fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okullarının tüm eğitim bilgilerini bir arada görüntüleyin. Fiyatlar, eğitim anlayışları, fotoğraflar ve daha fazlasına hemen ulaşın.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları İle İletişime Geç

Başarılı

Bilgileriniz başarılı bir şekilde alındı. En kısa sürede okul.com.tr sizinle iletişime geçecek.

Kullanıcı sözleşmesi ve pazarlama iznini okudum ve kabul ediyorum.

Anaokulları

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Anaokullar

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları anaokullarını inceleyin.

İNCELE
İlkokullar

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları İlkokullar

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları ilkokullarını inceleyin.

İNCELE
Ortaokullar

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Ortaokullar

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları ortaokullarını inceleyin.

İNCELE
Liseler

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Liseler

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları liselerini inceleyin.

İNCELE

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Hakkında

  • Nazmi Arıkan Fen Bilimleri'nde Eğitim
  • Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Bursluluk Sınavı 2022

NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ANAOKULLARI

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları anaokullarında 36-72 ay aralığındaki çocukların sosyal, bilişsel, duyuşsal, dil ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesi için tasarlanmış uygun ortamlar ve zengin materyallerle donatılmış atölyeler ile kalıcı ve kaliteli bir öğrenim süreci oluşturmayı hedefler. Nazmi Arıkan anaokullarında öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak eğitim sistemi oluşturulur. Okul çocukların ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine odaklanmakta ve sonuç-süreç birbirini tamamlayan unsurlar olarak kabul edilir. Özellikle Nazmi Arıkan Fen Bilimleri GOP ve Yakacık kampüslerinde eğitim gören anaokulu öğrencileri kültürel ve sosyal etkinlikler ile; dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve yardımlaşmayı öğrenirler. Türkçeyi doğru ve etkili konuşabilme yeteneğinin küçük yaşlarda kazanıldığını düşünen okul, bu bilinçle anadil eğitimine önem vermektedir. Öğrencilerin eleştirel düşünebilen bireyler olabilmesi ve kavramları anlama becerileri kazanabilmesi için "GEMS" programı uygulanır. Özel olarak hazırlamış Yabancı Dil Programı ile öğrenciler İngilizceyi Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde kolayca öğrenmektedir. Düşünen ve üreten öğrenciler, dönem sonunda ortaya koydukları çalışmaları ailelerine sunarlar ve böylece anaokulu öğrencilerinin sorumluluk alma, süreç yönetimi gibi becerileri pekiştirilir.


NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ İLKOKULLARI

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri bünyesinde bulunan ilkokulları MEB'in oluşturduğu programlar esas alınarak tasarlanan etkinlik ve özgün derslerle öğrencilerin tüm alanlardaki becerilerini üst düzeye çıkarmaya ve sosyal yaşantılarını zenginleştirmeye odaklanan eğitim ve öğretim sistemi benimsemektedir. Öğrencilerin bilime duyduğu merakı arttırmak ve bilginin devamlılığını sağlamak adına. dersler ile doğru orantılı olarak "Eğlenceli Bilim" dersleri yapılmaktadır. Bu şekilde çocukların bilimsel düşünme ve çalışma yöntemlerini kavraması amaçlanır. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ilkokullarında da kullanılan GEMS programı sayesinde öğrencilere fen ve matematik derslerine karşı ola becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. bu program ile öğrenciler derslere aktif bir şekilde katılma şansı yakalar. Kodlama eğitimi, bilgisayar ve robot yazılımı üretmek için atılan ilk adımdır. Nazmi Arıkan'da öğrenciler küçük yaşlardan kodlama eğitimi almaya başlayıp bilişimsel ve algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirirler. Okulda İngilizce dersleri sınıf dışına taşınarak gerçekleştirilen kulüp çalışmaları ile de desteklenmektedir. Öğrencilerin gelişimleri dönem boyunca rehber öğretmenler tarafından takip edilip dönemsel olarak rapor hazırlanıp velilere sunulmaktadır. Ayrıca her hafta yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerin akademik durumu belirlenir ve bu sayede eksik kalınan konuların üst düzeye çıkarılması hedeflenir.


NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ORTAOKULLARI

Nazmi Arıkan Fen Bilimkeri ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler atölye çalışmaları ve dönemsel proje çalışmaları ile öğrenme sürecine aktif olarak katılıp, öğrendiklerine uygulamalı olarak pekiştirebilmekte böylece çok daha verimli bir liseye hazırlık dönemi geçirmiş olmaktadır. İlkokulda aşlayan Robotik Kodlama eğitimi ortaokul sınıflarında da devam etmektedir. Öğrenciler teknolojiyi doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirirken, sanal dünyanın tehlikeleri ve bilgi okur-yazarlığı konusunda da bilinçlendirilmektedirler. Öğrencilerin, kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları için, sanat ve spor alanlarında aktif olmalarına imkan verilir. Bu anlamda bilim, sanat ve spor ile ilgili kulüp çalışmaları 5. sınıftan başlamayıp haftada 2 saat şeklinde yapılmaktadır. Nazmi Arıkan Fen Bilimlerinde her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzının olduğundan hareketle başarısı değerlendirilir ve akademik takip programı ile destek çalışmaları gerçekleştirilir. Öğrenciler ortaokulu bitirdiklerinde lise hazırlık sınıfı okumadan 9. sınıfa devam edebilecek düzeyde İngilizce birikimine sahip olmaktadır. 8. sınıfta yapılan hazırlık yeterlilik sınavı ile öğrenciler bu açıdan test edilmektedir. Rehberlik birimi öğrenci ve veli ile birlikte her öğrenciye özel çalışma programı hazırlamaktadır.


NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ LİSELERİ

Nazmi Arıkan Fen Bilimlerinde lise öğrencilerinin yüksek öğrenime en iyi şekilde hazırlanmaları, ulusal ve evrensel becerileri kazanmaları, çağın gerekleri doğrultusunda araştıran, sorgulayan, yorumlayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır. Öğrencilerin geleceğin mimarı olabilmeleri için akademik gelişimle birlikte, bilimsel çalışma metotlarıyla yetişmesine olanak sağlanır. Hazırlık sınıfında İngilizce dersi haftada 26 saat olarak Türk ve yabancı öğretmenlerin iş birliği içinde ilerlediği bir sistem içinde verilir. Bu sınıfın sonucunda öğrencilerin B1 seviyesine çıkması öngörülür. Nazmi Arıkan Fen Bilimlerinde lise öğrencilerinin edindikleri dili etkin kullanabilmeleri için uluslararası münazaralara katılmaları sağlanır. Dersler MEB'in müfredatına paralel olarak ve Fen Bilimleri Yayınları başta olmak üzere diğer yayınlarla desteklenir. Öğrencilere verilen kaliteli eğitimin yanında, yaşama sosyal açıdan da hazır olabilmeleri için, ilgi ve yeteneklerine uygun alanları seçmelerine fırsat tanıyacak pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. sunmaktadır.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları Lise

Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum