fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 2,5-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 17
Okul Saatleri:
Tam gün: 07:45/18:00

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu Hakkında

2013 Yılından beri eğitim serüvenimiz devam etmektedir. Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu.
Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu olarak modern eğitim teknolojileriyle çocukların mutlu öğrenmeleri için her ayrıntı düşünülerek tasarlanırken, yemekhane, tarım alanları ve bahçe gibi alanları ile zengin, yaparak yaşayarak öğrenme modülü ile eğitim imkanı sunmaya, çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel, özbakım becerileri) destekleyecek, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandıracak, sevgi ve güvene dayalı bir eğitim ortamı hazırlıyor.
Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor. Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Mevcut sınıf sayısı
Sorgulama Temelli Öğrenme Süreci
Disiplinler arası bir yaklaşım ile oluşturulmuş sorgulama temelli tematik uygulamalar;
Özel Başakşehir Doğa Koleji Anaokulu Olarak Fark Uygulamalarımız
Düşünmenin Doğası- Deneylerle Bilim Atölyesi- P4C / Hikâye Sandığı
• Yaş grubuna özel olarak düşünülerek hazırlanmış bir eğitim programıdır.
• Her sınıf seviyesinde 5 farklı modül
• Matematik, Türkçe ve diğer alanlarla ilişkilendirilmiş içerikler
• Sorgulama süreçlerinde merak ederek soru sormalarına ve tahminlerde bulunmalarına katkı sağlar. Hayal güçlerini geliştirmelerine rehberlik eder.
İletişim Odaklı İngilizce/Fransızca Programı
Matematik ve Fen alanlarını, öğrencinin merak ve ilgi alanları olarak kullanan hikâyeleştirilmiş yabancı dil edinimi
İLETİŞİM ODAKLI İNGİLİZCE/FRANSIZCA DİL EĞİTİMİNİN ÇERÇEVESİ
• 5 YETİNİN EŞ ZAMANLI GELİŞİMİ
Main Station derslerinde öğrencilerimiz dil edinim sürecine ait temel bilgi ve becerileri kazanırlar
‘Science & Maths Integration’ dersleri ile öğrencilerimiz Fen Bilgisi & Matematik alanlarına yönelik farkındalıklarını İngilizce dilinde geliştirirler
Yabancı Öğretmenleri ile öğrencilerimiz iletişim becerilerini geliştirirler
‘Phonics & Sight Words’ içerikli derslerinde öğrencilerimiz okuma-yazma çalışmalarına temel teşkil edecek görsel kodlama çalışmaları sayesinde okumayı hızlıca ve keyifle öğrenirler
Öğrencilerimizin İngilizce Dilinde İletişim Kurması İçin Ne Yapıyoruz?
Aktif Dil Yeterliliği Yönetimi
Little Helper of the Week
• İNGİLİZCE DİLİNDE İLETİŞİM KURMA BECERİSİ
• DİSİPLİNLER ARASI ENTEGRASYON
• DİL ÖĞRENİM SÜREÇLERİNİN VE KAZANIMLARININ HAFTALIK TAKİBİ
• AKADEMİK GERİ BİLDİRİM TEMELLİ
Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu İngilizce Bölümü akademik müfredatının temelini CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) kriterleri oluşturur. Bu nedenle İngilizce eğitim müfredatı uluslararası standartlardadır.
Uygulamalı Dersler
Ekoloji, Görsel Sanatlar, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Kodlama ve Robotik
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim kadrosuna, öğrenciye ve veliye yönelik gelişimsel, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik çalışmaları
EKOLOJİ DERSLERİMİZ
Başakşehir Doğa Koleji Anaokulu Ekoloji dersi öğrencilerimizin ‘‘Yaşam Felsefesi’’ni değiştirir. Günlük hayatı içerisinde öğrencilerimizin,
 Çevre konuların bilgisi ve çevresel sorunları tanıması,
 Çevresel konuları yaşamı içerisinde keşfetmesi,
 Çevrenin korunması ve korunmasının sürdürülmesi,
 Kendi davranışlarından dolayı sorumluluk duygularının gelişmesi,
 Çevre etiği ve cesareti kazanması
Amaçlanarak, öğrencilerimizin akranlarından farklı düşünmesi ve sorumluluklarını erken yaşta geliştirmesini sağlıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza doğada oyun oynama haklarını geri vermek gerektiğini düşünüyoruz.
Kodlama & Robotik
Amacımız öğrencilerimizi dijital becerilerle donatarak yetiştirmek, oynayarak öğrenmelerini sağlamak ve onları geleceğin dünyasına bugünden hazırlamak.
Konu Başlıkları
Kodlama ve Robotik
Cihazsız Kodlama
Dash Robot
Elektroniğe Giriş: Makey Makey
Scratch
5 Yaş düzeyi kodlama ve robotik dersine cihazsız kodlama (unplugged coding) ile başlıyor. Cihazsız kodlama aktiviteleri, öğrencileri bilgisayar kullanmadan kodlama ile tanıştırır. Cihazsız kodlama etkinlikleri toplam 7 hafta olarak planlanmıştır.
SATRANÇ
SATRANCIN ÖĞRENEN AÇISINDAN KAZANIMLARI
İLKEMİZ:
Erken yaşta satranç eğitimi ile akademik başarının temelini atmak
YÖNTEMİMİZ:
Eğlenerek öğrenme yöntemiyle satranç eğitimimizi kalıcı kılmak.
AMACIMIZ:
Analitik zekalarını satranç ile desteklemek.
HEDEFİMİZ:
Yüksek akademik başarılara ulaşmalarını sağlamak.
GÖRSEL SANATLAR
Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu “Görsel Sanatlar Dersi Temel Sanat Eğitimi Programı “ile yaratıcılık, merak duygusu, düş gücü, ıraksak düşünme, imgeleme gücü, sezgi yeteneği, bağımsız ve çok yönlü düşünebilme, farklı değerlendirme ve yorumlar yapabilme, analitik düşünme ve sentez yapabilme gibi yeteneklerin pekiştirmesi amaçlanmaktadır.
MÜZİK
Orff eğitimi, işitsel algı, şarkı öğretimi, doğaçlama ritim çalışmaları ve müzikal yaratıcılığın yanı sıra; ‘’Porte Şatosu’nun Hikayesi’’ ile birlikte ‘’Do Majör’’ dizisinde yer alan notalar öğretilerek, müziğin temelini oluşturan ritmik çalışmalara başlanır.
Yüz yüze eğitimde yapılan çalışmaların tümü online eğitime entegre edilmiştir.
Online eğitim sürecinde okul öncesi öğrencilerimize yönelik ‘’İşitsel Algı, Hareket, Dans ve Müzik’’ eğitimleri düzenlenmiştir.
BEDEN EĞİTİMİ
Kids’ Athletics (Eğlenceli Atletizm) ana başlığı altında çocukların Kaba ve İnce motor becerileri ile fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimleri hedeflenir.
Ayrıca statü ve farkındalık yaratmak üzere hazırlanan içeriklerle çocukların dünyasına önemli ve kalıcı dokunuşlar gerçekleştirilir.
3 YAŞ BEDEN EĞİTİMİ
TEMEL HAREKET BECERİLERİ
(Yürüme, Koşma, Atlama, Sıçrama)
TEMEL JİMNASTİK HAREKETLERİ
(Temel Jimnastik Duruşları ve Hareketleri)
MANİPÜLATİF HAREKETLER
(Atma, tutma, yakalama)
EĞİTSEL OYUNLAR
(Kavramsal beceri oyunları, geleneksel çocuk oyunları)
4 YAŞ BEDEN EĞİTİMİ
TEMEL HAREKET BECERİLERİ
(Yürüme, Koşma, Atlama, Sıçrama,
Sürünme, tırmanma)
TEMEL JİMNASTİK HAREKETLERİ
(Temel Jimnastik Duruşları ve Hareketleri)
MANİPÜLATİF HAREKETLER
(Atma, tutma, yakalama, fırlatma)
RİTİM VE HAREKET
(Ritmik hareketler, beden
Kontrolünü sağlama)
5 YAŞ BEDEN EĞİTİMİ
YER DEĞİŞTİRME HAREKETLERİ
(Galop – Kayma, Yuvarlanma, Tırmanma)
DENGELEME HAREKETLERİ
(Ağırlık Aktarımı, Dinamik -Statik Denge, Salınım)
NESNE KONTROLÜ GEREKTİREN HAREKETLER
(Atma-tutma, raketle vurma, yakalama)
BİRLEŞTİRİLMİŞ HAREKETLER
Çeşitli Eğitsel Oyunlar)
Rehberlik Anlayışımız
Bütüncül bir yaklaşımla oluşturduğumuz programımız öğrencilerimizin yaş düzeyine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda destekleyerek, ilgi ve becerilerini geliştiriyoruz. Yapılan çalışmalarda sadece sorun odaklı değil, öğrencilerimizin güçlü alanları desteklenerek mutlu, üretken ve başarılı bireyler yetiştiriyoruz.
Gelişim Takibi &Öğrenci Değerlendirme
Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu olarak öğrencilerimize düzenli olarak gelişim takibi yapılmaktadır.
Yapılandırılmış Gözlem Formları
Çizim Testleri
 Bir İnsan Çiz Testi
 Gesell Gelişim Figürleri Testi
Resim/Kelime Testi
 Peabody Resim Kelime Testi
Dikkat Testi
 Frankfurter Dikkat Testi
İlkokula Hazırlık Testi
 Frostig Görsel Algılama Testi
Psikolojik Testler İle Eklektik Olarak Hazırlanmış
 Doğa Öğrenci Değerlendirme Testi
Okula Uyum ve Adaptasyon Çalışmaları
Okula başlayan öğrencilerimizin duygusal, sosyal adaptasyonunu sağlamak ve akademik hazırlığını desteklemek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar planlanır.
Yaşam Becerileri Çalışmaları
Bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştiren; farkındalık, problem çözme, arkadaşlık, iletişim, eleştirel düşünme, stresle baş etme, empati, duygularla baş etme gibi konularda çalışmaları yapılır.
Farkındalık ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmek, sosyal çevre konusunda farkındalık kazandırmak için Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü ve Dünya Engelliler
Gününde farkındalık çalışmaları yapılır. Çocuk Hakları, Güçlü Ol Ama Zorba Olma çalışmaları yürütülür.
Dikkat Çalışmaları
Öğrencilerimizin dikkat ve konsantrasyon süresini arttırmak, odaklanmalarını sağlamak için sınıf içi yaptığımız dikkat çalışmalarının yanında yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme etkinlikleri yapılır.
Olumlu Davranış Kazandırma Çalışmaları
Class Dojo ve Davranış Lideri, En Temiz Sınıf/ En Kibar Yemek Yiyen Sınıf Kupası ve Sorumluluklarımı Biliyorum çalışmaları yapılır.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu Soru - Cevap

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Metal

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Yardımcı/Stajyer Öğretmen

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Okul Öncesi Öğretmeni

- Bale ve Dans Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Fen ve Matematik Eğitici Materyaller

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Müzik Aletleri

● Özel gereksinim öğrencisi (kaynaştırma öğrencisi) kabul ediyor musunuz?

- Hayır

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  17
 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 07:45 - 18:00 şeklindedir.
 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda Fransızca, İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu yaş aralığı nedir?
  2,5-6
 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.
 • Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu psikolojik danışman bulunduruyor mu?
  Kurumda psikolojik danışman bulunmaktadır.

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu Yorumları (11)

 • bi

  istediğiniz zaman psikolog ile görüşme yapabiliyorsunuz sistemleri gayet başarılı ilgileri için teşekkür ederim

 • S

  Eğitim ve öğretim anlamında çok teçhizatlı bir okul üstelik aile sıcaklığını hissediyorsunuz kapıda teslim ederken hiç aklımız kalmıyor iyiki yollarımız kesişmiş

 • NK

  Gerçekten aile gibi sıcacık bir okul... ayrıca diğer okullar gibi ara zam da yapılmadı , her yerde her şekilde zam varken. çok teşekkür ederiz , çok memnunuz

 • Fm

  Eski gittiğimiz okul ara Dönem için fiyat Farkı istedi anlamlandıramayıp buraya geçiş yaptık herhangi bir fark istenmedi ve ilgi alakadan çok memnunuz inşallah böyle devam edersiniz

 • At

  Diğer anaokulları ile farkını daha kayıt olmadan anlıyorsunuz.. fiyat konuşarak değil çocuğunuzun durumunu uzman psikologlarının yaptıkları etkinlik ve değerlendirme sonuçlarını konuşuyorsunuz. Daha sonra verecekleri eğitimi ve okul şartlarını anlatıyorlar, fiyat konuşmaya 3. Günün sonunda siz zorlarsanız konuyu açıyorlar. Anaokulu arayanlar için diğer bir alternatif olarak kayıt görüşmesine gitmesini şiddetle tavsiye ederim. Farkı görecekler.

 • Okulun bahçesinde çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayan tavuklar, tavşanlar, öğrencilerin de katılımı ile yetiştirilen domates, salatalık, kabak gibi sebzeler bulunuyor. Öğrenciler az sayıda mevcudu bulunan sınıflarda, yabancı dil dersi, piano dersi vb pek çok güzel, eğitici dersler alıyor, yemekler okulda taze olarak hazırlanıyor, sahibi ve müdürü de iletişime açık ve tatlı insanlar

 • AD

  İki kızımıda yaklaşık 3 senedir gözü kapalı emanet ettiğim bölgenin en iyi anaokullarından biri diyebilirim. Öğretmenlerinin ve yöneticilerinin hepsi kaliteli samimi. Veliyi anlayan dinleyen kişilerden oluşan,işletme gibi değil gerçek bir okul gibi yönetilen,aile hissi veren bir kurum. İyi ki yollarımız kesişmiş ❤️

 • Harika bir okul gerçekten eğitime ve çocuklara verdikleri değer ve hassasiyetleri için minnettarız

 • bb

  2021 yılı 2. Dönem 3 yaşla başladık doğaya ilk deneyim çok önemliydi melek öğretmene bu süreci güven ve sevgiyle bize atlattığı için çok teşekkürler bu yıl 4 yaşla devam ediyoruz büşra öğretmenimiz ve okul müdürü alanında uzm aslınaz öğretmenede emekleri ve sundukları sıcak ve güvenli ortam için teşekkürler doğayı seviyoruz:) eğitim olarakta çok başarılı gerçekten üzerine çalışılmış ciddi bir eğitim planı sunuyorlar

 • Ty

  Bu sene yeni başladık 4yaş grubunda kızım gerçekten akademik anlamda harika bir kurum. Beklentimi karşılıyor sadece oyun oynayıp vakit öldürülen bir yer değil çok memnunum gerek öğretmenimiz gerek piskolog uzmanımız gün gün gelişimlerini takipte bu benim için çok önemli. Okuma yazma anlamında da eğitimleri çok faydalı buluyorum.

 • NK

  Çok Memnun kaldım. Kayıt olurken çocuğum ile özel ilgilendiler. Daha önce başka bir okulda görmemiştim.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Başakşehir Doğa Koleji Başakşehir Anaokulu İletişim Bilgileri

Başak Mahallesi, 4. Etap 1. Kısım, İmsak Sokak, No:39, Başakşehir / İstanbul
0 212 963 2082
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum