fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Akran Zorbalığı Nasıl Anlaşılır?

Görüntülenme Sayısı: 44

Akran zorbalığı, bir kişinin eşitsiz güç ilişkileri içinde diğerine kasıtlı olarak zarar vermesini içermektedir. Bu, fiziksel, duygusal veya sosyal olarak gerçekleşebilmektedir. Akran zorbalığı, mağduru olumsuz etkilerken, aynı zamanda toplumun genel dinamiklerini de etkilemektedir. Çocuklar ve gençler arasında yaygın bir sorun olan akran zorbalığı ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

”Akran

Akran Zorbalığının Belirtileri Nelerdir?

Akran zorbalığı, mağdur, zorba ve seyirci gruplarında farklı belirtiler gösterebilmektedir. Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda gözlemlenen davranış biçimleri arasında kaygı, depresyon, uyku problemleri, kabuslar, uykusuzluk, yoğun korku, intihar eğilimi, yeme bozuklukları, okul isteksizliği ve agresif davranışlar yer alabilmektedir. Aileler, çocuklarında bu tür değişiklikleri fark ederek profesyonel yardım almalıdır.

Akran zorbalığı yapan çocuklar genellikle agresif davranışlar, diğer çocuklara sert muamele, manipülasyon ve baskı kurma eğilimindedir. Sosyal statüye aşırı önem verme, popülerlik arayışı, kurallara uymama, öfke kontrolü zorlukları, empati eksikliği ve aşağılayıcı ifadeler kullanma gibi davranışlar da zorbaca tutumları göstermektedir. Aileler, çocuklarının arkadaşları hakkında kullandıkları ifadeleri ve sosyal ilişkilerindeki değişiklikleri dikkatlice gözlemlemelidir. Bu belirtiler, akran zorbalığına maruz kalan veya zorbalık yapan çocukları anlamalarına yardımcı olabilmektedir.

Zorbalık genellikle mağdurun tepki göstermemesi veya olayı başkalarına anlatmaması durumunda devam edebilmektedir. Bu durum, çocuğun ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebilmekte ve diğer çocuklarda da zorbalık eğilimini artırabilmektedir. Çalışmalar, çocukların üçte birinin hayatlarının bir döneminde bu tür zorbalığa maruz kaldığını, %10 ila %14'ünün ise 6 ayı aşan kronik akran zorbalığına maruz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, akran zorbalığının önlenmesi ve mağdurların desteklenmesi önemlidir.

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda görülebilecek belirtiler:

 • Akademik Belirtiler: Ders içi dikkatinin çabuk dağılması, ders başarısında düşme, okula gitmek istememe ve okulu asma
 • Duygusal Belirtiler: Okulda ya da okul öncesi ve sonrasında kaygılı ve mutsuz olma, okulla ilgili konular sorulduğunda öfke, nefret ya da sessiz kalma gibi davranışlarda bulunma, ani ruh hali değişiklikleri duygusal belirtiler arasında yer almaktadır.
 • Fiziksel Belirtiler: Kişisel eşya ve okul eşyalarında eksiklik veya zarar izleri, darp izleri fiziksel belirtiler arasında yer almaktadır.
 • Sosyal Belirtiler: Uyku, yemek yeme ve sosyal ilişkilerde sorunlar gözlenmesi, ani ses ve olaylarda kendini korumaya çalışma, savunma pozisyonu alma sosyal belirtiler arasında yer almaktadır.

Ebeveynlerin çocuklarını bu belirtilere karşı gözlemlemesi ve duygusal olarak desteklemesi önemlidir. Aynı zamanda okul ile iş birliği yaparak zorbalık durumlarını çözmek ve önlemek adına etkili bir iletişim kurmaları da hayati önem taşımaktadır.

”Akran

Akran Zorbalığını Anlamak İçin Neler Yapılmalıdır?

Akran zorbalığı, gençlerin sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilen bir sorundur. Belirtileri tanımak ve önleme yöntemleri uygulamak, toplumun her düzeyinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturabilmektedir. Akran zorbalığına karşı mücadele, eğitim, iletişim ve toplumsal destek ile birlikte etkili bir şekilde sürdürülmelidir.

Akran zorbalığına maruz kalan ve zorbalık yapan öğrencilerin velileri, bu durumu fark etmekte zorlanabilmektedir. Fiziksel zorbalık, diğer türlerine göre daha kolay tespit edilebilmektedir. Öğretmenler, fiziksel zorbalık sırasında veya sonrasında oluşabilecek yaralanmalardan durumu anlayabilmektedir. Ebeveynler ise çocuklarının vücutlarındaki yaralardan veya morluklardan bu durumu fark edebilmektedir. Siber zorbalıktan korunmak için çocuğun yaşına uygun olmayan sosyal medya kullanımının engellenmesi ve mevcut hesapların ebeveynler tarafından denetlenmesi önemlidir. Diğer zorbalık türlerinde, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını gözlemlemesi gerekmektedir.

Akran zorbalığını anlamak, çocukların duygusal sağlığını korumak ve bu tür durumların önüne geçmek açısından oldukça önemlidir. İşte akran zorbalığını anlamak için yapılabilecek bazı adımlar:

 • Çocukları Dikkatlice Gözlemlemek: Ebeveynler ve öğretmenler, çocukların davranışlarını dikkatlice gözlemlemelidir. Ani değişiklikler, içe kapanma, okula gitmek istememe gibi belirtiler, akran zorbalığına maruz kalma olasılığını gösterebilmektedir.
 • Açık İletişim Kurmak: Çocuklarla açık bir iletişim kurmak, onların duygularını ifade etmelerine yardımcı olabilmektedir. Düzenli olarak çocuklarla konuşarak, onların yaşadıkları deneyimleri anlamak ve duygusal destek sağlamak önemlidir.
 • Okul ve Öğrenci İlişkilerini İncelemek: Okulda çocukların sosyal ilişkilerini gözlemlemek, hangi çocukların grup içinde dışlanmış veya zorbalığa uğramış olabileceğini anlamak için faydalı olabilmektedir.
 • Sosyal Medyayı Takip Etmek: Günümüzde birçok çocuk sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Ebeveynler, çocukların dijital dünyalarını takip ederek, siber zorbalık gibi çevrimiçi tehditlere karşı önlem alabilmektedir.
 • Okul Yetkilileriyle İletişim Kurmak: Ebeveynler, çocuklarının okulundaki öğretmenler ve yetkililerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. Okuldaki sosyal dinamikleri anlamak ve olası zorbalık durumlarına hızlı bir şekilde müdahale etmek önemlidir.
 • Profesyonel Yardım Almak: Eğer çocukta belirgin bir değişiklik fark ediliyorsa veya zorbalık durumu şiddetleniyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir. Okul rehberlik servisi, psikolog veya uzman kişilerden yardım alarak çocuğa destek sağlanmalıdır.
 • Zorbalığı Önlemeye Yönelik Programlara Katılmak: Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarına akran zorbalığı konusunda bilinç kazandırmak ve bu konuda önlemler almak adına okul veya toplum düzeyinde düzenlenen programlara katılabilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, çocuklar genellikle zorbalık durumlarını açıkça ifade etmemektedir. Bu nedenle, duyarlı ve dikkatli bir gözlem, açık iletişim ve etkili önlemler almak önemlidir.

Zorbalığa Uğrayan Çocuğun Ebeveyni Ne Yapmalıdır?

Eğer bir çocuk akran zorbalığına uğradığını kendisi ifade ediyorsa, ilk olarak çocuğun sözlerine dikkatlice ve sessizce kulak verilmeli; herhangi bir yorum yapılmamalıdır. Çocuğun ifadelerine inanıldığı belli edilmelidir. Eğer çocuğun anlattıkları doğru değilse, suçlamadan ziyade bu durumun nedenlerini anlamak amacıyla araştırma yapılmalıdır. Çocuğa yöneltilen soruların suçlu hissettirebilecek türden olmamasına dikkat edilmelidir.

Akran zorbalığından şüpheleniliyorsa, doğrudan durumu sormak yerine çocukla sohbet edilerek okuldaki günlük aktiviteleri ve etkileşimleri hakkında bilgi alınmalıdır. Aile, şüpheli durumu öğrenirse, öğretmen ve okul yöneticileri ile iletişim kurarak zorbalık davranışının durdurulması için destek almalıdır.

Çocuğun zorbalığa maruz kaldığı anlaşıldığında ilk olarak sakin kalmak ve duygusal olarak tepki vermek yerine durumu objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Çocuğunuzu cesaretlendirerek, olayı açıkça ifade etmeye teşvik etmelisiniz. Çocuğunuzun duygularını anlamak ve destek olmak önemlidir.

Bunlarla birlikte zorbalık yapan çocuğun ebeveyni ile iletişim kurarak da sorunun çözümüne katkıda bulunabilirsiniz. Ancak bu iletişimi, düşmanca olmayan bir ton ve iş birliği odaklı bir şekilde sürdürmek önemlidir.

”Zorbalık

Zorbalık Yapan Çocuğun Ebeveyni Ne Yapmalıdır?

Zorbalık yapan bir çocuğun ebeveyni olarak, bu sorunun üstesinden gelmek ve çocuğun olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olmak önemlidir. İşte ebeveynlerin yapabileceği bazı uygulamalar:

 • Zorbalık yapan çocukla iletişimi artırarak, ona duygularını ifade etme konusunda alternatif yollar sunabilirsiniz. Empati geliştirmesi için çeşitli aktivitelere teşvik edebilirsiniz.
 • Çocuğun enerjisini olumlu yönde kullanması için spor ve farklı aktivitelere yönlendirebilirsiniz. Bu, çocuğun olumsuz enerjisini daha pozitif bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olabilmektedir.
 • Zorbalık yapan çocuğa kendi eylemlerinin sorumluluğunu almayı öğretebilirsiniz, çocuğun yaptığı hataların sonuçlarıyla yüzleşmesi önemlidir.
 • Kendiniz olumlu bir model olabilirsiniz. Çocuklar, ebeveynlerinin davranışlarını taklit etmektedir. Olumlu davranışları sergilemek çocuğunuz için öğretici olacaktır.
 • Zorbalık ve empati konularında çocuğunuza eğitim verebilirsiniz. Zorbalığın neden yanlış olduğunu ve başkalarına nasıl saygı göstermeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.
 • Gerekirse, bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Psikolog veya danışman, çocuğun zorbalık davranışlarının altında yatan nedenleri anlamada ve çözüm bulmada yardımcı olabilmektedir.
 • Çocuğunuzun okul öğretmenleri ve yetkilileri ile iş birliği yapabilirsiniz. Okulda gözlemlenen davranışlar hakkında bilgi alışverişinde bulunarak sorunun kökenini anlamaya çalışabilirsiniz.
 • Çocuğunuza uygun disiplin uygulayabilir ve sınırlar koyabilirsiniz. Ancak bunu yaparken, çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını da anlamaya çalışmalısınız.
 • Zorbalık yapan çocuğun ebeveyni olarak, çocuğunuzun olumlu bir birey olarak gelişimini desteklemek adına empati, eğitim, ve iş birliği gibi stratejileri kullanabilirsiniz.

Akran Zorbalığına Yönelik Psikolojik Yardım Seçenekleri Nelerdir?

Akran zorbalığına maruz kalan bireyler için psikolojik yardım ve terapi seçenekleri oldukça etkilidir. Bu kişilere yönelik uygulanan psikoterapi, duygusal iyiliklerini ve özgüvenlerini yeniden inşa etmelerine katkı sağlamaktadır. Zorbalığa karşı nasıl başa çıkacakları ve duygusal zorlamalara nasıl karşı koyacakları konusunda bireylere gerekli beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca, grup terapileri ve destek grupları gibi programlar, benzer deneyimlere sahip bireyler arasında paylaşım ve destek sağlayarak duygusal iyiliklerini artırabilmektedir. Okul tabanlı zorbalığı önleme programları ise öğrencilere zorbalığı önleme konusunda eğitim vermekte ve duyarlılık geliştirmektedir.

Akran zorbalığının tedavisi aynı zamanda ebeveynlerle etkili iletişimi içermektedir. Zorbalığa maruz kalan çocuğun ebeveynleriyle düzenli iletişimde bulunarak, durumunu paylaşması önemli destek sağlamaktadır.

Okullardaki rehberlik servisleri, çocukların ruhsal sağlığını takip ederek zorbalık durumlarını etkili bir şekilde ele almalıdır. Okuldaki yetkililer, zorbalığı gördükleri durumlarda hemen müdahale etmeli, suçlayıcı bir tutumdan kaçınarak durumu anlamaya çalışmalıdır. Bu bütünlüklü yaklaşım, akran zorbalığına uğramış bireylerin duygusal sağlıklarını restore etmeye ve olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olabilmektedir.

Bu makale Merve Karamert tarafından 03 Ocak 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Okul Öncesi Eğitim Nedir? Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, oyun yoluyla öğrenmeyi vurgulayan, 3-6 yaş arasındaki döneme odaklanan eğitim sürecidir.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Kanguru Anaokulu Özel Okul
Özel Kanguru Anaokulu

Çok ilgili ve çok güzel bi ortamm Öğretmenler çok iyi eğitim etkinlikler çok guzel

Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokulu Özel Okul
Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokulu

Sınıf öğretmenimiz oldukça donanımlı, çocukların gereksinimlerini önemseyen, çok ilgili bir öğretmen. Ayrıca yabancı dil...

Özel Kita Anaokulu Özel Okul
Özel Kita Anaokulu

Kayıt sürecinde göstermiş oldukları nezakete ve ilgiye hayran kaldık. Okulun 2023 yapımı oluşu ve deprem yönetmeliğine u...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum