fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Anaokulunda Yapılabilecek Etkinlikler Nelerdir?

Görüntülenme Sayısı: 13010

Anaokullarında bireysel ve grup halinde yapılabilecek birçok etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikler çocukların kişisel gelişimleri konusunda oldukça faydalıdır. Aynı zamanda çocukları okula motive ederek güzel bir altyapı oluşturmalarına yardımcı olur. Peki anaokulu etkinlikleri başlığı altında öğrencileri ve velileri neler bekliyor? İşte Anaokulunda yapılabilecek etkinlikler.

Anaokulunda Yapılabilecek Etkinlikler Nelerdir?

0 ve 5 yaş aralığı, çocukların hayatını biçimlendiren karakter gelişiminde oldukça önem taşır. Motor ve psikolojik gelişimlerinin doğru yönde ilerlemesi için bu yaş aralığındaki çocuklara uygun etkinlikler ve oyunlar faydalı olacaktır. Son yıllarda, çeşitli becerilerin geliştirilmesine yönelik yapılan bu etkinlikler okullarda daha çok uygulanmaya başlandı. Okul öncesi etkinliklerin yapılması, okullardaki etkinliklere bir altyapı oluşturacağı için çocukların okulda zorlanmalarını önleyecektir.

Anaokulunda Yapılan Etkinlikler

Peki Çocukların Gelişimine Etki Edecek Olan Anaokulu Etkinlikleri Nelerdir?

Drama Etkinlikleri

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz drama etkinlikleri, çocukları eğitimin ilk aşamalarında en fazla motive eden etkinliklerden biridir. Drama, çocukların rol ve canlandırma yaparak duygularını, bir olay karşısındaki tutum ve davranışlarını, hayal güçlerini kullanarak deneyimlemelerine dayanır. Yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi olan drama, aslında oyunla öğrenmedir.

Çocuklar anlamlandırmada zorlandıkları soyut kavramları drama ile somutlaştırarak hayatı ve kendilerini daha iyi anlarlar. Gruplar halinde yapılan drama etkinliği sayesinde çocuklar kendilerini, hayatı, başkalarının davranışlarını ve dünyayı öğrenirler.

Drama etkinlikleri yapılan İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarına göz atarak drama ve diğer okul öncesi becerilerini geliştirme aktiviteleri hakkında daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.

Anaokulu Etkinlikleri Nelerdir

Matematik Etkinlikleri

Erken yaşta başlanan matematik etkinlikleri çocuklarda ön yargı oluşmadan matematiği sevdirecektir. Matematiğin oyuncu tarafını kullanarak okul öncesi dönemdeki çocukların matematiği sevmeleri sağlanabilir. Okulda oluşturulan uygun ortam ve materyaller, çocuğun farklı düşünme becerilerini geliştirir. Örneğin geometrik şekilleri çevredeki nesnelerle eğlenceli bir şekilde öğretmek daha akılda kalıcı olacaktır. Anaokulunda yapılan matematik etkinlikleri çocuklarda etkili bir altyapı oluşturacaktır. Bunun sonucunda çocuklar ileriki eğitim dönemlerinde matematik sorunlarıyla daha kolay bir şekilde başa çıkacaktır.

Anaokulunda Beceri Gelişimi

Fen Bilimi Etkinlikleri

Fen bilimleri, öğrencilerin hayatlarında karşılarına sıkça çıkacak terimleri içeren, kendilerini ve doğayı yakından tanımalarını sağlayan deneylere ve gözlemlere dayalı birçok etkinlik içeren bir daldır. İnsanlar, hayvanlar, bedenimiz, besinler, hava, su, madde, uzay, ışık ve ses gibi birçok kavramı içerir. Öğrenciler oyun hamurlarıyla çeşitli hayvan ve insan figürleri yaparak sistemleri daha yakından tanıma fırsatı yakalayabilirler. Buna ek olarak hızlı yetişen bakımı kolay bitki tohumları ekerek eğlenerek doğayı anlamlandırabilirler.

Fen Bilimi ve matematik etkinlikleri GEMS eğitim programı uygulayan okulların çok sık yaptırdığı etkinliklerdendir. Bu etkinliklerin gözleme dayalı olmasının dışında evde de rahatlıkla yapılabilmesi açısından çocuklar için ideal sayılabilir. GEMS uygulayarak matematik, fen ve bilim etkinliklerine ağırlık veren İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarına hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Anaokulu ve Kreşlerde Yapılan Etkinlikler

Oyun Etkinlikleri

Çocukların hepsi oyunu çok sever. Özellikle okul öncesi dönemde oyun, çocuklar için en eğlenceli öğrenme yöntemidir. Anaokulunda oynanan oyunlar, çocuklar arasında sosyal bir bağ oluşturmasına ek olarak, çocukların kendilerine olan güvenlerini arttır. Çocuklar oyunla dil becerilerini, motor becerilerini, iletişim becerilerini geliştirir, dayanışma ve yardımlaşmayı öğrenirler. Bilinen oyun etkinliklerinin yanında meslekleri oyun haline getirerek, meslekler hakkında bilgilendirici oyunlar da faydalı olacaktır.

Çocukların bu özelliğinden faydalanarak, çok yönlü becerilerinin geliştirilmesine dayanan Oyun temelli eğitim yaklaşımı uygulayan İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarını listeledik. İnceleyerek daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Anaokulunda Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları etkinlikler, anaokulunda sıkça yapılan etkinliklerdendir. Çocukların, hafızada tutma, karar verme, stratejik düşünme, gözlem ve akıl yürütme, problem çözme ve motor beceriler gibi birçok yönünü geliştirir. Herhangi bir bilgi gerektirmeden, verilen ipuçlarını kullanarak, mantık yürütülerek ve akıl yürütülerek çözülen problemlerdir. Akıl ve zeka oyunlarının çocuklara; denge, analitik düşünebilme, yaratıcı olma, mantık yürütme, dikkat ve konsantrasyon, çeviklik, el göz koordinasyonu, sosyalleşme, mücadele etme, öz güven gibi daha birçok kazanımları vardır. Çocukların bu kazanımları sağlamaları için eğitim programında akıl ve zeka oyunları etkinlikleri bulunan İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları , İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarını inceleyebilir ve daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

Okul Öncesinde Yapılan Etkinlikler

Müzik Etkinlikleri

Müziğin çocuklar üzerindeki etkisini kullanarak okul öncesi programlarını zenginleştirmek ve çocukların müziğin önemini deneyimlemelerini sağlamak gerekir. Anaokulunda müzik eğitimi genellikle şarkı söyleme, şarkı yaratma, müzikli drama, ritim ve orff çalışmaları, yaratıcı dans şeklinde işlenir. Okul öncesinde müzik etkinlikleri çocuğun, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir. Sesini ve nefesini doğru kullanmasını sağlar. Grupla hareket etmeyi öğretir. Dikkat, öz güven, yaratıcılıklarını geliştirir. Ritim duygusunu geliştirir. Bu yaşlardan müzikle iç içe olan çocuklar, müzik sanatını yakından tanıyıp, hayatlarına adapte ederler.

Müzik etkinlikleri çocuk eğitiminde olmazsa olmazlardandır. Eğitim programında müzik kulübü etkinliklerine yer veren İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları, Adana anaokullarına ulaşabilir ve size uygun okulu rahatlıkla seçebilirsiniz.

Kreşlerde Yapılan Etkinlikler

Kodlama Etkinlikleri

Kodlama, bilgisayar sistemlerini veya bir mekanizmayı harekete geçiren komutların yazılmasıdır. Artık okul öncesi eğitiminin de etkinlikleri arasında bulunan kodlama, küçük yaşlardan itibaren matematiksel ve analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi için verilmekte. Yaşlarına uygun olarak 4-5 yaşlarından itibaren kodlama etkinlikleri yapmaya başlanabilir. Öncelikle kodlamanın temel kavramlarını oyunlarla öğrenen çocuklar ileriki hayatlarında bu becerilerini geliştirerek ayrıcalık sahibi olabilirler. Kodlama ile çocukta, görsel ve uzamsal algılar gelişir, sıraya koyma ve değerlendirme becerisi kazanılır. Ayrıca üreten çocuğun öz güveni pekişir.

Çocukların problem çözme becerilerini geliştiren, robotik kodlama eğitimine eğitim müfredatında yer veren İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokullarına, Kocaeli anaokullarına, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarına göz atabilirsiniz. Çocuğunuzun, geleceğin mesleklerinin yoğunlaştığı bu alanda eğitim almasını sağlayabilirsiniz.

Anaokulunda Yabancı Dil Etkinlikleri

Yabancı Dil Etkinlikleri

Çocuklarda erken yaşlarda dil eğitimi için yapılan etkinlikler çok çeşitlilik gösterir. Bunlar, direkt öğretimin yanında şarkı söyleme, çocuklara uygun film veya çizgi film izleme, oyunlar oynama ve sosyalleşme şeklinde olabilir. Yabancı dil etkinlikleri, çocuğun zihinsel işlevlerini geliştirdiği gibi, bilişsel yönden de fayda sağlar.

Bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, dünya dil ve kültürlerine daha çok ilgi duymaya başlar. Bu da onlarda çeşitliliğe karşı merak ve saygı uyandırır. Çocuklar 9 yaşa kadar diğer dilleri çok daha kolay öğrenirler. Bu yüzden okul öncesinde dil etkinlikleri çocuk gelişiminde önemli yer tutar. Dikkat edilmesi gereken, çocukları zorlamamak, kişisel beceri ve yaşlarına uygun yöntemlerle dil etkinliklerini gerçekleştirmektir.

Anaokullarında kurulan yabancı dil kulüpleri ile çocuklar hem sosyalleşir hem de yabancı dil becerilerini geliştirir. Siz de yabancı dil kulübü olan İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokullarına göz atabilir ve çocuğunuzun dil becerilerini destekleyecek anaokulunu hemen bulabilirsiniz.

Anaokulu Etkinlik Örnekleri

Sanat Etkinlikleri

Çocuklar uygulayarak, deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrendiği şeyleri daha rahat bir şekilde hafızalarına kazır.

Anaokulunda yapılan görsel, işitsel etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, kendi dünyalarını keşfetme ve yansıtma şansı yakalarlar. Bu etkinliklerde makas kullanmadan karton veya renkli kağıtlarla figürler yapmak, sevdiği insanlara hediyeler hazırlamak gibi birçok etkinlik yapılabilir. Buna ek olarak her çocuğun severek yaptığı boyama etkinliklerini de ekleyebiliriz. Bu tarzda anaokulu sanat etkinliklerinin, çocukların el becerilerini geliştirmelerine büyük katkısı vardır. Bu etkinlikler çocukların, sanatla daha iç içe bir yaşama sıcak bakmalarına olanak sağlar.

Çocuğunuzun çeşitli sanat etkinliklerinin uygulandığı ve çok yönlü sanatsal becerilerinin desteklendiği anaokullarından birinde eğitim görmesini planlıyorsanız, listelerimize göz atabilirsiniz. Sanat atölyesi bulunan ve sanat etkinliklerinin yapılmasına fırsat sunan İstanbul anaokulları, Ankara anaokulları, İzmir anaokulları, Antalya anaokulları, Kocaeli anaokulları, Bursa anaokulları ve Adana anaokulları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bu makale Umut Arslan tarafından 13 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Erken Çocukluk Döneminde Sınırlar Erken çocukluk döneminde koyulan sınırlar neden önemlidir? Çocuklara sınırlar koyarken nelere dikkat edilmelidir? Bu gibi sorularınızın cevapları makalemizde.
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Bağcılar Benim Dünyam Anaokulu Özel Okul
Özel Bağcılar Benim Dünyam Anaokulu

Okul bir aile ortamı oluşturmuş şirin bir yer. Oğlumla da güzel ilgileniyorlar. Çok kolay uyum sağladık emekleri büyük....

Özel Güzidem Montessori Çocuk Atölyesi Anaokulu Özel Okul
Özel Güzidem Montessori Çocuk Atölyesi Anaokulu

fiziksel yapı ve bahçe düzenlemesi olarak gördüğünüzde keşke ben de çocuk olsaydım diyeceğiniz olanaklara sahip. hayvana...

Özel Göztepe Çilek Ağacı Anaokulu Özel Okul
Özel Göztepe Çilek Ağacı Anaokulu

Çok ilgililer kendi çocukları gibi sahiplenip benimsiyorlar Hale öğretmenimiz çok sevecen ve kendini sevdiriyor çocuklar...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum