eğlenceli, öğretici ve dinamik bir düzende devam eder. TEMATİK DERSLİKLER: 1- Doğal yaşam sınıfı- Natural life classroom 2- Masallar - kahramanlar sınıfı- Tales - heroes classroom 3-Sulatı sınıfı- Deep blue classroom 4-Tarihimiz ve Atatürk sınıfı - Our history and Atatürk classroom 5-İlk okuma yazma sınıfı - First literacy classroom 6- Ülkemiz, dünyamız sınıfı - Our country, our world classroom 7- Bilim ve fen sınıfı - Science classroom 8- İngilizce sınıfı- English classroom 9- Montessori etkinlik sınıfı - Montessori activity classroom 10- Açık hava dersliği- Outdoor classroom ÇİFT DİL ÇİFT ÖĞRETMEN SİSTEMİ Dil; sadece ülke içinde değil, tüm dünya genelinde kişiyi hayata hazırlayan en etkili unsurdur. Küçük yaşlarda atılan yabancı dil çok daha kolay öğrenilir, kolay özümsenir. Bu sebeple, anaokulunda ve ilkokulda ileri İngilizce eğitimini benimsemekteyiz. İngilizce eğitimimzde: • Yabancı uyruklu anadili İngilizce olan öğretmenler ile desteklenmiş dil eğitimidir. • Normal İngilizce dersi müfredatının dışında speaking temelli dersler işlenir. • Derslere sınıf öğretmeni ya da anasınıfı öğretmeni ile İngilizce öğretmeni birlikte girer Bu metodun ana amacı; Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitmenlerimiz sayesinde çocuklarımızın anadil düzeyinde İngilizce konuşmaları, anlamaları ve düşünmelerini sağlamaktır. Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitimimiz ile çocuklarımız sadece İngilizce konuşmayı, yazmayı değil, İngilizce düşünmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. FUTURE CLASS LAB. GELECEĞİN SINIFLARI Okulumuzda kurulan FCL içinde mini 3d sinema salonu, green screen kayıt stüdyosu, artırılmış gerçeklik duvarı, robotik kodlama atölyesi, etkileşimli anfi dil alanı, drama alanı, mini kütüphane, bireysel çalışma alanları, grupla çalışma alanları, stres ve yaratıcılık duvarları vb. alanlar bir arada bulunur. Future Classroom Lab (FCL), Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Future Classroom Lab öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir. Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar ÜRETİM, ETKİLEŞİM, SUNUM, ARAŞTIRMA, İŞ BİRLİĞİ VE GELİŞTİRME alanlarıdır. Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel öneme sahip olan alanları vurgulamaktadır. Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekânı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Okulumuzda oluşturulan bu öğrenme alanlarının öğrencilerimiz için çok büyük faydası vardır. Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekânda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkânı elde etmektedir. Derslerde iş birliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde aktif bir role sahiptir. Örneğin, bir öğrenci sınıfın farklı yerlerinde belirli bir zaman sınırı içinde belirli görevleri gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, yapacakları etkinliklerin sırası ile ilgili kendi başlarına karar verebilir ve bu durum öğrencilerin daha bağımsız öğrenmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi de öğrenciler yeni öğrenme alanlarını sever ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duyar. Bunun sebebi esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket etmesini sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin kullanmaları ile okulda da öğrenme gerçekleştirmeleridir. DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI AÇEP DİJİTAL ÇAĞ programımız alanında uzman öğretmenler tarafından 3 yaştan itibaren zekâ gelişimi, öğrenme becerileri ve teknolojik dili kullanmaya yönelik bilimsel dersleri içerir. Son yıllara ortaya çıkan ve birçok okulda uygulanan STEM eğitiminin geliştirilmiş halidir. Bu program dahilinde öğrencilerimiz aşağıda bulunun çalışmalar ile zekâ gelişimine dayalı, geleceğin teknolojisini kullanmayı öğrenen yaratıcı bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Robotik- Kodlama Akıl oyunları ve Satranç Hafıza gelişimi Düşünce eğitimi 3d tasarım – 3d sinema Artırılmış gerçeklik Green screen ve benmaker atölyeleri ZENGİN DERS PROGRAMI Okulumuzda alanında uzman anasınıfı ve branş öğretmenleri ile zengin bir ders programı uygulanmaktadır. Okul öncesi müfredat dersleri haricinde aşağıda belirttiğimiz branş dersleri uzman eğitim kadromuzla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri sağlamakla beraber ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar. 1- OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK DERSLERİ 2- ERKEN MATEMATİK Matematiğin hayatın içindeki yerini ve kapsamını çocuklarımıza anlatmak için onları erken yaşta matematikle tanıştırıyor, sayısal-mantıksal zekâlarının gelişmesini, analitik düşüncenin yerleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimi destekleyici eğlenceli, üç boyutlu, eğitici ve eğlendirici materyallerle çocuklara matematiği sevdiren bir giriş yapıyoruz. 3- İNGİLİZCE DERSLERİ: Çift dil çift öğretmen sistemimizde Derslere anasınıfı öğretmeni ile İngilizce öğretmeni birlikte girer. Yabancı uyruklu anadili İngilizce olan öğretmenler ile desteklenmiş native speaker dil eğitimidir. Normal İngilizce dersi müfredatının dışında speaking temelli dersler işlenir. 4- DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI DERSLERİ: SATRANÇ VE AKLI OYUNLARI: Okulumuz çocukların zihinsel gelişimlerine de oldukça önem vermektedir. Satranç dersleri ile çocukların zihinsel gelişimleri desteklenmektedir. Akıl zeka oyunları ile çocukların sorgulama, çözüm üretme gibi yetileri gelişim göstermektedir. ROBOTİK KODLAMA: Gelişen teknolojiye ayak uyduran bir nesil yetiştirebilmek için okulda verilen Robotik ve kodlama dersleri çocukların temel kodlama bilgisine sahip olmasını sağlamaktadır. Robotik kısmındaki tasarım ise çocukların hem zihinsel gelişimini hem de el becerilerini geliştirmesini sağlamaktadır. HAFIZA GELİŞİMİ- DÜŞÜNCE EĞİTİMİ: Çocukları ilkokula hazırlayan bir diğer eğitim ise mental aritmetik dersidir bu ders ile çocukların sayıları bilmesi ve temel düzeyde toplama çıkarma yapabilmesi sağlanmaktadır. 5- SANAT DERSLERİ DRAMA: Drama ve tiyatro dersleri ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesi beklenmektedir. Drama ve tiyatro dersleri aynı zamanda çocukların ses tonunu ve mimiklerini doğru şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Tecrübeli drama ve tiyatro öğretmenimizin hazırladığı, her yaş grubunda öğrencilerimizin rol aldığı tiyatro oyunu yılsonunda gösterimini yapar. DANS VE BALE: Dans ve bale derslerinde yine alnında uzman branş öğretmenimiz hazırladığı gösterileri yılsonunda ve özel milli günlerde gösterileri sergiler, yetenekli öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmesini sağlar. GÖRSEL SANATLAR: Görsel hafızayı ve yaratıcılığı besleyen resim çalışmaları, ebru, ahşap, kum, cam, pul boyama gibi farklı tekniklerle üretilen çalışmalar yıl boyunca çocuklarımızın eğitim programı içinde yer alır. Yıl sonunda, sene boyu yaptıkları eserler sergilenir. Ayrıca 3D tasarım çalışmaları ile tişört, çerçeve, kalemlik, saat, çanta, önlük gibi ürünler tasarlamayı öğrenirler. Tasarım çalışmaları yine yıl sonunda sergilenir. MÜZİK: Ritim orff temelli müzik eğitimi ile bir yandan öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarırken, aynı zamanda eğlenmelerini ve müziksel yeteneklerinin gelişimi sağlanır. Oluşturulan ritim grubu özel günlerde ve yılsonu gösterilerinde sahne alır. 6- SPOR DERSLERİ: JİMNASTİK :Beylikdüzü Özel Adakent Koleji Anaokulu çocukların fiziksel gelişimlerine oldukça önem vermekle birlikte beden eğitimi öğretmenimiz tarafından verilen beceri koordinasyon dersleri ile temel jimnastik dersleri yapılır. BİSİKLET ve TRAFİK EĞİTİMİ: Okul bahçemizdeki mini bisiklet parkuru ile belli aralıklarla bisiklet kullanmayı ve trafik eğitim parkurunda mini arabalarla trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli aktivitelerde bulunurlar. OKÇULUK, BUZ PATENİ, ATLI BİNİCİLİK: Öğrencilerimiz belirli periyotlarla istekleri doğrultusunda çevremizde bulunan profesyonel spor kulüplerine götürülerek farklı ve eğlenceli spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Ayrıca okulumuzda yer alan çim FUTBOL sahası, ufak yaş gruplarına göre düzenlenmiş BASKETBOL ve VOLEYBOL sahaları, survıvor parkuru, MASA TENİSİ, dart, geleneksel çocuk oyunları alanları gibi spor alanlarına ilgi ve istekleri doğrultusunda sportif faaliyetlerde bulunabilirler. EĞİTİM ORTAMI Anasınıfı ve ilkokul eğitimleri için özel tasarlanmış alanları ile güvenli ve sağlıklı okul binamızda çocukların fiziksel, zihinsel, sanatsal ve duygusal olarak gelişim gösterebilmesi için her türlü detay düşünülmüştür. Beylikdüzü Özel Adakent Koleji anaokulunda birçok eğitim verilmekte ve etkinlik düzenlenmekte, bu etkinlikler ve eğitimler öğrencilerimizin yapısına uygun alanlarda yapılmaktadır. Çocukların en iyi şekilde zaman geçirip eğitim alabilmesi için okul özenle düzenlenmiştir. Okulumuz Beylikdüzü Özel Adakent Koleji müstakil bir binaya sahip butik bir kolejdir. Okul binamızda; BAHÇEMİZDE: Basketbol, voleybol, badminton sahaları, Çim futbol sahası, Bisiklet yolu ve Trafik eğitim parkuru, Organik bahçe ve hayvan kümesleri, Çok amaçlı gösteriler için kullanılan Amfi Tiyatro, Dikey survıvor parkuru, Ağaç ev ve oyun alanları, Ağaçlar ve yeşillikler arasında çadır ve hamak alanları, Kum havuzu ve arkeolojik kazı alanı, OKULUMUZDA KURULAN FUTURU CLASS LAB. İÇİNDE: Mini 3d sinema salonu, Green screen kayıt stüdyosu, Artırılmış gerçeklik duvarı, Robotik kodlama atölyesi, Etkileşimli amfi dil alanı, Drama alanı, Mini kütüphane, Müzik-ritim köşesi, Görsel sanatlar köşesi , Satranç ve akıl oyunları alanları, Bireysel çalışma alanları, grupla çalışma alanları, Stres ve yaratıcılık duvarları vb. AYRICA BİNAMIZDA: Dans bale ve jimnastik salonu, Oyun amaçlı mini market, mini cafe ve mini hastane, Masa tenisi, yer satrancı, Uzay koridoru, Orman koridoru, Pandemi için özel hazırlanmış REVİR, Mutfak atölyesi Mutfak ve yemekhane ile uyku odası da yer almaktadır. Özel Adakent Koleji Anaokulu çocukların sağlıklı beslenebilmesi için okulda 3 öğün yemek hizmeti vermektedir. Okulda organik beslenme fikri benimsenmiştir ve yemekler bu şekilde hazırlanmaktadır.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Montessori Eğitimi

- Çoklu Zeka Modeli

- Oyun Temelli Eğitim

- STEM

- Aktif Öğrenme Sistemi

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Keçe

- Karton/Mukavva

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Kaba Motor Becerileri

- Ahlak Gelişimi

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

- Anne-Baba Eğitimleri

- Psikolojik Danışma

Yorumlar (9)

 • Oğluma kreş ararken tam olarak nasıl bir seçim yapacağımı bilmiyordum. Bir yerin şu özelliği başka bir yerin bu özelliği derken Adakent ile tanıştık. Fiziki şartları gerçekten çok güzel ama beni Adakenti asıl tercih ettiren şey öğretmenlerin ve okul içinde bulunan a'dan z'ye herkesin içten samimi güven verici olmasıydı ilk günden itibaren gözüm arkada kalmadan oğlumu emanet ediyorum. Bizim öğretmenimiz Türkan hocam. Dünya tatlısı bir insan neşesi güler yüzü bunun yanında deneyimi. Biz çok şanslıydık. Sizin gibi bir ekiple karşılaştık. Teşekkürler.

 • Çocugunuzu gözünüz arkada kalmadan bırakabileceğiniz bir kurum. 3 yaşında kızım hiç bir uyum sorunu yaşamadan koşarak gittiği kurum

 • Et

  Fiziksel konumu öğretmenlerin yaklaşımı tecrübesi akademik açıdan süper bir butik okul.

 • Bk

  Gerek Öğretmenleri̇ gerekse yöneticileri işini severek yapıyor.Çocuğum okula koşarak gidiyor ve çok mutlu.Şahane eğitimleri de bonusu.Çok memnun herkese tavsiye ederim.

 • Sy

  Uc çocuğum da iki yıldır adakent kolejinde. Çocuğunuz kalabalık büyük okullarda kaybolmasın, yeteneği ilgisi zayıf.yonleri fark edilsin istiyorsanız gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Adakent koleji ailesi seviyorum hepinizi

 • A

  Anaokulu arayışı içerisindeydim ve tavsiye üzerine gittiğimde aile ortamı sıcaklığını bana geçirdiler.Güler yüzleri ve tecrübeli oldukları gayet belliydi.Doğru bi karar verdiğimi zamanla anladım.Birçok branş dersinin olması benim için artıdır.Diğer çocuğum adını vermek istemediğim bi okulda ilkokul eğitimi almaktaydı.Sınıf mevcutlarının az olması butik ve kaliteli bir eğitim verdikleri için bu sene erken kayıt döneminde burada eğitimine devam edecektir.İyiki sizleri tanıdım okulumuzdan çok memnunuz.

 • OB

  Alanın da daha yeni bir okul ama acemiliğini kısa sürede atlatarak çok güzel işler başarabileceğine inandığım bir kurum olduğu için tercih ettik.

 • FK

  Donanımlı ve tecrübeli personeli ile bakım evi çalışma tarzının dışına çıkarak küçük üniversite mantığıyla işleyen okulu bizlerle buluşturan insanlara ne kadar teşekkür etsek az.

 • A

  Okuldaki personel her şeyden önce güler yüzlü, ve eğitim odaklı faaliyetlerle öğrenci merkezli bir egitim modeli uygulandağı hemen anlaşılıyor. Özverili çalışmalarınızı kutluyor, başarılarınızı devamını diliyorum.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Adakent Koleji Anaokulu İletişim Bilgileri

Barış Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Adakent Villaları, No:46-48, Beylikdüzü/istanbul
0 212 963 2078
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum