fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) Programı Nedir?

Görüntülenme Sayısı: 2076

Uluslararası Bakalorya(IB) dünya çapındaki okullarda üst düzey eğitim programları sunan bir öğrenme topluluğudur. IB, 1968 yılında Cenevre'de kurulmuştur. Kuruluş amacı, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulması için entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere uluslararası bir eğitim sunmaktır. O zamandan bu yana, IB, dünya genelinde 5 binden fazla okulda programlar sunmuş; öğrenci ve öğretmenlerle ilgili yarattığı topluluklarda 150'den fazla ülkede 1 milyondan fazla üyesiyle sürekli olarak gelişmektedir. IB, farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için toplamda 4 eğitim programı sunmaktadır.

Uluslararası Bakalorya Programı Nedir?

İlk Yıllar Programı (PYP/3-12 yaş)

İlk Yıllar Programı, 3-12 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin merak, keşif ve oyun yoluyla öğrenmelerini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmelerini sağlamakta ve kritik düşünme, problem çözme ve yaratıcılığı destekleyen öğrenme stratejilerini içermektedir. Program, altı temanın(biz kimiz, mekân ve zamanda neredeyiz, kendimizi nasıl ifade ederiz, dünyanın işleyişi, kendimizi düzenleme ve gezegeni paylaşma) yardımıyla öğrencilerin sorgulamasını teşvik etmekte ve öğrencilerin kültürlerarası anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Orta Yıllar Programı (MYP/11-16 yaş)

Orta Yıllar Programı, 11-16 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak kendilerinin ve diğerlerinin düşüncelerini ve fikirlerini tartışmalarına olanak tanımaktadır. Program, öğrencilerin, öğrenenler ve vatandaşlar olarak kendilerini geleceğe hazırlamalarını sağlayacak kişisel ve sosyal becerileri de kapsamaktadır.

Diploma Programı (DP/16-19 yaş)

Diploma Programı, 16-19 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Program, altı konu grubundan ve çekirdek adı verilen üç bileşenden oluşmaktadır. Diploma Programı, öğrencilere, uluslararası düzeyde tanınan bir diploma ve ileri düzeyde yetenekler ve bilgiler kazanma fırsatı sunmaktadır. Dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, araştırma, analiz ve sentez becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Program aynı zamanda kültürlerarası anlayışı geliştirmeye ve öğrencileri dünya sorunlarını ele almaya teşvik etmektedir.

Diploma Programı, farklı birçok disiplinde gelişim sağlamakta ve öğrencilere iş birliği, yaratıcılık ve bağımsız çalışma gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin programı tamamlamak için altı konudan en az üçünde yüksek düzeyde, geri kalan üçünde ise standart düzeyde not alması gerekmektedir.

Kariyer Odaklı Program (CP/16-19 yaş)

Kariyer Odaklı Program, üniversiteye gitmek yerine mesleki eğitime yönelmek isteyen 16-19 yaş arasındaki öğrencileri hedeflemektedir. CP, çalışma hayatına hazırlanmak isteyen öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri becerileri geliştirmek için tasarlanmış bir programdır.

Program, Diploma Programı derslerini kariyer odaklı dersler ile birleştirmektedir. Öğrencileri kendi yollarını çizebilmeleri için pratik beceri ve mesleki beceriler geliştirmeye teşvik etmektedir. CP programı, öğrencilere iş dünyası için önemli olan becerileri geliştirmelerini, sorunları analiz etmelerini, liderlik becerileri kazanmalarını, işyerindeki deneyimleri benimsemelerini ve kariyerlerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Program tamamlandığında öğrenciler bir IB sertifikası almaktadır.

Uluslararası Bakalorya Programının Amaçları Nelerdir?

Uluslararası Bakalorya Programının Amaçları Nelerdir?

 • Küresel Düşünme ve Hareket Etme Becerileri Kazandırmak: IB programları, öğrencilere küresel toplum üyeleri olarak düşünme, öğrenme ve hareket etme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
 • Yaşam Boyu Öğrenmeyi Teşvik Etmek: Program, öğrencilere yüksek nitelikli yaşam boyu öğrenenler olma yolunda ilerleme yetenekleri sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Bilinçli Vatandaşlar Yetiştirmek: IB programları, öğrencilere bilinçli vatandaşlar olma sorumluluğunu aşılamayı amaçlamaktadır.
 • Sürdürülebilir Dünya Vatandaşları Olmalarını Sağlamak: Program, öğrencilerin sürdürülebilirlik konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konuda sorumluluk almalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
 • Öğrenme Süreçlerini Desteklemek: IB, öğrencilerin kazanımlarını ölçmek yerine öğrenme süreçlerini desteklemeye ve yönlendirmeye odaklanmaktadır.
 • Uluslararası Bakış Açısı Kazandırmak: Program, öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı ve çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunma yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir.
 • Bilgi ve Anlayış Becerilerini Geliştirmek: IB programları, öğrencilerin bilgi edinme, keşfetme, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu da, öğrencilerin çok yönlü bir bilgi tabanına sahip olmalarını desteklemektedir.
 • Üniversite, Meslek ve Genel Yaşam Adaptasyonunu Sağlamak: Program, öğrencileri üniversiteye, mesleklere ve genel yaşamın gereksinimlerine başarılı bir şekilde adapte olabilmeleri için donatmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Bakalorya Programının Öğretim Yaklaşımları Nelerdir?

Uluslararası Bakalorya’nın öğretim yaklaşımları, çağdaş eğitim araştırmalarına dayanmaktadır ve altı öğretim yaklaşımı ile beş öğrenme yaklaşımını içermektedir. Bu yaklaşımlar, IB Dünya Okulları'nda eğitimcileri ve öğrencileri yönlendirerek, amaçların sınıfta gerçeğe dönüşmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Bu yaklaşımların temelinde, öğretmenler ve öğrencilerin günlük faaliyetlerine rehberlik eden araştırma-sorgulama, eylem ve dönüşümlü düşünme döngüsü bulunmaktadır. Bu döngü, sorma, yapma ve düşünme arasındaki karşılıklı etkileşimi vurgulamaktadır. IB, eğitimsel çıktıların öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişki ile şekillendiğine inanarak, ilişkilere büyük önem vermekte, insanların anlam inşa etmek ve dünyayı anlamak için birlikte çalışmaları gerektiği fikrini benimsemektedir.

IB Öğretim Yaklaşımları

 • Araştırma-Sorgulama: Öğrencilerin kendi bilgilerini bulmalarına ve anlayışlarını inşa etmelerine odaklanılmaktadır.
 • Kavramları Anlama: Kavramlar, disiplinler arası anlayışı derinleştirmek ve öğrencilerin bağlantılar kurmasına yardımcı olmak için araştırılmaktadır.
 • Yerel ve Küresel Bağlamlarda Geliştirime: Gerçek hayattan bağlamlar ve örnekler kullanılarak öğrenciler yeni bilgiyi değerlendirme konusunda teşvik edilmektedir.
 • Verimli Ekip Çalışması ve İş Birliğine Odaklanma: Ekip çalışması ve iş birliği, öğrenciler arasında ve öğrenci-öğretmen ilişkilerinde teşvik edilmektedir.
 • Kapsayıcılık ve Farklılığa Değer Verme: Öğrencilerin kimlikleri dikkate alınmakta ve farklılığa değer verilmektedir. Öğrencilere kendi öğrenme yolculuklarını belirleme özgürlüğü tanınarak, bireysel potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.
 • Değerlendirmeyi Yol Gösterici Olarak Kullanma: Değerlendirme, öğrenmeyi ölçmenin yanı sıra öğrenmeyi desteklemekte de önemli bir rol oynamakta ve etkili geri bildirim sağlama amacını taşımaktadır.

IB Öğrenme Yaklaşımları

IB'nin öğrenme yaklaşımları, bir öğrencinin eğitiminin temelinde kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmeyi öğrenmesine odaklanmaktadır. Beş farklı kategorideki becerilerin birbiriyle bağlantılı olması, IB öğrencilerinin etkin sorular sorma, etkili hedefler belirleme, bu hedeflere odaklanma ve bunları başarma konusunda kararlı, öz düzenlemeli bireyler olmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Gelişimsel olarak vurgulanan aynı beş beceri kategorisi her IB programında yer almaktadır.

 • Düşünme Becerileri: Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve etik düşünme gibi alanları içermektedir.
 • Araştırma Becerileri: Kıyaslama, karşılaştırma, onaylama ve önceliklendirme gibi alanları içermektedir.
 • İletişim Becerileri: Yazılı ve sözlü iletişim, etkili dinleme ve savları biçimlendirme gibi alanları içermektedir.
 • Sosyal Beceriler: Olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme, dinleme becerileri ve ihtilaf çözümleme becerileri gibi alanları içermektedir.
 • Öz Yönetim Becerileri: Zaman ve görev yönetimi gibi örgütleme becerilerinin yanı sıra duygusal beceriler, ruhsal durum ve motivasyon yönetimi gibi alanları içermektedir.

Bu becerilerin geliştirilmesi, IB'nin etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenen bireyler oluşturma hedefine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu beceri alanları ayrı kategoriler olarak sunulsalar da, aralarında yakın bağlantılar ve örtüşen alanlar bulunmaktadır ve birbirleriyle ilişkilendirilerek değerlendirilmelidir.

IB Öğrenen Profili Nedir?

IB öğrenen profili, IB eğitiminin temel kavramlarından biridir ve IB programları boyunca öğrencileri merkeze alan bir yaklaşımdır. Öğrenen profili, öğrencilerin ahlaki, entelektüel, duygusal ve bedensel olarak gelişmesini destekleyen niteliklerin bir listesidir. Bu nitelikler, öğrencilerin sınav puanlarından daha önemlidir ve yaşam boyu öğrenmelerinde ve yaşamlarında adım atacakları her alanda büyük bir rol oynamaktadır.

IB eğitimcileri, öğrencilere bu nitelikleri geliştirmeleri konusunda rehberlik etmektedir. Bu niteliklerin gelişimi, uluslararası bilinçte, küresel sorumluluk taşıyan ve daha iyi bir dünya oluşturacak bireylerin yetiştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. IB Öğrenen Profili Nitelikleri:

 • Araştıran-sorgulayan
 • Bilgili
 • Düşünen
 • İletişim kuran
 • İlkeli
 • Açık görüşlü
 • Duyarlı
 • Riski göze alan
 • Dengeli
 • Dönüşümlü düşünen

International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya), IB (PYP) İlk Yıllar Programı, IB (DP) Diploma Programı, IB (MYP) Orta Yıllar Programı, IB Kariyer Programı (CP) olmak üzere 4 farklı gruptan oluşan ve birçok ülkede uygulanan bir eğitim sistemidir. Bu organizasyon 1968 yılında İsviçre Cenevre’de hayata geçirilmiştir. Lise ve üniversite eğitimini kendi ülke sınırları dışında alan öğrencilerin aldıkları eğitimi, ortak bir müfredata bağlamak ve evrensel bir eğitim anlayışı sunmak amacıyla kurulmuştur. International Baccalaureate programının genel amacı; barışçıl bir dünya oluşturmada fayda sağlayacak, kültürlerarası saygı anlayışıyla araştıran sorgulayan genç insanlar yetiştirmektir.

International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) Programı Nedir?

IB Diplomasının Çocuğa Sağladıkları Nelerdir?

International Baccalaureate Programı ile öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte, topluma ve çevreye duyarlı olmalarını, özgür ve eleştirel düşünebilmelerini, araştırma becerisine sahip olmalarını, akılcı ve bilimsel bilgiye duyarlı, yazılı ve sözlü ifade yeteneklerini geliştirebilmeyi amaç edinir. Bu diplomayla, 102 ülkede 1079 üniversite için belirlenmiş ortalamalarla direk geçiş veya hazırlık yılı imkanının yanı sıra bazı ayrıcalıklar elde edilmektedir.

Mezunlara, Türkiye’de de birçok vakıf üniversitesinde, çeşitli oranlarda burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere, geniş kapsamlı bir eğitim ve akademik başarı vaad etmek yanında, dünya barışına duyarlı, sürekli öğrenmeyi benimsemiş, disiplinli, toplumsal sorumluluklarının farkında, değişik kültürleri tanıyan ve saygı duyan, entelektüel, en az iki dil bilen, dünya vatandaşı bir birey yetiştirmek International Baccalaureate Programının hedefidir.

Neden International Baccalaureate?

Uluslararası Bakalorya programı, dünya genelindeki öğrencileri ortak bir anlayış benimsemeye davet eder. Yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve çok incelikli hazırlanmış değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla devletle, okullar ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmaktadır. Şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmek hedefindedir. Bu program ile öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan bir üniversiteye girebilme yeterliliğinde olmaktadır. Böylece saygı ve anlayış altyapısıyla coğrafi ve kültürel hareketlilik sağlanmaktadır. International Baccalaureate Programı ile öğrenciler zor ama dengeli ve dünyada geçerli bir eğitime tabi olmaktadırlar.

Uluslararası Bakalorya Programı Özellikleri

IB Öğretiminde Yaklaşımlar

Bu öğretim programı temelde 6 yaklaşıma dayanır.

 • Araştırma ve sorgulama,
 • Kavramları anlamlandırma,
 • Verimli ekip çalışması ve işbirliği,
 • Değerlendirmeyi yol gösterici olarak kullanma,
 • Yerel ve küresel bağlamları kullanma,
 • Kapsayıcı olma ve farklılığa değer verme,

IB Programı’nın İşleyişi Nasıldır? PYP Nedir? MYP Nedir? DP Nedir?

IB Programı 4 kademeden oluşur. Bu kademelerin her biri dengeli, kapsamlı, detaylı ve gelişimi destekleyici müfredat içeriği sunar. Öğrencilere bilimsel çalışma ve öğrenme ortamı ve deneyimi yaşatır. Öğrencilerin eğitimle kazanımlarını dünya ile ilişkilendirmelerine olanak sağlar.

Uluslararası Bakalorya Programı Faydaları Nelerdir?

IB (PYP) İlk Yıllar Programı: 3 ile 12 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden bu program ile öğrenmenin önündeki geleneksel sınırlar aşılmayı hedeflenmiştir. Öğrenciler kültürlerarası bir anlayışla kendilerini ve çevrelerini anlamlandırma ve ifade etmeyi öğrenir.

Sizler de çocuğunuzun Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’na katılmasını isterseniz, İlk Yıllar Programı sunan okullar listelerimizi inceleyebilirsiniz.

IB (MYP) Orta Yıllar Programı: 11-16 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden program 6 küresel bağlamı açıklar. Bunlar; kültürel kimlik ve kişisel kimlik, kimlikler ve ilişkiler, mekan ve zaman, bilimsel ve teknik yenilikler, adalet ve kalkınma, küreselleşme ve sürdürülebilirliktir. Geleceğin küresel liderleri olacak gençleri yetiştirir.

Çocuğunuzun Orta Yıllar Programı (MYP) ile eğitim almasını istiyorsanız, IB Orta Yıllar Programı sunan okullar listelerimize göz atabilirsiniz.

Uluslararası Bakalorya Programı

IB (DP) Diploma Programı: 16 ile 19 yaş arasındaki çocukları üniversite ve daha sonraki hayatlarına hazırlar. Teori dersleri ile öğrencilere bildiklerini öğrenme yollarını incelerken, kendi bakış açılarını ve varsayımlarını daha çok fark etmeyi öğretir. DP Programı 16 ile 19 yaş arası öğrenciler için iki yılı kapsayan üniversite öncesi bir programdır. Bundan önce ise lise 10 öğrencileri için Pre-IB yılı; yani IB ye hazırlık yılı vardır. Bu programdan, sınavları geçip, mezun olan öğrenciler, uluslararası düzeyde etkin bir diploma alırlar. Bu diploma Türkiye de MEB şartlarına uygun olarak düzenlenir. MEB’e ek bir program olarak uygulanır.

Çocuğunuzun International Baccalaureate Diploma Programı ile uluslararası geçerli bir diploma alarak üniversiteyi uluslararası üniversitelerde okumasını istiyorsanız, sizler için hazırladığımız DP Programı sunan okullar listelerimize göz atabilirsiniz.

IB Kariyer Programı (CP): Diploma Programı dersleri ve Kariyer Programı dersleri aynı anda verilerek kişisel ve profesyonel becerilerin birlikte gelişmesi sağlanır. Öğrenciler kişisel ve profesyonel hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini ve çözüm üretebileceklerini öğrenirler. Bu dört programda da bitirme projeleri yapılmaktadır. Bu projelerle öğrenciler programdan edindikleri bilgi ve becerileri sergileme imkanı yakalarlar.

Kar amacı olmayan bu programın herhangi bir yatırımcısı, hissedarı yoktur. Ticari, ve politik çıkarlardan bağımsız olarak günümüz değişen dünyasına eşsiz bir eğitimle daha iyi bir dünya yaratma amacı gütmektedir. International Baccalaureate Programı her zaman yenilikçi, fikirlere eleştirel katılım sağlayan, gelişime açık, araştıran, barışçıl, kendini doğru ve rahat ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Bu makale Merve Karamert tarafından 07 Şubat 2024 tarihinde güncellenmiştir.
Diğer Veliler ile Paylaş!

Bu makaleye henüz bir yorum yapılmamış ilk yorumu yapan sen ol! Yorum Yap
Yorum Yap
Ad Soyad *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
PAYLAŞ
Sonraki Makaleye Göz Atın
Fen ve Teknoloji Lisesi Nedir? Fen ve teknoloji lisesi avantajları nelerdir? Fen teknoloji liseleri nerelerde var? Fen ve teknoloji lisesi fiyatları ne kadar? Bu liselerin farkları nelerdir?
İstanbul Bölgesinde Yorumlanan Bazı Okullar
Özel Mutlu Sincaplar Anaokulu Özel Okul
Özel Mutlu Sincaplar Anaokulu

Her iki yeğenimi de gönül rahatlığıyla emanet ediyoruz. Çocuklarımız çok mutlu ve huzurlular.Bizimde hiç aklımız kalmıyo...

Özel Erdem Anaokulu Özel Okul
Özel Erdem Anaokulu

Şehrin gürültüsünden kendini soyutlamış tertemiz sıcacık bir okul. Çocukların da mutluluğu her halinden belli. İkinci ev...

Özel Erdem Koleji İlkokulu Özel Okul
Özel Erdem Koleji İlkokulu

Bir aile dostumuzun tavsiyesi üzerine kayıt yaptırdık. Hiç bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bizlere vatana millete yakı...

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum