fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana
Onaylanmış Okul Profili
Özel Adakent Koleji İlkokulu

Özel Adakent Koleji İlkokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 12
Okul Saatleri:
Tam gün: 07:30/18:30

Özel Adakent Koleji İlkokulu Hakkında

Özel Adakent Koleji İlkokulu ; BUTİK OKUL SİSTEMİ İLE EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLARI BENİMSEYEN, SOSYAL MESAFEYİ KORUYAN 10- 12 KİŞİLİK SINIFLARDA SAĞLIKLI,HİJYENİK VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMI SUNAR.
ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU
BUTİK OKUL EĞİTİM KONSEPTİ
BİREBİR EĞİTİM
ÇİFT DİL ÇİFT ÖĞRETMEN SİSTEMİ
TEMATİK DERSLİK SİSTEMİ
DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI
FUTURE CLASS LAB. GELECEĞİN SINIFLARI
ZENGİN DERS PROGRAMI
SAĞLIKLI VE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ORTAMI
1- ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODU
Özel Adakent Koleji İlkokulu'nda yürüttüğümüz sistemde; uluslararası eğitim metotları incelenerek ve kendi ailevi, kültürel ve toplumsal yapımız ile harmanlanarak oluşturulan ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODUNU uygulamaktayız. İlkokulda uluslararası eğitim başarıları ile gündeme gelen Finlandiya, Singapur, Japonya, G.Kore vb. modellerin incelenip – anasınıfımızdakine benzer çalışma metodu ile - uygulama sırasında yaşanan geri dönüşler ve tecrübelerimizden yola çıkarak, bu ülkelerdeki sistemlerin dezavantajlı ve avantajlı yanlarını ortaya çıkardık. Ve her bir öğrencimiz için yetiştiği ailevi, kültürel ve toplumsal yapının incelenmesi ile oluşturulan öğrenci sosyal gelişim programı ile, kendi sosyokültürel ve ekonomik yapımıza, kendi toplumlumuza ve çocuklarımızın bireyselliğine azami ölçüde uyan, yapıcı eğitim felsefesine temellenen kendi eğitim metodunu uygulamaktayız.
Buradan hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel Eğitim Metodunda belirlediğimiz temel ilkeler ile eğitim programımızı oluşturmaktayız. PROGRAMIMIZIN TEMEL İLKELERİ şunlardır: • Gelenekten geleceğe • Eğlenceden bilime • Yerelden evrensele • Kişiye özgü eğitimden çok yönlü eğitime • Bireysel eğitimden çoklu eğitime • Karakter eğitiminden toplumsal değerler eğitimine • Yabancı eğitim sistemlerinden öz değerler eğitimine
Bu temel ilklerden hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel Eğitim Metodu ile aşağıdaki yapılandırıcı EĞİTİM YÖNTEMLERİ kullanılır.
• Etkileşimli Öğretim
• Deneyerek Öğrenme
• Bağımsız Öğrenme
• İşbirlikçi Öğrenme
• Proje tabanlı öğrenme
• Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
• Problem Temelli Öğrenme
• İşitsel Dilsel Yöntem
• İletişimci Yaklaşım
• İçerik Temelli Öğrenme
• Milli ve kültürel değerler yaklaşımı
• İçten dışa öğrenme
• Çekirdekten çevreye yöntemi
• Yerelden evrensele yaklaşımı
Böylelikle İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ; araştırmaya dönük, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştiren, çoklu zekâ sistemini destekleyen, öğrenci merkezli öğrenme odaklı, bireysel farklılıkları dikkate alan bir program olarak sunulur.
Dijital çağın ve geleceğin teknoloji becerilerinin üst düzeyde sunulduğu eğitim programlarımız; meraklı, yaratıcı, yenilikçi, sorumluluk sahibi, öz kültürünü ve değerlerini bilen, üst düzey eğitim kademelerine ve modern yaşama hazır öğrenciler yetiştirmemizde temel teşkil eden yaklaşımlar barındırır.
ADAKENT TEMEL EĞİTİM METODU ile çocuklar sadece bilgiyi değil, ona ulaşmayı ve kullanmayı öğrenirler. Araştıran, sorgulayan, fikir yürütüp yorum yapabilen, bilgi üreten öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişir. Kendilerini ve öğrenme şekillerini tanırlar. Problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirir, sosyal değerlere önem verir, kendilerini geliştirmeye odaklanırlar.
2- BUTİK OKUL EĞİTİM KONSEPTİ
Okulumuzda; ülkemiz genelinde yaygın olan büyük okul binalarının ve kalabalık sınıfların aksine, çocuklarımızın psikolojini ve aldığı eğitimin kalitesini etkileyen mevcudu az sınıflarda eğitim şekli benimsenmiştir. Öğrencilerimiz; 10 – 12 kişilik özel sınıflarda, öğretmenlerinin bizzat takibi eşliğinde konforlu ve etkili eğitim görürüler.

BUTİK OKUL EĞİTİM KONSEPTİMİZ SAYESİNDE: 10 – 12 kişilik özel sınıflar… Ev rahatlığında ve konforunda güvende çocuklar… İçten ve samimi aile ortamında eğitim… Güvenli, sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı… Kalabalık ve gürültü içinde büyük hacimli binalarda kaybolmayan öğrenciler… Teknolojik donanımlı dersliklerde bireysel destekli tam ve etkili öğrenme… Hemen farkedilen sorunlar ile bireysel farkındalıklar ve kısa sürede çözümler… Kolay ulaşılabilen, alanında uzman öğretmenler…
3- BİREBİR EĞİTİM
Her öğrenci için ücretsiz 2 saat özel ders ile eksikleri birebir tamamlanır. Ayrıca her gün yapılan etüt çalışmalarında ev ödevleri tamamlanır ve öğrencilerimizin eksikler giderilir. Öğrencilerimizin anlamadığı konular, eksikleri ya da pekiştirmek istediği konular ile ilgili haftada 2 saat, okulda gerçekleştirilecek ücretsiz özel dersler ile tam destek sağlanır. Öğretmenlerimiz; herhangi bir konunun tam olarak öğrenildiğinden emin olmadan yeni konuya geçmezler. Böylelikle her alanda benimsediğimiz; tam öğrenmeye dayalı, etkili eğitim sağlanmış olur.
4-TEMATİK DERSLİK SİSTEMİ
Okumuzda öğrencilerimiz derslerini kendilerin için özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen sınıflarda işlerler. Eğitim ortamı sıkıcı ve tekdüze olmaktan çıkar. Eğitim eğlenceli,öğretici ve dinamik bir düzende devam eder. 1- Doğal yaşam sınıfı- natural life classroom 2- Masallar kahramanlar sınıfı- Tales heroes classroom 3-Sulatı sınıfı- Deep blue classroom 4-Tarihimiz ve Atatürk sınıfı- Our history and Atatürk classroom 5-İlk okuma yazma sınıfı- First literacy classroom 6- Ülkemiz, dünyamız sınıfı- Our country, our world classroom 7- Bilim ve fen sınıfı- Science classroom 8- İngilizce sınıfı- English classroom 9- Montessori etkinlik sınıfı- Montessori activity classroom 10- Açık hava dersliği- Outdoor classroom
5- ÇİFT DİL ÇİFT ÖĞRETMEN SİSTEMİ
Dil; sadece ülke içinde değil, tüm dünya genelinde kişiyi hayata hazırlayan en etkili unsurdur. Küçük yaşlarda atılan yabancı dil çok daha kolay öğrenilir, kolay özümsenir. Bu sebeple, anaokulunda ve ilkokulda ileri İngilizce eğitimini benimsemekteyiz. • Yabancı uyruklu anadili İngilizce olan öğretmenler ile desteklenmiş dil eğitimidir. • Normal İngilizce dersi müfredatının dışında speaking temelli native dersler işlenir. • LIFE CULTURE SCİENCE: Okulumuzda bazı hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinde sınıf öğretmenimiz ile İngilizce öğretmenimiz derse birlikte girer. Aynı konu çift dilli işlenir. Bu metodun ana amacı; Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitmenlerimiz sayesinde çocuklarımızın anadil düzeyinde İngilizce konuşmaları, anlamaları ve düşünmelerini sağlamaktır. Uluslararası Akreditasyon Sertifikalı İngilizce Eğitimimiz ile çocuklarımız sadece İngilizce konuşmayı, yazmayı değil, İngilizce düşünmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
6- FUTURE CLASS LAB. GELECEĞİN SINIFLARI
Okulumuzda kurulan FCL içinde mini 3d sinema salonu, green screen kayıt stüdyosu, artırılmış gerçeklik duvarı, robotik kodlama atölyesi, etkileşimli anfi dil alanı, drama alanı, mini kütüphane, bireysel çalışma alanları, grupla çalışma alanları, stres ve yaratıcılık duvarları vb. alanlar bir arada bulunur. Future Classroom Lab (FCL), Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışmaları temel alan pek çok gelişme gerçekleştirilmektedir. Future Classroom Lab öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir. Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar ÜRETİM, ETKİLEŞİM, SUNUM, ARAŞTIRMA, İŞ BİRLİĞİ VE GELİŞTİRME alanlarıdır. Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel öneme sahip olan alanları vurgulamaktadır. Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekânı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Okulumuzda oluşturulan bu öğrenme alanlarının öğrencilerimiz için çok büyük faydası vardır. Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekânda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkânı elde etmektedir. Derslerde iş birliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinde aktif bir role sahiptir. Örneğin, bir öğrenci sınıfın farklı yerlerinde belirli bir zaman sınırı içinde belirli görevleri gerçekleştirebilirler. Öğrenciler, yapacakları etkinliklerin sırası ile ilgili kendi başlarına karar verebilir ve bu durum öğrencilerin daha bağımsız öğrenmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi de öğrenciler yeni öğrenme alanlarını sever ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duyar. Bunun sebebi esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket etmesini sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin kullanmaları ile okulda da öğrenme gerçekleştirmeleridir.
7- DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI
AÇEP DİJİTAL ÇAĞ programımız alanında uzman öğretmenler tarafından 3 yaştan itibaren zekâ gelişimi, öğrenme becerileri ve teknolojik dili kullanmaya yönelik bilimsel dersleri içerir. Son yıllara ortaya çıkan ve birçok okulda uygulanan STEM eğitiminin geliştirilmiş halidir. Bu program dahilinde öğrencilerimiz aşağıda bulunun çalışmalar ile zekâ gelişimine dayalı, geleceğin teknolojisini kullanmayı öğrenen yaratıcı bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Robotik- Kodlama Akıl oyunları ve Satranç Hafıza gelişimi Düşünce eğitimi 3d tasarım – 3d sinema Artırılmış gerçeklik Green screen ve benmaker atölyeleri
8- ZENGİN DERS PROGRAMI
Okulumuzda alanında uzman sınıf ve branş öğretmenleri ile zengin bir ders programı uygulanmaktadır. Okul öncesi müfredat dersleri haricinde aşağıda belirttiğimiz branş dersleri uzman eğitim kadromuzla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri sağlamakla beraber ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar.
1- TÜRKÇE DERSLERİ: Öğrencilerimizin gördüğü, dinlediği, okuduğu şeyleri doğru olarak anlamalarını sağlamak ve onlara anlama gücü kazandırmak Türkçe derslerinin temelini oluşturur. Çocuklara Türkçe dilini sevdirmek, kurallara hâkimiyetlerini sağlayıp dillerini güvenle kullanabilmelerini öğretmek dersimizin birincil amacıdır. Dil bilgisini ve kullanımını destekleyici çeşitli etkinlikler ve uygulamalar sayesinde, çocuklarımızın sözcük dağarcıklarının zenginleşmesine özen gösteriyoruz. Türkçe derslerimizde sadece dili değil, aynı zamanda Türk kültürünü, geleneklerini, ulusal değerlerini de işliyor, çocuklarımızı hem dilde hem yaşadıkları ülkede güvenle ve rahatlıkla kendilerini ifade eden bireyler olmaları yönünde eğitiyoruz. Masal atölyesi, hızlı okuma, diksiyon ve yaratıcı yazarlık gibi atölye çalışmaları ile zenginleştirilen Türkçe derslerimiz okuma yazma okuduğunu ve dinlediğini anlama ve kendini ifade etme becerilerini en üst seviyede öğrenmelerine olanak sağlayan etkinliklerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca Ailemle Okuyorum, Her Yerde Okuyorum vb. projelerle kitap okuma alışkanlığı kazandıran etkinlikler düzenlenmektedir.
2- MATEMATİK DERSLERİ: Bilimsel çözümlemeyi sağlayan, kişideki yargı ve hüküm yetilerini geliştiren, pozitif düşünme şeklini besleyen Matematik, okulumuzda üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir alandır. Birçok bilim dalının temeli olması sebebiyle, Adakent Kolejine özel 4 AŞAMALI MATEMATİK EĞİTİM MODELİ uygulanır. 1. Aşama: Derste konunun yapılandıcı ve sezgisel yaklaşımlarla anlatılması 2. Aşama: Etüt uygulama dersinde konunun tekrarı ve örneklerin çoğaltılması 3- Aşama: Özel derste eksik kısımların birebir işlenerek tamamlanması ya da öğrencinin seviyesine göre daha ileri düzeyde bire bir çalışmalar yapılması 4. Aşama: Mental aritmatik, hafıza eğitimi, akıl oyunları ve satranç gibi derslerde matematiksel zekanın gelişimi ile ilgili etkinlikler yapılması
3- LIFE-CULTURE- SCİENCE: Hayat, kültür ve fen konularının çift dille işlendiğini Adakent Kolejine özgü bu derste bazı hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler derslerinde sınıf öğretmenimiz ile İngilizce öğretmenimiz derse birlikte girer. Aynı konu çift dilli işlenir.
4- İNGİLİZCE DERSLERİ: Çift dil çift öğretmen sistemimizde Derslere sınıf öğretmeni ile İngilizce öğretmeni birlikte girer. Yabancı uyruklu anadili İngilizce olan öğretmenler ile desteklenmiş native speaker dil eğitimidir. Normal İngilizce dersi müfredatının dışında speaking temelli dersler işlenir. DERS PROGRAMIMIZDA 1. SINIFTAN İTİBAREN HAFTADA 10-14 SAAT YABANCI DİL DERSİ YER ALIR.
5- DİJİTAL ÇAĞ VE AKILLI ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI DERSLERİ: SATRANÇ VE AKLI OYUNLARI: Okulumuz çocukların zihinsel gelişimlerine de oldukça önem vermektedir. Satranç dersleri ile çocukların zihinsel gelişimleri desteklenmektedir. Akıl zekâ oyunları ile çocukların sorgulama, çözüm üretme gibi yetileri gelişim göstermektedir. ROBOTİK KODLAMA: Teknoloji hızla ilerlerken çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için eğitim programımızda kodlama ve robotik derslerine yer verdik. Öğrencilerimize, anaokulundan başlayan kodlama eğitimi ile geleceğin dilini öğretiyor, onları bilgi çağının dijital vatandaşlarına dönüştürüyoruz. • Özel Hazırlanmış Sökülüp Takılabilir Parçalarla Modüler Robotik Uygulamaları • Eğitimde Robot Kullanımı ile Çocuklara Yönelik Eğlenceli Figürlerle Kodlama Eğitimleri HAFIZA GELİŞİMİ- DÜŞÜNCE EĞİTİMİ: Özellikle 4 ile 12 yaş arası çocukların beyin gelişiminde oldukça önemli rolü vardır. Bilimsel analizler ve araştırmalar gösteriyor ki; bu eğitimi alan öğrencilerin beyin aktiviteleri artıyor, sayısal ve duygusal zekâlarında olumlu gelişmeler gözleniyor. Mental Aritmetik, beynin sağ ve sol lobunun birlikte çalışmasını sağlıyor. Biz de okulumuzdaki teknolojik altyapının ve matematiğe ilgi uyandırıcı materyallerin yardımıyla, Mental Aritmetik için özel olarak hazırlanan derslikte hafıza geliştirme dersleri veriyoruz.
6- SANAT DERSLERİ DRAMA: Drama ve tiyatro dersleri ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesi beklenmektedir. Drama ve tiyatro dersleri aynı zamanda çocukların ses tonunu ve mimiklerini doğru şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Tecrübeli drama ve tiyatro öğretmenimizin hazırladığı, her yaş grubunda öğrencilerimizin rol aldığı tiyatro oyunu yılsonunda gösterimini yapar. DANS VE BALE: Dans ve bale derslerinde yine alnında uzman branş öğretmenimizin hazırladığı gösterileri yılsonunda ve özel milli günlerde gösterileri sergiler, yetenekli öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmesini sağlar. GÖRSEL SANATLAR: Görsel hafızayı ve yaratıcılığı besleyen resim çalışmaları, ebru, ahşap, kum, cam, pul boyama gibi farklı tekniklerle üretilen çalışmalar yıl boyunca çocuklarımızın eğitim programı içinde yer alır. Yıl sonunda, sene boyu yaptıkları eserler sergilenir. Ayrıca 3D tasarım çalışmaları ile tişört, çerçeve, kalemlik, saat, çanta, önlük gibi ürünler tasarlamayı öğrenirler. Tasarım çalışmaları yine yıl sonunda sergilenir. MÜZİK: Ritim orff temelli müzik eğitimi ile bir yandan öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarırken, aynı zamanda eğlenmelerini ve müziksel yeteneklerinin gelişimi sağlanır. Oluşturulan ritim grubu özel günlerde ve yılsonu gösterilerinde sahne alır.
7- SPOR DERSLERİ: JİMNASTİK: Beylikdüzü Özel Adakent Koleji Anaokulu çocukların fiziksel gelişimlerine oldukça önem vermekle birlikte beden eğitimi öğretmenimiz tarafından verilen beceri koordinasyon dersleri ile temel jimnastik dersleri yapılır. BİSİKLET ve TRAFİK EĞİTİMİ: Okul bahçemizdeki mini bisiklet parkuru ile belli aralıklarla bisiklet kullanmayı ve trafik eğitim parkurunda mini arabalarla trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli aktivitelerde bulunurlar. OKÇULUK, BUZ PATENİ, ATLI BİNİCİLİK: Öğrencilerimiz belirli periyotlarla istekleri doğrultusunda çevremizde bulunan profesyonel spor kulüplerine götürülerek farklı ve eğlenceli spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Ayrıca okulumuzda yer alan çim FUTBOL sahası, ufak yaş gruplarına göre düzenlenmiş BASKETBOL ve VOLEYBOL sahaları, survıvor parkuru, MASA TENİSİ, dart, geleneksel çocuk oyunları alanları gibi spor alanlarına ilgi ve istekleri doğrultusunda sportif faaliyetlerde bulunabilirler.
9- EĞİTİM ORTAMI Anasınıfı ve ilkokul eğitimleri için özel tasarlanmış alanları ile güvenli ve sağlıklı okul binamızda çocukların fiziksel, zihinsel, sanatsal ve duygusal olarak gelişim gösterebilmesi için her türlü detay düşünülmüştür. Beylikdüzü Özel Adakent Koleji anaokulunda birçok eğitim verilmekte ve etkinlik düzenlenmekte, bu etkinlikler ve eğitimler öğrencilerimizin yapısına uygun alanlarda yapılmaktadır. Çocukların en iyi şekilde zaman geçirip eğitim alabilmesi için okul özenle düzenlenmiştir. Okulumuz Beylikdüzü Özel Adakent Koleji müstakil bir binaya sahip butik bir kolejdir. Okul binamızda;
BAHÇEMİZDE: Basketbol, voleybol, badminton sahaları, Çim futbol sahası, Bisiklet yolu ve Trafik eğitim parkuru, Organik bahçe ve hayvan kümesleri, Çok amaçlı gösteriler için kullanılan Amfi Tiyatro, Dikey survıvor parkuru, Ağaç ev ve oyun alanları, Ağaçlar ve yeşillikler arasında çadır ve hamak alanları, Kum havuzu ve arkeolojik kazı alanı,
OKULUMUZDA KURULAN FUTURU CLASS LAB. İÇİNDE: Mini 3d sinema salonu, Green screen kayıt stüdyosu, Artırılmış gerçeklik duvarı, Robotik kodlama atölyesi, Etkileşimli amfi dil alanı, Drama alanı, Mini kütüphane, Müzik-ritim köşesi, Görsel sanatlar köşesi , Satranç ve akıl oyunları alanları, Bireysel çalışma alanları, grupla çalışma alanları, Stres ve yaratıcılık duvarları vb.
AYRICA BİNAMIZDA: Dans bale ve jimnastik salonu, Oyun amaçlı mini market, mini cafe ve mini hastane, Masa tenisi, yer satrancı, Uzay koridoru, Orman koridoru, Pandemi için özel hazırlanmış REVİR, Mutfak atölyesi Mutfak ve yemekhane ile uyku odası da yer almaktadır.

Duyurular ve Etkinlikler

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Çoklu Zeka Modeli

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Nadiren

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Evet

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 1

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Nadiren

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 11-15

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 15 dakika

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Okulun kendi araçları ile

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 5+

Yorumlar (12)

 • Sy

  Çocuklarım 4 yıldır adakent kolejinde, benim için her şeyin başı güven, çocuklarım güven içinde, öğretmenlerinden de çok memnunum,kesinlikle tavsiye ediyorum

 • G

  Adakent kolejinden temizlik açısından , velilerle iletişim öğretmenlerle dıyalog ve en önemlisi eğitim açısından iyiki diyorum.Birebir eğitim alması benim için en önemlisi.Arkadaşımın tavsiyesi üzerine gidip görüşmüştüm kayıt yaptırdım,hiç pişman olmadım.Düşünmeden kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Sy

  Üç çocuğum da Adakent kolejine gidiyor.Hem anaokulundan hem ilkokulundan çok memnunuz. Branş dersleri çok iyi ,dil eğitimi konusunda çok iyiler. İngilizce ile Almanca da öğreniyorlar. Umarım ortaokul kısmı da açılır

 • A

  Ben de bir eğitimci olarak okulu, öğretmenleri ve personeli çok özverili ve başarılı buluyorum. Bir çocuğum 2 yıldır bu okulda, kardeşini de bu okula verdim. Beylikdüzü de butik eğitim veren ilk ve tek ilkokul. Akademik anlamda olsun, personelin ilgisi olsun, beslenme konusunda olsun son derece başarılı bir okul. Eğitim konusunda herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

 • BK

  Temiz ve güvenilir bir okul ayrıca eğitim veren hocalarıda velilere ve cocuklara karsı oldukça duyarlı aklınıza takılan ne varsa içinizi rahatlatacak şekilde sizi aydınlatıyorlar. Öğrenci ve veli profilide gayet düzgün.Bence bu çevredeki en iyi okullardan birtanesi Öğretmenleri deneyimli ve çoçukların sosyalleşmesi adına pek çok faaliyetleri bulunuyor biz ailece bu anlamda çocuğun gelişmesinin ivme kazandıgını fark ettik faydalı ve eğiten çok sayıda aktivite sayesinde öğrenmeyi teşvik ediyor ve çoçuk daha hevesli ve aktif oluyor. Gercek anlamda eğitime takviye olması adına bu faaliyetlen saatlerinide öğrenciler için oldukça dengeli yapıyorlar.

 • D

  Çocuğumun güvenilir elde olduğunu bilmek beni mutlu ediyor.Tabi sadece ilkokulda bu yeterli değil.Eğitim kalitesi ,çocuğa yaklaşımları,çocukları sosyalleştirmek adına yapılan branş derslerinin de doğru bi şekilde yapılması da 4yıl boyunca burada olduğumu gösteriyor.

 • Komşumum tavsiyesi üzerine kızımı Adakent Kolejine göndermeye karar verdik.Okul ararken bir çok okulla görüştüm ve Adakent Koleji çok iyi imkanlar sağlıyor çocuklara.Kızım hala burada eğitim görüyor memnun kaldıktan sonra bir çok arkadaşım çocuklarını Adakent kolejine aldı. Egitimi,aktivitleri,hocalarıyla civarda ki okulların kesinlikle üzerinde bir okul Adakent Koleji,hocalar nitelikli okullarda öğrenim görmüş mesleğini severek yapan insanlar. Şiddetle tavsiye ediyorum.

 • EK

  Oğlumu adakent kolejine gönderiyorum ve oğlum okula başladıktan sonra ne kadar iyi bir tercih yaptığımızı çok iyi anlaşılır bir şekilde eşimle beraber gördük.Adakent Koleji yabancı dil anlamında, spor aktiviteleri ve sanatsal çalışmalar ve geriye kalan diğer hizmetleriyle çocuklara gerçekten çok faydalı bir egitim sağlıyor. Hocalar öğrencileriyle çok ilgili ,çok samimi ve iyi insanlar eğer okul arayışı icindeyseniz iyi eğitimiyle, iyi hocalarıyla Adakent Kolejini tercih etmelisiniz kesinlikle.

 • S

  Adakent Koleji'nin çevresinde ki diğer okullardan eğitim ve öğretim alanında en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hocaların hepsi işinde gerçekten çok iyi,bu mesleğin eğitimini en iyi şekilde almış insanlar,çocuklar hocalarına resmen hayran biz çok memnun kaldık, gözümüz hiç arkada kalmadı allaha şükür.Gönül rahatlığıyla çocuğunuzu bu okula ve hocalara emanet edebilirsiniz.

 • Sk

  Benim çocuğum duygusal açıdan biraz hassas olduğu için,büyük okullarda kaybolacağını düşündüğümden dolayı butik bir okula vermek istiyordum.Aradığım kriterleri Adakent kolejinde buldum.İyiki de tercihimi bu okuldan yana kullanmışım.

 • GK

  Kaliteli egitmenlerin oldugu beylikdüzü bolgesinde tavsiye edebileceğim en iyi okullardan biridir. Sınıf mevcudunun az olmasi birebir eğitimde on planda oldugunu gosteriyor. Aile ortamında çocuğumun bilgi ve beceri bakımından yeteri eğitimi alacağına inandığım için çocuğumu bu okula gonderiyorum

 • ilkokul için çok tecrübeli bir öğretmenleri var. Muhsin bey çocuklara hem özveri gösteriyor hemde çocukları çok sevdiğinden iyi anlaşıyor. eğitim konusunda çok iyi bir kurumMuhsin beyin yaşı biraz büyük. inşaallah bu çocuklarla olan iletişimde sıkıntı yaratmaz.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Adakent Koleji İlkokulu İletişim Bilgileri

Barış Mahallesi, Çiftlik Cd., Beylikdüzü Osb/beylikdüzü/istanbul
0 212 963 2078
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum