fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Dünya Çocuk Okulları

Dünya Çocuk Okulları'nın eğitim anlayışına, kademelerine ve pek çok bilgiye kolayca ulaşın!

Dünya Çocuk Okulları'nda Eğitim

Dünya Çocuk Üniversitesi

Ankara Etimesgut’ta bulunan Dünya Çocuk Üniversitesi, öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini eşzamanlı olarak ve önceliklerine göre desteklemeyi amaçlayan bütünsel bir eğitim modelini benimsemektedir.

"Eğitim Her Yerde" felsefesiyle, okul dışındaki alanlar "duvarsız derslikler" olarak düşünülüp planlanmakta ve öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

"Gelecek, Bugünle Başlar" yaklaşımıyla, müfredatta yer alan konular, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenerek gerçek hayatla ilişkilendirilmektedir. Bu doğrultuda, atölyeler (eğitim garajları) oluşturulmaktadır.

Yetenek Bağımsız Öğrenme (YBÖ) Modeli ile öğrencilerin duygusal, kültürel, sanatsal, sosyal, sportif, akademik ve bilimsel gelişimleri dikkatle gözlemlenmektedir. Bu, öğrencinin okul hayatı boyunca gelişimini değerlendirmeyi ve karakterini güçlendirmeyi, başarısını artırmayı, kişisel becerilerini geliştirmeyi ve kendisi hakkında planlama ve değerlendirme yapabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Çocukların duygusal dünyası, düşünce yapısı, yetenekleri, zevkleri, ilgi alanları, ihtiyaçları ve potansiyel alanlarının farklılığına vurgu yapılırken, bu farklılıkların tanınması ve ortaya çıkarılması öncelikli bir rol oynamaktadır.


Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu

Özel Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu, Etimesgut bölgesinde 2 ila 6 yaş arasındaki öğrencilere modern bir yaklaşımla çok dilli dil eğitim sunmaktadır.

Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu’nun misyonu, ulusal ve evrensel değerlere sahip, kendini iyi tanıyan, bilgiyi sadece ezberleyerek değil, araştırarak ve deneyerek öğrenen, başkalarının haklarına saygı gösterme yeteneğine sahipken kendi haklarını da koruyabilen bir nesil yetiştirmektir. Bu nedenle, çocukların deneyimlerini maksimum seviyede yaşayarak öğrenmelerini sağlama amacı taşımaktadır. Öğrencilerin içlerindeki yetenekleri deneyimli öğretmenlerle destekleyerek eğitim hayatlarındaki başarılarını artırmak da önemli bir hedefleridir. Eğitimciler öğrenme sürecini serbest çalışmalar, alternatif materyaller ve oyunlarla desteklemektedir.

Özel Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu'nu farklı kılan önemli bir özellik, çocukların ilgi ve yeteneklerine dayalı bir eğitim süreci sunarak birçok beceriyi keşfetmelerini hedeflemesidir. Okulda sunulan programlar arasında İngilizce, Rusça, Almanca, Robotik Kodlama, 3D yazılım, Satranç, Jimnastik, Görsel Sanatlar, Fen ve Botanik, Matematik ve Kavramlar, Yüzme, Mutfak Atölyesi, Piyano, Ritim ve Orff, Drama, Tarım teknolojileri gibi farklı alanlar bulunmaktadır. Özellikle robotik kodlama ve zeka oyunları, çocukların bilişsel gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Okuldaki etkinliklerin tamamı alternatif ve doğal materyallerle gerçekleştirilirken, sanatsal aktivitelerin özgürce gerçekleştiği bir atölyeye sahiptir. Çocuklar, yaşıtlarıyla etkileşim kurarak birlikte yaşamanın, yemek yemenin, uyumanın ve oynamanın tadını çıkarmaktadır. Bu şekilde, başkalarının özgürlüğünü anlamakta ve "ben" ile "başkası" kavramlarını öğrenerek yardımlaşma ve işbirliği duygularını geliştirmektedir. Çocukların gelişimini desteklemenin önemli bir yolu olan yaşayarak öğrenme konsepti, oyunlarla desteklenerek özgüvenlerini artırmakta, benlik algılarını güçlendirmekte ve yaratıcı düşünme ile problem çözme becerilerini geliştirmektedir.

Bu bağlamda, Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu, donanımlı atölyeler ve tematik sınıflarla çok dilli bir program sunarak geleceğin bireylerini yetiştirmektedir. Çocukların görmeyi, dokunmayı, uygulamayı, hissetmeyi öğrenerek yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak uzman öğretmenler ve pedagoglar eşliğinde onları geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. 4000 metrekare kapalı alanı ve 2000 metrekare bahçesiyle, çocukların keyif alarak öğrenmelerine olanak tanımaktadır.


Tematik Sınıflar

“Bilgiye giden yol meraktan geçer.” mottosuyla çocukların öğrenirken aktif olan, soru oran, fikirlerini özgürce ortaya koyan öğrenciler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Özel tematik sınıflar ile bu eğitim modeli desteklenmekte, çocuklar bir birey olarak eğitilmektedir. Bu sınıflar; çocuklara eğitim amaçlı geziler, okul sunumları ve küçük sınıf ortamında bireysel ilgi sağlayarak olumlu bir öğrenme ortamı sunmaktadır.


  • 2-3 yaş grubundaki öğrenciler için Deniz Sınıfı,
  • 3-4 yaş grubundaki öğrencilere için Çiftlik Sınıfı,
  • 4-5 yaş grubundaki öğrenciler için İstanbul Sınıfı,
  • 5-6 yaş grubundaki öğrenciler için Doğa Sınıfı özel olarak tasarlanmıştır.


Atölyeler

Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu atölyeleri, erken çocukluk dönemi eğitimini planlarken öncelikle çocukların merak duygularını artırmayı ve öğrenmeye olan heyecanlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu atölyeler, çok çeşitli alanlarda öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine, keşfetmelerine ve deneyimlemelerine fırsat tanımaktadır. Bu süreçte öğrenciler, üretkenlik, özgüven ve yardımlaşma gibi önemli becerileri eğlenceli bir şekilde kazanma fırsatı bulmaktadır. Aynı zamanda iş disiplini oluşturma, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin temel ilkelerini uygulama ve yönergeler doğrultusunda iş yapma becerilerini geliştirmektedir. Doğa ve çevre bilimlerini keşfetmekte ve sanat ile ahşabı ortak projelerde birleştirerek yaratıcılıklarını geliştirmektedir.

Gastronomi Atölyesi, günlük yaşam becerilerini geliştirmenin yanı sıra çocukların motor yeteneklerini desteklemekte, aynı zamanda öğrenme, tasarım ve düşünmeye odaklıdır.

Fen ve Botanik Atölyesi, bilimi ve teknolojiyi toplum için daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmekte, çocukları denemeye ve keşfetmeye teşvik etmektedir. Aynı zamanda, bilim ve teknolojinin toplumsal önemini artırmayı hedefleyen, deney tabanlı ve pratik aktiviteler içeren bir atölyedir.

Drama Atölyesi, dikkat, algılama, dinleme, konuşma, beden dilini kullanma ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. Bu sayede çocuklar soyut kavramları somutlaştırabilmekte, anlama, dinleme ve düşünme yeteneklerini artırmakta ve aynı zamanda bilişim teknolojisini kullanmayı öğrenmektedir.

Spor Salonu, düzenli fiziksel aktivitenin çocukların kuvvetini ve dayanıklılığını artırdığı, kemik gelişimini olumlu yönde etkileyen temel hareketlerin eğitiminin verildiği bir atölyedir.

Dene-Yap İcat Atölyesi, çocuklara bilimsel merak uyandırmayı hedeflemekte ve onlara fen ve doğa bilimlerinde deneyim yaşatırken eğitimi bilimsel temellere dayalı bir şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte öğrenciler araştırmacılık, inovatif düşünme, mucitlik, sabırlı olma gibi beceriler edinirken aynı zamanda global bilgi, tasarım, çözüm odaklı bilgi gibi kavramlarla tanışmaktadır.

Görsel Sanat ve Tasarım Atölyesi, yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme prensibi ile tasarlanmıştır. Bu atölyede, çocukların hem keyif almasını hem de beceri yeteneklerini artırmalarını sağlamak için özel etkinlikler ve bilişim teknolojisinin kullanılmaktadır.

Robotik Kodlama (Bilişim ve Teknoloji) Atölyesi, soyut kavramları somutlaştırma ve çocuklara deneyim yoluyla öğrenme fırsatı sunma amacını taşımaktadır. Bu atölye, sadece çocukların değil aynı zamanda ailelerin de ilgisini çekerek aile katılımını teşvik etmektedir. Çocukların bilimsel okuryazarlıklarını artırmakta ve bilimsel bilgiye olumlu bir tutum kazandırmaktadır. Ayrıca, algoritma oluşturma, problem çözme yeteneklerini geliştirme ve bedensel, duyusal, ekranlı ve ekranlı olmayan materyallerle kodlama eğitimi, bilişsel oyunlar ve zihin teorisi gibi zihinsel eğitimlerin yer aldığı bir atölyedir.

Müzik Atölyesi, çocukların farklı enstrümanlara yönlendirildiği ve bilişim teknolojisinin kullanıldığı bir atölyedir. Bu atölye sayesinde çocuklar yaratıcı zeka ve entelektüel görüşlerini geliştirmektedir.


Etkinlikler

Matematik Etkinliği, çocukların okula başladığında matematik derslerinde daha iyi performans göstermesine yardımcı olan okul öncesi matematik etkinliklerini içermektedir. Bu destek, çocukların yaşamın ilerleyen dönemlerinde matematikle ilgili sorunlar yaşamaması için matematik temeli oluşturmaktadır.

El-Göz Koordinasyonu Etkinlikleri, çocukların el-göz koordinasyonu ve dikkat toplama yeteneklerini geliştirmek için yapılmaktadır.


Hafta Sonu Kulüpleri

Hafta Sonu Kulüpleri’nde çocuklar, girişimcilik, satranç, basketbol, futbol veya yüzme gibi alanlardan birini seçerek ilgili alanda eğitim almaya devam etmektedir. Bu kulüpler, öğrencilere kendilerini tanıma fırsatı sunmakta, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda topluma faydalı çalışmalara katılmalarını teşvik etmekte ve öğrencilerin kendine ve çevresine olan güvenlerini artırmaktadır. Bu kulüpler, çocukların insanlara saygı ve sevgi göstermeyi öğrenmelerine katkı sağlamakta ve sorumluluk bilinci oluşturmaktadır.

Satranç Kulübü’nde öğrenciler planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavramaktadır. Yüzme Kulübü çocukların hareket kabiliyetini artırmakta ve onlara direnç kazandırmaktadır. Basketbol Kulübü ve Futbol Kulübü ekip çalışmasını geliştirmekte, özgüven kazandırmakta ve eklemlerdeki doğal genişlik derecesinin korunmasında yardımcı olmaktadır.

Öğrenciler istedikleri sayıda kulübe katılmakta özgürdür.

Aylık Bültenler

Aylık Bültenler çocukların kültürel ve toplumsal bilinç kazanmaları hedefiyle her yaş grubuna özel olarak hazırlanmaktadır.


Dünya Çocuk İlkokulu

Özel Etimesgut Dünya Çocuk İlkokulu, benimsediği yenilikçi eğitim anlayışıyla öne çıkmaktadır. Her çocuğun özel olduğuna inanarak birebir eğitim sunan Dünya Çocuk İlkokulu bu prensiplere dayalı olarak, öğrencilerine çok yönlü aktiviteler sunmaktadır. Drama ve tiyatro etkinlikleri, öğrencilerin karakter gelişimine odaklanmakta ve empati yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda analitik düşünme yeteneklerini artırmak için robotik, kodlama ve satranç gibi aktiviteler düzenlenmektedir.

Dünya Çocuk İlkokulu, yenilikçi yaklaşımına teknolojiyi de entegre etmektedir. Akıllı tahtalar, öğretmenlere interaktif ders işleme olanağı sunmakta ve bu sayede öğrencilerin derse ilgisi artmaktadır. Bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerin teknolojiye hakim olmalarına yardımcı olan birçok etkinlik sunmaktadır. Ayrıca, kapalı spor salonu sayesinde öğrencilerin fiziksel gelişimleri desteklenirken sanat atölyesi de öğrencilerin yaratıcılıklarını ifade etmelerine olanak tanımaktadır.

Dil eğitimi konusunda da öne çıkan bir okul olan Özel Etimesgut Dünya Çocuk İlkokulu, İngilizce ve Almanca dil eğitimini aynı anda sunmaktadır. Yabancı dil kulübü aktiviteleri, öğrencilerin dil öğrenimini çeşitlendirmekte ve zenginleştirmektedir.


Dünya Çocuk Ortaokulu

Özel Etimesgut Dünya Çocuk Ortaokulu, öğrencilerini yetkin ve başarılı bireyler olarak yetiştirerek en iyi liselere yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli kulüp aktiviteleri ve atölyeler sunmaktadır. Spor salonu ve oyun alanları da öğrencilerin hem eğlendiği hem de fiziksel gelişimlerini desteklediği mekanlar olarak hizmet vermektedir.

Psikolojik danışmanlık servisi ile öğrencilerin eğitim süreçlerini yakından takip edilmekte ve ailelere öğrencilerin gelişimleri hakkında düzenli bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitimde yenilikçi bir yaklaşım benimseyen Dünya Çocuk Ortaokulu, teknolojiyi ders içeriklerini zenginleştirmek için kullanmakta ve akıllı tahtalar gibi görsel araçlarla bilgileri daha etkili bir şekilde öğrencilere sunmaktadır.

Dil gelişimini desteklemek amacıyla İngilizce ve Almanca gibi branş derslerinin yanı sıra ek aktiviteler düzenlenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmalarını sağlamak için servis hizmeti sunulmaktadır.

Dünya Çocuk Okulları her kademede yaz okulu eğitimi de sunmaktadır. Yaz okulunda öğrencilerin eğlenerek öğrendiği bir ortam oluşturulmaktadır.


Dünya Çocuk Akademisi

İstanbul Maslak’ta bulunan Dünya Çocuk Akademisi, çocukları yaşayan, hisseden, öğrenen ve paylaşan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim anlayışı, bireylerin kendilerini geliştirerek toplumlarına daha fazla katkı sağlamasını teşvik etmektedir. Çocukların özgüvenli, meraklı, soru soran ve çevrelerine neşe katan bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Dünya Çocuk Akademisi, çeşitli programlarla spor, eğitim, yabancı dil, sanat, müzik, bilim ve bilişim gibi farklı alanlarda çocukları desteklemeyi amaçlamaktadır. Çocukların gelişimini teşvik etmek ve onları yaşama dokunan bireyler haline getirmek için çalışmaktadır. Ayrıca, dil öğrenimi için İngilizce programları ve diller arası geçiş kolaylığı sağlamaktadır. Çocukların güçlü olduğu alanlarda özgüvenlerini artırmakta ve onları gelecekte başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Tematik Sınıflar

Dünya Çocuk Akademisi, öğrenme sürecini bahçe sınıfları, spor salonları, yüzme havuzu ve tematik sınıflar gibi yaratıcı ve eğlenceli alanlarla desteklemektedir. Tematik sınıflarda öğrenciler, duyarak, görerek, dokunarak öğrenmekte ve görsel hafıza yoluyla bilgiyi daha etkili bir şekilde edinmektedir.

Dünya Çocukları, Denizler Alemi, Masal Dünyası, Minik Müzisyenler, Sevimli Dostlar gibi spesifik konularda çeşitli tematik sınıflar mevcuttur.


Atölyeler

Dünya Çocuk Akademisi, öğrencilerin öğretmenlerin tutkularını, deneyimlerini ve bilgi birikimlerini paylaşma fırsatı sunan atölyelerle farklı dünyalara açılmalarını sağlamaktadır. Öğretmenlerin özverili çalışmaları ve sevgileri, zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu atölyeler, öğrencilere yeni beceriler kazandırmanın yanı sıra öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Kurumun önceliklerinden biri, sıradan ders programlarının ötesine geçerek öğrencilere yenilik ve heyecan katmaktır.


Kulüpler

Sanat ve Bilişim Kulübü’nde öğrenciler matematik ve fen bilimlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürme fırsatı yakalamaktadır. Bu sayede, hayal ettiklerini gerçek dünyada deneyerek hayata geçirme şansı yakalamaktadır. Bilişim araçları, çocukların çevrelerine daha meraklı gözlerle bakmalarına ve karşılaştıkları teknolojileri sorgulamalarına teşvik etmektedir.

Müzik Kulübü’nde çocuklar aidiyet ve yabancı olmak kavramlarını öğrenmekte, özellikle dokunma, alkışlama, zıplama ve dans etmeyi içeren müzik yaparak ince ve büyük motor becerilerini geliştirmektedir.


DCA Sport Academy

DCA Sport Academy’nin birinci önceliği, her çocuğun spor yapmasını teşvik etmektir. Sporu sevmeleri ve eğlenerek yapmaları, aynı zamanda fiziksel yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla yapılan antrenmanları dikkatle takip etmeleri sağlanmaktadır. Yüzme, DCA'da öğrencilerin öğrenmeleri gereken temel sporlardan biri olarak kabul edilmekte ve 12 ay boyunca uygulanabilmektedir. Diğer spor branşları da öğrencilere hem yeni beceriler kazandırmakta hem de keyifli vakit geçirme fırsatı sunmaktadır.

Yoga, dans, basketbol, atletizm gibi sporlar, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. herkesin spor yapmasını teşvik ederek "DCA Sport Academy" ile güçlü çocuklar yetiştirmek ve ailelerin de spor yapmalarını teşvik etmek Dünya Çocuk Akademisi’nin öncelikli hedeflerindendir. Dünya Çocuk Akademisi sporun getirdiği dayanıklılık, güçlü bağışıklık ve analitik düşünme gibi faydalarını öğrencilerin yaşaması için çabalamaktadır. Okul programlarının yanı sıra özel derslerle de çocukların yaşamlarına sporun doğru bir şekilde entegre edilmesi için çalışmaktadır.


Yayınlar

Türkçe ve İngilizce iki farklı dilde yapılan yayınlar her yaş grubuna özel olarak hazırlanmaktadır. Hem İngilizce hem Türkçe yayınlar içerisinde 2-3-4 yaş grupları için ayrı yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca bunlara ek farklı Türkçe yayınlar da yapılmaktadır.


Organik Mutfak

Dünya Çocuk Akademisi’nde beslenme önemli bir rol oynamaktadır ve bu doğrultuda organik gıdalar tercih edilmektedir. Organik gıdaların seçimi ve sağlıklı pişirme teknikleri büyük bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedeflemektedir.


Rehberlik

DCA'da çocukların gelişimi desteklenirken, güvenli bağlanma, duygusal zeka gelişimi, ve psikolojik esneklik gibi temel kavramlara önem verilmektedir. Her çocuğun gelişimsel özellikleri dikkate alınarak bireysel veya grup içinde öğrenmeyi teşvik eden çalışmalar planlanmaktadır. Okul psikoloğu çocukların gelişimini dikkatle takip etmekte ve ailelerle iletişimde bulunmaktadır.

Oyun, ilişkileri güçlendirmek ve öğrenmek için temel bir araç olarak kullanılmaktadır. Pozitif disiplin yaklaşımını benimseyerek çocuklara içsel motivasyon teşvik edilmektedir. Ebeveynlerle işbirliği yapılarak çocukların gelişimi desteklenmekte ve aynı zamanda öğretmenlerin psikososyal ihtiyaçları gözetilmektedir. Dünya Çocuk Akademisi’nde çocukların bireysel ihtiyaçlarına odaklanan bir psikolojik yaklaşım benimsenmekte ve çocukların görülme ve duyulma ihtiyaçlarına özel önem verilmektedir.

Dünya Çocuk Okulları İndirimleri
Dünya Çocuk Okulları Yorumları
Devamını Gör
Dünya Çocuk Okulları'nda Eğitim
Dünya Çocuk Okulları Galeriler
Dünya Çocuk Okulları İndirimleri
Dünya Çocuk Okulları Yorumları

Dünya Çocuk Okulları Kampüsleri

Dünya Çocuk Okulları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Etimesgut Dünya Çocuk Okulları İlk ve Ortaokulu Kampüsü
Ankara / Etimesgut
comment-icon 8 Yorum announcement-icon 24 Duyuru
%20 İndirim
Etimesgut Dünya Çocuk Üniversitesi Anaokulu Kampüsü
Ankara / Etimesgut
comment-icon 11 Yorum announcement-icon 12 Duyuru
%20 İndirim
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Dünya Çocuk Okulları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum