fb
Özel Dragos Amerikan Kültür Koleji İlkokulu

Özel Dragos Amerikan Kültür Koleji İlkokulu

0 216 706 6889
Okulu Paylaş!
  • twitter share
  • facebook share
  • google+ share
  • mail share
Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:00/16:30

Özel Dragos Amerikan Kültür Koleji İlkokulu Hakkında

Amerikan Kültür Dragos Koleji, eğitim sektöründe 35 yıllık deneyime sahip Prof.Dr.Kemal Çakmaklı (İ.Ü. Tıp.Fak. Çocuk Psikiyatrisi) başkanlığında ,İstanbulda bir çok eğitim kurumu kuran ve işleten Çakmaklı ailesi tarafından işletilmektedir.

Amerikan Kültür Koleji öğrencisinin mutlu, kendine güvenen, sorgulayan, hoşgörülü, pozitif, tarafsız düşünebilen, diğerlerinin farklılıklarına saygı gösteren, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı gençler olmasını amaçlamaktadır.

Yüksek akademik başarının yanısıra tüm öğrencilerimizin anadilleri düzeyinde İngilizce konuşabilen ayrıca etkin kullanabilecekleri ikinci yabancı dile sahip, sosyal projeleri, sanata, bilime ve spora bakışı ile iyi vatandaş ve dünya insanı konumuna erişmelerini hedeflemekteyiz. İngilizce eğitiminde Avrupa Birliğinden onaylı,Avrupa Dil Portfolyosu kullanılmaktadır.Ayrıca Uluslararası Denklik (akreditasyon) programı ile Öğrencilerimize İngiltere’den sağladığımız belgeyle, istenildiğnde eğitimine yurtdışında da sene kaybetmeden ve fark dersleri almak zorunda olmadan devam edebilmektedir.

VİZYONUMUZ

Amerikan Kültür Koleji’nin vizyonu; tüm öğrencilerini, çift dilli, yüksek akademik başarıya sahip, sosyal yönden gelişmiş, kendi ülkelerinin ve uluslararası toplumların seçkin bireyleri olarak hayata hazırlamak ve bu özelliğiyle örnek bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ
Amerikan Kültür Koleji’nin misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, bireysel öğrenme farklılıklarını temel alan eğitim - öğretim tarzıyla öğrencisini, her sınıf düzeyinde ileri akademik ve etik ölçütleri üst düzeyde karşılayacak niteliklere sahip, İngilizce’yi anadili gibi; ikinci yabancı dili etkin kullanabilen, insanı ve farklı kültürleri anlayan ve onlara değer veren, toplumsal sorumluluklarını üstlenen, yaşam boyu öğrenme kavramını yaşam felsefesi olarak benimsemiş seçkin bireyler olarak yetiştirmektir.

AKADEMİK İŞLEYİŞİMİZ
• Türkçe
Türkçe programının ana hedefi, öğrencilerimizin kendilerini her ortamda ve her durumda açık ve net bir şekilde ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Onlara; duygu ve düşüncelerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ifade etmeleri için gerekli olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaya çalışılır.
Öğrencinin kendi dilinde düşünce üretebilmesi, kavram ve sözcük zenginliğine ulaşması, ifade ve okuduğunu anlama becerisinin olumlu yönde gelişmesi diğer ders kazanımlarını da etkiler. Bu nedenle her sınıf seviyesinde öğrencilerimiz belirli amaçlara yönelik okumalar yapmayı ve yazılar yazmayı öğrenmektedirler. Onları, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaya teşvik etmekteyiz. Türkçe eğitimi, birlikte yapılan birçok projeler, sunumlar, konferanslar ile güçlendirilmektedir. Programımızda öğrenciler; edebi metinler, bilgi metinleri ve medya metinleri gibi değişik metin türleri üzerinde çalışmaktadırlar. Böylelikle, zengin bir kelime dağarcığı ile metinler arası düşünme becerileri geliştirmektedirler.
Türkçe dersi programımız okuyan, okudukları hakkında eleştirel düşünüp yorum yapabilen; düşüncelerini sözlü ve yazılı aktarabilen; topluluk karşısında konuşabilme becerisini geliştirmiş; Türkçe’yi yazım ve noktalama kurallarına uygun yazan; bir metni yanlışsız ve anlamlı okuyan, sözcük dağarcığı gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

• İngilizce
İngilizce Programımız öğrencilerimizin anadili seviyesinde İngilizce öğretmeyi amaçlar. Dragos Amerikan Kültür Koleji, Türkiye’deki tüm Amerikan Kültür Kolejleri’nde kullanılan MEB onaylı İngilizce programını, yöntem, teknik ve kitaplarını kullanır. İngilizce eğitimi sadece yoğun bir şekilde verilen İngilizce dersleriyle değil; tüm derslerde ve derslerin dışında da devam eder. Tüm derslerde sınıf öğretmeninin yanı sıra sadece İngilizce konuşan ikinci bir öğretmen vardır. Sadece İngilizce konuşulan kültür dersleri, müzik, drama ve spor faaliyetlerinin İngilizce yapılması öğrencilerimizi dili kullanma imkânı sunmaktadır.
Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.
Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir. Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, Fiziksel Uygulamalı Anlatım, müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.
İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.
Bunların dışında okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla öğrencilerin İngilizce dilbilgisini doğru kullanmalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.

• İkinci Yabancı Dil
Okulumuzda anaokulumuzdan itibaren İspanyolca veya istek doğrultusunda grup oluşturulursa Almanca ve Rusça seçmeli olarak tercih edilen ikinci yabancı dil öğrenci merkezli bir ortamda, dersi sevdirerek, etkinliklerle.öğretilir. Etkin bir şekilde okuma, konuşma ve yönergeleri anlama becerilerini kazandırmak hedeflenir.

• Matematik
Matematikte; örüntüler, sayılar, dört işlem becerileri, veri değerlendirme, ölçme ve geometri gibi konu ve kavramları, öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun somut malzemeler kullanarak öğrenmektedirler. Amacımız matematikle ilgili güçlü bir temel oluştururken aynı zamanda matematiği sevdirmektir. Bunun içinde ulusal ve uluslararası eğitim platformlarında onaylanan uygun ders araç gereçleri, deneyleri ve programları derslerimizde kullanırız.
Matematik derslerinde, İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde kavramları ve teknikleri öğretmenin yanında, öğrencilerin matematiksel problem çözmenin yararlarını kavramaları amacı da yer almaktadır. Matematik öğretiminde öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak akademik mükemmelliğe ulaşması hedeflenir. Öğrenme alanını destekleyecek pratik matematik, akıl oyunları etkinlikleri, gerçekleştirilir

• Hayat Bilgisi
Hayat Bilgisi dersi çocukların hem kendi toplumunu hem de dünyayı tanımaları için tasarlanmış bir derstir. Hayat Bilgisi derslerinde öğrenciler kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece yol gösterici olacağı etkinlikler aracılığıyla; öğrenmekten keyif alan, kendisiyle ve toplumla barışık, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşama dair bilgi ve becerilere, çağın gerektirdiği donanıma sahip, mutlu bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.
Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerimiz günlük yaşamlarıyla bağlantılı problemleri çözmelerini sağlayacak sorgulama becerileri ve bilgileri edinirler. Ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmanın, yerel ve evrensel değerlere saygı duymanın gerekliliğini ve önemini kavrarlar. Sosyal sorunların çözümüne aktif olarak katkıda bulunabilmek için sosyal sorumluluk bilinci geliştirirler. Canlıları ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için gerekli becerileri edinirler. Çevre bilinçlerini arttırmak için öğrencilerin doğal merakları canlı tutulur. Öğrenciler İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dili kullanarak bilimsel araştırmanın basamaklarını öğrenirler ve tahmin etme, deney yapma, çıkarımda bulunma, bağlantılar kurma, eyleme geçme becerilerini geliştirirler. Bilimsel terimleri öğrenirler ve gözlemlerini ve deneyimlerini açıklarlar.

UYGULAMALI DERSLERİMİZ
• Bilişim Teknolojisi
Teknoloji, ana sınıfından itibaren İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de bütün derslere dâhil edilir. Öğrencilerimiz, Internet kullanımı, kelime işlem çalışmaları, masaüstü yayıncılık, elektronik tablo, kodlama sunum hazırlama gibi çeşitli teknoloji becerileri edinirler. Bunların yanı sıra, öğrencilerimiz, simülasyon, geometri yazılımları, dil öğrenme yazılımları, etkileşimli öğrenme için, başvuru kaynağı (ansiklopediler, sözlükler vb.) olarak tasarlanan internet tabanlı kaynakları kullanırlar.
Öğrencilerimiz, teknoloji sayesinde alternatif bir anlatım yolu geliştirirler. Düşüncelerini çoklu ortamlarda ortaya koyup iletebilir, başkaları tarafından kullanılabilecek kaynaklar tasarlayabilirler.

• Beden Eğitimi Programı
Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler.
Bu derste öğrenciler, İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de spor, oyunlar, müzikle hareket, çeşitli aletler ve araçlarla yeni beceriler ve teknikler geliştirerek sağlık, beden kontrolü ve mekânsal farkındalık hakkında bilgi edinirler. Öğrenciler, ayrıca fiziksel etkinliklerde dikkatli olmanın, güvenliğin önemini kavrarlar.
Beden Eğitimi dersi okulumuzda haftada 8 saat olarak planlanmıştır. Dersimizin kapsamında Binicilik, Jimnastik, Buz Pateni, Su Balesi, Yüzme, Bale/ Modern Dans, Aikido&Yoga, Masa Tenisi, Zumba Kids, Mini Golf, Satranç, Basketbol, Buz Hokeyi gibi dallar bulunmaktadır.

• Görsel Sanatlar
Sanat programı, İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de öğrencilerin düşüncelerini görsel olarak ifade edebilme ve sanat yapıtlarını anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilere yaratıcılıklarını, düşüncelerini ve çözümleme becerilerini güçlendiren sanat yapıtları üretme fırsatları tanınır. Öğrenciler, iki ve üç boyutlu tekniklerden yararlanarak hitap ettiği kitleyi de dikkate alarak belirlenen konuyla ilgili çalışmalar yürütürler. Program boyunca öğrenciler, sanatçıları ve sanat yapıtlarını inceler, gözlemler ve değerlendirir, sanatçıların nasıl çalıştıklarını, nasıl düşündüklerini ve dünyayı nasıl yorumladıklarını öğrenirler.
Görsel Sanatlar dersimizin kapsamında Resim yapma, boyama, kolaj çalışmaları, Ahşap-Cam Boyama, Seramik-Oymacılık, Ebru gibi dallar bulunmaktadır. Derslerimiz programımızı uygulayabilmemize olanak sağlayan tam donanımlı Görsel Sanatlar atölyelerinde yapılmaktadır.

• Müzik
Bu dersin amacı, müziği sevdirmek, temel müzik kavramlarını İngilizce ve Türkçe olarak her iki dilde de öğrenmelerine yardımcı olacak şarkılar, oyunlar ve danslar öğretmek, öğrencilerin sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Müzik programı, programımızı uygulayabilmemize olanak sağlayan tam donanımlı müzik odalarında öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.
Öğrencilerimiz, keman, gitar, piyano ya da vurmalı enstrümanlardan birini seçer, solo ya da toplu halde enstrüman çalma çalışmaları yoluyla müzikal yeteneklerini geliştirirler.
Müzik derslerimizin kapsamında Perküsyon, Piyano, Gitar, Flüt, Kinder Müzik, Koro gibi dallar bulunmaktadır.

ÖĞRETİM KADROMUZ
Kadromuz kurucular, yöneticiler, sınıf öğretmenleri, Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Kadromuz çocuk sevgisi taşıyan bireyler olmasının yanında; dalında özel eğitim almış, deneyimli, dinamik, yeniliğe açık, işbirlikçi, kendini geliştiren, yaratıcı bir yapıya sahiptirler.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK – REHBERLİK SERVİSİMİZ
Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı izleyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çakmaklı ve Eğitimci Pedagog Aysel Çakmaklı liderliğinde uzman psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Rehberlik servisimiz öğrencilerin kişisel gelişimini öncelikli olarak hedef almaktadır. Rehberlik programımızın temel amacı, veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olması hedeflenmektedir.
Rehberlik birimi yıl boyunca öğrencilerimize olduğu kadar velilerimize yönelikte farklı programlar geliştirip yürütürler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme-değerlendirme aracı kullanılır.
1, 2. sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar ve öğrenme sürecinin her aşaması sürekli olarak takip edilir ve öğretmen gözlemlerine göre belirlenir. Değerlendirme; öğrencinin mevcut bilgilerinin, ilgilerinin ve öğrenme tarzının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bunun yanı sıra öğrencilerin bir konuya ilişkin anlamaları rubrik, karne, kontrol listesi, beyin fırtınası, akıl haritaları, sunumlar, projeler, gözlemler gibi farklı ölçme-değerlendirme araçları ve stratejileriyle değerlendirilir.
KÜTÜPHANEMİZ
Kütüphanemizde, geleneksel basılı kaynaklar ile çeşitli elektronik koleksiyonları ve hizmetleri bir arada sunulmaktadır. Hedefimiz, öğrencilere okuma ve öğrenme şevki aşılamak ve onların bilgiyi yetkin, eleştirel ve etiğe uygun biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Kütüphanemizde, her yaş grubuna uygun okuma ve kaynak kitap bulunmaktadır. Ayrıca bireysel araştırma için kullanılan bilgisayar ağı da bulunmaktadır.
Her hafta öğrencilerin bir saatlik düzenli kütüphane dersleri vardır. Bu derste öğrenciler araştırma becerilerini öğrenirler ve zevk amaçlı okumak için kitap seçerler.

ETÜT VE HER ÖĞRENCİYE ÖZEL DERS OLANAĞI
Tüm öğrencilerimiz, haftanın her günü okul sonrası programımız olan etüt saatlerinde sınıf öğretmenleri ile birlikte günü tekrar ederler ve ödevlerini yaparlar. Haftasonları hariç okulumuzda eve ödev verilmemektedir.Ayrıca öğrencilerimiz bu saate ilgi alanlarına göre etkinlik yapabilirler. Birebir derse ihtiyaç olduğu durumlarda her öğrencimizin her ana dersden yirmi dört saat özel ders alma hakkı vardır.

OKUL SAATLERİMİZ
Öğrencilerimiz 08.15’ten itibaren okulda gelmeye başlarlar. 08.15 - 09.00 kahvaltı ve sabah sporu olarak değerlendirilir. Dersler 09.00’da başlar.
Okulumuzda ders, zamanla sınırlı değildir, ders bir bütündür. Derslerdeki etkinlikler ve çalışmalar zil sesi ile bölünmez. Zil sesi ile derse giriş çıkışın yapılmadığı ortamlarda öğrencilerde oluşacak sorumluluk ve güven duygusu, özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Öğrenciler de verilen sorumluluğun bilinciyle okulda ve günlük yaşamında daha dikkatli ve kontrollü davranacak, otokontrolleri ve zaman yönetme özellikleri gelişecektir.
Derslerimiz 15.45’te biter. İkindi kahvaltısı ve fiziksel etkinlikler sonrası tüm öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile etüt çalışması yaparlar. Etüt sonrası 16.45’te servisler hareket eder.
SAĞLIK HİZMETİMİZ
Okul Reviri, bir sorumlu doktor ve hemşireden oluşmaktadır. Revir saat 08.00 – 17.00 arasında açıktır. Hemşire bu saatler arasında her gün okulda bulunur. Velilerimizin öğrencilerin sağlığını ilgilendiren her konuda ayrıntılı bilgi vermesi çok önemlidir.

YEMEK HİZMETİMİZ

Yemek hizmeti Dragos Amerikan Kültür Koleji tarafından yürütülmektedir. Belli kriterler göz önünde bulundurularak diyetisyen ve gıda mühendisi eşliğinde hazırlanan menüler öğrencilerimize sunulacaktır.
Okulumuzda organik ve doğal ürünlerin kullanılır. Mutfağımızda ambalajlı ürünlere yer verilmez. Yemeklerin hazırlanması, hijyenik koşullarda sunulması, sağlıklı ve dengeli mönüler hazırlanması okul idaresinin gözetiminde yapılır. Aylık menüler siz sayın velilerimizle paylaşılacaktır.

SERVİS HİZMETİMİZ
Öğrencilerimizin ulaşım güvenliği bizim için çok önemlidir. 2018-2019 yılında okulumuzun servis hizmetini titizlikle seçtiğimiz KOPUZ şirketi yürütecektir. Okulumuz ve servis şirketi arasında görüşülerek imzalanan yıllık sözleşme, ulaştırma servisinin ilkelerini belirler.
Öğrencilerimizin okula sorunsuz gidip gelebilmesi için; tüm servislerimizde hostesler görev yapmaktadır.
Servis şirketi her veliye aracın plaka numarasını, şirketin telefon numaralarını şoförün ve hostesin ismini ve telefon numarasını içeren bir bilgi kartı verir.
Koltuk sayısı kadar öğrenci alan araçlarımızda her koltukta emniyet kemeri mevcuttur ve öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları zorunludur.
Servis şoförlerimiz, trafik mevzuatında öngörülen hız limitleri ile trafik işaret ve

Fiziksel İmkanlar

Yemekhane
Havuz
Bilgisayar Laboratuvarı
Kapalı Spor Salonu
Futbol Sahası
Sanat Atölyesi
Kütüphane
Müzik Odası
Oyun Alanı
Revir
Bahçe
Akıllı Tahta
Mutfak Atölyesi
Spor Alanı

Hizmetler

Güvenlik
Rehberlik
Servis
Organik Beslenme

Dil Olanakları

Almanca
İngilizce
İspanyolca

Sportif

Futbol
Masa Tenisi
Yüzme
Hentbol
Voleybol
Basketbol
Tenis
Atletizm
Jimnastik
Badminton

Sanatsal

Bale
Buz Pateni
Modern Dans
Drama
Görsel Sanatlar
Tiyatro
Ebru
Perküsyon
Piyano
İngilizce Drama
Koro
Dans
El Sanatları
Orff
Gitar

Kulüpler

Satranç
Binicilik Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
Müzik Kulübü
İzcilik
Gezi Kulübü
Kaya Tırmanışı
Bilişim Kulübü
Ekoloji
Akıl ve Zeka Oyunları
Robotik ve Kodlama

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Her gün

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- İşbirlikli Öğrenme Modeli

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Nadiren

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 3

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- Öğretmenler

- Okul Personeli

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 1

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 11-15

Yorumlar

  • N. Y.

    Tertemiz bir hava ve yemyeşil bir doğa içinde.İngilizce eğitimleri çok iyi.Butik konsepte az mevcutlu sınıflarda çift öğretmenle çok ilgili ve iyi bir eğitim veriyorlar.Kurucuları ve yöneticileri çok deneyimli.Verdiği eğitim ve olanaklara göre fiyatları da çok makul.Kampüs kalabalıklarında fabrikasyon eğitim veren okullara iyi bir alternatif.Biz gayet memnunuz.Kontenjanları kısıtlı kayıtlar çok çabuk bitiyor.

  • A. K.

    İngilizce eğitimi cok iyi. Anaokulundan itibaren tam gün İngilizce eğitimi var. Doğa icinde butik bir okul. Kalabalık campüs ortamı istemeyen veliler için doğru adres.

"Özel Dragos Amerikan Kültür Koleji İlkokulu" Hakkında Yorum Yap

Ad Soyad *
Okulla ilgili olumlu bulduğun yanlar:
Okulla ilgili olumsuz bulduğun yanlar:

Özel Dragos Amerikan Kültür Koleji İlkokulu İletişim Bilgileri

Orhantepe Mahallesi, Erguvan Sokak, No:31 Dragos/kartal
0 216 706 6889
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum