fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel Hedef Akademi Okulları Ortaokulu

Özel Hedef Akademi Okulları Ortaokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 12
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:40/16:30

Özel Hedef Akademi Okulları Ortaokulu Hakkında

HEDEF EĞİTİM KURUMLARI Bu yıl 40. onur yılını kutlayan Final Eğitim Kurumları’nın yeni nesil markası Hedef Okulları olarak her öğrencinin ulaşabileceği kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak için çıktığımız yolda, binlerce öğrencinin hayatına dokunuyoruz. Eğitimdeki 50 yıllık tecrübemizle her gün en meraklı zihinlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için önemli olan, her şeyden önce, öğrencilerimizin okulumuzun içinde yürürken nasıl hissettikleri... Onlar için yarının canlı dünyasına, geleceklerine ve sonsuz potansiyellerine açılan bir pencereyiz. Hedef Akademi Okulları olarak hayat yolculuğunun öz bilgi ile başladığına inanıyoruz. Sadece gerçekte kim olduğumuza dair bir fikrimiz olduğunda, hayatta güvenilir kararlar alabiliriz. Bu yüzden Hedef Okulları’nda öncelikli belirlediğimiz hedef; öğrencilere benlik duygusu aşılamaktır. Dersler ve sosyalleşme aktiviteleri benlik bilincinin oluşmaya başlamasından sonra meydana gelir. Hedef Okulların 10 butik sınıflarında sadece bilgi vermiyoruz. Öğrencilerimizin gelecekte hayal ettikleri yaşamları sürdürmelerine yardımcı olma misyonumuzu sunmak için dikkatimizi farklı temalara odaklıyoruz. Bu alanların her biri, öğrencilerimizin hayatının farklı zamanlarında yararlı olacaktır. Temalarımız: -Kendini Tanıma -Bilgiye Erişim -Sosyal Aktiviteler -İkinci Yabancı Dil -Spor -Genel Kültürdür. Herkes farklı şekillerde öğrenir. Hedef Okulları’nda her bir öğrencinin birbirinden farklı bir öğrenme şekli olduğunu biliyor, bu nedenle öğretmen-veli kanalını çeşitlendiriyoruz. Misyonumuz Ankara merkezli, yüksek kaliteli bir uluslararası eğitim sağlamaktır. Tecrübeli öğretim kadromuz; başarılı öğrenciler, kendine güvenen bireyler ve sorumlu yurttaşlar yetiştirir. Hedef Okulları’ndan mezun olan öğrenciler sadece bilgi sahibi olmakla kalmaz, aynı zamanda üniversitede ve iş yaşamında gelişebilmeleri için gerekli becerilere sahip olurlar. Öğrenme için düşünce liderleri ile işbirliği içinde, bugünün çocuklarının ve gelecek nesillerin ilhamlarına, ihtiyaçlarına ve zorluklarına yanıt veren yeni öğeler öğrenme alanları ve teknolojileri geliştiriyoruz. İnsanların derin bir amaç duygusu sonucu geliştiği bir dünyaya inanıyoruz. Bunun için, eğitim-öğretime, doğaya ve teknolojiye önem veren bir yaklaşımla güçlendirilen net bir metot uyguluyoruz. Vizyonumuz Okulumuzun tüm öğrencileri ve çalışanları için güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Okulumuz, öğrencinin öğrenmesini, katılımını ve refahını desteklemek için velilerimizin öneminin farkındadır. Okulumuzda öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. Tüm personelimiz, her çocuğun seçtiği yolda gelişmesini sağlayacak eğitim deneyimini almasını sağlamak için çalışıyor. Hedef Akademi Okulları’nda öğrencilerimiz için kapsayıcı ve güvenli bir okul ortamı yaratma taahhüdünü ve sorumluluğunu paylaşıyoruz. Temel yapımız öğrencilere hem güvenlik hem de özgürlük sağlar. Öğrenme tutarlı bir eğitim yapısı aracılığıyla gerçekleşir. Öğrencilerimiz ayrıca zaman, malzeme ve kaynak kullanımında birçok seçeneğe sahiptir. Hedef Akademi öğrencileri kendi yaşamlarını etkileyen kararlar vermede giderek artan bir rol üstlenmeye teşvik edilirler ve öz disiplin seviyesi geliştirirler. Yetkinlik ve güven içinde eğitim gördükçe günlük yaşamın taleplerine ve fırsatlarına cevap verme yetenekleri de artar. Eğitim Felsefemiz Hedef Akademi Okullarını benzersiz kılan, felsefemizin dengeye dayandırılmasıdır: akademik mükemmellik ve insan kavrayışı, öğrencilerimizin okul dışında da nitelikli bireyler olmasına yardımcı olur. Bu, öğrenci önderliğindeki sorgulama, konuşma ve çözme becerileri geliştirerek ve öğrenme sevgisini besleyerek gerçekleştirilir. İnsan kavrayışının yönlendirici etkisi olmadan akademik mükemmellik anlamsızdır. Sorumluluk ve benlik saygısı kavramımız ile öğrenciler, kendileri ve diğer insanlar konusunda sorumlu davranmayı öğrenirler. Hedef Akademi felsefesi öğrencinin tüm yönlerini ele alır. Güçlü bir akademik program her bir öğrenciye meydan okur; öz yönelime vurgu, öğrencinin yetkinlik ve benlik saygısı, bireysel öğrenme ve problem çözme konusunda bir yaklaşım geliştirir; her öğrencinin kendine özgü yeteneklerinin ve karakterinin değerini vurgular. Öğrencilerimize gelecekleri için ihtiyaç duyulacak beceri ve tutumları sağlamayı taahhüt ediyoruz. Okuryazarlık ve aritmetik becerilerini geliştirmenin yanı sıra çevrelerindeki dünya hakkındaki bilgi ve anlayışlarını derinleştirmeye odaklanıyoruz. KADEMELER Ortaokul Hedef Akademi öğrencileri; Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım gibi birçok ders alanında nitelikli eğitim alırlar. Ortaokul öğrencilerimizi ders dışında kazandırdığımız yetkinlikler ile geleceğe hazırlıyoruz. Bu yetkinlikler: -Zaman yönetimi becerileri -Takım çalışması becerileri -İletişim yetenekleri -Değişimi kabul etme yeteneği -Liderlik özellikleri -Problem çözme yetenekleridir. Anadolu Lisesi Dünyada, eğitim sistemimiz için temel birçok fırsat yaratan iki önemli eğilim vardır. Birincisi, dünyanın bir sanayi ekonomisinden bir bilgi ekonomisine kaymasıdır. Diğeri ise internette yetişen yükselen neslin öğrenmesi için çok farklı öğretim metotlarının uygulanmasıdır. Bu bilinç ile lise 1. sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Beden Eğitimi, Kimya, Sağlık Bilgisi, Matematik, Biyoloji, Görsel Sanatlar / Müzik, İngilizce, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Almanca, Coğrafya derslerini alan, ardından bölüm derslerine geçen öğrencilerimizi geleceğe çok yönlü olarak hazırlıyoruz. Hedef Akademi Okulları’nda lise öğrencilerimize aynı zamanda; -Eleştirel düşünme ve problem çözme -Ağlar arasında iş birliği ve etki yaratma -Çeviklik ve uyarlanabilirlik -Girişim ve girişimcilik -Etkili sözlü ve yazılı iletişim -Bilgiye erişim ve analiz -Merak ve hayal gücü aşılıyoruz. Günümüzün dijital çağında, “Net nesil”i motive etmek ve öğretmek için okul sistemimizi yeniden keşfettik. Öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlamak için ekip becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Lider veya üye olarak bir ekibin parçası olarak nasıl çalışılacağını anlamak, daha sonraki yaşam için çok önemlidir. Açık fikirli olmak, yeni beceriler öğrenmenin anahtarıdır. Eleştirel düşünmeyi farklı kavramlara düşünmek ve uygulamak için farklı yollar öğreterek öğrencilerimizin hayat boyu kendini geliştirebilmelerine öncülük ediyoruz. BAŞARMAK İÇİN NASIL ÇALIŞIYORUZ? Takım olarak çalışmanın okul hedeflerimize ve ideallerimize ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Her yıl çalışmalarımızı ve başarımızı gözden geçirir ve önümüzdeki dört yıl boyunca çalışmalarımıza rehberlik eden bir Okul Stratejik Planı oluştururuz. Her yıl ilerlememizi gözden geçiriyor ve çalışmalarımızı okuldaki kilit alanlara odaklayan öğrenci öğrenimi ve refahı ile ilgili hedefler belirliyoruz. EĞİTİMİ OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRELİM Geleneksel eğitim sistemini yeni bir öğrenme yaklaşımı ile güçlendirerek öğrenme dünyasını olumlu bir şekilde değiştirmek görevimiz. Bunu nasıl yaptığımızı görmek için okulumuzu ziyaret edin. HEDEFİMİZ “KÜRESEL BAŞARI AÇIĞI”NI KAPATMAK! “NET NESİL”İ MOTİVE ETMEK İÇİN OKUL SİSTEMİMİZİ YENİDEN KEŞFETTİK! “HEDEF”İNE YAKLAŞ! 2417. Sok. Çakırlar-Batıkent

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Yönlendirme

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- Öğretmenler

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 2

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Kamera Sistemi

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 16-20

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Çoklu Zeka Modeli

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Diğer

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Satranç Öğretmeni

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Mezun olan öğrencilerinizin bir anadolu lisesine yerleşme oranı nedir?

- %81-90

Yorumlar (3)

 • AY

  Okul yönetici ve öğretmenleri ile bir bütün halinde çocuğunuzu gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz bir aile.

 • S

  Çocuklarımızı önemseyen okul. Öğrenci takip sistemi, sınav analizleri sonucunda Etüt desteği sistemli

 • AB

  Öğrenci odaklı bir okul, eğitimden taviz verilmiyor. Değerlendirilmeyi hak ediyor.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Hedef Akademi Okulları Ortaokulu İletişim Bilgileri

Yenibatı Mah. 2417 Sk. No: 816 Yenimahalle Batıkent - Ankara
0 312 963 1821
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum