fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Diploma Programı - DP Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 143

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (DP), 16-19 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmış, akademik açıdan zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır, bu program gençlere küresel düzeyde tanınan bir diploma elde etme ve derinlemesine yetenekler ve bilgiler kazanma fırsatı sunmaktadır.

Diploma Programı - DP Nedir?

Diploma Programı - DP Nedir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı(Diploma Programme/DP), 16-19 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmış, akademik açıdan zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Bu program altı konu grubundan ve üç bileşen olarak adlandırılan çekirdekten oluşmaktadır. DP, öğrencilere uluslararası düzeyde tanınan bir diploma elde etme ve ileri düzeyde yetenekler ve bilgiler kazanma fırsatı sunmaktadır.

Diploma Programı öğrencilere geniş bir akademik çerçeve sunmakta ve eleştirel düşünme, araştırma, analiz ve sentez becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kültürlerarası anlayışı artırmakta ve öğrencileri dünya sorunlarıyla ilgilenmeye teşvik etmektedir. Programı tamamlamak için öğrencilerin en az üç konuda yüksek düzeyde ve diğer üç konuda standart düzeyde not alması gerekmektedir.

DP, öğrencilere iş birliği yapma, yaratıcılığı teşvik etme ve bağımsız çalışma becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, öğrencilerin üniversite eğitimine hazırlanmalarına yardımcı olmakta ve uluslararası bir bakış açısı geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

Altı Konu Grubu

  • Dil ve Edebiyat
  • Dil Öğrenme
  • Birey ve Toplum
  • Fen Bilimleri
  • Matematik
  • Sanat

Üç Çekirdek Bileşen

Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge - TOK): Eleştirel düşünme ve bilgi edinme becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Öğrencilerin farklı bilgi türlerini ve kaynaklarını değerlendirmelerini ve kendi bakış açılarını oluşturmalarını sağlamakta; aynı zamanda bilgi ve bilgelik arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Yaratıcılık, Aktivite ve Topluma Hizmet (Creativity, Activity and Service - CAS): Öğrencilerin yaratıcı ve aktif bireyler olmalarını; gönüllülük veya topluma hizmet projelerinde yer almalarını teşvik etmektedir. Sanat, spor, müzik veya tiyatro gibi yaratıcı faaliyetlere katılmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Bitirme Tezi (Extended Essay): Öğrencilerin seçtikleri bir konuda derinlemesine araştırma yapmalarını ve bir tez yazmalarını gerektirmektedir. Bu sayede; öğrencilerin araştırma, analiz ve yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamakta; bağımsız çalışma ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Diploma Programı'nın bu özellikleri, öğrencilerin sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal açıdan da gelişmelerini sağlamaktadır. DP, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve zaman yönetimi gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. DP, öğrencilerin farklı kültürleri ve bakış açılarını anlamalarını ve dünya vatandaşı olmalarını teşvik etmektedir.

DP'nin Avantajları Nelerdir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, birçok açıdan öğrencilere çeşitli avantajlar sunmaktadır.:

Uluslararası Tanınma: DP diploması, dünyanın en prestijli üniversiteleri tarafından kabul görmektedir. Bu, öğrencilere uluslararası düzeyde yüksek öğrenim kurumlarına girişte avantaj sağlamaktadır. DP programı, öğrencileri üniversiteye ve gelecekteki kariyerlerine hazırlamaktadır. DP diploması, öğrencilerin uluslararası bir eğitim aldıklarını gösteren bir belgedir. Bu da, öğrencilere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlamaktadır.

Akademik Mükemmellik: DP, öğrencilere akademik becerilerini geliştirmeleri ve derinlemesine bilgi edinmeleri için bir ortam sağlamaktadır. Öğrenciler, farklı disiplinlerde derinlemesine çalışma fırsatı bulmaktadır. Program, öğrencileri eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirmeye teşvik etmekte ve bu sayede, öğrencilerin akademik açıdan mükemmeliyetçi olmalarını sağlamaktadır.

Kişisel Gelişim: DP, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim ve zaman yönetimi gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu beceriler, öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşamlarında başarılı olmalarına katkıda bulunmaktadır. Program, öğrencilere bağımsız çalışma ve araştırma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu, öğrencilerin bilgiyi araştırma ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. DP, öğrencilerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu da, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmakta ve toplumlarına daha etkili liderlik yapmalarını sağlamaktadır.

Küresel Bakış Açısı: Program, öğrencilerin farklı kültürleri ve bakış açılarını anlamalarını ve dünya vatandaşı olmalarını teşvik etmektedir. Bu da, küresel sorunlara karşı daha empatik bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. DP ayrıca, öğrencilere farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte çalışma fırsatı sunmakta ve kültürel çeşitlilik ve küresel iş birliği konusunda deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Program, öğrencilere global sorunlara karşı farkındalık kazandırmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin dünya çapında önemli sorunları anlama ve çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Geniş Konu Seçenekleri: DP, öğrencilere geniş konu seçenekleri sunmaktadır. Bu, öğrencilerin ilgi alanlarına göre dersler seçmelerine olanak tanımakta ve çok yönlü bir eğitim almalarını sağlamaktadır.

Uygulamalı Öğrenme Fırsatları: Program, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulamalı öğrenme fırsatları da sunmaktadır. Öğrenciler, projeler, deneyler ve saha çalışmaları gibi pratik deneyimler kazanmaktadır.

Diploma Programı, öğrencilere yaratıcı ve aktif bireyler olma fırsatı sunmaktadır. Sanat, spor ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çeşitli aktivitelerde yer alarak öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Program, öğrencilere topluma hizmet etme fırsatı da sunmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını geliştirmelerini ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Diploma Programı aynı zamanda, öğrencilere farklı dilleri öğrenme imkanı sunmaktadır. Bu da, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerini ve kültürel anlayışlarını artırmalarını sağlamaktadır.

Diploma Programı Nedir?

DP'ye Katılım Şartları Nelerdir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'na katılmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar ülkeden ülkeye, okuldan okula ve programın kendine göre değişiklik gösterebilmektedir. DP'ye katılmak için öğrencilerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekmektedir:

Yaş Şartı: Öğrencilerin genellikle 16 ila 19 yaş arasında olmaları beklenmektedir. Bazı ülkelerde veya okullarda yaş sınırları farklılık gösterebilmektedir.

Akademik Yetenek ve Başarı: DP, akademik açıdan zorlayıcı bir program olduğu için öğrencilerden belirli bir akademik seviyede olmaları beklenmektedir. Bazı okullar önceki dönem notlarına veya sınav sonuçlarına bakabilmektedir. Liseye giriş sınavlarında veya IB tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlarda başarılı olmak; Matematik ve Fen Bilimleri gibi temel derslerde iyi bir geçmişe sahip olmak önemlidir.

Dil Yeterliliği: DP'nin bir parçası olarak öğrenciler ana dillerinde ve ikinci bir dilde(genellikle İngilizce veya Fransızca) eğitim almaktadır. Dolayısıyla, dil yeterliliği DP'ye katılım için önemli bir şarttır.

Başvuru Süreci: Bazı okullar DP'ye katılmak isteyen öğrencilerden belirli bir başvuru süreci geçmelerini beklemektedir. Bu süreç, mülakatlar, yazılı başvuru formu, referans mektupları veya değerlendirme sınavları içerebilmektedir.

Okulların Kabul Kriterleri: DP'ye katılım için son karar, öğrencinin başvurduğu okulun belirlediği kabul kriterlerine bağlıdır. Her okulun kendi kabul süreci ve kriterleri olabilmektedir. DP'ye katılım ücretleri de okullara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kişisel Özellikler: Zorlu bir akademik programla başa çıkabilecek kadar motive ve disiplinli olmak; bağımsız çalışma ve araştırma becerilerine sahip olmak; eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmak; farklı kültürlere ve bakış açılarına açık olmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak DP için gereken kişisel özelliklerdendir.

DP'ye katılmak isteyen öğrencilerin önce programın gereksinimlerini, kendi yeteneklerini ve ilgi alanlarını dikkatlice değerlendirmesi önemlidir. DP'nin akademik açıdan zorlayıcı bir program olduğunu bilmesi ve bu programa katılmak için çok çalışmaya hazır olması gerekmektedir. DP'ye katılmak isteyen öğrenciler, IB Dünya Okulu statüsüne sahip okulları araştırabilir ve bu okulların DP programı hakkında bilgi edinebilirler.

DP'ye katılmak, öğrencilere birçok açıdan fayda sağlayabilir. DP, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmelerine, farklı kültürleri ve bakış açılarını anlamalarına ve dünya vatandaşı olmalarına yardımcı olmaktadır. DP'yi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dünyanın en prestijli üniversitelerine kabul alma şansına sahip olmaktadır.

Bu makale Merve Karamert tarafından 14 Şubat 2024 tarihinde yazılmıştır.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
İlk Yıllar Programı - PYP Nedir? İlk Yıllar Programı (PYP), Uluslararası Bakalorya'nın (IB) eğitim misyonunu yansıtan ve 3-12 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik öğrenme deneyimlerini dönüştüren bir yaklaşım sunar.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Bağcılar Doğan Anaokulu Özel Okul
Özel Bağcılar Doğan Anaokulu

İyiki tanışmısız bu okulla. Kocaman bir aile gibi olduk. Yavrumu emanet ederkenki güven duygusu hiçbirşeye değişilmez. H...

Özel Etimesgut Dünya Teknopark Ortaokulu Özel Okul
Özel Etimesgut Dünya Teknopark Ortaokulu

Kaliteli eğitim,alanında uzman öğretmenler ve birebir ilgi. Hiç düşünmeden çocuğunuzu emanet edeceğiniz güvenilir ortam.

Özel Beylikdüzü Key Koleji Ortaokulu Özel Okul
Özel Beylikdüzü Key Koleji Ortaokulu

Kızım 7.sınıfta. Okulda kendine güvenen, manevi değerlere, sosyal değerlere değer veren bireyler olarak eğitim alıyorlar...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum