fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Singapur Eğitim Sistemi

Görüntülenme Sayısı: 39215

Singapur'da eğitim sistemi, merkezi yönetim altında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olup, anaokulundan yükseköğretime kadar tüm seviyeleri kapsamaktadır.

Singapur Eğitim Sistemi

Singapur Eğitim Sistemi

Singapur'da eğitim sistemi, Eğitim Bakanlığı'nın merkezi yönetimi altında, anaokulundan yükseköğretime kadar olan tüm seviyeleri kapsamaktadır. Bakanlık, finansmanın yönetiminden müfredat ve ulusal sınavların belirlenmesine, öğretmenlerin denetlenmesinden okulların performans değerlendirmesine kadar geniş bir sorumluluk yelpazesine sahiptir. Okullar, müfettişler tarafından denetlenen kümeler halinde gruplandırılmıştır ve öğretim materyallerinin seçimi gibi konularda müdürlerle iş birliği yapılmaktadır.

Hedeflerin belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecinde paydaşlar ve halkla kapsamlı bir şekilde görüşmeler yapılmaktadır. Ulusal Görüşme gibi inisiyatiflere stratejik planlar oluşturarak karakter eğitimi, dijital okuryazarlık, kültürel anlayış ve dezavantajlı öğrencilere destek gibi alanlarda ilerleme hedeflenmektedir. Ayrıca, eğitim liderleri, dünya genelinde rekabet avantajını sürdürmek için küresel en iyi uygulamalar ve eğitim araştırmaları konusunda bilgi sahibi olmaya odaklanmaktadır.

Eğitim Bakanlığı, okullara doğrudan finansman sağlayan bir model kullanmaktadır ve düşük gelirli öğrencilere yönelik Fırsat Fonu adlı özel bir hibe sunmaktadır. Ayrıca, düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilere yönelik mali yardım programları aracılığıyla doğrudan mali destek sağlamaktadır.

Okullar, Bakanlığın belirlediği Okul Mükemmellik Modelini kullanarak yıllık öz değerlendirmelerden geçmekte ve performanslarına göre ödüller alabilmektedir. Öğretmenler ise Geliştirilmiş Performans Yönetim Sistemi (EPMS) kullanılarak değerlendirilmekte ve performanslarına bağlı olarak ödüller alabilmektedir.

Singapur, çocuklar ve aileler için çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destekler arasında annelik ve babalık izinleri, çocuk gelişim hesapları, çocuk bakım sübvansiyonları, evrensel sağlık hizmeti ve çeşitli mali yardım programları bulunmaktadır. Bu önlemler, çocukların sağlığı, eğitimi ve genel refahlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Singapur'da Okul Öncesi Eğitim

Singapur'da, üç ila altı yaş arasındaki çocuklar, hem devlet hem de özel anaokulları veya kreşlere gidebilmektedir. Daha önce, Çocuk ve Aile Kalkınma Bakanlığı kreşlere, Eğitim Bakanlığı ise anaokullarına denetim sağlamaktaydı. Ancak 2013 yılında, hükümet, tüm erken çocukluk eğitimini denetlemek için Erken Çocukluk Gelişim Ajansı'nı (ECDA) kurdu.

Singapur'daki çoğu kreş ve anaokulu özel sektör tarafından işletilirken, ECDA tarafından lisanslanmaktadır. Devlet, düşük ve orta gelirli Singapur vatandaşlarının kreş erişimini artırmak amacıyla, bazı kreşlerin kayıt ücretlerini sınırlamasını sağlayan bir hükümet desteği programını uygulamaktadır. 2013 yılında, hükümet kaliteli programları modellemek ve erken eğitime daha fazla erişim sağlamak amacıyla yeni devlet anaokulları açtı. Devlet anaokullarının tüm ailelere erişilebilir olması için Eğitim Bakanlığı, toplam kontenjanın üçte birini belirli bir gelir seviyesinin altındaki ailelerin çocuklarına ayırmaktadır.

ECDA, merkezlere akreditasyon sağlamak için Singapur Anaokulu Akreditasyon Çerçevesi'ni (SPARK) oluşturmuştur. Akreditasyon gönüllüdür, ancak katılım için teşvikler arasında devlet desteğine ve personel için mesleki gelişim imkanına erişim bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle, Singapur'daki merkezlerin %40'ı SPARK sertifikasına sahiptir.

Singapur'da Eğitim

Singapur'da İlköğretim ve Ortaöğretim

Singapur'da sistem altı yıllık ilkokul, ardından dört ila altı yıllık ortaokul ve bir ila üç yıllık lise eğitimi içermektedir. İlkokullar için müfredat, bir ila dördüncü yıllardaki tüm öğrenciler için ortaktır. Beşinci ve altıncı yıllarda öğrenciler temel veya standart düzeyde bireysel dersler alabilmektedir. Temel düzeydeki dersler öğrencilere daha fazla destek sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ortaokula başladıklarında öğrenciler, ebeveynleri ve öğretmenleri, katılacakları üç gruptan birine birlikte karar verirler: Ekspres, Normal(Akademik) ve Normal(Teknik). Tüm gruplar aynı eğitim programını sunmaktadır, ancak Ekspres hızlandırılmış ve Normal (Teknik) daha fazla uygulamalı çalışma sunmaktadır. Çoğu durumda, öğrencilerin İlkokul Bitirme Sınavı(PSLE) puanları katılacakları grubun temel belirleyicisidir, ancak veliler ve öğrenciler hızlandırılmış öğrenme göstermeleri veya daha fazla yardıma ihtiyaç duymaları halinde farklı grupları tercih edebilirler.

Öğretmenler eğitimin her kademesinde öğrencilerinin sürekli değerlendirmesini yapmaktadır. Günlük bazda bu değerlendirme resmi olmayan bir değerlendirmedir ve öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarına dayanmaktadır. İlkokul 1 ve 2'deki öğrencilere sınav yapılmaz ve not verilmez. İlkokulun sonunda girilen PSLE İngilizce, matematik, fen bilimleri ve ana dil konularında öğrencileri test etmektedir. Öğrenciler beşinci ve altıncı yıllarda aldıkları konuların seviyesine göre iki seviyeden birinde sınava girmektedir. Öğrenciler sınav puanlarını tercih sırasına göre sıralanmış en fazla altı ortaokula gönderilmektedir. Okullar daha sonra öğrencilerini büyük ölçüde PSLE sıralamalarına göre seçmektedir. Bununla birlikte Bakanlık, öğrenci yetenekleri ve ilgi alanlarında daha fazla çeşitlilik sağlamak amacıyla bazı okulların PSLE sonuçlarını hesaba katmadan akademik alanlardaki, spordaki veya müfredat dışı faaliyetlerdeki yeteneklerine göre öğrencileri kabul etmelerine de izin vermektedir. 2018'den bu yana, doğrudan okula kabul adı verilen bu süreç sayesinde okullar, kontenjanlarının yüzde 20'ye kadarını bu öğrencilere sunabilmektedir. Eğitim Bakanlığı, kabul edilmeyen öğrencilerin tercih ettikleri okullara yerleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu seçeneklere ek olarak, Singapur'da PSLE'de düşük performans gösteren öğrenciler için dört özel okul bulunmaktadır. Bu okullar, beceri sertifikaları ve kapsamlı sosyal destekler sağlayan mesleki tekliflerin yanı sıra matematik ve okuryazarlık alanlarında temel kurslar sunmaktadır. Ayrıca sanat, spor, matematik ve fen bilimlerine odaklanan özel bağımsız okullar da bulunmaktadır. Bu okullar kamu finansmanı almakta ve Eğitim Bakanlığı müfredatını kullanmaktadır, ancak program tekliflerinde daha fazla esnekliğe sahiptir.

Ortaöğretim düzeyinde öğrenciler, gruplarına bağlı olarak konu bazlı sınavlara girmektedir. Dört yıllık eğitimin ardından Normal(Teknik) programdaki öğrenciler N-seviye ve Express programdaki öğrenciler O-seviye sınavına girmektedir. Normal(Akademik) programdaki öğrenciler, dört yıllık eğitimin ardından N-seviye sınavlara veya beş yıllık eğitimin ardından O-seviye sınavlara girebilmektedir.

Üniversiteye başvurmak isteyen öğrenciler, Entegre Programın bir parçası olarak A-seviye dersleri almak için iki yıl daha lisede kalmaktadır. Bunu tercih etmeyen öğrencilerin birden fazla ortaokul sonrası seçeneği vardır: Politeknikler, Teknik Eğitim Enstitüsü(ITE), Junior Kolejler, Politeknik Hazırlık programı veya Sanat Enstitüleri. Öğrenciler ortaöğretim sonrası okullarını, ortaokul gruplarına ve Genel Eğitim Sertifikası(GCE) sınavlarının sonuçlarına göre seçmektedir. Politeknikler üç yıllık diploma programları sunmaktadır. Mezunlar Politeknik diplomalarını aldıktan sonra isterlerse A-seviye sınavlarına girmeden üniversite eğitimine devam edebilmektedir. ITE, Ulusal ITE Sertifikası (Nitec) ile uyumlu kurslar ve iş tabanlı öğrenme yoluyla daha kısa teknik veya mesleki eğitim programları sunmaktadır. Öğrenciler ITE'den Nitec veya Yüksek Nitec yeterliliği ile mezun olmakta ve daha sonra mesleki eğitimlerine devam edebilmektedir.

Singapur Eğitim Müfredatı

Singapur Eğitim Müfredatı

Singapur Eğitim Bakanlığı, ulusal müfredatın geliştirilmesini denetlemektedir. Bu müfredat, Eğitimin İstenen Sonuçlarını tanımamaktadır. Bu istenen sonuçlar, öğrenci mükemmeliyetini yaşam becerileri, bilgi becerileri ve konu disiplini bilgisinde sekiz temel beceri ve değer çerçevesinde düzenler. Bu çerçeve, karakter gelişimi, öz yönetim becerileri, sosyal ve işbirlikçi beceriler, okuryazarlık ve aritmetik, iletişim becerileri, bilgi becerileri, düşünme becerileri, yaratıcılık ve bilgi uygulama becerilerini içermektedir.

İlkokul müfredatı, on konu alanını kapsamaktadır:

 • İngilizce
 • Ana dil(Çince, Malayca ve Tamilce konuşan öğrenciler için mevcuttur.)
 • Matematik
 • Fen
 • Sanat
 • Müzik
 • Beden eğitimi
 • Sosyal bilgiler
 • Karakter ve vatandaşlık eğitimi
 • Kodlama

Singapur, üstün yetenekli olarak nitelendirilen ilköğretim öğrencilerine yönelik bireyselleştirilmiş zenginleştirilmiş müfredat fırsatları sunmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin özel yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda daha derinlemesine öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Ortaöğretim müfredatı, okul ve program türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Express ve Normal(Akademik) Program öğrencileri, İngilizce, ana dil, matematik, fen ve beşeri bilimler(coğrafya, tarih ve İngiliz edebiyatı) derslerini almak zorundadır. Normal(Teknik) programdaki öğrenciler için ise zorunlu dersler arasında İngilizce, ana dil, matematik, bilgisayar uygulamaları ve sosyal bilgiler bulunmaktadır. Teknik ve Normal programı için seçmeli dersler de mevcuttur.

Singapur'da Özel Eğitim

Singapur'daki eğitim sistemi, finansmanda eşitliği vurgulamaktadır: Yüksek ve düşük performans gösteren öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri ortaya koyan son uluslararası değerlendirme sonuçlarına rağmen, bu boşlukları gidermek için çaba sarf edilmektedir. Öğrenme sorunlarına yönelik erken teşhis ve müdahale, stratejinin temel bileşenleridir. Hükümet, okullarda zor durumdaki öğrencilerle çalışmaları için öğrenme uzmanları sağlamakta ve ortaokulda zorluklarla karşılaşmaya devam eden öğrencilere, belirli eğitim kollarına girme seçeneğiyle birlikte ek zaman ve destek sunmaktadır.

Singapur'da özel eğitim, özel ihtiyaçları olan öğrencilerin genel okullara dahil edilmesini teşvik etmektedir. Müttefik Eğitimciler disleksi veya otizm gibi rahatsızlıkları olan öğrencileri desteklemektedir, ayrıca hükümet genel eğitim öğretmenleri için uzmanlık eğitimini artırmıştır. “Arkadaş Çevresi” ve “Korkularınızla Yüzleşmek” gibi programlar, sosyal, duygusal veya davranışsal zorluklar yaşayan öğrencilere destek olmayı amaçlamaktadır.

Yoğun yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için Singapur'da devlet tarafından finanse edilen 19 özel eğitim okulu bulunmaktadır. Bakanlık, özel gereksinimli öğrencilere ek kaynak ayırmaktadır.

Singapur Eğitim Teknolojileri

Öğrenci Öğrenme Alanı(SLS), tüm sınıf seviyeleri ve konular için dijital kaynaklar sağlamaktadır. Başlangıçta COVID-19 salgını kapsamında tanıtılan SLS aracılığıyla ev tabanlı öğrenme, eğitim sisteminde kalıcı bir özellik haline gelmiştir. Ortaokul öğrencilerine ayda en fazla iki gün çevrimiçi öğrenim olanağı sunulmakta ve tüm ortaöğretim öğrencilerine bir cihaz sağlanmaktadır.

Singapur'da Öğretmenler

Singapur'da öğretmen alımı yalnızca Ulusal Eğitim Enstitüsü(NIE) tarafından yapılmakta olup, hem yüksek lisans hem de lisans derecesi almak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır. Öğretmen ihtiyacını her yıl hesaplayan Singapur, sadece o kadar öğrenciyi yetiştirmek üzere programları açmaktadır. Seçim süreci rekabetçidir ve öğretmenlik Singapur'da saygın bir meslek olduğu için öğretmenlik programlarındaki öğrencilere eğitimleri süresince bir ödenek verilmektedir. Ortalama olarak, başvuranların sadece sekizde biri kabul edilmektedir.

Öğrenciler, eğitimleri süresince aylık bir ödenek alırken, öğrenim ücretleri Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Öğretmenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra üç tam yıl boyunca işlerine bağlı kalmak zorundadır. Hem lisans hem de yüksek lisans programları, öğretmenler için değerleri, becerileri ve bilgileri belirleyen bir çerçeve olan Öğretmen Eğitim Modeli'ne dayanmaktadır.

Öğretmen maaşları, diğer mesleklerle büyük ölçüde uyumludur ve Eğitim Bakanlığı, öğretmen maaşlarını diğer mesleki maaşlarla karşılaştırarak rekabetçi kalmalarını sağlamaktadır. Alt sınıf öğretmeninin maksimum maaşı kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın iki katıdır. Öğretmen maaşları deneyim yıllarıyla artmaktadır. Başarılı öğretmenler her üç ila beş yılda bir çeşitli primler kazanabilmektedir.

Öğretmenler, kariyerlerine devam etmek için üç kademeli bir kariyer merdiveninden seçim yapabilmektedir: öğretim, liderlik ve uzmanlık. Her bir kademede 13 aşama bulunmaktadır ve öğretmenler, eğitim, mentorluk ve gözlem sistemlerini içeren bir performans değerlendirmesi üzerinden ilerlemektedir. Erken çocukluk eğitimi öğretmenleri için de benzer bir üç kademeli merdiven bulunmaktadır.

Öğretmenlere çeşitli profesyonel gelişim fırsatları sunulmaktadır ve kariyer merdivenleri; profesyonel gelişim, iş birliği, koçluk ve gelişim sistemleri üzerine yapılandırılmış bir çerçeve sunmaktadır. Aynı yapı, öğretim ve öğrenme konusundaki genel stratejilerin bir parçasıdır.

Okul müdürlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi Singapur'un öncelik verdiği bir konudur. Müdürler genellikle öğretmen olarak başlamaktadır ve okul liderliğine geçmeden önce iki idari rolde görev almaktadır. Müdürler, yönetim teorisi ve uygulamasını içeren programlara katılmakta ve liderlik yoluyla ilerlemektedir. Müdürlerin performansları, gelişmiş performans yönetim sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir ve bu süreçte bireysel hedefler belirlenmektedir. Müdürler, altı yıl görev yapmışlarsa bir yıllık tam ücretli izin alabilmekte ve uluslararası çalışma ziyaretleri, araştırmalar veya ileri dereceler için kullanabilmektedir.

Son yıllardaki PİSA sonuçları ile adından sıkça söz ettiren Singapur eğitim sistemi güçlü ve iyi sonuçlar veren yapısıyla dikkat çekmektedir. Gelecekte ihtiyaç duyacakları farklı becerileri okul sıralarında öğrenen ve öğrendiklerini uygulama şansı bulan öğrenciler dünya çapında kendisi ispatlamış üniversitelere yerleşme şansı yakalamaktadır. Soru soran ve cevap arayan, yeni yollarla düşünmeye, yeni problemleri çözmeye ve gelecek için yeni fırsatlar yaratmaya istekli gençler yetiştirmeyi amaçlayan Singapur eğitim sistemini gelin yakından inceleyelim.

Singapur'da Eğitim Nasıl

Singapur'da Eğitim Kademeleri

Singapur eğitim sistemi ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından sıkı bir çalışma sonucu oluşturulmuştur. Ülkede Ocak ayında başlayan eğitim yılı Kasım ayında son bulmaktadır. Çocuklar zorunlu eğitim almaya 7 yaşında başlamakta, 3 ile 6 yaş arasında alacakları okul öncesi eğitim ise isteğe bağlı tutulmaktadır. Singapur eğitim sisteminin belirlemiş olduğu sınıf seviyelerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Okul Öncesi
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Üniversite Öncesi Programlar (Üniversiteye hazırlık veya Mesleki Eğitim)
 • Yükseköğretim (Üniversite)

Okul Öncesi

Çocukların 3 ile 6 yaş arasında kabul edildiği bu kurumlar genellikle özel kuruluşlar ve dernekler tarafından işletilmektedir. Singapur'da kreş, anaokulu veya okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Ama ülkede anne ve babaların beraber çalışma oranı yüksek olduğundan Singapurlu çocukların çoğu okul öncesi eğitim almaktadır. Bunun yanında Singapur'daki kreşler ve anaokulları sadece çocuk bakım merkezleri değildir. Kurumların her birinin kendi eğitim müfredatı vardır ve çocukları Singapur'un eğitim sistemine hazırlamaya odaklanır. Kurumlar öncelikli olarak çocuklara İngilizce öğretilir daha sonra bölgede konuşulan birkaç farklı dilden birini de anadilleri olarak öğrenirler.

Bu yazı ilginizi çekebilir; Çinde Eğitim Sistemi

İlkokul

Singapur'da altı yaşından itibaren ilkokula gitmek zorunludur. Bu eğitim aşaması ücretsiz olarak sağlanır ve çocuğunu ilkokula göndermeyen ebeveynler cezalandırılır. Çocuğuna evde eğitim vermek isteyen veya Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmeyen dini bir kuruma göndermek isteyen ailelerin ise, bunu yapmak için izin başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 6 yıllık bir eğitim dönemini kapsayan ilkokul eğitiminde öğrenciler ilk 4 yıl, ortak bir müfredata sahip hazırlık aşamasından geçmektedirler. İlk dönemin temel amacı öğrencilerin İngilizce, yerel anadil ve matematiği kavramasını sağlamaktır. Öğrenciler bu temel alanların ötesinde güçlü yönlerini geliştirmek adına çeşitli sosyal aktivitelere veya spor etkinliklerine katılabilmektedirler. Bunu izleyen 2 yıllık oryantasyon aşamasında, öğrenciler öğrenme yeteneklerine veya zorluklarına göre 3 farklı dil gurubundan birine yerleştirilmektedirler. Daha sonra ise öğrencileri kendileri için en uygun olan ortaöğretim kurumuna yerleştirebilmek için “İlköğretimi Bitirme Sınavı”na girmektedirler.

Singapur Eğitim Sistemi

Ortaokul

Singapur eğitim modelinde ortaöğretim 4 veya 5 yıl sürmektedir. Öğrenciler 4. senenin sonunda Singapore Cambridge General Certificate of Education adı verilen bir sınava girmektedirler. Bu sınavda iyi puan alan öğrenciler bir sene daha ortaokul eğitimi almaya hak kazanırlar.

Singapur ortaokulları öğrencilerinin farklı ilgi alanlarını tatmin etmek ve öğrenme yollarını genişletmek için onlara fazla seçenek sunmaktır. Ne öğrendiklerini ve nasıl öğrendiklerini seçebilmek onları öğrenmelerini sahiplenmelerine teşvik etmektedir. Ayrıca ülkede öğrencilerin sınıf içinde ve dışında çok yönlü veya bütünsel gelişimlerini sağlamak için daha geniş tabanlı bir eğitim verilmektedir.

Üniversite Öncesi Programlar (Üniversiteye hazırlık veya Mesleki Eğitim)

Üniversite öncesi eğitim, üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler için özel olarak hazırlanmış iki veya üç yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bunun yanında süreç içerisinde dileyen öğrenciler farklı konularda mesleki eğitim alarak çeşitli sektörlere kalifiye eleman olabilmektedirler. Bu öğrenciler gerekli donanımları kazanabilmeleri adına yaparak öğrenme metodu ile eğitim almaktadırlar.

Singapur'daki Üniversiteler

Yükseköğretim (Üniversite)

Yükseköğretim, Singapur eğitim sisteminin önemli bir ögesidir ve öğrenciler küçük yaşlardan itibaren en iyi üniversitelere gitmek için çalışmaya başlamaktadırlar. Ülkede bulunan devlet üniversiteleri en yetkin öğrencileri bünyelerine katabilmek adına zorlu sınavlardan başarı ile geçen öğrencileri kabul etmektedir.

Singapur'da dört adet devlet üniversitesi faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. 2010 yılında yayınlanan "Dünya'nın En İyi 100 Üniversitesi" listesinde ise Singapur'da bulunan "Technological University” yer almıştır. Bu üniversite özellikle mühendislik, işletme, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarında kaliteli eğitim vermektedir.

Bu makale Merve Karamert tarafından 19 Şubat 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
İngiltere Eğitim Sistemi Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip olan İngiltere nasıl bir eğitim sistemine sahip? İngiliz eğitim sistemi ne gibi farklılıklar içeriyor?
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anadolu Lisesi Özel Okul
Özel Uğur Okulları Ardıçlı Anadolu Lisesi

Disiplinli bir okul sınava yönelik çalışmalarıda var 11.sınıfta kızım tavsiye ederim

Özel Avcılar Firuzköy Mektebim Koleji Anaokulu Özel Okul
Özel Avcılar Firuzköy Mektebim Koleji Anaokulu

Mektebim koleji anaokulundaki öğretmenlerin sevgisi,saygısı ve ilgisinden çok memnunum. Yabancı dil ve gems çalışmaları...

Özel Yakacık Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Özel Okul
Özel Yakacık Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

Akademik eğitimde çok başarılılar. Kızım 7.sınıfın ara döneminde bu okula dahil oldu. İyiki bu okulun öğrencisi olabilmi...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum