fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana
Doğrulanmış Profil
Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulu

Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Yaş Aralığı: 3-6
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 20
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:15/18:00

Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulu Hakkında

Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulu İstanbul Bahçeşehir’de bulunmaktadır.

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin bireyin gelecekteki başarısı üzerinde büyük önemi vardır.
İnsan hayatı açısından bu denli değer taşıyan okul öncesi dönemde öğrencilerimizin gelişimini en verimli şekilde desteklemek için anaokullarımızda dünya genelinde, Higs-Scope, montessori, P4C çocukla felsefe, farklı düşünme becerileri ( SCAMPER)çalışmaları, mathazon eğlenceli matematik çalışmaları, gibi programların yanı sıra ses eğitimi, finans okur- yazarlığı gibi programlara da yer verilmektedir.
Temel hedefimiz; öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişimlerinin desteklenmesi; zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi; onlara temel alışkanlıkların ve sosyal becerilerin kazandırılmasıdır. Müzik, Görsel Sanatlari, Drama, Yüzme, Beden Eğitimi, Satranç, Kodlama branş derslerimiz de okul öncesi eğitim programımızın vazgeçilmezleri arasındadır.

Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulunda Okuma Yazma Eğitimi
Vega Okullarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları okul öncesinde başlar. Hazırlık Grupları Ses Temelli Eğitim Programımızda; ses hissettirme, ses tanıma, sesi yazma ve ses birleştirme çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin ilkokula temel oluşturacak becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu program ilköğretim sınıf öğretmenleri rehberliğinde anaokulu sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Günlük Yaşam Becerileri
Okul öncesi eğitim programımızda öğrencilerimizin günlük yaşamın içinde ihtiyaç duydukları kazanımları edinebilmeleri için yaparak-yaşayarak öğrenme ve işbirliğine dayalı oyun temel alınır. Öğrenciler kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Günlük yaşamı kolaylaştırmaya dair bilgiler keşfetmeleri ve kendi potansiyellerini geliştirmeleri için çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmaya teşvik edilir.

High / Scope Eğitim Yaklaşımı
High/Scope Eğitim Yaklaşımı, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım "etkin (aktif) öğrenme" kavramını temel alır ve öğrencilerin bütünsel gelişimini (sosyal, bilimsel, fiziksel, duygusal) hedefler. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verir. Yaratıcı, girişken, sorgulayan, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar. Tüm bunların sonucu olarak çocukların dil gelişimleri de (dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci vb.) üst düzeye çıkar. "Aktif Öğrenme"nin teşvik edildiği bu eğitim yaklaşımında öğrencilerin yeni bir kavramı deneyimleri sonucunda keşfedebilmesi için ortam sağlanır. Deneyim sürecinde duyularını da aktif olarak kullanan öğrenciler; dokunur, tadar, bakar, dinler, koklar; böylece merakları doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problemlerini çözer.

Finans Okur-Yazarlığı 21. Yüzyıl becerileri içinde de yer alan "Finans Okur Yazarlığı" kapsamında; harcama, tasarruf, birikim, paylaşma kavramlarına yönelik bir program uygulanır. Okul öncesi dönemden itibaren bu kavramların edinilmesi çocukların kişilik gelişimlerinde de önemli rol oynar. Her ay yapılan finans etkinlikleriyle öğrencilerin bilinçli tüketim, para, birikim, tasarruf ve ekonomi konularına karşı bilinçlenmesi amaçlanır.

Okul Öncesi Yaşam Becerileri Geliştirme
Okul öncesinde yaşam becerileri geliştirme öğrencilerin kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine olanak sağlaması açısından büyük önem taşır. Eğitim programlarımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılan etkinlik programlarımız arasında; geziler, parti ve kutlamalar, önemli gün ve haftalar, törenler, aile katılımlı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alır.

Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce ve Almanca)
Okullarımızda bir yandan öğrencilerimizin anadillerini geliştirme çalışmaları devam ederken diğer yandan yabancı dil eğitimleri başlar. Okullarımızda anadil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkeleri paralel bir şekilde yürütülür. "Eş dil öğrenimi" olarak tanımlanan bu yöntemle öğrencilerimizin çift dilli, değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olmalarına olanak sağlanmaktadır. Okullarımızda okul öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize edindirilen 1. Yabancı Dil İngilizcedir. Devamlı olarak hedef dilde duyulan cümleler ve kelimeler sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri dile daha fazla temas etme imkânı bulur. Bu sayede öğrencilerimiz duyduklarını daha rahat anlayarak hedef dilde cevaplar verebilir. Eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıktığımız anasınıflarımızda derslerimizi dramatizasyon, konuya uygun şarkı ve videolarla zenginleştirerek keyifli bir öğrenme ortamı sunulur. Ayrıca kitaplarımızın akıllı tahta yazılımları sayesinde öğrencilerimizi derse daha fazla katarak interaktif dersler yapılır.
İngilizce Öğretmelerimiz ders dışında da her an öğrencilerimizle birlikte vakit geçirmektedir. Eşlik sisteminin en önemli amaçlarından biri İngilizce dersinin sınıf dışı bir atmosferde gerçekleştirilmesi suretiyle öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında daha kolay kullanmalarıdır. Öğrencilerimize ders dışı doğal konuşma ortamları hazırlayarak onları İngilizce konuşmaya teşvik etmekteyiz.

Vega Okulları olarak Anaokulu öğrencilerimizi İngilizce derslerinde sadece dil gelişimi açısından değil aynı zamanda sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri açısından da desteklemekteyiz. Eğlence ve oyunun okul öncesi İngilizce eğitiminin olmazsa olmazı olduğunun bilincinde olarak, içeriği son derece özenle hazırlanmış olan materyallerimiz, derslerimizi eğlenceli bir ortama dönüştürürken öğrencilerimizin de yabancı dile karşı motivasyonunu ve ilgisini arttırmaktadır.
Programımızda her yaş grubundaki öğrencilerimizle bir tema üzerinden ilerlerken öğrencilerimizin farklı konularda kendilerini olabildiğince rahat ifade etmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Her bir ünitede yer alan ses çalışmaları, hikâyeler, şarkılar ve tekerlemeler ile ve değerler eğitimi çalışmalarımızla derslerimizin içeriğini zenginleştirmekteyiz.
Vega Okulları İngilizce eğitiminde her kademede olduğu gibi Anaokulu öğrencilerimiz için de online programların önemine inanmaktayız. Online programlarımızla öğrencilerimizin okulda yaptığı çalışmaları evde de eğlenceli bir şekilde pekiştirmesini sağlamaktayız.
3 yaş grubu yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceden haberdar olmaları, İngilizceyi sevmeleri ve onu günlük hayatlarına dahil etmelerini sağlamak hedeflenir.
4 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında aktif olarak kullanmaya başlamaları sağlanır; belirli konseptler ile talimatları anlamaları ve uygulamaları hedeflenir.
5 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin kendilerini bu dilde olabildiğince rahat ifade etmelerine olanak sağlanır. Okulumuzun ikinci yabancı dili olan "Almanca" dil eğitimine ise 4 ve 5 yaş sınıflarında haftada 2 periyot diliminde yer verilir.

Anaokulda Teknoloji Eğitimi Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet robotik sınıfı bulunur. Bilgisayar laboratuvarında donanım ve yazılım güncelleştirmeleri devamlı olarak yapılır. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çocuklarımızın teknolojiyi kullanma yetisinin geliştirilmesini, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanmalarını sağlamayı ve teknolojiyi takip etmelerini destekleyerek geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Eklektik Yaklaşım

- Oyun Temelli Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

- P4C Eğitim Sistemi

- SCAMPER Tekniği

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

● Tuvalet eğitimi veriliyor mu?

- Hayır

● Oyuncaklar ağırlıklı olarak hangi materyallerden yapılmış?

- Ahşap

- Keçe

- Geri Dönüştürülmüş Malzemeler

- Karton/Mukavva

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Sınıf Öğretmenleri

- Alanında Eğitimli Branş Öğretmenleri

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Okul Personeli

- Stajyer/Yardımcı Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Çocuklarla oynanan oyunlarda, onlara hangi becerilerin kazandırılması amaçlanıyor?

- Kaba Motor Becerileri

- İnce Motor Becerileri

- El-Göz Koordinasyonu

- Muhakeme Becerisi

- İletişim Becerisi

- Zeka Gelişimi

- Duygu Gelişimi

- Dil/Konuşma Gelişimi

- Benlik Gelişimi

- Bağımsızlık

- Ahlak Gelişimi

- Denge ve Koordinasyon

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Bilgi Verici Danışmanlık

● Okulda Bulunan Eğitim Materyalleri Nelerdir?

- Gems Materyalleri

- Fen ve Matematik Eğitici Materyaller

- Akıl ve Zeka Kutu Oyunları

- Robotik Kodlama Materyalleri

- Sudoku

- Montessori Materyalleri

- Resim Araç ve Gereçleri

- Lego ve Yapı Blokları

- Çocuk Spor Aletleri

- Koordinasyon Aletleri

- Çocuk Oyun Parkı

- Müzik Aletleri

- Akıllı Düğmeler

Yorumlar (12)

 • TY

  Oğlumun ilk okul yılı ve pandemi ardına da denk gelmesinden ötürü biraz zorluk yaşarken okulun rehber öğretmen ve öğretmenin sevgi dolu yaklaşımıYla güven çerçevesinde alışkantı. Biz kurumdan çok memnun kaldık. Oğlum zamanla eğlenerek okuluna gitti. Eğlenmeli bir eğitim yılını geride bıraktık, seneye de aynı okuldayız…

 • EE

  Yoğun bir araştırma sonucunda oğlum için karar verdiğim okul. Tavsiye üzerine gittiğim okulda , güler yüzlü çalışanlar , ilgili eğitimcilerle görüşüp okulun eğitim sistemi , etkinlikleri , alt yapısı hakkında bilgi edinip kaydımızı yaptırdık. Bir eğitimci olarak , çocuğumun eğitim kalitesi yüksek bir okulda eğitim alması en büyük isteğim. Doğru yerde olduğumuza inanıyorum.

 • Mc

  Oğlum bu yıl 1. Sınıfı bitirdi. Okulumuzdan her konuda çok memnumuz. Bütün sorularımıza cevap bulduğumuz ve dinamik bir ekip var. Ayrıca öğretmenimizin oğlumuza olan ilgisi ve sevgisi bizim icin çok değerli. Vega okullarına çok teşekkür ediyoruz.Yüzme dersleri yıl boyunca ders niteliğinde olup arttırılabilir.

 • MG

  Okulun fiziksel şartları, akademik olanakları, yararlandığı destekler ve öğretmen kadrosunun işinde uzman olması harika. Her çocuk için bireysel bilgi,görüş ve öneri yapılması, ailenin çocukta var olan ve gözden kaçırdığı şeyleri görmesini sağlanması da bizi çok memnun eden başka bir özellik. Rehber öğretmenin Her gün çocuklarla icice olması günümüzde her okulda görünmeyen ama bu okulda hiç eksik olmayan müthiş bir durum. Koordinatör Cemile hanımın organize edici, çekip çevirici, çözüme yönelik bir kişiliği de bizce okul için ve bizler için büyük bir kazanç. İngilizce öğretmeni Mrs. Heather anaokulunda ingilizcenin temelinin nasıl oturtuldugunun büyük bir kanıtı. İsini seven ve bilen bir sınıf öğretmeni de işin kaymak kısmı. İyi ki vega...

 • BO

  Her konudaki ilgi ve alakanız için çok teşekkürler. Hızlı dönüşler oldukça faydalı oluyor.

 • Fe

  Okula kayıt görüşmeleri için geldim gerçekten içeriye girdiğim andan itibaren çook samimi ve sıcak karşılamdım anaokulu ile ilgili tüm soru işaretlerim gitti çok teşekkür ederim böyle tecrübeli insanlarla çalıştığınız için teşekkürler

 • Öncelikle Aile sıcaklığını bulabileceğiniz ve çok deneyimli bir kadrodan oluşuyor Gözüm arkada kalmadan güvenle emanet edebiliceğim bir okul olması içimi rahatlatıyor. İngilizce donanımları ve ders saatleri çok etkili herşey için çok ama çok teşekkür ederiz.

 • ek

  Vega Anaokullarında tüm öğretmenler çok ilgili, ayrıca İngilizce olarak da çok başarılılar, kesinlikle tavsiye ederim.

 • ÖO

  Okulumuzdan gayet memnunuz. Kreşten sonra ilkokula devam edebileceği bir okulda anaokuluna gitsin istedik. Çocuğumuz şuan 5 yaş sınıfında, ilgiden ve çocuğumuzun gelişiminden memnunuz. Hem anaokulu müdüremiz hem de öğretmenlerimiz çok ilgili. Kurumdaki rehber öğretmen ve psikologların hem ailelerle hem çocuklarla birebir ilgileniyor olması bize güven veriyor.

 • İçimiz çok rahat çok memnunuz emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz çocuğumuz da mutlu bizim için herşeyden önemli

 • Ab

  Altınbaş güvencesinde olması ekonomik anlamda güçlü olması okulun kapanma riskini kaldırıyor ayrıca kaliteli eğitim anlayışı da tercih sebeplerimden

 • DS

  4 yaştan itibaren çocukları bilimle tanıştıran, ve bizim için en önemlisi çocuklarımıza oyunla, eğlendirerek yabancı dili öğreten bir okul. Kampüs büyüklüğü ve her kademe için ayrı bahçesi olması da çocuğumuza özel alan tanıyor. Bahçeşehir lokasyonunda okul arayışında olanlara tavsiye ederim. Liseye kadar eğitim vermesi yarın kaygımızı ortadan kaldırıyor.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Bahçeşehir Vega Okulları Anaokulu İletişim Bilgileri

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Cenk Koray Caddesi 41A, 34488 Şamlar/başakşehir/istanbul
0 212 963 2073
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum