fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel İleri Nesil Okulları İlkokulu

Özel İleri Nesil Okulları İlkokulu

Okulu Paylaş!
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 16
Okul Saatleri:
Tam gün: 09:00/16:00

Özel İleri Nesil Okulları İlkokulu Hakkında

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN;
ORTALAMA 16 KİŞİLİK SINIFLARIMIZLA;
EĞİTİM SİSTEMİNDEN, HİJYENİK KOŞULLARA, ÇOCUKLARIMIZIN BESLENMESİNDEN, GÜVENLİĞİNE KADAR HER KONUDA EN İNCE AYRINTILARA KADAR TİTİZLİKLE YAKLAŞARAK ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYAÇLARININ TÜMÜNE CEVAP VERECEK ŞEKİLDE YAPILANMIŞ BİR KAMPÜS YAŞAMI SUNUYORUZ.

Türk güneş enerjisi şirketi İnosolar tarafından çevreci ve doğa dostu nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan okulumuz çatısındaki güneş enerji santrali ile elektriğini kendi üreterek doğanın kaynaklarını en verimli şekilde kullanıyor.
Öğrencilerimiz, doğaya saygılı bireyler olarak hayata adım atıyor.

İLERİ NESİL OKULLARI EĞİTİM YAKLAŞIMI
İleri Nesil Eğitim Yaklaşımı; öğrencileri akademik alanlarda donanımlı kılmanın yanı sıra, kişiliklerini çok yönlü olarak beslemeyi, bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönlerden sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı ve böylelikle mutlu, üretken bireyler olarak yaşamlarını sürdürmelerini hedefler. Öğrenciyi bir bütün olarak ele alan İleri Nesil Eğitim Yaklaşımı, farklı gelişim alanlarına yönelik yürütülen öğrenci merkezli çalışmaları kapsar.

21. YY BECERİLERİNİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK EĞİTİM YAKLAŞIMI
İleri Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin üst eğitim basamaklarında gereksinim duyacakları akademik donanıma sahip olabilmeleri için, 21. yy becerilerini kazandırmaya yönelik çağdaş öğretim yöntemleriyle hayata geçirilen, teknolojik araçlar ve dijital kaynaklarla zenginleştirilmiş, bireysel farklılıkları gözeten öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır.
AKADEMİK GELİŞİM
Okulumuzda akademik çalışmalar, çağdaş eğitim yöntemleriyle hayata geçirilen, teknolojik ve dijital kaynaklarla zenginleştirilmiş, her öğrenciyi eşsiz bir birey olarak görerek gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir eğitim programıyla yürütülür.
SOSYAL GELİŞİM
Gelişimin en önemli unsurlarından biri olan sosyal alan, öğrencinin temel sosyal çevresini oluşturan sevgi ve güven dolu bir okul ortamında desteklenerek, özgüven ve özsaygı geliştirilir.
DUYGUSAL GELİŞİM
Öğrencilerimizin sağlıklı duygusal gelişimi, öğretmenlerimiz, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimizin çalışmalarıyla, okul-aile arasındaki iletişimi ve işbirliğini ön planda tutarak desteklenir.
YETENEK GELİŞİMİ
Yetenek gelişimi öğrencilerimizin farklı etkinlik dallarıyla tanışarak, spor ve sanat alanlarındaki ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve seçimleri doğrultusunda kendilerini geliştirerek
bu alanlarda özgürce ifade edebilmelerine olanak tanır.
BECERİ GELİŞİMİ
Misyonumuz doğrultusunda tasarlanmış maker, robotik, bilgisayar dersleri ve yaşam becerileri derslerinin yanı sıra tüm eğitim programımız öğrencilerimizin yetişkinlik yaşantılarında gereksinim duyacakları 21. yüzyıl becerilerinin temelini oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
KİŞİLİK GELİŞİMİ
Okulumuzda öğrencilerimizin merak etme, liderlik, inisiyatif alma, yeni durumlara ve koşullara uyum sağlama, azimli ve dayanıklı olma, sosyal ve kültürel duyarlılığa sahip olma, empatik ilişkiler kurma özelliklerini destekleyerek, kendilerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
FİZİKSEL GELİŞİM
Doğa ile iç içe, oksijeni bol, temiz, hijyenik bir okul ortamında eğitim alan çocuklarımız sağlıklı gıdalarla beslenirken, açık hava oyunları ve voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, futbol gibi temel spor alanlarında yürütülen etkinlikler sayesinde sağlıklı adımlarla geleceğe yürürler.


İNO İlkokulu’nda akademik gelişimin yanı sıra; öğrenci mutluluğunu esas alan, okulu ve okulun süreçlerini sevdiren, öğrenci merkezli, öğretmen rehberli bir eğitim öğretim programı uyguluyoruz. Öğrencilerimizin meraklarını besleyen, yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, bilginin gelecek yıllara transferini kolaylaştırmayı hedef alan eğitim yaşantıları oluşturuyoruz.
Sporun, sanatın, beceri gelişiminin ve doğayla iç içe yaşamanın akademik çalışmalarla birleştiği ilkokul eğitim programımız ile öğrencilerimizin
her alanda bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

- Öğretim Yaklaşımı
1,2,3. sınıflarda temel bilgi ve becerilerden örülü, olumlu davranış gelişimiyle desteklenmiş bir öğretim programı uyguluyoruz. Sarmal programımız, her eğitim yılında öğrencilerimizi bir üst akademik ve sosyal gelişim noktasına taşıyor.
İlkokul 1. sınıftaki okuma-yazma sürecinde öğrencilerimiz, mekanik okumanın ötesinde anlayarak okumayı öğreniyorlar. Yazma becerileri de okuma süreci ile beraber gelişiyor.
Öğrencilerimize, günlük hayatta ihtiyaç duyacakları aritmetik ve zihinden işlem becerisini kazandırıyoruz. Matematiğin işlem yapabilmenin ötesinde yaşamda karşılaşılabilecek olay ve durumların analiz ve yorumlanmasında kullanılacak bir düşünme evreni olduğuna ilişkin bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

- Hand in Hand
Birinci sınıftan itibaren yabancı ve Türk öğretmenlerimiz ile eş zamanlı Türkçe ve İngilizce eğitim programları uyguluyoruz. İngilizce Matematik ve Fen dersleri ile bilim dili gelişimlerini destekliyoruz.
İlkokulun tüm kademelerinde konu anlatımları, yaş düzeyine uygun tekli kelime bilgisini, uygun grammer ve yapıları içerir. Derslerimizde akıllı tahta, fiziksel ve online oyunlar, şarkılar, aktiviteler, videolar, görseller, hikayeler, projeler ve canlandırmalar kullanarak ‘En iyi öğrenmenin yolu eğlenerek öğrenmektir.’ felsefesini benimsiyoruz.

- Ölçme Değerlendirme
İlkokulda 4 yıl boyunca, her öğrencimizin gelişimsel portfolyosunu tutuyoruz. 1,2,3. sınıflarda süreç ve performans temelli yaklaşımımız, 4. sınıfta sonuç odaklı ölçme değerlendirmenin de katılmasıyla daha da zenginleşiyor.
İlkokulu tamamlayan öğrencilerimiz , gündelik hayatta ihtiyaç duyacakları temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal becerileri kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanan bireyler olarak yetişiyorlar.

GÜÇLÜ EĞİTMEN KADROSU
Her biri alanında yıldız, güçlü, uzman ve İNO eğitim anlayışıyla hedeflerini birleştiren öğretmenlerimizi özenle tek çatı altına topladık. İleri Nesil Eğitim Yaklaşımı, birlikte yola çıktığımız eğitim kadrosunun birikimleriyle şekilleniyor. Branşlarında yılların deneyimine sahip idareci ve eğitim kadromuzla, öğencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlayacak bir eğitim sunuyoruz.


DOĞANIN KALBİNDE BİR KAMPÜS
- Doğanın armağanı olan yeşil alanlardan faydalanan ileri nesiller:
10.000 m2'lik kampüsümüz, yarı olimpik yüzme havuzu, 500 m2’lik spor salonu, 400 m2’lik konferans salonu, 4000 m2’lik yemyeşil okul bahçesi, 14 etkinlik ve atölye odasına çocuklarımızı her yönüyle geliştirmek için okulumuzun çatısı altında toplandı. Okulumuz aynı zamanda güneş enerjisi panelleriyle kendi elektriğini üreten, su arıtma sistemleriyle doğanın kaynaklarını en verimli şekilde kullanan doğa dostu bir kampüstür.

Kapalı spor salonlarımızda öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine destek oluyor ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzumuzu çevreyi koruma bilinciyle kimyasal madde yerine tuz ile yoğunlaştırarak dezenfekte ediyoruz.
400 kişilik konferans salonumuzda, ulusal anma-kutlama günleri, çok yönlü sosyal etkinlikler, tiyatro oyunları, toplantı, panel, açık oturum, sempozyum ve yarışmalar, sanat ve sahne etkinlikleri düzenliyoruz.

ÇOCUKLARIMIZIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE OKULUMUZUN TÜM ALANLARINI ÖĞRENME ORTAMI OLARAK TASARLADIK.
Düşünce ve proje üretme laboratuvarları olan atölyelerimizi öğrenmenin kalbi olarak ele alıyoruz. Maker, mutfak, doğa, dil, satranç ve akıl oyunları, heykel ve seramik atölyelerini; fen ve teknoloji laboratuvarlarını öğrencilerimizin akademik donanımını pek çok farklı kanaldan beslemek için birer derslik gibi kullanıyoruz.
Atölyelerimizde öğrencilerimiz üretim yetenekleri kazanırken, yeni üretim teknolojilerini ve materyallerini tanıyor ve tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişiyorlar.

İleri Nesiller Temiz Bir Ortamda Büyüyor!
Çevreyi koruma bilinciyle, sağlıklı bir gelecek için hareket ediyoruz.
Okulumuzu açıldığı ilk günden itibaren düzenli aralıklarla, Nano Gümüş İyon Teknolojisi’ni kullanarak temizliyor, virüs ve bakterilere karşı önlem alarak
çocuklarımızı koruyoruz.

Okul yolu güvende!
Tam donanımlı ve son teknolojilerle donatılmış araçlarımız ve eğitimli personelimizle servis imkanı sunuyoruz.
Öğrenci servis takip uygulamamızla öğrencilerimizin ulaşım süresi boyunca güzergahlarını izleyerek, güvenli seyahat ettiklerinden emin oluyoruz.
Güvenlik hizmetimiz, alanında uzman güvenlik ekibi tarafından veriliyor.

EĞİTİMİ SINIFIN DIŞINA TAŞIYORUZ.
Okulumuzda öğrencilerimizin her yaşta kendilerini ifade etmelerini sağlayan güvenli, tam donanımlı ve sofistike olarak tasarlanmış bir çok atölye bulunmaktadır. Çocuğun farklı ifade dillerini kullanabileceği sonsuz fırsatlar sunan, ilgi çekici, merak ve heyecan uyandıran çalışma ortamları olarak düzenlenen yaşam becerileri, bilgisayar, maker ve robotik, fen bilimleri, drama, görsel sanatlar, heykel, seramik atölyeleri ve mutfak atölyemiz öğrencilerimizin kulüp ve etkinlik çalışmalarını yürütmeleri için tasarlanmıştır.
ATÖLYELERİMİZDE ÖĞRENCİLERİMİZ ÜRETİM YETENEKLERİ KAZANIRKEN, YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİ VE MATERYALLERİNİ TANIRLAR VETÜKETEN DEĞİL,
ÜRETEN BİREYLER OLARAK YETİŞİRLER!

Spor Alanlarımız
Basketbol, voleybol, hentbol, badminton, futsal sporlarının yapıldığı kapalı spor salonumuz, öğrencilerimizin akademik gelişimlerine paralel olarak fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla tasarlanmıştır.

İleri Nesilleri Sağlıklı Besliyoruz!
Hijyen belgeli yemekhanemizde çocuklarımızın sağlıkla büyümesi için hem lezzetli hem besleyici yemekler hazırlıyoruz. Gıdalarımızı korumak ve çocuklarımıza özenle hazırlamak için dezenfektasyonunu sağlıyoruz. Yemek hizmetimizi sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş ve gelişim özelliklerine en uygun şekilde düzenlenmesine özen gösteriyoruz. Aylık yemek listelerimiz uzman diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanarak okul mutfağımızda pişiriliyor.Evinizdeki özeni mutfağımıza ve yemekhanemize taşıyoruz. Yemek hizmetimiz, alanında uzman bir yemek firması tarafından veriliyor.

Çocuklarımızın Sağlığı Önemli!
İNO’da okul doktoru ve hemşiresi gün boyunca öğrencilerimizi genel takiplerini yapıyorlar. Tüm öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken ferdi kaza
sigortası ile sigortalıyoruz.

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- Eklektik Yaklaşım

- Çoklu Zeka Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- Öğretmenler

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Hayır

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Her sınıftan kaç şube var?

- 1

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Evet

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 3

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 21+

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 35 dakika

Yorumlar

 • e

  2 .ci yilimiz... anaokulu müdürümüz ve ekibi son derece başarılı ve kaliteli bir çizgide devam ediyor çocuklarımızın eğitimine

 • SS

  Oğlum 3.sınıf öğrencisi.Okula çok mutlu gidip geliyor.Öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok seviyor.Okulun beni en mutlu eden yönü ise çocuğun yeteneklerini keşfedip,değerlendirmeleri.Mesela daha önce sportif başarısı farkedilmemiş iken İno da hemen farkedilip değerlendirildi.Çocuğun potansiyeline göre eğitim almasını sağlayan öğretmenleri ve yönetimi var.Çocuk odaklı bir okul.

 • İ

  Anadolu yakasındaki neredeyse tüm okullarla görüştük. İno okullarını tesadüfen duyduk ve görüşmeye gittik. Randevusuz olmamıza rağmen 2 saate yakın bir görüşme yaptık. Hepsi alanında deneyimli, vizyon sahibi , güler yüzlü eğitimcilerden oluşuyor. Kapıdaki güvenliğinden genel müdürüne kadar herkes çok kibar. Asla ticari bir kurum değil. Okulun fiziki şartları mükemmel. Yeni bir okul olmasına rağmen oğlumuzu gönül rahatlığı ile kaydettirdik bu hafta. Yolunuz açık olsun.

 • GA

  Oğlum 6. Sınıfta okuyor Emir Tuğra ... Ben ve oğlum okulumuzu çok seviyoruz öğretmenlerimiz akademik olarak mükemmeller . Idareciler işlerini tam hakkıyla yapıyorlar . Okulumuz tertemiz herşeyin en güzelini ve kalitelisini çocuklarımıza sunuyorlar . Ben çok okul araştırdım oğlumda okul derecelerine giren bir öğrenci ... İLERİ NESİL OKULLARI inanın ticaret amaclı değil EĞİTİM amaclı ve inanın burada çok kaliteli veliler var . İyi ki varsınız :) genel müdürümüz Fahrettin orta okul müdürümüz Ülkem hanıma sonsuz teşekkürler Eksiği yok fazlası var 15 tatile girdik okulumuzu çok özleyeceğiz

 • AK

  Yeniliğe dinamikliğe açık, çok güçlü ve köklü kurumlarda çalışan alanında deneyimli kişiler olması nedeniyle geleceği çok parlak bir okul.

 • NG

  Okulun eğitmen kadrosu son derece profesyonel ve ortamı da tam hayal ettiğimiz gibi. Çocuğum burada emin ellerde.

 • BY

  Geçtiğimiz hafta oğlum için görüşmeye gittim, güler yüzle ve sıcak karşıladılar ve çok ilgilendiler. Yeni bir okul olmasına rağmen çok donanımlılar, kadro çok sağlam ve vizyonları çok geniş. Gerçekten neslimizi ileriye taşıyacak bir okul olduğuna inanıyorum. İkinci görüşmeye gideceğim ve sonra kararımı vereceğim oğlum için, doğa ile iç içe nitelikli bir eğitim kulağa çok hoş geliyor gerçekten

 • BB

  Doğa dostu bir okul olması çok ilgimizi çekti Kendimde bir eğitimci olduğum için deneyimli eğitimci kadrosu da artı özellik

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel İleri Nesil Okulları İlkokulu İletişim Bilgileri

Merkez Mahallesi Süleymaniye Caddesi No 20 34782 Çekmeköy İstanbul
0 216 706 6879
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum