fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Birleşik Krallık Eğitim Sistemi

Görüntülenme Sayısı: 132

Birleşik Krallık eğitim sistemi, çocukların yaş gruplarına göre aşamalara ayrılmış kapsamlı bir yapıya sahiptir ve ilköğretimden başlayarak yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunmaktadır.

Birleşik Krallık Eğitim Sistemi

Birleşik Krallık Eğitim Sistemi

Birleşik Krallık'ta eğitim sistemi ilköğretim, ortaöğretim, ileri eğitim ve yükseköğretim olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. Eğitim sistemi ayrıca aşağıdaki gibi temel aşamalara ayrılmıştır:

 • Temel Aşama 1: 5 ila 7 yaş arası(İlköğretim)
 • Temel Aşama 2: 7 ila 11 yaş arası(İlköğretim)
 • Temel Aşama 3: 11 ila 14 yaş arası(Ortaöğretim)
 • Temel Aşama 4: 14 ila 16 yaş arası(Ortaöğretim)
 • İleri Eğitim: 16 yaş sonrası
 • Yükseköğretim

Birleşik Krallık İlköğretim Programı

İlkokul eğitimi Birleşik Krallık'ta 5 yaşında başlamakta ve 11 yaşına kadar devam etmektedir. Birinci ve ikinci temel aşamaları içermektedir. Bazı ilkokullar Infant ve Junior seviyelerine ayrılmıştır. Bunlar genellikle aynı bölgede yer alan ayrı okullardır. Infant yaş aralığı 5 ila 7(Temel Aşama 1) yaş arasındadır. Junior yaş aralığı 7 ila 11(Temel Aşama 2) yaş arasındadır.

İlkokul düzeyindeki yıl grupları şunlardır:

 • R Sınıfı(Reception/Başlangıç): 4 - 5 yaş
 • 1. Yıl: 5-6 yaş
 • 2. Yıl: 6-7 yaş, Temel Aşama 1 için SAT sınavının yapıldığı yıldır.
 • 3. Yıl: 7-8 yaş
 • 4. Yıl: 8-9 yaş
 • 5. Yıl: 9-10 yaş
 • 6. Yıl: 10-11 yaş, Temel Aşama 2 için SAT sınavının yapıldığı yıldır.

Birleşik Krallık Ortaöğretim Programı - 7. Ve 8. Yıllar

7. ve 8. sınıflar Birleşik Krallık'ta ortaokul eğitiminin ilk iki yılıdır. Bazı bağımsız okullarda Junior School'a dahil edilirken, diğerlerinde Senior School'un bir parçasıdır.

Birleşik Krallık okul sisteminde tüm öğrenciler İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, İnsani Bilimler ve Modern Dil dersleri almaktadır. Bu derslerin yanı sıra, her okulun seçmeli dersleri (Sanat, Müzik, Drama, Latince, Spor Bilimleri, Tasarım Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri) içeren bir listesi vardır ve öğrenciler ilgilerini çeken birkaç dersi seçebilmektedir.

Bazı okullarda öğrenciler 7. sınıfta Genel Giriş Sınavına girmektedir. Kasım, ocak ve mayıs/haziran aylarında olmak üzere 3 sınav oturumu vardır. Junior'dan Senior School'a(8. sınıftan 9. sınıfa) geçiş, bu okullardaki Ortak Giriş Sınavı sonuçlarına bağlı olabilmektedir.

Birleşik Krallık Ortaöğretim Programı - 9. Yıl

Öğrencilerin çoğu Junior School'dan Senior School'a geçiş yaptığı için 9. Yıl İngiliz okul sisteminde çok önemli bir yıldır. Aynı zamanda GCSE(General Certificate of Secondary Education/Genel Ortaöğretim Sertifikası) programı için çok iyi bir temel teşkil etmekte ve tüm okullara giriş niteliği taşımaktadır.

Öğrenciler İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, İnsanlık ve Dil dersleri almaktadır. Buna ek olarak, öğrenciler her okul tarafından sunulan seçmeli ders listesinden birkaç ders seçmektedir.

Birleşik Krallık Eğitim Programları

Birleşik Krallık Ortaöğretim Programı - 10. Ve 11. Yıllar

GCSE

Öğrenciler, 14 yaşında başladıkları ortaöğretimin 10. ve 11. sınıf olarak adlandırılan son iki yılında, girecekleri GCSE sınavlarına hazırlanmaktadır. Birleşik Krallık okul sisteminde, GCSE programı sırasında öğrenciler 9 ila 12 ders arasında eğitim görmektedir. Bunlardan bazıları zorunludur(İngilizce, Matematik, 2/3 Fen Bilimleri, Tarih/Coğrafya, Modern Dil vb.), bazıları ise her öğrenci tarafından kendi yetenek ve tercihlerine göre seçilmektedir. 2 yıllık GCSE programının sonunda, çalışılan her dersle ilgili sınavların ardından öğrenciler GCSE Sertifikalarını almaktadır. Seçilen dersler ve GCSE sonuçları, ileri eğitimleri(A-Level veya IB) ve üniversiteye kabulleri için çok önemlidir.

Yoğunlaştırılmış 1 yıllık GCSE

Bazı okullar, Birleşik Krallık'ta eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için 11. sınıfta 1 yıllık GCSE programı sunmaktadır. Bu yoğunlaştırılmış bir yıllık kurslar, kendi ülkelerinden uygun akademik seviyeye sahip 15 yaş üstü öğrenciler için mevcuttur. Daha az sayıda ders işlenmektedir(en fazla 6).

IGCSE

IGCSE programı(International General Certificate of Secondary Education/Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası) uluslararası öğrencileri A-Level ve/veya IB için hazırlamaktadır. Öğrenciler, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri dahil olmak üzere 5 ila 7 ders arasında eğitim almaktadır. Her okulun IGCSE öğrencileri için mevcut derslerin bir listesi vardır. Öğrenciler 11. sınıfın sonunda çalıştıkları her dersten sınava girmekte ve IGCSE Sertifikalarını almaktadır.

Birleşik Krallık'ta İleri Eğitim

Üniversiteye Hazırlık - 12. Ve 13. Yıllar

A-Seviye çalışma: Birleşik Krallık okul sisteminde, bir öğrenci 16 yaşına geldiğinde, A(İleri)-Seviye sınavlarına yönlendiren 2 yıllık bir programa başlayabilmektedir. Öğrenciler, genellikle üniversitede takip etmek istedikleri diploma alanıyla ilgili olan 3 veya 4 konuda uzmanlaşmaktadır. A-Seviye sınavları devlet sınavlarıdır ve tüm Birleşik Krallık üniversiteleri ve dünya çapındaki kurumlar tarafından tanınmaktadır. 13. sınıfın sonunda, her ders için yapılan sınavların ardından öğrenciler A-Seviye sertifikalarını almaktadır.

Uluslararası Bakalorya(IB)

3-4 dersten daha fazlasını öğrenmek isteyenler, bazı bağımsız okullar tarafından sunulan Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ile daha fazla sayıda konuda eğitimlerine devam edebilmektedir. IB süresince öğrenciler, 3'ü yüksek seviyede(HL) ve 3'ü standart seviyede(SL) olmak üzere 6 ders almaktadır. Her okul farklı çalışma seviyelerinde(HL/SL) farklı konular sunmaktadır. IB programı ayrıca Bilgi Kuramı(TOK), Genişletilmiş Kompozisyon(EE) ve Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet(CAS) derslerinden oluşan zorunlu bir Çekirdek programı da içermektedir. Öğrenciler derslerinin sonunda her bir konudan yazılı sınava girmektedir.

Mesleki̇ Eğitim

Uluslararası öğrenciler, özel eğitime alternatif olarak ya bir devlet koleji ya da bir ileri eğitim kolejini seçebilmektedir. Her ikisi de 16 yaşından itibaren öğrenciler için GCSE ve A-Seviye kursları sunmaktadır. İleri eğitim kolejleri ayrıca hazırlık ve diploma kursları da sunmaktadır. Tüm kolejler öğrencileri Birleşik Krallık'taki bir üniversiteye veya dünyadaki herhangi bir üniversiteye giriş için hazırlayabilmektedir.

İngiliz okul sistemi, belirli bir konuda(İşletme, Psikoloji, Mühendislik, Spor, Sanat ve Tasarım) pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen ve geleneksel sınavları zorlayıcı bulan öğrenciler için tasarlanmış BTEC(Business and Technology Education Council/İş ve Teknoloji Eğitim Kurulu) kurslarını da içermektedir. Uygulamalı, beceriye dayalı öğrenmeye odaklanan BTEC öğrencileri kurs süresince değerlendirilmektedir. Öğrenciler, GCSE veya A-Level öğrencilerinde olduğu gibi programın sonunda değil, her üniteden sonra ödevler, görevler veya testler aracılığıyla değerlendirilmektedir.

İleri Eğitim Kolejleri

Bir İleri Eğitim koleji, okul çağının(16 yaş) üzerindekilere eğitim veren bir kurumdur. Özel kolejler, uzman kolejler ve yetişkin eğitim enstitüleri de dahil olmak üzere birçok İleri Eğitim koleji türü vardır. İleri Eğitim Kolejleri devlet tarafından işletilmektedir ve bu nedenle AB'ye katılan üyeler ücretsiz eğitimden yararlanabilmektedir. AB üyesi olmayan uluslararası öğrenciler için de rekabetçi bir ücret yapısı mevcuttur.

Birleşik Krallık'ta Yükseköğretim

Üniversite Yönlendirme Kursları

Bir Birleşik Krallık üniversitesine gitmeden önce İngilizcenizi veya çalışma becerilerinizi geliştirmeniz gerekiyorsa, yönlendirme kursları(pathway courses) genellikle tamamlandıktan sonra doğrudan derece düzeyinde giriş sağlayan özgün hazırlık kursları sunmaktadır. Birleşik Krallık üniversitelerinin kampüslerinde hazırlık ve diploma programları yürüten birkaç özel şirket bulunmaktadır. Bu kurslar genellikle lisans derecelerine hızlandırılmış erişim sunmaktadır.

Özel Eğitim Kolejleri̇

Üniversite - Temel Kurslar

17 yaşından itibaren uluslararası öğrenciler, A-Seviye veya IB yerine bir yıllık hazırlık programlarında eğitim almayı tercih edebilmektedir. Bu kurslar, A seviyesine alternatif olan özel sınavlara yönlendirmektedir. Kolejlerdeki hazırlık kursları, ortaklıkları olan üniversiteler tarafından tanınmaktadır. Bazı üniversiteler de kendi lisans programlarına yönlendiren hazırlık kursları sunmaktadır.

Üniversite - Lisans Eğitimi̇

Birleşik Krallık'ta bir lisans derecesinin tamamlanması normalde üç yıl sürmektedir ve çoğunlukla onur derecesi verilmektedir. Devlet kolejleri, bir diploma programının birinci ve bazen ikinci yılından muafiyet sağlayan 2 yıllık mesleki diplomalar sunmaktadır. Bazı özel eğitim kolejleri, üniversite 1. sınıfa eşdeğer bir yıllık diploma programı sunmaktadır. Bir yıllık diploma alan öğrenciler bazı üniversitelere ikinci sınıftan giriş hakkı kazanmaktadır.

Üniversite - Lisansüstü Eğitim

Birleşik Krallık eğitim sistemindeki lisansüstü kurslar oldukça yoğundur. Bu da kursların genellikle diğer ülkelere göre çok daha kısa olduğu anlamına gelmektedir. Bir yüksek lisans derecesinin tamamlanması genellikle 12 ay sürmektedir. Birleşik Krallık'ta bir doktora araştırma derecesi ise 2 ila 7 yıl arasında sürebilmektedir.

Özel Yatılı Okullar

Yatılı okul, öğrencilerin okul yılı boyunca yaşadıkları ve eğitim gördükleri bir okuldur. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yaklaşık 500 yatılı okul bulunmaktadır. Birleşik Krallık'taki yatılı okullar öğrencilere üstün bir eğitim sunarak becerilerini geliştirmelerine ve üniversiteye gitmelerine yardımcı olmaktadır. Birleşik Krallık'taki tüm yatılı okullar, öğretim kalitesi, tesisler ve öğrenci bakımı konularında katı devlet standartlarını karşılamak zorundadır. Birleşik Krallık'taki birçok yatılı okul, modern sınıflar ve geleneksel mimarinin bir karışımı olan asırlık binaları bir araya getirmektedir.

Özel Eğitim Kolejleri̇

Eğitim Kolejleri 15 yaşında başlamaktadır ve daha esnek bir program aralığına sahiptir, İngiltere'deki üniversitelere hızlı geçişe odaklanmaktadır.

Oxford, Cambridge ve Londra'daki bağımsız özel kolejlerin birçoğu “Özel Eğitim Sistemi” ile çalışmaktadır ve genellikle “Özel Eğitim Kolejleri” olarak anılmaktadır. Eğitim sistemi Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden kaynaklanmaktadır; oldukça saygın ve test edilmiş bir sistemdir. Bugün hala kullanılmaktadır ve “Oxbridge” eğitiminin temel taşıdır. Özel eğitim, sadece birkaç öğrenciden oluşan ve öğretmenin(bir öğretim görevlisi veya başka bir akademik öğretim üyesi) öğrencilere bireysel ilgi gösterdiği küçük bir sınıftan oluşmaktadır.

Devlet Yatılı Okulları

Devlet yatılı okulu, yatılılık için ödeme yapılan ve eğitimin ücretsiz olduğu bir okuldur. Devlet, İngiltere'deki diğer devlet okullarında olduğu gibi eğitim masraflarını karşılamaktadır. Birleşik Krallık'taki devlet yatılı okullarına kabul, Birleşik Krallık vatandaşı olan ve tam Birleşik Krallık pasaportuna sahip olmaya uygun olan veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşı olan veya Birleşik Krallık'ta ikamet etme hakkına sahip olan çocuklarla sınırlıdır.

Bu makale Merve Karamert tarafından 07 Şubat 2024 tarihinde yazılmıştır.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Hollanda Eğitim Sistemi Hollanda eğitim sistemi, anaokulundan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede çeşitli okul türleri sunarak öğrencilerin yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun eğitim imkanları sağlar.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Geleceğin Yıldızları Anaokulu Özel Okul
Özel Geleceğin Yıldızları Anaokulu

Okul sahibinin disiplini öğretmenlerin eğitimi muhteşem kızımı güvenle bırakıyorum kendiside öğretmenlerini okulunu çok...

Özel Validebağ Koleji Anaokulu Özel Okul
Özel Validebağ Koleji Anaokulu

DINAMIK,ENERJI DOLU KADROSUYLA ,GULERYUZLU VE PROFESYONEL PERSONELIYLE MUKEMMEL BIR OKULDA,HARIKA BIR YAZ KAMPI GECIRIYO...

Özel Minik Orman Ekoloji Anaokulu Özel Okul
Özel Minik Orman Ekoloji Anaokulu

Genel imkanları ile güvenle gönderebileceğiniz bir okul. Öğretmenlerin ilgisinden de çok memnunuz

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum