fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

PDR Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 282525

PDR nedir? Okullarda görev alan PDR ne iş yapar? Bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezununda olması gereken özellikler nelerdir? Her okulda mutlaka bir PDR bulunmak zorunda mı? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ne yapar? PDR bölümü nedir ve ne iş yapar?

pdr nedir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR), öğrencilerin ve öğretmenlerin psikolojik, sosyal ve akademik sorunlarıyla ilgilenen bir disiplindir. PDR uzmanları, öğrencilerin psikolojik sağlığını desteklemek için çeşitli yöntemler ve teknikler kullanarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Çocuklarını okula gönderen ailelerin en temel isteklerinden biri kurumda bir PDR uzmanının bulunmasıdır. PDR uzmanları, öğrencilerin gelişimlerini takip ederek, sorunsuz bir eğitim alabilmesi adına karşılaşılan problemlerin çözümünde aktif rol oynayan kişilerdir. Okullarda hizmet veren bu birim ayrıca öğrencilere üniversite ve meslek seçimlerinde de yardımcı olmaktadır. Özellikle MEB'in düzenlemiş olduğu sınavlara hazırlanan öğrenciler psikolojik olarak zorlanabilmektedir. Bu süreçte de PDR uzmanları öğrencilere destek olmakta ve bu süreci iyi yönetebilmeleri adına öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Okulların PDR uzmanları, öğrencilerin davranışlarını, duygularını, ilişkilerini ve sosyal becerilerini değerlendirerek, sorunlarına uygun çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çözüm önerileri, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, problemlerini çözmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, PDR uzmanları, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmeye yönelik teknikler, sınav kaygısı, zaman yönetimi ve stresle başa çıkma gibi konularda da destek sağlamaktadır.

PDR, öğrencilerin okul hayatı boyunca karşılaştıkları zorluklara ve sıkıntılara çözüm üreten önemli bir hizmettir. PDR uzmanları, öğrencilerin ve velilerin sorularına yanıt vermekte ve okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi bir öğrenme ortamında bulunmalarını sağlamaktadır. Yeni okula gelmiş bir öğrencinin uyum veya arkadaşsızlık gibi sorunları, bir başka öğrencinin sınavlara ilişkin kaygısı ya da bir üst eğitim kurumu veya meslek seçimiyle ilgili yardım ihtiyacı olabilmektedir. İşte, tüm bu sorunlara, PDR uzmanları yardımcı olmaktadır. Eğitim ortamında öğrencilere, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulduğu takdirde, öğretim ve yönetim işleri kolaylaşmakta, hem geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve gençlerin, dolayısıyla toplumun ruh sağlığı korunmuş hem de çağdaş eğitim ortamı sağlanmış olmaktadır.

PDR Uzmanı Hangi Bölümden Mezundur?

Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmuş, okullarda Rehberlik Servislerinde danışma ve uzmanlık hizmeti sunan profesyonellere PDR uzmanı kısaca psikolojik danışman denmektedir.

Bu makalemiz de ilginizi çekebilir Pedagog ve Çocuk Psikoloji Uzmanı kimdir?

PDR Bölümü Tarihi

20. yüzyılın başlarından itibaren Amerika’da temelleri atılan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü, 1950 yılından itibaren ülkemizde eğitim öğretime dahil olmuştur. Birçok Türk öğretmen Amerika’ya gidip bu eğitimi alarak ülkeye dönmüştür. PDR uzmanları eğitim alanında danışmanlık hizmeti vermekte ve Türkiye’de rehberlik öğretmeni olarak görev yapmak üzere yetiştirilmektedir.

PDR Nedir?-1

Bu makalemiz de ilginizi çekebilir İlkokulda Psikolojik Hizmetler Nasıl Verilir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları Okullarda Ne Yapar?

 • Öğrencilerle bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık yapar.
 • Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde yardımcı olarak onlara rehberlik eder.
 • Bu danışmanlık hizmetlerini mesleki etikler doğrultusunda gizlilik çerçevesinde yürütür.
 • Sınıflarda öğretmenlerin uyguladıkları rehberlik programlarına danışmanlık yapar.
 • Mesleki rehberlik hizmeti vererek öğrencilere meslek seçimi konusunda çocukların potansiyellerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre yardımcı olur ve onları en doğru şekilde yönlendirir.
 • Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin problemlerini tespit etmek ve gerekli kurumlara yönlendirmek konusunda rehberlik eder.
 • Etkili ders çalışma yöntemleri ile ilgili öğrencileri bilgilendirir.
 • Öğrencilere gidecekleri bir üst kurumları tanımada yardımcı olur.
 • Çeşitli test ve envanterler uygulayarak öğrencilerin problemlerinin tespit ve tanımlanmasını sağlar.
 • Ailelere çocuk gelişimi, ergenlik, okul problemleriyle ilgili danışmanlık yapar.

Bir PDR'da Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • İyi iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Karşısındaki ile empati kurmakta zorlanmamak,
 • Farklılıkları kabul etmek,
 • Sosyo-kültürel bilgisi yüksek olmak,
 • Sabırlı, anlayışlı ve sakin bir yapıya sahip olmak,
 • Sürekli olarak kendini geliştirecek motivasyona sahip olmak.
PDR Nedir?

Her Okulda PDR Uzmanı Var mıdır?

Her okulda PDR uzmanı bulunur. Özel okullarda PDR uzmanı devlet okullarına kıyasla daha az sayıda öğrenciyle çalışmaktadırlar. Devlet okullarında ise her 500 öğrenciye bir PDR uzmanı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu yazı ilginizi çekebilir;Pedagog Nedir ve Çocuk Psikoloji Uzmanı Kimdir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanları Okullarda Ne Yapar?

Bir okulda öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için bazı hizmetler sunulmaktır.

Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenmektedir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunmaktadır.

PDR servisi öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalar yapmakta, öğrencinin sorunlarının farkına varılmasında ve çözüm adına yapması gerekenleri bulmasında yardımcı olmaktadır. PDR servisi sorunların tespitini kolaylaştırmak adına ihtiyaca göre test, anket, envanter uygulamaktadır. Bu servis istekliliğe ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır. PDR servisi problemin; idare, öğretmen, veli ve psikolojik danışman ile iş birliği içerisinde çözüldüğü yerdir; psikolojik danışman ve öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk iş birliğine dayalı bir ilişkidir. PDR servisi çözüm arayan öğrencilerin sorunlarını tespit edip gerekli durumlarda onları yönlendirmektedir.

PDR öğrencinin elinden tutup yürütmek, ihtiyaçlarını karşılamak, telkinde bulunmak, öğüt vermek, tavsiye vermek değildir. PDR servisi sadece test, anket, envanter uygulama gibi rutin işlerin yapıldığı yer olmamakla birlikte okulda disiplini sağlama, öğrencileri ikna etme, yargılama yeri de değildir. PDR idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ve okul idaresi arasında aracılık etmek veya öğrenciyle arkadaşlık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir. PDR servisi Uzun Süreli Terapi sürecinin yürütüldüğü yer değildir.

Uygulamalar

 • Eğitsel Rehberlik: Eğitsel rehberlik hizmetleri bir bakıma öğrencinin "öğrenmeyi öğrenmesini sağlamaya çalışmaktır. Bu amaçla da öğrenciye zamanı iyi kullanma, verimli ders çalışma yolları, plan yapma ve uygulama, öğrenmeye güdülenme, öğrendiklerini unutmadan bellekte saklama, sınavlara hazırlanma, kaynaklardan yararlanma, yeteneklerini geliştirme, öğrenme engellerini aşma, eğitsel seçimler yapma vb. pek çok konuda öğrencinin olumlu tutum ve alışkanlıklar geliştirmesinde yardım hizmetleri, eğitsel rehberliğin kapsamına girmektedir.
 • Oryantasyon: Öğrencilere, okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsamaktadır.
 • Bireysel Görüşmeler: Öğrencideki çözülmek istenen davranışların çözüme kavuşması adına, öğretmen, veli ve öğrencilerle yapılan terapötik görüşme hizmetleridir. Öğrenciyle yürütülen görüşmeler gizlilik esasına uygun olarak ve öğrencinin farkındalığını artırmaya yönelik yürütülmektedir.
 • Konsültasyon ve Öğretmeni Bilgilendirme: Doğrudan öğrencilere dönük olmayan, öğrencilere sunulan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının etkinliğini artırmaya dönük olan çalışmalardır. Bu hizmetlerin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmasını, çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve okuldaki tüm olanakların bu anlayışa uygun biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
 • Bireyi Tanıma: Rehberlik hizmetleri içinde, öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gereklidir. Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgileri vb. yönleri hakkında çeşitli bilgiler onun gelişimini izlemek ve yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bireyi tanımada amaç, bireyin kendini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi, kendini zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır.
 • Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrenciyi tanıma hizmetlerinden öğrenci hakkında elde edilen bilgiler ışığında onun yönelebileceği okullar veya programların neler olduğunu bilmesi ve kendisi için en uygun olanı seçmesi sürecinde sunulan hizmetler yöneltme ve yerleştirme hizmetleri olarak adlandırılmaktadır.
 • Yönlendirme: Öğrencinin Uzun Süreli Terapiye ihtiyacı olduğu durumlarda okul dışındaki ilgili merkezle yönlendirilmesidir.
 • Mesleki Rehberlik: Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun bir mesleği seçmelerine yardım etmek okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarından biridir. Öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek seçmeleri için sahip oldukları özellikleri bilmenin yanında yönelmeyi düşündükleri meslekler hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olması mümkün değildir.
 • Sunumlar ve Seminerler: Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Bu sunum ve seminerler lise ve üniversiteye geçiş sınavları, motivasyon ve başarı, akran zorbalığı, anne-baba tutumları, meslek seçimi, teknoloji bağımlılığı vb. çeşitli alanlarda yapılmaktadır.

Bu makale Merve Karamert tarafından 07 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Birisi

PDR ci olmak sen büyük hayalim , ben öğrenciyim başıma çok şey geldi , öğrencilere yardım etebilmek onları anlamak ve sorunlarını onlar anlatmadan fark etmek istiyorum ilgi istek yetenek her şey var daha ne olsun ki

Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
Sonraki Makaleye Göz Atın
Kadıköy’de En Çok Tercih Edilen Suadiye Anaokulları İstanbul Kadıköy'de adından sıkça söz ettiren Suadiye Mahallesi'nde eğitim nasıldır? Suadiye Anaokullarını ve Suadiye Kreşleri'nden en merak edilenleri sizler için araştırdık!
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Bihter Anaokulları Yıldırım Şubesi Özel Okul
Özel Bihter Anaokulları Yıldırım Şubesi

Hayatımda gördüğün en güzel ilgili alakalı okul Atölye sistemi çocuklar bütün gün biryerde kalıp canları sıkılmıyor. Çoc...

Özel Nar Çocuk Anaokulu Özel Okul
Özel Nar Çocuk Anaokulu

Nar çocuk bir anaokulundan çok çok daha fazlası oldu oğlum için adeta ikinci ev ikinci - kocaman aile , her zaman kaygıs...

Özel Maltepe Oyun Anaokulu Özel Okul
Özel Maltepe Oyun Anaokulu

Çocuklarla sürekli olarak görüşme yapan öğretmenler var ve çocukların sorunlarıyla hep ilgileniyorlar

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum