fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Kariyer Odaklı Program - CP Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 140

Kariyer Odaklı Program (CP), 16-19 yaş arası, mesleki becerilerini geliştirmek ve gelecekteki kariyerlerine hazırlanmak isteyen öğrencilere yönelik, Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından sunulan yenilikçi bir eğitim programıdır. CP, akademik titizliği pratik deneyimlerle birleştirerek öğrencileri hem akademik hem de mesleki açıdan donatmakta ve onları seçtikleri alanlarda başarıya ulaşmaya hazırlamaktadır.

Kariyer Odaklı Program - CP Nedir?

Kariyer Odaklı Program - CP Nedir?

Uluslararası Bakalorya(IB), dünya genelinde eğitimde mükemmellik ve yenilikçilik için öncü bir rol oynamaktadır. Bu misyon doğrultusunda, IB'nin sunduğu programlardan biri de Kariyer Odaklı Program’dır(Career-related Programme/CP). Kariyer Odaklı Program, 16-19 yaş arasındaki mesleki eğitime yönelmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu program, geleneksel eğitim yollarının ötesine geçerek, öğrencilere kariyerlerini şekillendirmeleri için bir fırsat sunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya Kariyer Odaklı Programdaki öğrenciler, uygulamalı bilgi, eleştirel düşünme, iletişim ve kültürler arası etkileşim konularında aktarılabilir ve yaşam boyu sürecek beceriler kazanırken, titiz bir eğitim programına katılmaktadır.

CP'nin üçlü yapısı, özgün CP çekirdek programı ve kariyer odaklı bir eğitimin yanı sıra en az iki Diploma Programı(DP) dersinden oluşmaktadır. CP öğrencileri için DP dersleri, programın teorik temelini ve akademik sağlamlığını oluşturmaktadır. Kariyer odaklı eğitim, programın akademik gücünü destekleyerek öğrenmeye pratik ve gerçek dünyadan yaklaşımlar sunmakta; CP çekirdek eğitimi ise yaşam boyu öğrenme için gerekli beceri ve yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kariyer Odaklı Programın Temel Unsurları

CP, öğrencilerin akademik başarılarını güçlendirmenin yanı sıra, iş dünyasında başarılı olmalarını desteklemek için pratik beceriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın temel unsurları şunlardır:

 • Diploma Programı(DP) Dersleri: CP, IB Diploma Programı derslerini kariyer odaklı dersler ile birleştirmektedir. Bu, öğrencilere hem akademik hem de mesleki açıdan güçlü bir temel sağlamaktadır.
 • Pratik Becerilerin Geliştirilmesi: CP, öğrencilere kendi yollarını çizebilmeleri adına pratik ve mesleki beceriler geliştirmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Bu, iş dünyasında başarılı olabilmeleri için önemli bir adımdır. Bu beceriler arasında; seçilen meslek alanıyla ilgili teknik bilgi ve beceriler; iletişim, problem çözme, takım çalışması, zaman yönetimi gibi genel işyeri becerileri; eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, öz farkındalık gibi kişisel beceriler bulunmaktadır.
 • Mesleki Yönlendirme ve Deneyimler: Program, öğrencilere iş dünyasına hazırlık konusunda rehberlik etmektedir. Stajlar, mesleki deneyimler ve mentorluk gibi uygulamalı öğrenme fırsatları sunarak öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Bireysel Gelişim ve Yolculuk: CP, öğrencilere kendi öğrenme yolculuklarını belirleme özgürlüğü tanımaktadır. Bu sayede, her öğrencinin kendi ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bir kariyer yolu oluşturmasını sağlamaktadır.

Kariyer Odaklı Programda Öğretim ve Öğrenim Nasıl Düzenlenmektedir?

CP çekirdek programı, her öğrencinin seçtiği DP derslerini ve kariyerle ilgili çalışmalarını birbirine bağlayan bir köprü oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Kişisel ve mesleki becerileri, hizmet odaklı öğrenmeyi, dil gelişimini ve reflektif bir projeyi içermektedir.

Kariyer odaklı eğitim, öğrencileri yükseköğrenim, staj veya çıraklık ya da belirlenmiş bir ilgi alanında bir pozisyona hazırlamaktadır. Her okul, yerel koşullara ve öğrencilerinin ihtiyaçlarına en uygun kariyerle ilgili dersleri seçmektedir. Kariyer Odaklı Program, öğrencileri işverenler tarafından aranan değerli becerilerle donatarak onları akademisyenliğin ötesinde başarılı kariyerlere hazırlamaktadır.

Kariyer Odaklı Programın öğrencilere kazandırdığı beceriler:

 • Dilsel yeterlilik: Hem yazılı hem de sözlü güçlü iletişim becerileri her iş yerinde çok önemlidir. CP, çeşitli projeler, sunumlar ve raporlar aracılığıyla bu becerilerin geliştirilmesini vurgulayarak öğrencilerin fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktadır.
 • Sosyal beceriler ve iletişim becerileri: Etkili ekip çalışması, iş birliği ve kişiler arası iletişim, işyeri dinamiklerini yönlendirmek için gereklidir. CP, grup projeleri, sunumlar ile akranlar ve mentorlarla etkileşimler yoluyla bu becerileri geliştirmektedir.
 • Eleştirel düşünme becerileri: İşverenler bilgiyi analiz edebilen, sorunları tanımlayabilen ve yenilikçi çözümler geliştirebilen çalışanlara değer vermektedir. CP, öğrencileri gerçek dünya senaryoları ile karşılaştırarak onları eleştirel düşünmeye, sorular sormaya ve yaratıcı çözümler önermeye teşvik etmektedir.
 • Olgunluk ve sorumluluk: CP, öğrencileri öğrenimlerini ve projelerini sahiplenmeye teşvik ederek bir sorumluluk duygusu geliştirmektedir. Zamanlarını etkili bir şekilde yönetmeyi, son teslim tarihlerini karşılamayı ve etkileşimlerinde ve iş ahlaklarında profesyonellik göstermeyi öğrenirler.
 • Zaman yönetimi becerileri: CP, öğrencileri akademik talepler, müfredat dışı faaliyetler ve kişisel sorumlulukları dengelemek için çok önemli olan zaman yönetimi becerileriyle donatmaktadır. Bu, onları iş yerinin hızlı tempolu ve zorlu doğasına hazırlamaktadır.
 • Akredite edilmiş beceriler: Yukarıda belirtilen genel becerilere ek olarak, öğrenciler seçtikleri kariyer yoluna özgü akredite beceriler kazanmaktadır. Genel ve özel becerilerin bu kombinasyonu, onları seçtikleri alanda yüksek oranda istihdam edilebilir kılmaktadır.

CP programı sadece akademik bilgi sağlamanın ötesine geçmektedir. Öğrencileri temel sosyal beceriler, eleştirel düşünme yetenekleri ve güçlü bir iş ahlakı ile donatarak onları herhangi bir işveren için değerli kılmaktadır. Bu bütünsel yaklaşım, öğrencileri yalnızca seçtikleri kariyerlerde değil, aynı zamanda sürekli değişen iş dünyasında da başarıya hazırlamaktadır.

CP programı, çeşitli kariyer yollarına göre uyarlanarak öğrencilerin seçtikleri alanla ilgili belirli beceriler kazanmalarına olanak tanımaktadır. Programın gerçek dünya senaryolarına ve pratik uygulamalara yaptığı vurgu, öğrencilerin teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurmalarına yardımcı olarak onları mezun olduklarında işe hazır hale getirmektedir. CP, küresel vatandaşlık ve kültürel farkındalık duygusunu teşvik ederek öğrencileri günümüzün birbirine bağlı ve birbirinden farklı iş yerlerine hazırlamaktadır.

CP programı, eğitime kapsamlı ve pratik bir yaklaşım sunarak öğrencileri, seçtikleri kariyerlerinde ve toplumlarında olumlu bir etki yaratmaya hazır, başarılı ve çok yönlü bireyler olmaları için güçlendirmektedir.

Kariyer Odaklı Program ve Üniversite Eğitimi

Kariyer Odaklı Program, öğrencileri yükseköğretimde başarıya hazırlayan benzersiz ve değerli bir eğitim deneyimi sunmaktadır.

Kariyer Odaklı Programın üniversite okumak isteyen öğrencilere kazandırdığı avantajlar:

 • Uluslararası Tanınırlık: CP öğrencileri, uluslararası alanda tanınan en az iki IB Diploma Programı dersini tamamlayarak güçlü bir akademik temel oluşturmaktadır.
 • Bütünsel Gelişim: CP çekirdeği, dört bileşeni aracılığıyla eleştirel düşünme, araştırma ve yazma becerilerini daha da geliştirerek öğrencileri üniversite eğitiminin gerekliliklerine hazırlamaktadır.
 • Uluslararası Odak: CP, öğrencileri çalışmalarını küresel bir bağlamda görmeye teşvik ederek, günümüzün birbirine bağlı dünyasında değerli varlıklar olan uluslararası düşünceyi ve kültürel duyarlılığı geliştirmektedir.
 • Kültürlerarası Anlayış: Program, kültürlerarası öğrenmeye öncelik vererek öğrencileri farklı ortamlarda ve bakış açılarında gezinme becerisiyle donatmaktadır.
 • Etik Değerler: CP çekirdek eğitimi, etik ilkeleri, tutumları ve davranış kurallarını vurgulayarak öğrencileri sorumlu ve bilinçli kararlar almaya hazırlamaktadır.
 • Eleştirel Düşünme Becerileri: Program, öğrencileri üniversite ve sonrasında başarı için temel beceriler olan sorgulama, analiz etme ve çözüm önermeye teşvik etmektedir.
 • Yansıtıcı Proje: CP, lisans araştırması ve akademik başarı için çok önemli olan araştırma, analiz ve yazma deneyimi sağlayan etik bir ikilem üzerine yansıtıcı bir proje gerektirmektedir.
 • Sınav ve Moderasyon: CP'nin titiz değerlendirme süreci akademik bütünlüğü sağlamakta ve öğrencilerin başarılarını doğrulayarak üniversitelere yeterlilikleri konusunda güven vermektedir.

Genel olarak IB CP, akademik titizlik, küresel bakış açısı, etik farkındalık ve pratik becerilerin benzersiz bir karışımını sunarak yüksek öğrenim hedefleyen öğrenciler için değerli bir atlama taşı olmaktadır. Üniversiteler, programın seçtikleri alanlara olumlu katkıda bulunmaya hazır, çok yönlü, eleştirel düşünen ve küresel fikirli bireyler yetiştirme potansiyelini takdir etmektedir.

CP'nin esnekliği, üniversitelerin kendi programlarıyla ilgili belirli dersleri veya becerileri tanımasına olanak sağlamaktadır. Programın gerçek dünya uygulamalarına ve deneyimsel öğrenmeye verdiği önem, öğrencileri üniversite hayatının zorluklarına ve fırsatlarına hazırlamaktadır. CP, üniversiteler tarafından çok değer verilen bağımsız öğrenme ve kişisel inisiyatifi teşvik etmektedir.

Bu makale Merve Karamert tarafından 14 Şubat 2024 tarihinde yazılmıştır.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Beyoğlu'nda Yaz Okulu Bulunan Anaokulları Yaz okulları, öğrencilere yaz aylarında eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunmaktadır. Bu programlar öğrencilere, yeni beceriler kazandırır, merakları keşfetmelerine olanak tanır ve unutulmaz anılar biriktirir.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Ümraniye GEN Koleji Anadolu Lisesi Özel Okul
Özel Ümraniye GEN Koleji Anadolu Lisesi

Okul yönetimi ve öğretmenleri güleryüzlü ve özverililer.Verdikleri kaliteli eğitimle çocuklarımıza güzel bir gelecek sun...

Özel İnci Taneleri Anaokulu Özel Okul
Özel İnci Taneleri Anaokulu

Çocuklarımızın geleceği için eğitimi gerçek eğitmenlerin verdiği bir ortam. Yemekleri lezzetli çocuğum benim yemekleriml...

Özel Eyüp Minik Eller Anaokulu Özel Okul
Özel Eyüp Minik Eller Anaokulu

Temiz, güvenli, samimi bir ortam... çocuğumu bırakırken gözüm arkada kalmıyor

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum