fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 2-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 10
Okul Saatleri:
Tam gün: 07:30/19:00
Sabahçı: 09:00/12:45
Öğlenci: 13:00/17:00

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu Hakkında

MİNİ RENK ANAOKULLARI
Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu
Eğitimci, yönetici ve uzman psikologlarımızdan oluşan kurucularımız 2011 yılında eğitimde şeffaflığı, çok yönlülüğü, öğrencide eğitim eşitliğini , öğretmenlerimizde ise meslek sevgisini, uzmanlığı ve eğitimini en ön planda tutarak ‘Mini Renk Anaokullarını kurmuştur. Mini Renk Anaokulları marka hakkı satmadığından her şubesi tek bir yönetim ile idare edilmektedir. Mini Renk Anaokulları, çocuğunuzun mutlu bir geleceğe ilk adımlarını atacağı, onu bekleyen geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığı yerdir.

Faaliyetine 2011 yılında başlayan MİNİ RENK Anaokullarının öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Özenle yapılandırılmış bir ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir.

Programımız oyun ve sorgulama temelli bir yapıya sahiptir. Günlük programımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici olarak sınıf içinde ve açık alanda oyun zamanları bulunmaktadır. Buna ek olarak, eğitim kadromuz tarafından eğitim hedefleri göz önünde bulundurularak özenle planlanan, yapılandırılmış oyunlar da derslerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İngiliz şair Wordsworth’ün de şiirinde belirttiği gibi “Çocuk insanın atasıdır.” sözünden yola çıkarak erken çocukluk eğitimine verilen önemin geleceğin şekillenmesinde oynadığı rolü önemsiyoruz.
MİNİ RENK Anaokulları, velilerimizin ve öğrencilerimizin hem okulumuza hem de eğitim hayatına ilk adım attığı yer olmasından dolayı okul topluluğumuzda özel bir yere sahip tir..

VİZYON Daha iyi bir gelecek için eğitim.
MİSYON
Misyonumuz, öğrencilerin bilgi, düşünce ve davranış temellerini güçlendirerek yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmalarına hem imkân yaratmak hem de onları teşvik etmek ve onların zihinsel beceri ve ahlaki alışkanlıklarını düşünce ve eylem özgürlüğü için kullanan öncü dünya vatandaşları olmalarını sağlamaktır.

FELSEFE
MİNİ RENK okullarının var oluş amacı öğrencilerin ahlaki, fiziksel ve düşünsel gelişimini desteklemektir. Eğitim programımız; öğrenci merkezlidir ve bağımsız öğrenmeyi destekler, öğrencileri meraklı bireyler olmaya teşvik eder. Bu program öğrencilerin, sorgulama yoluyla, bilgi ile desteklenen düşünme disiplini edinmelerini sağlar. Onlara, eylemlerinin sorumluluğunu almayı ve hür fikirli öğrenenler olmayı öğretir. Merakı, araştırmayı ve yaratıcılığı destekleyen bir öğrenme ortamı yaratırız. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulun misyonunu ve okul hayatını desteklemeye teşvik edilerek, hayat boyu öğrenme ve topluma hizmeti esas alan bir topluluk oluşturulur.

İLKELER
Öğrenme Topluluğunu Geliştirmek İçin • Öğretme yerine öğrenme merkezli olmaya • İnsan gelişiminin her aşamasının farklı olduğuna ve her bireyin benzersiz olduğuna inanırız.
Bireyi Geliştirmek İçin
• Kişiliğin her şeyden önemli olduğuna ve • Her bireyin sahip olduğu en iyi nitelikleri ortaya çıkarabilmesi için kendimizi adamaya inanırız.
Yerel ve Küresel Toplumda Yaşam İçin • Toplumun bütün üyelerine ve toplumdaki çeşitliliğe saygı duyarız. • Bireyin ve toplumun birbirine bağlı ve sorumlu olduğunun farkındayız. • Yerel, ulusal ve uluslararası topluma hizmet ederek insanlık yararına çalışırız. • Okul topluluğunun bütün üyeleri arasında küresel bilinci artırmaya büyük önem veririz. • Çok dilliliğin birey ve toplum için önemini bilir, takdir ve kabul ederiz.

EŞİTLİK MİNİ RENK Okulları dini, etnik ve coğrafi köken veya sosyo-ekonomik statü ayrımı yapmaksızın her öğrenciye kayıt olma hakkı tanır.
ZORLAYICILIK MİNİ RENK Okulları, her öğrenciye zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan potansiyelini aşmanın, disiplin, titizlik ve azim yoluyla mümkün olduğunu öğretir. Öğrencilere entelektüel arayışın, gelişimin ve saygı çerçevesinde tartışmanın gerekliliğini aşılar.
MÜKEMMELİYET MİNİ RENK Okulları, öğrenciyi farklı alanlarda araştırma ve sorgulama yapmaya teşvik eden, her öğrencinin öğrenmenin öznesi olarak akademik, sosyal ve duygusal gelişimini sağlayan, öğrenciyi en güçlü ilgi alanında derinleştiren bir müfredat sunar.
İŞ BİRLİĞİ MİNİ RENK Okulları, öğrencilerinin bulundukları topluluğa katkı sağlayan, sorumluluk sahibi ve saygılı dünya vatandaşları ve olumlu etki, fikir ve eylemlerle toplumda öncü olmaları için velilerle iş birliği yapar.
Bütün bu ilkeler ışığında MİNİ RENK Okulları: • Bir meslek sahibi olmanın yaşamın vazgeçilmez bir koşulu olduğunun bilincinde, • En iyisi olmak şartı ile kendi meraklarının peşinden giden, • Kendine güvenini yapılamaz denilen işleri sahiplenerek ispatlayan, • Entelektüel birikimini sürekli artıran, • Dünya vatandaşlığını, önce yakın coğrafyası içinde etnik, dini ve kültürel sınırlarda yaptığı vazifelerle ortaya koyan, • İçinde büyüdüğü MİNİ RENK Ailesinin her zaman bir üyesi olmanın sorumluluğunu alan bireyler yetiştirir.

MİNİRENK ANAOKULLARIN’DA YAŞAM
Doğa ile iç-içe yapılandırılmış ekolojik tarım atölyelerimiz ve bahçe alanlarımız eğitimsel gelişim sağlamak için düzenlenmiştir .ERKEN YILLAR ÖĞRENME(EYFS) Çift dilli programımızda yer alan Sosyal ve kişisel öğrenme: Çocuğunuz kendine güvenmeyi, şeylere ilgi duymayı, kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmeyi, doğru ile yanlış arasındaki farkı anlamayı ve giyinip soyunmayı öğrenecektir. Sorumluluk almayı da öğrenecekler. Dil öğrenimi ve iletişim: Çocuğunuz kendinden emin ve net bir şekilde konuşmayı, hikayelerin, şarkıların ve şiirlerin tadını çıkarmayı, sesleri duymayı ve söylemeyi ve bunları alfabeye bağlamayı öğrenecek. Zamanla bazı tanıdık sözcükleri okuyup yazacak ve kalem kullanmayı öğreneceklerdir. Erken matematik anlayışı: Çocuğunuz hikayeler, şarkılar, oyunlar ve yaratıcı oyunlar aracılığıyla bir Matematik anlayışı geliştirecektir. Sayılarla ve 'daha ağır' veya 'daha büyük' gibi fikirlerle rahat edecekler. Şekillerin ve mekânın farkında olacaklar.
Dünya hakkında bilgi ve anlayış: Çocuğunuz, etrafındaki dünyayı keşfedecek ve bu dünya hakkında sorular soracaktır. Farklı malzemelerle inşa edecekler, günlük teknoloji hakkında bilgi sahibi olacaklar ve ne için kullanıldığını öğrenecekler. Hayatlarında ve ailelerinde geçmiş olayları öğrenecekler. Farklı kültürler ve inançlar hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Yaratıcı gelişim: Yaratıcı gelişim açısından çocuğunuz renkleri ve şekilleri keşfedecek, dans etmeyi deneyecek, bir şeyler yapacak, hikayeler anlatacak ve müzik yapacaktır. Sağlık ve fiziksel öğrenme: Çocuğumuz, dahil olabilecek ekipmanların yanı sıra, vücutlarını güvenle hareket ettirmeyi ve kontrol etmeyi öğrenecektir. Bu hedefler çocuğunuz üzerinde baskı oluşturmaz çünkü çoğu zaman sadece oyun oynadıklarını ve eğlendiklerini hissederler. Bazen ne yapmak istediklerini seçerler. Diğer zamanlarda, belirli bir beceriyi nasıl konsantre edeceklerini veya geliştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olan etkinliklere katılırlar. Çocukların aslında güçlü, zengin ve yetenekli olduklarını kendimize arada bir hatırlatmak iyidir! Öğrenmelerini yapılandırmada, çevrelerinin getirdiği her şeyle müzakere etmede hazırlıklı olma, potansiyel, doğal merak ve ilgi duyguları var. Özellikle bir çocuğun hayatındaki 2 ila 5 yaş arasındaki dönemde, çocukların bireysel ihtiyaç ve ilgilerine dayanan aktif oyun ve araştırma yoluyla en iyi öğrendikleri, ayrı bir öğrenme aşaması olarak kabul edilir.
Küçük çocukların üç, dört veya beş yaşında bir okula başladıklarında çok çeşitli deneyimlere, becerilere ve ilgi alanlarına sahip olduklarını biliyoruz. Öğrenimlerini ileriye götürmek için onlara planlı ve kaynaklara sahip bir müfredat sağlamamıza ve önemsenen bir atmosferde ve kendilerini değerli hissettikleri bir yerde başarılı olmaları için onlara fırsatlar vermemize ihtiyaçları var.
Erken Yıllar Programımız Early Years Foundation Stage ) in gereği çift dil de Yaratıcılık, Fiziksel Aktivite, ve Toplumsal Sorumluluk yetilerinin “Şimdi ve Burada” ve “Özgürce” deneyimleyerek yaşadıkları, Sanat, Müzik, Sporsal aktivitelerinin becerilere dönüştüğü Anaokullarımız da sizleri MİNİ RENKLİ olmaya davet ediyoruz.
Mini Renk Okulları
Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu
“ÇATIMIZ GÖKYÜZÜ”

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Montessori Eğitimi

- Reggio Emilia Yaklaşımı

- Çoklu Zeka Modeli

- MEB Odaklı Eğitim

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Evet

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Plastik

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Okul Öncesi Öğretmeni

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  10
 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 07:30 - 19:00 şeklindedir. Kurumda yarım gün eğitim seçeneği de bulunmaktadır. Sabahçı grup 09:00 - 12:45 saatleri arası eğitim görmektedir. Öğlenci grup 13:00 - 17:00 saatleri arası eğitim görmektedir.
 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, İspanyolca dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu yaş aralığı nedir?
  2-6
 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.
 • Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu psikolojik danışman bulunduruyor mu?
  Kurumda psikolojik danışman bulunmaktadır.

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu Yorumları (36)

 • 3 yıldır MiniRenk anaokuluna devam ediyoruz. İlk deneyimimiz ve iyiki miz MiniRenk.. Önceliği çocuk olan, sevgi dolu, çözüm odaklı ve herzaman yanımızda olan başta anaokulu müdürümüz Pelin hanım ve tüm ekibine teşekkür ederiz

 • SY

  Çocuğumun güvende olması önceliğim. Oglumu ilk kayıt ettirdigimde tek kelime konusamiyordu. Pelin hanım sadece bir okul müdürü değil, aynı zamanda çocuklarımıza annelik yapiyor ve özveri ile calisiyor. Okul kapısı her zaman kapalı tutulur ve girişte mutlaka bir öğretmen nobetcidir. Eğitim programları şahane. Bilimsel robot değil sevgiyle öğrenen cocuk yetiştiriyorlar. Çocukların gelisimi titizlikle takip ediliyor ve veli bilgilendirme toplantılarında hem öğretmen hem psikog bilgi veriyor. 4.yilimiz bu anaokulunda.Okulun kullandığı yazılım K12 yi beğenmiyorum sadece.

 • Nk

  Sabah o guler yüzlü karşılama günümün en güzel başlangıcı oldu. Çok memnunum.

 • LS

  Anaokulumuz gerçekten çok profesyonel bir ekip ile çalışıyor. Kızım şu an 4 yaşında ve o sevgi dolu ellere teslim ettiğimde henüz 2 yaşındaydı. Bir gün bile gözüm arkada kalmadı. Okulumuzla tanıştığımız için çok şanslıyız. Çocuklarınızın hem sosyal hem de akademik olarak en iyi şekilde gelişeceği bir okul. Oryantasyon sürecinizdeki destek ise kesinlikle yadsınamaz. Kendilerine gösterdikleri sabır ve sevgi dolu yaklaşımları için çok teşekkür ediyorum.

 • PD

  Güvenle kızımı bıraktığım, öğretmenlerin her birinin sevgi dolu olduğu, eğitim kalitesi ile de kendini çok sevdiren okulumuz

 • SE

  Yabancı dile verilen önem, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sahip çıkan anlayış ile hizmet veren. Pdr ve beslenme programları ile fark yaratan okulumuzdan cok memnunuz.

 • Ae

  Mini renk bizim için çok kıymetli henüz bir kaç kelime bilen oğlumuz konuşmayı burda öğrendi ve çok güzel aksanlı bir şekilde İngilizceyi de beraberinde öğrendi sosyal değildi ama şimdi hem öğremenleri ile hemde arkadaşlarıyla çok sosyal tuvalet eğitimini birlikte pekiştirdik kendi yemek yemeyi burda öğrendi asla yemediği şeyleri yemeye başladı yaşadığımız krizleri öğrenmenleri bile birlikte yönettik ve çözdük ilk kayıtta çok endişeliydik ve Pelin hanım hepsini öğreneceğini endişe etmemizi söyledi gerçektende çok rahat bir şekilde öğrendi. Mini renklerin en güzel yanı öğrencileri asla ötekileştirmiyorlar

 • Sk

  Eşimle bir çok okul gezdik,buraya kapıdan girince Pelin hanımla karşılaştıktan sonra burası kesinlikle dedik 3. Yılımız ve gerçekten çok doğru karar verdiğimizi bize her fırsatta gösterdikleri için çok çok teşekkür ederiz Serap öğretmenimizle başlayan bu güzel yolculuk kader öğretmenimizle müthiş devam edip Beyza öğretmenimizle mutlu bir şekilde devam ediyor ❤️Yemeklerimizin porsiyonları bir tık az gibi

 • SK

  Bizim için en önemli belirteç; kızımızın sabahları okula gitmek için heyecanla hazırlanması ve okula girdiği andaki mutluluğudur. Tüm emekleriniz için teşekkürler.

 • YT

  Okulda öğretmenlerimiz çok özverili, işlerini severek yapıyorlar çok belli. Çocukların bireysel destek ve ihtiyaç durumlarında, ellerinden geleni yapıyorlar.Bahçeleri çok geniş ve keyifli. Bahçedeki hayvanlar sayesinde, hayvan sevgisini küçük yaşta öğreniyorlar.Oğlum okulda mutlu, biz de mutluyuz.Bahçe o kadar güzel ki çocuklar için, kışın da daha çok kullanılmasını isterdim.Kapalı sınıflarda kalmak daha hastalık yayılımını hızlandırıyor.Gerekirse yağmur tulumu ve çizme temin edebiliriz

 • AK

  My son visit kindergarten for1 year, and i can say that we are fully satisfied. Wonderful teachers, a lot of activities and very good lessens for children. İ really happy that they have psychologists, because its helped to understand children and follow them, without pressure. Because of teachers my son passed adaptation very easy and quickly. I really very happy that we communicate with teachers and they understand all needs of my child.we are happy to be of part Mini Renk family.We are fully satisfied

 • FY

  Okulumuz, diyorum çünkü aidet duygusunu hissediyoruz.. Okulumuzun müdürümüz Pelin Hanımdan Başlayarak, Sınıf Öğretmeniz, Seda Öğretmen ve Tüm branş öğretmenlerimiz dahil hepsinden çok memnunuz, Tamamen sevgi dolu, eğlenerek öğreniyorlar.. Çocuğum çok mutlu ve severek isteyerek okula gidiyor. Bu bizim için çok önemli. Bu sene 2. YılımızOkulumuz çocuklarımız için bizden daha iyi her şeyi düşündüğüne eminim.. Tüm yönetim ve Öğretmenlerimize katkıları için hepsine tek tek teşekkür ederiz.

 • ÖI

  Kreş sonrasında okul öncesi eğitim ile başlayan serüvenimiz ilk öğretim ile devam ediyor sunulan eğitim, çocuklarımıza katılan bakış açısı ve en önemlisi verilen güven duygusu için öncelikle müdürümüz Aylin Hanım ve emek veren bütün okul kadrosuna teşekkür etmeyi borç bilirim

 • GO

  Ikinci ailemiz:)Cocugumuz herseyden once sevgi dolu bir ortamda mutlu vakit gecirsin, bizim icin en onemli kriter buydu. Guvenle emanet edelim, huzurla buyusun istedik. Okul mudurumuz sevgili Pelin Hanim, Selvi ogretmenimiz, Serap ogretmenimiz ve ismini sayamadigim tum kiymetli ogretmenlerimize ve okul yonetimine bu vesile ile cok tesekkur ederiz, boyle bir ortamda oglumuzun gelisimini destekledikleri icin. Ne zaman arasak, hizli donus aldigimiz; hic merakta kalmadigimiz tedirgin kalmadigimiz bir ortam sagliyorlar bize. Oglumuzun gelisimi konusunda da ortak hareket ediyoruz, cok kiymetli yonlendirmeleri ile kat ettigimiz yolu gorebiliyoruz. Hayatimizda cok onemli bir yeriniz var. Ote yandan okulun fiziki sartlari da, oglumuzun yesillikler arasinda, doga sevgisi ile sevimli dostlari ile buyumesini destekliyor. Bu detayin da oldukca onemli oldugunu dusunuyoruz. Sevgiler.

 • HK

  Başta Pelin hanım olmak üzere okuldaki öğretmenleri, psikologları ve herkes çok yardımcı idiler. Oğlumuzun kayıtlı olduğu yıl boyunca hiç bir kötü bir olay yaşamadık, çocuğumuzun gelişimi için yapılan aktiviteleri de günlük ve haftalık olarak takip edebilmemiz bizim için önemli idi. Okulun konumu, bahçesi ve aktiviteleri çocuğumuz için çok güzel oldu ve her gün kendisi gitmek istiyordu.

 • ÇÇ

  Öğrencileri analiz ve takip becerisi güçlü bir öğretmen kadrosu var. Her konuda çok memnunuz.

 • MA

  Ocak ayından bu yana yaptığımız görüşmelerde daima çocuğumun psikolojisi ön planda tutuldu. Ticari bir kurum dahi olsa, bize ve çocuğumuza yaklaşımları asla ticari olmadı. Bunun yanı sıra tüm ekip o kadar güler yüzlü ve şeffaf ki, çocuğu okula bırakırken asla gözümüz arkada kalmıyor. İletişime açıklar ve aileleri de bir o kadar sahipleniyorlar. Geniş bahçesi, hayvanlar ve meyve bahçesi şehrin ortasında çocuklar için bulunmaz bir nimet. Hafta sonları bile okula gitmek isteyen bir çocuğum var. Eminim ki daha güzel bir sürü tecrübe edineceğiz birlikte.

 • EE

  Okulda 2. Yılımız olacak çocuklar için en önemli durum kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamdır. Bu ortamı sağlayıp çocukların gelişimini okul yönetiminden öğretmenlerine psikologlarına kadar özveri ile çalışan aklınızda acaba olmadan çocukları bırakabileceğiniz ve emin olduğunuz bişey varsa çocukta ailenin fark edemediği değişimler konusunda bilgilendiren hep daha iyi nasıl oluruz düşüncesine sahip olan bir ekip çalışmasında olmalarıdır . Oğlumda bu kuruma başladığında beri gördüğüm değişimler olumlu ve mutlu eden bir seviye de her çocuğun zaman zaman zor zamanları oluyor ancak gerek deneyimleri gerekse eğitimleri ile bu durumu çok sağlıklı bir şekilde yönetip çocuğun yanında oluyorlar. Özverili çalışmalarınız ve yüzünüzdeki tebessümü kaybetmeden çocukların yanında olduğunuz için teşekkür ederim.

 • SY

  2 yıldır oğlum bu anaokuluna gidiyor, bu sene 3. Senemiz olacak. Öncelikle yönetim kadrosunun aydınlık ve yenilikci zihniyetinden cok memnunum. Benim için en önemli konu çocuğun güvenliği ve sevgi görmesi. Mini renk 'te çocuğumun emin ellerde olduğundan içim rahat. Müdüre Pelin hanim her cocukla her gün tek tek ilgileniyor, veli bilgilendirmeleri ve iletisimlerinden cok memnunum .Pedagog İrem hanım sürekli cocuklari gözlem halinde. Eğitim konusunda da oğlum sıkılmadan öğreniyor, Bahce büyük, evcil hayvanları var , doğayı öğrenerek yetişiyor çocuklar. Farkli branş öğretmenlerinin olması çok büyük bir artı.Genel olarak çok memnunum , jimnastik ve beden eğitimi dersleri arttırılsa daha da memnun olurum.

 • AT

  Kızım 5 yaşında ve bizim için bu dönem okul öncesi eğitim adına oldukça önemli. Malesef ki başka bir okulda yaşadığımız 1 aylık kötü tecrübe sonucunda Maltepe Mini Renk Anaokulunu tanıdık. Kızım bu okuldaki gerek müdire hanım, gerek okul psikologumuz ve tüm öğretmenlerimiz sayesinde yaşadığı olumsuzlukları kısa sürede unuttu. Okula çabuk adapte oldu. Bu sebepten verdikleri eğitim, çocuklara olan ilgi ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Donanımlı eğitim sistemi ve tecrübeleriyle daha başarılı, daha bilgili yeni nesiller yeşereceğine eminim.

 • ZB

  Çocuğunuzu gönül rahatlığı ile gönderebileceğiniz bir okul. Güler yüzlülükleri, samimi tavırları ile bütün ekip çok candan. Okulun enerjisi yansıyor kapıdan girerken bunu hissediyorsunuz. Çocukların oryantasyon sürecine çok fazla önem veriyorlar, biz süreci çok kolay atlattık. Aylin öğretmenimizde sorduğumuz her konu ile ilgili direk dönüşler alabildik. Teşekkür ediyoruz okulumuza.

 • HK

  Kızım iki buçuk yaşından beri bu okula gidiyor. Çok güzel kazanımları oldu. Okulda oluşturulan iklim çocuğun kendini rahat ifade edebilmesi ve sosyal zekasının gelişimi açısından çok başarılı. Eğitmenlerin çocuklarla diyalogları çok iyi. Ebeveyn olarak gözümüz hiç arkada kalmadı. Bunun yanı sıra Müzik - Ritim öğretmenimiz de çocuğumuz için de çok iyi bir taban oluşturdu. Okulumuzun eğitmen ekibinin ve tüm personelin güler yüzü ile güne mutlu başlamanıza vesile oluyorlar. Okulumuzun müdiresi Aylin hanım ve ekibine çok teşekkürler.

 • GT

  Güvenilir, idealist, güler yüzlü bir ekip arıyorsanız bilin ki doğru yerdesiniz. Başta Okul Müdiremiz Aylin Hanım,psikolog ve pedagog ekibi, öğretmenlerimiz ve yardımcı personeline kadar hepsi o kadar sıcak ve samimi ki enerjilerini direk alıyor ve onlardan ayrılmak istemiyorsunuz. İyki yolumuz kesişmiş ve iyki tanımışız onları.

 • CB

  Güler yüzlü öğretmenleri ve size verdikleri gönül rahatlığı çok önemli. Ayrıca çocuğumda gördüğüm değişim ve gelişim ise tarih edilemeyecek kadar güzel

 • HY

  Başlangıçta okulun konumu ve oldukça büyük arka bahçesi burayı tercih etme nedenimiz olmuştu. Bugün ise bunların da önüne geçen başta Müdür Aylin Hanım olmak üzere tüm ekibin sıcaklığı ve onlara duyduğumuz güven bizim için çok kıymetli. Asla gözümüz arkada kalmıyor. Diğer anaokullarına göre çok daha etkili bir psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri var. Ekipleri oldukça profesyonel ve işten duydukları mutluluk akşam çocuğumu almaya gittiğimde günün yorgunluğuna rağmen bana da yansıyor. Aylin Hanım’a ve ekibine çok teşekkürler.

 • D

  Velilerin çocuklarını güven ve huzur içerisinde bırakabilecekleri, geniş ve doğal bir bahçe alanına sahip , koyunları, köpekleri ve meyve ağaçları ile ulaşımı rahat bir okul olan. Okulun müdiresi, psikolog, pedagog, öğretmenler ve personel gayet ilgili ve sevecen bu nedenle gönül rahatlığıyla çocuğumuzu bırakıyoruz.

 • A

  Güven ve sevgi içinde 2.yılımızı doldurduk. Bir gün bile tedirgin olmadığım okul yönetimine teşekkürlerimi sunarım.

 • samimi , hem akademik hem ruhsal yönden tamamlayıcı bir çok unsuru bir arada toplamış bir kurum . eğitmenleri idari kadrosu ile mükemmeller. Güven duygusunu yaşayabileceğiniz , gözünüz arkada kalmasına asla müsade etmeyen eğitimciler, tebrik ediyorum . bolca da teşekkürler .:)

 • No

  Öyle bir ekip var ki içerde sadece çocuğun mutluluğuna odaklanmış ve bir okadar da eğitime değer veren bir ekip. Benim 1 yıldır kızım özel Maltepe mini renk anaokulunda ve asla bir gün bile en ufak tereddüt etmedim. Zaten çocuğunuza içten bir sarılmaları var gözünüzle gördüğünüze gönlünüz razı oluyor. İnşallah ilkokula kadar kadar hep mini renkteyiz. Anneler ve babalar bir anne olarak en büyük tavsiyemdir mini renk anaokulları çocuklarımızı kimlere emanet ettiğimiz çok çok önemli. Okulun en büyün şanslarından biri de dünyalar tatlısı bir müdüre ve her zaman çocukların psikolojilerini takip eden mükemmel bir pedagog ekipe sahip olması....

 • DA

  Doğal Bahçe, İdari ve öğretmen kadrosu, tam gün pedagog, branş dersleri ve atölyeleri oldukça eğlenceli.

 • Em

  Iletisime acik ve yenilikci yonetici ve ogretmenleri mevcut. Dil egitimi konusunda cok profesyonel bir ekiple calismaktadirlar.

 • KU

  Anaokulu eğitimi için gerekli donanımlarını tamamlamış, işlerinde uzman kişilere çocukları emanet eden ve çocukların mutluluğunu önemseyen bir kadroyla çalışmaktan memnunuz. Çağdaş ve dünyanın her yerinde kullanılabilecek bilgileri öğretiyorlar okulda. Kayıt yaptırmayı düşünenler varsa gözünüz arkada kalmaz merak etmeyin

 • AS

  Geniş oyun, etkinlik alanları ve çocukların rahatça hareket edebildikleri bahçesi sayesinde sıkışık bir atmosferi yok okulun. Bir veli olarak ben bile okula uğradığımda rahat bir nefes aldığımı hissedebiliyorum. Öğretmenlerimizde çocukları seven ve işlerini iyi yapan kimseler.

 • UB

  Tertipli ve düzenli bir kurum olduğu için kaydımızı yaptırdık. Çocuklarla oynanılan oyunların bile bir amacı var gerçekten işin içine girince daha iyi anladım. Eğitimi çocukları sıkmadan onları eğlendirerek vermelerini beğeniyoruz.

 • SA

  Bahçesinde çok tatlı iki köpecikle sizlere merhaba diyen, çocukların çocukluklarını yaşaması için tüm imkanları olan harika bir anaokulu. Harika bir bahçesi var çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri

 • Veli

  Yavrumuzun özgüveninin gelişmesindeki inanılmaz katkılarınız için çok teşekkürler.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Maltepe Mini Renk Anaokulu İletişim Bilgileri

Zümrütevler Mah. Nazmi̇ İlker Sk. No:17, Maltepe/İstanbul
0 216 706 6902
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum