fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Muradiye Eğitim Kurumları

Muradiye Eğitim Kurumları hakkında tüm bilgilere, kampüslere, her seviye okula hızlıca ulaşın. Muradiye Eğitim Kurumları fiyat, bursluluk ve daha fazlasına hemen ulaşın!

Muradiye Eğitim Kurumları'nda Eğitime Bakış

Muradiye Eğitim Kurumları, eğitim ve öğretim hizmetleri sektöründe kurumsallaşmış bir öğretim kurumu olarak, özgüveni yüksek nesiller yetiştirerek ülkeyi başarıyla temsil etmeyi amaçlamaktadır. Türk Milli Eğitimi'nin genel amaçları ve temel ilkelerini esas alarak, öğrenci merkezli eğitim-öğretim yöntemleri kullanarak, eğitim teknolojilerini entegre etme, kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımı, Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel araştırmaları teşvik etme gibi temel ilkeler doğrultusunda çalışmaktadır.

Kurumun hedefleri arasında kuşaklar ötesine seslenen milli ve manevi değerlere sahip, evrensel değerleri benimsemiş, bilimsel düşünme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek, sürekli gelişme ve iyileşmeye açık olmak gibi noktalar bulunmaktadır.

Öğrencilerin dengeli, açık görüşlü, iletişim kurabilen, ilkelere sahip, bilgili ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi ve ahlaki, vicdani sorumluluklarının farkında olarak milli, manevi değerleriyle entelektüel ve estetik bir bakış açısına sahip olmaları önemsenmektedir.

Akıllı okul teknolojileri, interaktif tahtalar ve diğer teknolojik araçlar kullanılarak öğrencilere daha etkili ve aktif öğrenme imkanı sağlanmaktadır. Bu teknolojiler, öğrenme deneyimini zenginleştirmekte ve öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır.

Muradiye Eğitim Kurumları, akademik başarıyı ön planda tutan bir eğitim anlayışı benimsemektedir. Okulların akademik programları, öğrencilere sınavlara ve üniversiteye geçiş süreçlerine hazırlık yapma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli eğitim programları ve faaliyetler sunulmaktadır.

Öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve bilgi becerilerini geliştirmek için okullarda yoğun çalışma programları, etütler, seviye tespit sınavları ve konu tarama sınavları gibi sistemli çalışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca, öğrencilere danışmanlık hizmetleri sunularak öğrenme süreçleri takip edilmekte ve gelişimleri değerlendirilmektedir.

Fen ve Anadolu liselerinde matematik ve fen bilimleri alanlarında uzman öğretmenlerle çalışılarak, öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bilim olimpiyatlarına katılım desteklenmekte ve öğrenciler bu sınavlara hazırlanmaktadır.

Muradiye Eğitim Kurumları, sadece akademik başarıya odaklanmayan bir yaklaşım benimsemektedir. Başarılarını, hayırda yarışabilme, yardımseverlik, mazluma yardım eli uzatma gibi toplumsal ve insani değerlerle ölçmektedir. Başarı; sevgi ve hizmet odaklı bir bakış açısıyla tanımlanmaktadır.

Kurum aynı zamanda öğrencilere insanlık, sevgi, hoşgörü, saygı gibi temel değerleri de kazandırmayı amaçlamaktadır. Değerler eğitimi, öğrencileri sosyal sorumluluklarını anlamaya ve hayır işlerine katkıda bulunmaya yönlendirmektedir.

Okul, öğrencilere inovasyon ve yenilikçi düşünce kültürünü benimsetmeyi de hedeflemektedir. Bilimsel düşünme, araştırma yapma ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek için çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Muradiye Eğitim Kurumları, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak amacıyla robotik kodlama modelini entegre eden bir eğitim yaklaşımını uygulamaktadır. Bu model, kodlama eğitimiyle birlikte sistemli düşünme, problem çözme ve ilişkileri gözlemleme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Robotik kodlama, sadece kulüp çalışması olarak değil, haftalık ders müfredatının bir parçası olarak sunulmaktadır.

Robotik kodlama modeli, robotik kodlama dershanesi, bilişim dersleri, bilimsel yarışmalar ve robotik kulüp gibi dört unsuru içerir. Robotik kodlama dershanesi, öğrencilere uygun bir laboratuvar ortamı sunmaktadır. Bilişim dersleri, öğrencilere dijital tasarım, kodlama, mekanik, elektronik ve robotik beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Bilimsel yarışmalar, öğrencilerin bilimsel yeteneklerini sergilemeleri için fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ailelerine ve katılımcılara sunma fırsatı bulduğu bilim şenlikleri düzenlenmektedir.

Muradiye Eğitim Kurumları, sporun ve sanatın önemini vurgulayarak öğrencilerin bu alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat vermektedir. Spor, centilmenlik ve barış anlayışıyla birleştirilirken, sanat ise öğrencilerin yaratıcılıklarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kurumda aynı zamanda öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına yardımcı olacak çeşitli kulüp çalışmaları teşvik edilmektedir. Bu kulüpler, öğrencilere toplumsal sorunlarla ilgilenme ve çözme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kurumda, her ay farklı branşlardan olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında toplamda 8 adet 21. yüzyıl proje uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu projeler sonucunda öğrencilerin topluluk önünde konuşma, kendini doğru şekilde ifade etme, ufuklarını genişletme, analitik düşünme, sorumluluk alma, liderlik ve doğru kaynaktan araştırma gibi becerileri gelişmektedir.

Bunlara ek olarak, Muradiye Eğitim Kurumları öğrencilerin çeşitli yarışmalara ve etkinliklere katılarak bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yarışmalar arasında TÜBİTAK Olimpiyat Yarışmaları, TÜBİTAK Liselerarası Bilimsel Proje Yarışmaları, Gençlik ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali gibi önemli organizasyonlar bulunmaktadır. Ayrıca, matematik alanında Caribou Matematik ve Kanguru Matematik yarışmalarına da katılım sağlanmaktadır. Bu yarışmalar öğrencilerin gönüllü katılımıyla gerçekleşmektedir.

İngilizce öğretiminde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) standartlarına uyulmakta, öğrencilerin dil seviyeleri bu standartlara göre ölçülmekte ve seviye tespit sınavları yapılmaktadır. Ayrıca, okulda Birleşmiş Milletler simülasyonu (MUN Konferansı) etkinliği düzenlenmektedir. Bu etkinlik öğrencilerin yabancı dil becerilerinin gelişimini desteklemekte, araştırma yapma, tartışmalara katılma ve topluluk önünde konuşma cesaretlerini artırmaktadır.

Kurumda İngilizce eğitiminin amacı öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerileri kazandırmaktır. Aynı zamanda öğrencilere bağımsız ve eleştirel düşünme yetenekleri kazandırmak hedeflenmektedir.

Muradiye Eğitim Kurumları, "Her insan bir dünyadır." ilkesiyle öğrenci merkezli bir eğitim modeli uygulamaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, performanslarını ölçmek ve eğitimlerini değerlendirmek için uzman öğretmenler ve eğitim uzmanları tarafından geliştirilen çeşitli ölçme araçları kullanılmaktadır.

Okul, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve geri bildirim sağlamak amacıyla Hazır Bulunuşluk Sınavları; eğitim programlarının etkililiğini değerlendirmek ve öğrenci başarılarını izlemek için deneme sınavları yapmaktadır.

Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve psikomotor gelişimleri tüm sınıf seviyelerinde izlenmekte ve kuruma özgü Merkezi Bilgi Bankası'nda saklanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere rehberlik etmek için özgün soru bankaları ve ölçme-değerlendirme programları kullanılmaktadır.

Muradiye Okulları, öğrencilerin akademik başarılarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak için ölçme-değerlendirme sonuçlarına dayalı rehberlik sunmaktadır. Öğrenci başarısı, özgün karnelerle takip edilmektedir.

Kurum, mevcut ders programları dahilinde LGS hazırlık çalışmaları yürütmektedir. Öğrenciler LGS takip ajandaları aracılığıyla öğretmenleri ve okul idaresi tarafından takip edilmektedir. Öğrencilerin gelişimleri, davranışları, eksiklikleri ve ödevleri velilerle düzenli olarak paylaşılmakta, talep doğrultusunda öğrencilere anlamadığı veya zorlandığı konularda takviye dersler sağlanmaktadır.

12. sınıf öğrencileri okul + etüt sistemi ile üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Öğrenciler haftalık olarak, Kurumsal Deneme Sınavları ve Türkiye Geneli Deneme sınavları ile takip edilmektedir. Haftalık olarak uygulanan TYT-AYT denemeleri ile öğrencilerin gelişimleri; 12. sınıflar koordinatörü, ölçme değerlendirme uzmanı, rehber öğretmen ve öğrenci koçundan oluşan bir komisyon tarafından takip edilmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, sınav döneminde öğrencilere yönelik olarak zaman yönetimi, duygu yönetimi, test çözme teknikleri, verimli ders çalışma, takip süreçleri, performans kaygısı ve sınav motivasyonu gibi konularda afiş, broşür ve seminerler aracılığıyla her türlü bilgilendirmeyi düzenli aralıklarla yapmaktadır. Ayrıca öğrencilere bireysel veya grup içinde psikolojik destek de sağlanmaktadır.

Muradiye Eğitim Kurumları Tanıtım Filmi
Muradiye Eğitim Kurumları Fiyatları

Yenimahalle Kardelen Koleji 2022 Fiyatları

Muradiye Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Kardelen Koleji eğitim ücretlerinin 2022-2023 döneminde ne kadar olacağını belirledi. Anaokulu fiyatına yemek ücreti dahildir. Aşağıda yer alan tüm fiyatlara KDV dahildir.

Eğitim SeviyesiEğitim ÜcretiYemek ÜcretiBilgi
Anaokulu25.000 TL-İletişime Geç
İlkokul33.500 TL 8.000 TLİletişime Geç
Ortaokul33.500 TL 8.000 TLİletişime Geç
Muradiye Eğitim Kurumları İndirimleri
Muradiye Eğitim Kurumları Yorumları
Devamını Gör
Muradiye Eğitim Kurumları'nda Eğitime Bakış
Muradiye Eğitim Kurumları Tanıtım Filmi
Muradiye Eğitim Kurumları Fiyatları
Muradiye Eğitim Kurumları Galeriler
Muradiye Eğitim Kurumları Yorumları

Muradiye Eğitim Kurumları Kampüsleri

Muradiye Eğitim Kurumları kampüsleri bilgilerine ulaşın.

Muradiye Sevgi Çınarı Anaokulu Kampüsü
Ankara / Çankaya
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Sevgi Çınarı Anaokulu faaliyete 2017-2018 yılında başlamış ve 3-6 yaş arasındaki çocuklara okul öncesi eği...
Muradiye Sevgi Yunusları Anaokulu Kampüsü
Ankara / Çankaya
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Sevgi Yunusları Anaokulu, Ankara Çankaya’da 3 ile 6 yaş arasındaki öğrencilere eğitim vermektedir. Öğrenci...
Muradiye Sevgi Masalı Anaokulu Kampüsü
Ankara / Etimesgut
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Sevgi Masalı Anaokulu, öğrencilerini hayata hazırlamayı kendine amaç edinerek eğitim vermektedir. Kurum, b...
Eryaman Sevgi Okulları Kampüsü
Ankara / Etimesgut
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara Etimesgut'un gözde okullarından olan Özel Muradiye Eryaman Sevgi Anadolu Lisesi, Türk Milli Eğitiminin genel amaç...
Yenimahalle Sevgi Koleji Kampüsü
Ankara / Yenimahalle
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Sevgi Koleji Ortaokulu, okul dışında herhangi bir desteğe ihtiyaç duyurmadan kaliteli bir öğrenim süreci h...
Keçiören Muradiye Sevgi Yağmuru Anaokulu Kampüsü
Ankara / Keçiören
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Sevgi Yağmuru Anaokulu, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için okul öncesi eğitim hizmeti vermektedir. Okulda,...
Mamak Muradiye Sevgi Kardelenleri Anaokulu Kampüsü
Ankara / Mamak
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Muradiye İncek Sevgi Koleji Kampüsü
Ankara / Gölbaşı
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara'da yer alan Özel Muradiye İncek Sevgi Koleji Anaokulu; 3 - 6 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitimi veren özel b...
Keçiören Muradiye Sevgi Papatyaları Anaokulu Kampüsü-logo
Ankara / Keçiören
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Sevgi Papatyaları Anaokulu, çocukların eğlenerek öğrenmesini, öz güven sahibi olmasını, hızlı problem çözme yeteneğ...
Muradiye Eğitim Kurumları Kanuni Kampüsü-logo
Ankara / Altındağ
comment-icon 3 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan Özel Muradiye Eğitim Kurumları Kanuni İlkokulu, Altındağ ilçesindeki en önde ge...
Muradiye Okulları Aksoy Kampüsü-logo
Ankara / Çubuk
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara Çubuk ilçesinde kampüs formatındaki binası ile hizmet veren Özel Muradiye Aksoy İlkokulu fiziksel imkanları, yeme...
Keçiören Muradiye Ahmet Yesevi Okulları Kampüsü-logo
Ankara / Keçiören
comment-icon 2 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Ankara Keçiören’de bulunan Özel Muradiye Ahmet Yesevi İlkokulu binasında yemekhane, konferans salonu, kantin, bilgisayar...
Muradiye Nene Hatun Okulları Pursaklar Kampüsü-logo
Ankara / Pursaklar
comment-icon 0 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Nene Hatun İlkokulu, Ankara Pursaklar’da donanımlı kampüs binası ile eğitim, öğretim ve gelişim için gerek...
Altındağ Muradiye Erkek Lisesi Kampüsü-logo
Ankara / Altındağ
comment-icon 9 Yorum announcement-icon 0 Duyuru
Özel Muradiye Erkek Anadolu Lisesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde eğitim vermekte olan özel bir eğitim kurumudur. Kurum,...
Daha Fazla Kampüs Görüntüle

Muradiye Eğitim Kurumları için tüm kampüslerine tek numara üzerinden ulaşım sağlayın!

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum