fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Girne Koleji İlkokulu

Özel Girne Koleji İlkokulu verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:30/16:15

Özel Girne Koleji İlkokulu Hakkında

İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ Özel Girne Koleji İlkokulu Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında 21. yüzyıl becerilerini, bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri öğrencilerine kazandırmayı hedefler. İlkokul eğitim programımız yabancı dil ağırlıklı olarak bireysel temel, bilgi, beceri ve yetenek odaklı tasarlanmıştır. Birey ile okul, okul ile aile diyaloğunu güçlendiren öğrenme süreci için başarma sorumluluğunu önemsiyor, bireysel performansı ön planda tutarak temel bilgi ve becerilerde gelişimi sağlayan bir ilkokul yaşantısı sunuyoruz. İLKOKUL EĞİTİM MODÜLLERİMİZ/ ÖĞRENME ALANLARIMIZ Girne Koleji İlkokulu ders programının temel önceliği, öğrencilerimizin akademik performansını güçlü kılacak Anadil Okuryazarlığı, Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı ve Yabancı Dilde İletişim Yeterliliğidir. Eğitim programlarımızı bu ana modüller üzerinden planlıyoruz. ANA DİL BECERİLERİ GOYA (Girne Okuma Yazma Analizi) 1. Sınıfın ilk dönemi itibariyle tabi uygulamaya başladığımız bir okuryazarlık becerileri geliştirme programıdır. Fonolojik farkındalığı, okuryazarlık becerilerinin eş güdümünü ve anlama, konuşma, dinleme, yazma geliştirmeye yönelik uyguladığımız içerikler ile öğrencilerimizin bir üst kademeye sağlıklı geçişini hedefliyoruz. BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Matematik Okuryazarlığı & Math+ Matematik okuryazarlığı, matematiksel problemleri çözme becerilerini yanında günlük yaşamda matematiksel düşünceyi uygulama, kişisel finans ve günlük karar verme süreçlerini yönetebilme kapasitesini de içerir. Math+ ile öğrencilerimizin; matematiğe karşı olumlu tutum geliştirip heyecan duyabilmelerini sağlamak ve matematik okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek programımıza yön veren önceliğimizdir. Math+ ile matematiksel kavramları anlama, matematiksel dil ve sembole hâkim olma, gerçek dünya problemlerini matematiksel terimlerle ifade edebilme ve bu problemleri çözebilme, mantık kurallarını anlama ve bu kuralları matematik problemlerini çözmek için kullanabilme, matematiksel konuları anlamak ve çözmek için teknolojik araçları kullanabilme yeteneğini destekliyoruz. Öğrencilerimizi uluslararası ve ulusal matematik yarışmalarına hazırlıyoruz. Fen Okuryazarlığı & Science+ Fen okuryazarlığı, öğrencilerin bilimsel düşünceyi geliştirmelerine, çevreleriyle ve dünyayla daha derinlemesine etkileşimde bulunmalarına ve bilimsel bilgiye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur. Ayrıca, fen okuryazarlığı, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında kariyer yapma ve bilimle ilgili konulara toplumda katkıda bulunma yeteneklerini artırabilir. Girne Koleji Science+ programımız ile bilimin doğasını anlayan, temel fen kavramlarını uygun şekilde kullanan verdikleri kararları bilimsel ve teknolojik bilgi süreçlerine dayandıran öğrenciler yetiştiriyoruz. STEM+A STEM+A, farklı disiplinler arasında entegrasyonu teşvik eder ve öğrencilerin geniş bir perspektiften sorunları ele almalarını ve çözmelerini sağlar. STEM+A problem çözme odaklı bir yaklaşımının yanında sanat ile birlikte bu sürece duygusal zeka ve yaratıcı çözüm önerileri ekleyerek sunar. STEM+A inovasyonu teşvik eder. Yaratıcı düşünce ve tasarım süreçleri, yeni ve benzersiz çözümlerin geliştirilmesine olanak tanır. STEM+A estetik anlayışı, bilim ve teknolojiyle birleştirmeye daha geniş bir bağlamda değerlendirme imkan sağlar. Girne Koleji olarak genişletilmiş STEM+A modeli ile öğrencilerimize daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ Çocuklarla Felsefe (P4C) P4C, çocuklara sadece belirli bilgileri öğretmek yerine, düşünme süreçlerini anlamaları için fırsat tanır. Felsefi düşünce, öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme, empati kurma ve karar verme becerileri kazandırmaya yöneliktir. Aynı zamanda, çocuklar arasında etkileşimi artırır ve birlikte düşünme ve tartışma becerilerini geliştirir. Girne Kolejinde oluşturduğumuz P4C içerikleri ile 1. Sınıftan itibaren felsefi diyalog yoluyla eleştirilen, sorgulayan ve yaratıcı düşünebilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Düşünme Becerileri Düşünme becerileri dersleri; eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve diğer önemli düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanarak hazırlanan müfredat eşliğinde stratejik düşünme becerisini geliştirmeye yönelik oyunlar içeriyor. Girne Kolejinde düşünme becerileri derslerimizle öğrencilerimizin zihinsel yetenekleri kazandırmayı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. SOSYAL GELİŞİM ve YAŞAM BECERİLERİ Sosyal gelişim ve yaşam becerileri, öğrencilerin sosyal etkileşim, ilişki kurma, duygusal zekâ, problem çözme ve günlük yaşamla ilgili becerileri içeren bir dizi yetenek ve davranışları destekler. Bu beceriler, kişisel gelişim, toplumsal uyum ve günlük yaşamda başarılı olma açısından kritiktir. Girne Kolejinde; temel müfredat kazanımları dahilinde disiplinler arası ilişkilendirmeler yaparak öğrencilerimizin gündelik yaşantılarını en az yardımla sürdürmelerini sağlamaya yönelik becerileri içeren “Yaşam Becerileri” programımız ile öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. YETENEK AKADEMİSİ irne Koleji Yetenek Akademisi sanat, spor, kodlama derslerimiz ile öğrencilerimize çeşitli spor ve sanat dallarında, temel becerilerini kazandırmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik, drama, robotik kodlama disiplinlere yönelik oluşturduğumuz program içeriğimiz ile yetenek taramaları yapıyor öğrencilerimizi ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bireysel yönlendirmeler ve çalışmalar yapıyoruz. İlkokul Yabancı Diller Programı Girne Koleji ilkokul kademesinde tematik yaklaşım uygulanmaktadır. "Tematik Almanca ve İngilizce eğitimi, dil öğrenme sürecini daha anlamlı ve bağlamsal hale getiren etkili bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, öğrencilere belirli temalar veya konu başlıkları etrafında dil becerilerini geliştirme fırsatı sunulur. Öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri gerçek dünya durumlarını simüle eden içeriklerle ilgilenirken aynı zamanda kelime bilgilerini, dil bilgisini ve iletişim yeteneklerini geliştirirler. Tematik Almanca ve İngilizce eğitimi, öğrencilerin dil öğrenme deneyimini daha etkili ve ilgi çekici kılarak, dilin pratik kullanımına daha iyi hazırlanmalarını sağlar. İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ İlkokulda yabancı dil eğitimi, öğrencilere yabancı dilleri daha erken yaşta öğrenme fırsatı sunar ve bu da dil öğrenme sürecinde daha başarılı olmalarına yardımcı olur. Yabancı dil öğrenmek, kültürler arası anlayışı geliştirmeye, zihinsel esnekliği artırmaya ve gelecekteki kariyer fırsatlarını genişletmeye yardımcı olur. Çekmeköy Girne Koleji ilkokulunda yabancı dil eğitimi Almanca ve İngilizce dilleriyle başlar. Almanca, özellikle Avrupa'da iş fırsatları için önemlidir. Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde çalışma veya öğrenim için Almanca bilmek gerekebilir. Ayrıca; Almanca bilim, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda da önemlidir. İngilizce ise dünya genelinde en yaygın kullanılan dillerdendir ve uluslararası iş dünyasında, turizm sektöründe ve uluslararası ilişkilerde büyük bir rol oynar. İngilizce öğrenmek, kültürler arası etkileşimi artırmaya ve iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. İlkokulda yabancı dil eğitimi, öğrencilere temel kelime ve cümle yapıları, okuma ve yazma becerileri gibi konuları kapsar. Öğrencilere dil öğrenme sürecinde kullanabilecekleri temel dilbilgisi, kelime dağarcığı ve konuşma becerileri gibi konularda da yardımcı olunur. İKİ YABANCI DİL ÖĞRENMENİN ÖNEMİ İletişimin temel amacı, insanların birbirini anlamasıdır. Bu, aynı dili konuşan insanlar arasında kendiliğinden gerçekleşirken farklı dilleri konuşanlar arasındaki iletişim birbirlerinin dilini öğrenmeleriyle mümkündür. Yabancı dil öğrenmek bu durumda bir ayrıcalık değil, gerekliliktir. Gremmo ve Riley’e (1997) göre öğrenci, en iyi öğrenmeyi dil öğrenirken gerçekleştirir. Öğrencinin dilsel performansını ve öğrenme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara özel bir zaman ayrılmalıdır. Öğrencilerin gelişimini hedefleyen bir yabancı dil öğretim programının amacı, öğrencilerin “iyi öğrenen” birey olmalarını sağlamaktan ziyade, dil öğretiminin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için onların zayıf ve güçlü yönlerinin bilincine varmalarını sağlamaktır. Dil eğitimi; insan beyninin en esnek, algılamanın en güçlü olduğu, dilin en etkin şekilde öğrenilebildiği çocukluk yaşlarında başlamalıdır. Bu süreç içerisinde öğrenilen yabancı dillerin ana dil seviyesine yaklaştığı kanıtlanmıştır. Çocuklar ana dillerini öğrenirken önce duyar, sonra tekrar eder ve daha sonra konuşurlar. Yabancı dil öğrenirken de temel kurallar ana dildeki kuralların işleyişi gibidir. Yabancı dil, küçük yaşlarda bir oyun gibi başlayıp eğlenceli bir ortamda öğretilmelidir. Konu bazlı çizme ve boyama aktiviteleriyle, şarkılarla, interaktif hikâyelerle, münazaralarla ve Erasmus+ gibi kültürel değişim projeleriyle öğrenciler kültürlerarası iletişim kurmayı öğrenir, sunum becerileri kazanır ve bunları asla unutmaz. Okul olarak her yaşa uygun aktivitelerle giderek artan bir dil birikimi sağlanması ve öğrencilerin bu birikimi yansıtacakları, seviyelerine uygun sunumlar, verilen metinle ilgili soru yazma, boşluk doldurma, anahtar kavramları çıkarma, metindeki sözcükleri gramerde işlenen konuya göre gruplandırma, metnin yapısını karmaşıklaştırarak öğrencilerin anlamlı metinler oluşturmalarını sağlama, yaratıcı yazma çalışmaları yapma (metin tamamlama, kavramlardan metin oluşturma, bir resim üzerinden hikâye yazma, şiir yazma, tekerleme oluşturma), yazı yazmayı oyunlaştırma, öğrencilerle hayali metin oluşturarak onların kendi yazdıklarını denetleme imkânı sağlama, okuma-anlama-yazma-dinleme çalışmalarının yanında en zor başarılan konuşma çalışması içinde günlük yazma ve yazdığını anlatma gibi çalışmalarla şu anki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için dil tasarımının adım adım hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle iki dilin birlikte öğrenilmesi, çeşitli tekniklerin paralellik göstermesi açısından dil öğrenimini kolaylaştırır ve gelecekte de bize başarının kapısını açan anahtar olur. İki yabancı dil bilmek; -Beynin kapasitesini arttırır. Hücrelerin yeni sinaptik bağlantılar kurmasını ve beyindeki veri akış ağının güçlenmesini sağlar. -Yaratıcılığı geliştirir, yaratıcı düşünme becerilerin gelişmesinde yardımcı olur. -Farklı kültürler ve mevkilerde insanlarla tanışarak global ilişkiler geliştirilir. -Kültürel farkındalık sağlar. -Akademik kariyere katkı sağlar, farklı dillerde yapılan araştırmalara erişim sağlar. -Ürün geliştirmek, müşteri ilişkileri, tesis kurmak vs nedenlerden başka bir ülkeye seyahatte öncelik sağlar, istidamda kalıcılık sağlar. -Ana dili geliştirirken, diğer dilleri daha kolay öğrenmenin yolunu açar.

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Girne Koleji İlkokulu Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Eklektik Yaklaşım

- STEM

- Aktif Öğrenme Sistemi

- P4C Eğitim Sistemi

- Çoklu Zeka Modeli

- Proje Temelli Öğrenme Eğitim Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- Öğretmenler

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Okulda görev alan öğretmenlerin branşları nelerdir?

- Sınıf Öğretmeni

- Psikolojik Danışman

- Müzik Öğretmeni

- Beden Eğitimi Öğretmeni

- Görsel Sanatlar Öğretmeni

- Yabancı Dil Öğretmeni

- Temel Cimnastik Öğretmeni

- Bale ve Dans Öğretmeni

- Robotik Kodlama Eğitmeni

- Drama Eğitmeni

- Native Öğretmen

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 35 dakika

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Evet

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 5+

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

● Verilen üstün yetenek bursları nelerdir?

- Akademik Başarı Bursu

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 1

● Özel gereksinim öğrencisi (kaynaştırma öğrencisi) kabul ediyor musunuz?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Okulun kendi araçları ile

Özel Girne Koleji İlkokulu Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Girne Koleji İlkokulu ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  18
 • Özel Girne Koleji İlkokulu hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 08:30 - 16:15 şeklindedir.
 • Özel Girne Koleji İlkokulu hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda Almanca, İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
 • Özel Girne Koleji İlkokulu yaz okulu hizmeti sunuyor mu?
  Kurumda yaz okulu hizmeti sunulmamaktadır.
 • Özel Girne Koleji İlkokulu hafta sonu eğitim veriyor mu?
  Hafta sonu eğitim verilmemektedir.

Özel Girne Koleji İlkokulu Yorumları (38)

 • SA

  Girne kolejine bu yıl 3.sınıfta başladık. Kurucumuz İlhami hoca çok tecrübeli biri, onun sayesinde oğlumu okula yazdırdım. Müdürümüz Gülay hanım da çok tecrübeli ve ilgili bir idareci her konuda destek olur, rahatlıkla isteklerimizi iletebiliyoruz. Sınıf öğretmenimiz Seray hocamız da çok tecrübeli ve çok iyi bir öğretmen onu da çok seviyoruz. Diğer branş öğretmenlerimiz de çok iyi biz çok memnunuz. Hiçbir konuda eksik bir durum görmedik. Oğlum mutlu bir şekilde okuluna devam ediyor, derslerinde de ilerleme sağladı. Onu mutlu ve başarılı görünce anne olarak ben de çok mutlu oluyorum. Okulumuzdan çok memnunum tavsiye ederim.

 • CA

  Çocuklarımızın eğitiminin güvenilir ellerde olduğunu ve onların okullarında mutlu olduğunu bilmek çok önemli. Anaokulu ve İlkokulda okuyan iki çocuğum için bu güvene ve rahatlığa sahibiz, biliyoruz ki okulumuz çocuklarımız adına her şeyin en iyisini en niteliklisini yapıyor. Almanca ve İngilizce derslerinin öğretmen niteliği olsun, ders saati olsun, uygulanan dijital platformlar, yayınları olsun süreç çok başarılı ilerliyor. Çocuklarımızın İngilizce ve Almanca dilleri adına gelişimini gözlemliyor ve mutlu oluyoruz. Emeklerinden dolayı Girne Kolejinin öğretmenlerine, idaresine teşekkürler…

 • ŞS

  Bizler evlatlarımız için her zaman her şeyin en iyisi olsun isteriz. Okul hayatına adım atarken içimizdeki telaş, heyecan ve mutluluğun yanı sıra gideceği okul iyi mi? Öğretmenler donanımlı mı? Eğitim ve öğretim kaliteli mi? sorularıyla başladığımız Girne Koleji'ne öncelikle teşekkür etmek isterim; çünkü tüm sorularıma pozitif yanıt oldular ve gönül rahatlığı ile oğlumu emanet edebileceğimi kanıtladılar. İlkokul 2. sınıftan başladığımız okulumuzda seneye 4. sınıf olarak devam edeceğiz. Bir dil bir insan ilkesi ile yola çıkarak iki yabancı dilde (Almanca - İngilizce) eğitim veriyor olmaları benim çok önemli. Evlatlarımızın geleceğine hem akademik hem de insani değerleri yüksek, ufku geniş bireyler olmalarında katkınız çok büyük. Girne Koleji ailesine sonsuz teşekkürler

 • TP

  Kızım ilkokul 3.Sınıf öğrencisi. Hayatta insanın en büyük şansı ilkokulda iyi bir öğretmene rastlamaktır. Seray öğretmen bizim için öğretmenden de ötedir. Sevgisi, ilgisi, merhametiyle kızımın hayatına çok güzel bir iz bıraktı ve ilmek ilmek her gün işliyor. Okulumuzdan ve idaresinden personeline kadar kadrosundan çok memnunuz. Girne Kolejini iyi ki tanımışız. Yakın çevremize zaten tavsiye ediyoruz buradan da herkese tavsiye etmek isterim.

 • GG

  Oğlum 4.sınıf, okula başladığımızdan beri çok memnunuz gerek öğretmenleri gerek idari kadro yemekleri her konuda tam not. Hepsi çok ilgili ve işlerinin ehli. Okulun eğitimi akademik aktiviteleri milli günleri atlamadan o coşkuyu çocuklarımıza da yaşatmaları çok güzel. Umarım böyle devam ederiz...

 • GK

  İki çocuğumda Girne Koleji'nde okuyor. Tam bir aile sıcaklığı ile güvenli bir eğitim ortamında okuyor olmaları beni çok rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Özellikle iki çocuğumun da öğretmenlerine rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvende olmaları, tüm öğretmenleri tarafından sevilip ilgi görmeleri ve bilişsel olarak seviyelerine göre ilerlemeleri. Butik bir okul olmasından dolayı her çocuk görülebiliyor ve özel hissettiriliyor. Herkese tavsiye ederim

 • FE

  Kızım Girne Koleji İlkokuluna gidiyor ve kızımın şu ana kadar gösterdiği ilerlemeden son derece memnunum. Kızımın okula gitme heyecanını görmek benim için büyük bir mutluluk. Okulda vakit geçirmekten keyif alıyor ve her gün yeni şeyler öğreniyor. Girne Kolejindeki öğretmenlerin verdiği olağanüstü ve kaliteli eğitim sayesinde öğrenme becerileri gelişti. Öğretmenler kesinlikle harika ve yenilikçi. Öğrencileri öğrenmeye motive edecek eğlenceli aktivitelere dâhil etmenin her zaman yeni yollarını buluyorlar. Çocuklar için olağanüstü bir öğrenme ortamı ve sıcak bir atmosfer sunmaya kendilerini adamışlardır. Girne Kolejini diğer velilere de tavsiye ederim.

 • Çocuğumu anaokulundan başlayarak 3 yıldır Girne Kolejine gönderiyorum. Gerek öğretmen kadrosu, gerekse yönetici kadrosu oldukça ilgililer. Butik okul olmanın belki de en güzel yanı bu olmalı bir sıkıntı olduğu zaman aileden biri kişi ile konuşuyorum gibi. Fiyat politikası olarak da oldukça iyi bir okul bu düzeyde bir eğitim veren başka bir okul çok daha yüksek fiyatlar çıkartacaktır. Ben üç yıldır okuldan çok memnunum tavsiye ederim.

 • FH

  Okul çok iyi, eğitmenlerden ve personelden çok memnunum. Yaşam alanı butik bir ilkokul için oldukça yeterli. Öğrencilerle kendi çocukları gibi ilgileniyorlar özellikle müdürümüz Gülay hoca sağ olsun çok hakkı var üzerimizde kesinlikle tavsiye ediyorum.

 • ES

  En kıymetlimiz çocuklarımız için tabii ki en kapsamlı araştırmayı yaptıktan sonra Girne Kolejinde karar kıldık ve yanılmadık. Kurucular eğitimci ve psikologlar. Ticaret yapmak için değil kaliteli eğitim için kurulmuş. Yıl içerisinde temizlik, yemek, idarenin ilgisi kısacası her şeyden çok memnun kaldık. Butik okul tercih etmemizin tüm avantajlarını gördük. Çocuğuma aileden birisi gibi davranıldı her gün severek gitti. Yönetim ekibine ve öğretmenlere teşekkür ederim.

 • DG

  Oğlum 5 yaşında başladı Girne Kolejine, şuanda 2.sınıfta. Ebeveynler olarak bizlerin önceliği güvenlik ve sıcak bir ortam olması. Akademik başarı akabinde geliyor. Anasınıfı eğitimi, yabancı dil eğitimi, akademik olarak sınıf öğretmenleri çok iyi. Almanca ve İngilizce eğitiminden oldukça memnunuz. Okul idarecilerinden rehberliğe, sınıf öğretmenlerinden branş öğretmenlerine, yemekhane personelinden güvenliğe kadar biz çok memnun kaldık ve halen de devam ediyoruz.

 • AK

  Gerçek anlamda işi eğitim öğretim olan okul gibi okul şu dönemde ticarethane kavramı olmayan eğitim kurumu. Atatürkçü ve aydın nesillerin yetiştiği eğitim yuvası

 • YT

  Çocuğumun ilkokulda felsefe (P4C) dersi almasıyla ilgili duyduğum memnuniyeti sizinle paylaşmak istiyorum. Felsefe, çocukların düşünme becerilerini geliştirmelerine ve derinlemesine düşünme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olabilecek bir konudur. Bu yaşta felsefeyle tanışmak, onların eleştirel düşünme yeteneklerini erken yaşlarda geliştirmelerine imkan tanır. Ayrıca, felsefe dersleri, çocukların empati kurma, farklı bakış açılarını anlama ve açık fikirlilik gibi önemli sosyal becerileri de geliştirmelerine yardımcı olur. Felsefe derslerinin, çocukların dünyayı daha derinlemesine anlamalarına ve kendi düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, çocuğumun bu tür bir eğitimi almasınıa imkan sağladıkları için okul yönetimine teşekkür ederim.

 • TB

  Okulumuzun yönetimi, her zaman veli görüşlerini önemseyen ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Sorunlarımızı dinliyorlar ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyorlar. Bu da veli olarak güvende hissetmemizi sağlıyor. Okulumuzu diğer velilere de tavsiye ederim.

 • NO

  Ben Girne Koleji velisi olarak çok huzurluyum. Biliyorum ki okulumuza emanet ettiğim yavrum, Girne öğretmenlerinin elinde şekillenecek, istedikleri okulları kazanıp güzel bir geleceğe adım atacaklardır. Girne Koleji velileri kendilerini aileden görürler; çünkü çalışanlar tarafından öyle hissettirilirler. Girne Koleji öğretmenlerine çalışanlarına sonsuz teşekkürler…

 • Dp

  Kızımın ilk okulu, birinci sınıfta başladığımız okulumuza 4. Sınıftada kaydımızı yaptırarak devam ediyoruz. Kızım mutlu öğretmen kadrosu çok iyi sınıf öğretmenimiz Seray hanım özellikle canımız. Okul ikinci ailemiz gibi iletişimi, her konuda herkese ulaşabilirliği yönünden gözümüz hiç arkada kalmıyor. Müdürümüz Gülay hanım, kurucumuz İlhami beye ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Okul arayışında olanlar kesinlikle gidip bir kahve içmeli.

 • Ty

  Oğlum üç yıldır eğitim alıyor. İşini hakkıyla yapan bir kurum. Gerek yöneticiler, gerek öğretmenler hepsi ayrı ayrı dünya tatlısı insanlar. Bizim için okuldan ziyade aile oldular artık. Okunun kapısından girdiğiniz an güler yüzleriyle karşılayan mükemmel kurum.

 • DS

  Gülay hanımı çok seviyoruz öğretmenizmiz olarak çocuklarımız severek okula geliyor

 • CK

  Kızımızın Girne Kolejinde aldığı Almanca ve İngilizce yabancı dil eğitiminden son derece memnunuz. Okul, çocukların çok yönlü dil becerilerini geliştirmek için Almanca ve İngilizce dersleri sunarak onların uluslararası dünyaya entegre olmalarını destekliyor. Öğretmenlerin dikkatli rehberliği ve interaktif öğretim yöntemleri sayesinde çocuklarımız dil becerilerini etkili bir şekilde geliştiriyorlar. Girne Kolejinde bu değerli eğitim imkanları için teşekkür ederiz.

 • TA

  Girne Kolejinde öğrencimin aldığı yabancı dil eğitiminden son derece memnunuz. Okul, yabancı dil öğrenimini önemseyerek çocuklarımıza erken yaşlarda dil becerileri kazandırmak için çeşitli programlar sunuyor. Öğretmenler, yabancı dil derslerini interaktif ve eğlenceli bir şekilde işleyerek çocukların motivasyonunu yüksek tutuyorlar. Sizler için de yabancı dil eğitimi önemliyse Girne Kolejini tavsiye ederim.

 • ÖB

  Çocuğumuzun Girne Kolejinde eğitim almasından son derece memnunuz. Okulun öğretmenleri sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda çocuğumuzun duygusal ve sosyal gelişimini de destekliyorlar. Eğitim programları, öğrencilere farklı öğrenme fırsatları sunarak her çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmasına olanak sağlıyor. Okul yönetimi, velilerle iletişimi güçlendirmek için düzenli toplantılar düzenliyor ve her zaman açık kapı politikası izliyor. Girne Kolejini seçmemiz isabetli bir karar oldu.

 • AA

  Çocuğumun bu Girne Kolejine başlamasıyla birlikte gözlemlediğimiz gelişim gerçekten harika. Öğretmenlerin ve okul yönetiminin özverili çalışması sayesinde çocuğumuzun akademik ve sosyal becerileri hızla ilerliyor. Okulun sağladığı destek ve etkin iletişim kanalları sayesinde veli-öğretmen iş birliği güçlü bir şekilde sürüyor. Buradaki atmosfer, çocuğumuzun öğrenme sürecini destekleyici ve güvenli bir ortamda geçirmesine olanak tanıyor. Çocuğumuzun burada olmasından dolayı mutluyuz ve onun geleceği için burada olmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz.

 • KA

  Çocuğumuz Girne Kolejinde eğitime başladığından beri harika bir gelişim gösteriyor. Okulun öğretmenleri, sadece akademik başarıya değil aynı zamanda çocuğumuzun kişisel gelişimine de önem veriyorlar. Öğrencilere bireysel ilgi gösterilmesi ve farklı öğrenme stillerine uygun ders içeriği sunulması, çocuğumuzun özgüvenini artırıyor. Okulun iletişim kanalları da çok etkili; her zaman velilerle açık ve düzenli iletişim halindeler. Çocuğumuzun bu okulda olmasından dolayı çok mutluyuz ve onun geleceği için burada olmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz.

 • ŞÇ

  Çocuğumuz Girne Kolejinde gerçekten harika bir eğitim alıyor. Hem akademik başarısı hem de sosyal gelişimi açısından gösterdiği ilerleme bizi gururlandırıyor. Öğretmenlerin özverisi ve çocuklarla olan yakın ilişkileri, okulda olmanın ne kadar güvenli ve destekleyici bir ortam olduğunu gösteriyor. Ayrıca okul yönetimi, veli-öğretmen iletişimini güçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve her zaman velilerin endişelerine ve önerilerine açık bir şekilde yaklaşıyor. Çocuğumuzun bu okulda olmasından dolayı çok mutluyuz.

 • MH

  Çocuğumuzun Girne Koleji ilkokulunda olmaktan ne kadar keyif aldığını görmek bizim için çok değerli. Okulun yönetici ve öğretmenleri, çocuklarımızın her birine bireysel ilgi gösteriyor ve onların potansiyellerini en üst seviyede geliştirmeye çalışıyorlar. Hem akademik hem de sosyal açıdan çocuğumuzun gelişiminde büyük bir ilerleme görüyoruz. Okul yönetimi ile olan iletişimimiz de oldukça etkili ve her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu okulun parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz ve çocuğumuzun geleceği için burada olmasından büyük umut ve memnuniyet duyuyoruz.

 • Çocuğumuz Girne Koleji İlkokulunda eğitime başladığından beri gözle görülür bir gelişim gösterdi. Öğretmenlerin ilgisi ve öğrencilere olan yaklaşımı gerçekten çok iyi. Hem akademik hem de sosyal becerilerini desteklemek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve çocuğumuzun kendini ifade etme yeteneği her geçen gün daha da güçleniyor. Okul yönetimi ile iletişimimiz de oldukça başarılı, herhangi bir sorunla karşılaştığımızda çözüm odaklı bir yaklaşım sergileniyor. Çocuğumuzun bu okulda olmasından dolayı gerçekten memnunuz.

 • SK

  Okulumuzun Orff eğitimi, çocukların müzikal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için harika bir fırsat sunuyor. Çocuğum, Orff eğitimi sayesinde ritim ve melodiyi keşfetmenin keyfini yaşıyor ve bu onun özgüvenini artırıyor. Ayrıca, bu eğitim programı çocukların işbirliği yapma ve grup içinde uyum sağlama becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Okulumuzun Orff eğitimi, çocuklarımızın müzikle daha derin bir bağ kurmalarını ve sanatın gücünü keşfetmelerini sağlıyor. Bu programı sunan okulumuza teşekkür ederim

 • SK

  Girne Koleji öğretmenleri, çocukların bireysel ihtiyaçlarına önem veriyor ve onları desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da çocuklarımızın kendilerine güvenmelerini ve başarılı olmalarını sağlıyor. Öğretmenlerimize teşekkür ederim.

 • FS

  Girne Kolejinin sunduğu eğitim ve etkinlikler, çocuklarımızın öğrenme sürecini destekleyici nitelikte. Hem akademik hem de sosyal açıdan başarılı bir eğitim veriyor. Özellikle öğretmen kadrousu çok iyi.

 • AK

  Çocuğum, Girne Koleji İlkokulu'nda kendini hem akademik hem de sosyal açıdan geliştirdi. Okulun sağladığı imkanlar ve öğretmenlerin özverili çalışması sayesinde başarılı bir eğitim alıyor. Öğretmenlerimize teşekkür ederim.

 • SY

  Okul, çocuğumun akademik başarısını desteklemenin ötesinde, onun karakter gelişimine de önem veriyor. Bu yüzden Girne Koleji İlkokulu'nu tercih etmekten mutluyum.

 • FA

  Çocuğum Girne Kolejine başladığından beri, sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda sosyal becerileri de gelişti. Okulun öğrencilere sağladığı fırsatlar sayesinde kendilerini keşfetme ve yeteneklerini ortaya koyma imkanı buluyorlar. Öğretmenlerimizin ilgisi için teşekkür ederim.

 • Okulumuzun sunduğu kültürel ve sanatsal etkinlikler, çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve sanat sevgilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Müzik, tiyatro, resim gibi farklı alanlarda düzenlenen etkinlikler sayesinde, çocuklarımızın kendilerini ifade etme ve özgüvenlerini artırma fırsatı buluyorlar. Bu, okulumuzu özel kılan ve tercih etmemizde önemli bir faktör.

 • HT

  Çekmeköy Girne Koleji İlkokulu, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek için harika bir ortam sunuyor. Akademik başarıya ek olarak, karakter gelişimi ve sosyal beceriler de ön planda tutuluyor

 • ÖA

  Okulun öğretmen kadrosu gerçekten deneyimli ve özverili. Çocuklarımızın her biri için özel bir ilgi gösteriyorlar ve onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

 • NS

  Okulun iletişim ve işbirliği konusundaki yaklaşımı gerçekten takdire şayan. Hem öğrencilerle hem de velilerle sürekli iletişim halindeler ve her türlü sorunu çözmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da okul topluluğunun birlikte daha güçlü olmasını sağlıyor.

 • ZS

  Çekmeköy Girne Koleji İlkokulu, çocuğum için ikinci bir ev gibi oldu. Öğretmenlerin ve yönetimin çocukların gelişimine olan ilgisi beni her zaman etkilemiştir. Burada çocuklar sadece bilgi değil, aynı zamanda karakter de geliştiriyorlar. Gülay Hocama ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum

 • MG

  Okulun sunduğu eğitim kalitesi gerçekten etkileyici. Öğretmenler çocukların bireysel ihtiyaçlarına önem veriyor ve onları desteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem akademik hem de sosyal açıdan harika bir ortam

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Girne Koleji İlkokulu İletişim Bilgileri

Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Şevval Sok. No:3 Çekmeköy / İstanbul
0 216 706 6887
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum