fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 24
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/18:30

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu Hakkında


Fatih Sınav Koleji ve Sınav Eğitim Kurumlarının eğitim öğretim müfredatı Tam Öğrenme Modeli ile şekillenmektedir. Öğrenciye verilen yaşına uygun öğrenme yöntemi ve öğrenme imkȃnı sağlandığı takdirde her öğrencinin başarılı olabileceği anlayışı benimsenmiştir. Tam Öğrenme Modeli içinde var olan kurallara uyulması halinde öğrenme düzeylerinde yüksek bir seviyeye çıkıldığı görülmektedir. Fatih Sınav Kolejinde uygulanan Tam Öğrenme Modeli ile öğrenciler arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Her öğrencin ‘Özeldir' ve 'Tektir’ anlayışının hakim olduğu okulumuzda, her öğrenci ile tek tek ilgilenilir ve bireysel özelliklerinin artması için çaba gösterilir.

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu'nda öğrencilerimize, eleştirel ve yaratıcı düşünme, oluşturulan düşüncenin geliştirilmesi ve farklı şekillerde kullanılması, problem çözme, problemin çözümünde farklı yollar deneme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, araştırma, sorgulama, sosyal ve girişimci olma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir. Tam Öğrenme Modelli Eğitim Yaklaşımı uygulandığı okullarımızda öğrencilerin yetenekleri ile birlikte kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim sistemi sağlanır.

‘THE OKUL Değerler Eğitimi’ üzerine kurulan okulumuzda öğrencilerimizin saygılı, hoşgörü sahibi, empati kurabilen,dürüst ve sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu ‘Side to Side’ eğitimi ile İngilizce öğrenimi garanti etmektedir. Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan Fatih Sınav Koleji, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
Sınav Koleji İlkokulları Anadil ve İngilizce eğitiminde, ana kavramlar temelinde oluşturulan ders programları, zorluk seviyelerinin aşamalı olarak artması ile beraber, öğrenilen kavramların sürekli tekrarını ifade eden bir yaklaşım sergilenen sarmal ve tekrara dayanan öğretim şekli benimsenmektedir.
Branş derslerinde öğrencilerin kendi düzeylerinde öğretilen yeni kavramlar, artan zorluk derecelerine göre kademelendirilmekte ve öğrencilerin zaman içerisinde daha derin ve kalıcı bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. Düzenli tekrarlara dayanan öğrenme sürecinde, öğrencilere verilen konular her seferinde daha derinlemesine işlenir. Tekrar edilen bilgiler bir önceki öğrenilen bilginin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine bağlıdır. Sarmal program ile işlenen konular öğrenmede kalıcılık sağlamaktadır. Belirli bir düzen ve sistem içinde ilerleyen ders programları bir zincir gibi birbirini takip ederek ilerler. Her yeni konu, eski konu temelinden ilerlemektedir. Böylelikle tekrar edilen konu bir süre sonra beyinde kalıcı olarak kalmaktadır.
Sarmal ve tekrarlara dayanan öğretim sisteminde, işlenen konuların kapsamlarının gitgide genişletilmesi esasına dayanmaktadır. Yeni öğrenilecek konular, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilir ve bağ kurularak işlenmektedir. Öğrenme konuları zamanı ve yeri geldikçe ardışık düzende ilerler. Konu içerikleri her tekrarda minimal derinlik, soyutluk ve karmaşıklıkta verilerek öğrencilerin sabırla, özenle, dikkatle çalışması sağlanmaktadır.
Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu'nda Anadil programı çerçevesinde, öğrencilerimizin, birinci sınıftan itibaren okuma grafikleri ile dil becerilerini kullanma ve geliştirme yetenekleri, belirli aralıklarla alınan grafik ve çekimlerle kayıt altına alınmaktadır. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma çalışmalarının yapıldığı etkinliklerde öğrencilerin kelime dağarcıklarının zenginleşmeleri hedeflenir. Öğrencilere duygu ve düşüncelerini açık, özgür, doğru ve anlaşılır şekilde ifade etme yeteneği kazandırılır. Anadil eğitimi ile eşzamanlı olarak yürütülen İngilizce eğitimin programında da aynı şekilde dili kullanma becerileri ve kelime zenginliğinin kazanılması sağlanmaktadır.
Dil Becerileri Takip Sistemi ile öğrencilerin dil becerileri kazanımları ve ilerlemeleri birebir takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. İlkokul 4. sınıfa kadar grafik değerlendirme sonuçları doğrultusunda, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar dil gelişim çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar her öğrencinin akademik anlamda kazanmaları gereken doğru ve hızlı okuma becerilerini içermektedir.
Fatih Sınav Koleji İlkokullarında İngilizce eğitimi, kodlama - robotik eğitimi, STEM çalışmaları ve After School programı ile öğrencilerimizin akademik, kültürel ve sosyal bakımdan ‘‘Dünya Vatandaşı’ olmaları için çalışılır.
Okulumuz teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal bir okuldur.
Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu'nda ‘Side to Side’, ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş İngilizce eğitim programları uygulanır. Fatih Sınav Koleji İlkokulları öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.

Side to Side, İngilizce Öğrenmenin En Eğlenceli Yolu!
Fatih Sınav Koleji İlkokulları, uyguladığı ‘Side to Side’ eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları sonucunda kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Yabancı bir dili tam olarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 400 kez tekrarlanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ‘Side to Side’ programı çerçevesinde ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflardaki İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur. İlkokul 1. sınıfta anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de tam zamanlı olarak derslerde bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi ile diğer derslerin ve okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanmaktadır.
İlköğretim 1. 2. 3. ve 4. sınıfta ve ortaokul 5. sınıfı da kapsayan haftalık ders programlarının içinde yer alan 30 saatlik İngilizce dersi,‘Tam Öğrenme Modeli’ ile gerçekleştirilir. Bu derslerin bazıları sadece İngilizce dersi, bazıları ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir. Ortaöğretim hazırlık dönemi olarak kabul edilen 4.ve 5.sınıfta ise PBL- Proje Tabanlı Eğitim sistemine geçilerek İngilizcenin hayatla bütünleşik olarak öğrenilmesini sağlamaktadır.
Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu'nda ‘İngilizce Konuşarak Öğrenilir’ düşüncesinden hareketle anaokulundan itibaren uygulanan ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. Bu programla İngilizce öğrenimi üzerindeki negatif tabu yıkılarak, öğrencilerin rahat ve doğal bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır.
Fatih Sınav Koleji İlkokullarında İngilizce eğitimi, düşüncelerini kanıtlar göstererek, yazılı ve sözel olarak kendisini özgürce ifade edebilen, okuduğu ya da dinlediği materyallerden edindiklerini, kendi düşünceleri ile birleştirerek, İngilizce sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen, görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayları ayrıntılı şekilde anlayarak takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yabancı dil öğreniminin, aynı anadili öğrenmek gibi, etkin şekilde 0-10 yaş aralığında gerçekleştiğini düşünürsek ‘Side to Side‘ programının vazgeçilmez bir eğitim anlayışı olduğu çok daha iyi ortaya çıkmaktadır.
Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda ya da bahçede oyun oynarken ilgili ders öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurarlar. İngilizce öğretmenleri gün içerisinde öğrencilerle İngilizce konuşarak anlaşırlar. Böylelikle öğrenciler gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar ve karşıdaki öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmek için İngilizce konuşmaları doğal olarak sağlanmış olur.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- Çoklu Zeka Modeli

- STEM

- Aktif Öğrenme Sistemi

- Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

- Veliler

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Catering firması tarafından getiriliyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada 1 kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Mesleki Rehberlik

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Evet

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Nadiren

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 5+

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

● Verilen üstün yetenek bursları nelerdir?

- Spor Bursu

- Sanat Bursu

- Akademik Başarı Bursu

- Üstün Zeka Bursu

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  24
 • Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:30 - 18:30 şeklindedir.
 • Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda İngilizce, Almanca dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti bulunmaktadır.
 • Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu hafta sonu eğitim veriyor mu?
  Hafta sonu eğitim verilmektedir.

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu Yorumları (11)

 • oi

  Okulunuzda 3.sınıfta öğrencim bulunmakta ve sınıf öğretmenimiz ile bu sene öğrencilerimiz ile birlikte Mektebim kolejinden toplu olarak geldik.Hocamız öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra ahlaki eğitimi ve değerler eğitimini sağlamakta sınav kolejine kayıt olmamızda payı büyük kendisinden Allah razı olsun.Öğrencilerimiz Mehmet hocamızın emekleri ve çocuklarımıza kattııkları sayesinde inşallah iyi yerlere gelecekler.Yabancı dil maalesef büyük sıkıntı. Gerekli önlem ve tedbirleri idaremizin alacağını düşünüyorum.

 • tk

  Okul öğretmenlerimizden Mehmet Faruk Toprak ,çok kıymetli bir eğitimcidir. Okulunuzdaki öğrencilerin böyle kıymetli bir öğretmeni olduğu için çok şanslılar. Öğretmen seçimlerindeki başarınızdan dolayı tüm yöneticileri tebrik ediyorum.

 • y

  Öğretmen kadrosundaki süreklilik çok önemli. Bu okulda yıllardır yetenekli öğretmenler çalışıyor. öğretmenlerin öğrencileri nasıl natakip ettiğini bizzat deneyimledim. Ayrıca okul da sadece ders olarak değil,çeşitli sosyal etkinlikler ve yaratıcı onlarca fikirle de öğrencilerin karşısına çıkıyor. Sınav kolejinin aynı zamanda ulusal sınavlardaki başarısı da çok yüksek. Zaten hem kendi bünyesinde sınava hazırlık sürecini çok güzel yürütüyor hem de yan kurluşarı olan Çapa ve Fatih kurs merkezlerinde olağanüstü işler çıkarıyorlar. yıllarca tüm takviye eğitimlerini ve tüm ulusal sınavlarda yine bu kursu kullanan veliler tanıyorum. Sonuçta Güven Önemli bir şeydir. bence fiyat olarak da çok uygun.Bence nitelikli öğrencileri özellikle arayıp bünyelerine katmalılar. Daha çok tanınmalarını isterdim.

 • C

  Öğretmenimiz ve okulumuzdan memnunuz. İdareci ve diğer çalışanlar da sevgi dolu çocuklara karşı. Etkinlik ve kulüpler çocukların bireysel gelişimi için özenli ilerliyor.

 • M

  Bu okulda iki çocuğum var. Büyük oğlumun 2.senesi okula ilk gittiğimde müdür yardımcısı Gizem hanımla görüşmüştüm.OKadar sıcak ve içten bir karşılama olduki hiç tereddütsüz oğlumun kaydını yaptırdım.Hissettirdiği duyguda hiç yanıltmadılar o içtenliği okulda bulunan tüm kadrodan 2 yıldır alıyorum.Çocukların akademik gelişmeleri için özellikle pandemi sürecinde oldukça başarılı bir süreç yürüttüler.SInıf öğretmenimiz Özlem Tahmaz mükemmel bir öğretmen tüm çabaları için ayrıca teşekkür ediyorum. Küçük oğlum bu sene 3.sınıfa başladı.pandemi sürecinde okula başlamış ve okula gitmek istemiyen ders çalışmayan bir çocuktu.Buraya başladıktan sonra çok mutlu ve akademik olarak çok geriden başlamış olmasına rağmen oldukça iyi yol aldı.Bunda öncelikle çok emeği olan Mehmet hocama ve tabiki tüm kadroya yürekten teşekkür ediyorum. Bir veli olarak ilk önceliğim mutlu çocuk burada çocuklarım mutlu.Sonra eğitim ama ondada öğretmenlerimiz gayet iyi.

 • Ed

  Velisi bulunduğum okulda, okul yöneticileri ve öğretmenlerine çok kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ayrıca yoğun bir ingilizce programının olması çok büyük bir avantaj. Çocuğum okuldaki ilgi ve alakadan çok mutlu. İyi ki bu okuldayız.

 • Sy

  İlk okul müdiremiz Sevil Hn güler yüzü ve potizif çözüm odaklı kişiliği tüm okulda benimsenen ilkenin loşa özeti gibi .Ögretmenler sevgi dolu donanımlı ve vizyonlu .hijyen üst düzeyde .yemekler Temiz menü sağlıklı sınıflar ve özel kullanım alanları tertemiz .veli iletişimi güçlü ve nazik .Sanata değer vermeleri ayrıca takdir edilesi ..iyi ki sizinle büyüyoruz

 • ŞÇ

  Kızım ilkokula gidiyor. Buradaki en önemli husus sınıf öğretmenlerinin çok deneyimli olmaları. Birçok kolejde yeni mezun sınıf öğretmeni ve ingilizce öğretmeni varken bu kolejde çok deneyimli öğretmenlerle karşılaştık. Bu anlamda çok memnunuz.

 • AY

  İlk okul 3. Sınıfta öğrencim var öğretmenlerden çok memnunuz aile olarak idari kadro da o derece çok iyi ve çözüm odaklı teşekkür ediyorum Spor salonu biraz buyutulmeli

 • Fatih sınav kolejinde 2.yılımız.pandemi süresinde özverili çalışmaları sayesinde çocuklar egitim öğretimden kopmayarak okul hayatlarına devam ettiler.cocuklarin bireysel yeteneklerini de göz önünde bulundurarak tamamen öğrenme odaklı bir eğitim verdiler.3 çocuğum da bu kurumda.ilkokul öğretmenimiz Yılmaz karabey ve müdür yardımcımız sevil gülcan hocamız her okulun sahip olmak istediği mükemmel öğretmenlerdir.emekleriniz,çabanız,çocuklara göstermiş olduğunuz hersey için çok teşekkürler.gözünüz kapalı çocuklarınızı gönderebilirsiniz

 • EY

  Biz Fatih Sınav Ailesine bu yıl katıldık. Eğitim, Öğretim, Geliştirme, Empati, Koşulsuz Özveri ÖĞRENCİ ODAKLI genç ve dinamik öğretmen kadrosu, Kriz çözme, yönetme becerileri, çözüm odaklı tavırları ve hiç bitmeyen pozitif enerjileri ile zorlu pandemi sürecinde “UMUTLARIMIZI CANLI TUTAN “ idari kadrosu, tüm hizmet birimleri ile Okul, Aile, Öğrenci paydaşlarını sistemli ve organize biçimde yöneten Fatih Sınav Ailesine, İnsani tavrına hayran olduğumuz Müdüremiz Sevil Gülcan Gören’e ve Robotik Kodlama Öğretmenlerinin en şevkatlisi Kübra Ediz Öğretmenimize özel bir teşekkürü borç biliriz

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Fatih Sınav Koleji İlkokulu İletişim Bilgileri

Topkapı Mah. Şeyhülislam Sok. No:28 Fatih / İstanbul
0 212 963 2082
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Okul.com.tr İndirimi

Erken Kayıt Avantajı

İLK DEFA KAYIT OLACAK VELİLERE ÖZEL AYRICA İLK KAYIT BURSU İNDİRİMİ SAĞLANACAKTIR


29 Şubat'a kadar.

Okul Fiyatı - Tam Gün

Yıllık Ödeme: 148000 TL - İndirimi Gör

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum