fb
Onaylanmış Okul Profili
Özel Koray Varol Okulları İlkokulu

Özel Koray Varol Okulları İlkokulu verified

Okulu Paylaş!
  • twitter share
  • facebook share
  • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 24
Okul Saatleri:
Tam gün: 08:00/15:35

Özel Koray Varol Okulları İlkokulu Hakkında

Neden Koray Varol Okulları İlkokulu ?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında faaliyet gösterecek olan Koray Varol Okulları İlkokulu Kağıthane, Seyrantepe, Göktürk, Vadi İstanbul, Zekeriyaköy, Sarıyer, Levent, Ulus, Etiler, Beşiktaş, Bebek, Akatlar, Nişantaşı bölgelerinde özel okul arayışında olan velilerin ortak noktasında Yeni Nesil Eğitim sisteminde eğitim vermeye başlayacaktır. Koray Varol Okulları İlkokulunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine fırsat sağlayan bir okul ortamı yaratılır. Okulumuzda eğitim ve öğretim sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, başarı ve potansiyel odaklı, disiplinli, güvenilir, yaşamla ilişkili Koray Varol Okulları eğitim modeli, asıl gücünü her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden, takipten ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır. Koray Varol Akademi İlkokulu, akademik başarıların yanı sıra sanat, kültür ve spor dalları ile uğraşan, çok yönlü, yaratıcı, sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişimleri; ulusal ve uluslararası yaklaşımlar kullanılarak uzman öğretmenlerle takip edilir. İlkokul programı bilgiyi direk aktarmak yerine, bilgiyi öğrencilerin keşfetmesini hedefleyen, değer ve beceri kazandırmaya odaklı sade ve anlaşılır yapıda hazırlanmıştır. Okulda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), Milli Eğitim Bakanlığı programıyla bütünleşik bir şekilde 4. sınıfın sonuna kadar uygulanır. KVA İlkokulu kurulduğu ilk yıl PYP aday okulu olacaktır. İki yıl içinde tüm akreditasyon süreçlerini tamamlayarak uluslararası otoritelerden onay almış bir dünya okulu olmayı hedeflemektedir. PYP (Primary Years Program - İlk Yıllar Programı), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış uluslararası geçerliliği olan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Öğrencilerin neler öğrenmesi gerektiği, eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir program modeline sahiptir. PYP, yaşam boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde; bilgili, zorluklarla başa çıkabilen, problem çözebilen, iyimser, açık görüşlü, etik kararlar verebilen, çevreye duyarlı, karakter sahibi, çok yönlü dünya vatandaşı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Koray Varol Akademi'de öğrencilerin düşünen ve eleştirebilen, aynı zamanda insanların düşüncelerine ve tecrübelerine saygılı, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olmaları sağlanır. İlk Yıllar Programı, öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaya teşvik eder. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içinde olma çabasını destekler. İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve ayırt edici özelliği 6 adet disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Bu temalar (kim olduğumuz, bulunduğumuz yer ve zaman, kendimizi ifade etme yollarımız, dünyanın işleyişi) IB dünya okullarına yerel ve küresel sorunları programlarına entegre etme fırsatı sunar. Böylece öğrenciler, dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarlar. Tematik öğrenme aynı zamanda bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programda 6 temel ders bulunmaktadır. Bunlar; dil, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat, kişisel toplumsal eğitim ve beden eğitimidir. İlkokul programında akademik dersler, STEAM, sanat ve spor programın 4 temel bileşenidir. Okulun fiziki ortamları, entelektüel tasarımlarla bu dört temel bileşene hizmet etmektedir. Tüm sınıflarımız modern eğitim standartlarına uygun kalite ve teknolojik donanıma sahiptir.

Koray Varol Okulları İlkokul Temel Amaçları
•Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı •Doğru insan olmanın erdemlerine sahip •Eleştirel düşünebilen •Problem çözebilen •Yaratıcı •Disiplinli •Öğrenmeyi öğrenen •Bilgi transferi yapabilen •Çevreye duyarlı •Bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren •Hedeflerini belirleyip sorumluluklarının farkına varan •Duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren •Sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren •Soran, sorgulayan •İletişim ve empati kurabilen bireyler olma yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan okul programı, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin mutfakta, parkta, oyun odasında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi seven başarılı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.
İLKOKUL PROGRAMI
Koray Varol Okulları İlkokul eğitimi, üst düzey liselere hazırlanmaya odaklanmış ortaokul eğitimine öğrencileri mümkün olan en güçlü akademik, sosyal ve duygusal gelişim ile başlatmak için kurgulanmıştır. Eğitim programı sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, PYP çatısı altında birbiri ile ilişkilendirilmektedir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve hatırlatmalar yapılarak öğrenme kolaylaştırılmaktadır. Etkin öğrenme, bireysel hız, küçük adımlar, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri, eğitim programımızın temelinde yer almaktadır.
İlkokul programında,
•Araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. •4C becerileri denilen Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, İletişim ve İşbirliği programın merkezinde yer alır. •Problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır. •Girişimcilik teması her sınıf kademesinde programın önemli bir bölümünü oluşturur. •Sanat ve spor programın yapı taşlarıdır. Bir sanat dalı ile uğraşan, sporu hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. •Fiziksel ölçüm testleriyle yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrenciler en uygun sportif branşlara yönlendirilir. Öğrencilerimiz lisanslı spor yapmaya teşvik edilir. •İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarımızda uzmanlaşmış sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi derslerine o sınıf düzeyinde uzman olan sınıf öğretmenleri girer. •4. sınıf düzeyinde, Matematik, Fen Bilimleri derslerine branş öğretmenleri girerken Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerine ise o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış sınıf öğretmenleri girer. 4. sınıflarımıza derse giren branş öğretmenleri, bu sınıf düzeyinde uzmanlaşmış, sınıf öğretmenliği pedagojisine hakim branş öğretmenleridir. •İngilizce, İkinci Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Yoga ve Dans, STEM, Satranç, Sosyal Etkinlik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (sadece 4. Sınıfta) derslerine branş öğretmenleri girer. •1. sınıftan itibaren matematik derslerinin bir saati matematik laboratuvarında yapılır. •3. Sınıftan itibaren başlayan fen bilimleri dersinin bir saati fen laboratuvarında yapılır. •Ana dilde kendini ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi ilkokul programının en önemli parçasıdır. Türkçe programı ile dinlediği ya da okuduğu metinleri derinlemesine analiz edebilen, yorumlayabilen, kendi metinlerini yazabilen, kendini doğru bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Bu nedenle okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik özel bir program uygulanır. Türkçe dersi drama ve yaratıcı yazma çalışmaları ile de desteklenir. •Proje tabanlı öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler o tema için planlanan bir proje ile öğrenme süreçlerini ürüne yansıtırlar. Her sene sonunda okulumuzda bir proje şenliği gerçekleştirilir. •Sorumluluk geliştirme anlayışıyla öğrencilerimize yapabilecekleri kadar ödev verilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde düzelttirilir. Verilen ödevler ve yoğunlukları, velilerimiz tarafından da portaldan takip edilebilir. • 1, 2 ve 3. Sınıflarımızda müzik derslerinde; müzik kültürü, ritim çalışmaları ve Orff çalışmalarına yer verilir. 3. Sınıftan itibaren bunlara ek olarak nota eğitimi, temel ritim kalıpları ve başlangıç teori eğitimleri başlar. 4. sınıftan itibaren müzikte branşlaşma uygulamasına geçilir. Öğrencilerimiz seçtikleri bir enstrümanın (piyano, gitar, keman, yan flüt) eğitimini almaya başlar.
Yabancı Dil Eğitimi
•Yabancı dil öğretimi eğitimimizin en önemli unsurlarından biridir. Birinci yabancı dil olarak İngilizce öğretilir. İngilizce derslerinde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. •Dil edinimine ve öğrencileri konuşturmaya yönelik hazırlanan özel bir ilkokul programımız vardır. •İngilizce eğitiminde her öğrencimiz seviye bazında uluslararası sertifika sınavlarına yönlendirilir. •Okul öncesinde başlanan İspanyolca öğretimi ilkokulda da devam ettirilir.
Ölçme ve Değerlendirme
•1, 2 ve 3. sınıfta düzey ölçme çalışmalarında sınav uygulanmaz. Öğrencilerimizin gelişimi öğrenci gelişim dosyası (Portfolyo) ile değerlendirilir. Öğrenci gelişim dosyası, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda yaptıkları derlemelerden oluşur. Bu yaklaşım test tipi ölçeklerden farklı olarak öğrenci başarısını tek bir açıdan, puan değeri olarak değerlendirmez; öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirir. Amacı öğrencilerin öğrenme motivasyonunu geliştirmesi, kendi öğrenme farkındalıklarını oluşturması ve çok önemli bir beceri olan sunum becerisini geliştirmesidir. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz gelişim dosyalarının sunumunu yaparlar. Gelişim dosyası uygulaması, 4. sınıflarımızda da vardır. Öğrenci gelişim dosyaları elektronik olarak da portal üzerinden takip edilebilir. •Öğrenci çalışmaları; gözlem, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları ile değerlendirilir ve öğrencilerimize düzenli olarak dönüt ve düzeltme verilerek gelişimleri sağlanır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
•Öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini bire bir takip eden bir rehberlik birimimiz ve Davranış Bilimleri Enstitüsü rehberliğinde hazırlanan özel bir rehberlik programımız bulunur. •Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik saatinde Davranış Bilimleri Enstitüsünün danışmanlığında okulumuza özgü hazırlanan özel bir program uygulanır.
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
•Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik, akademik ders kazanımları ile uyumlu, öncelikle yaşadıkları şehri tanımalarına yönelik hazırlanan bir gezi programımız vardır. Gezi programları, yaş grubu özelliklerine uygun, bütüncül bir program anlayışı ile hazırlanır. Geziye gitmeden önce gidilecek yer hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, gezi deneyimlerini özel görsel ve yazılı materyaller ile somutlaştırır. •Her yıl öğrenci ve velilerimizin birlikte katılımı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı kültür gezileri yapılır. •Öğrencilerimize her yıl geniş bir yelpazede sanat, spor ve akademik alanlarda farklı sosyal etkinlik seçenekleri sunulmaktadır. Öğrencilerimiz arzu ettikleri sosyal etkinlikte eğlenerek öğrenmekte ve birçok beceriyi kulüpler aracılığı ile geliştirmektedirler. Bu sosyal etkinliklerden bazıları; binicilik, tenis, Lego robotik, yelken, dans sporu, modern dans, bale, tiyatro, tekvando, okçuluk, izcilik ve dağcılık, jimnastik, satranç, halk oyunları, yaratıcı yazarlık (Future Problem Solving), Destination Imagination, akıl oyunları, bilim uygulamaları, Eko Okul, seramik, ebru, karakalem ve benzeridir. •Okulumuzda her ay düzenlik olarak yazar günleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarları ile buluşarak atölye çalışmaları yaparlar. •Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak düzenli konferans ve söyleşiler gerçekleştirilir. Bu konferans ve söyleşilerin bir kısmı velilerimize yönelik yapılır.
Zaman Akışı ve Akademik Takvim
•Koray Varol Okulları İlkokulunda her gün 8 ders saati yapılır. Okulumuz 8.15’te sabah sporu ile başlar. 15.35’te ise son ders biter. 1. dersin sonunda 09.05’te sabah kahvaltısı yapan öğrencilerimiz 11.40’ta öğlen yemekleri yer ve son dersten bir ders önce 14.40’ta ikindi kahvaltısı yaparlar. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur. •Okulumuz 4 çeyrek dönemdir. Her çeyrek dönem bitiminde öğrencilerimize bir gelişim karnesi verilir. 1. ve 2. çeyrek dönemler ile 3. ve 4. çeyrek dönemler arasında birer hafta tatil yapılır. 2. çeyrek dönem sonunda ise iki haftalık yarı yıl tatili yapılır. •Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının her sene ilan ettiği tarihten bir hafta önce açılır, bir hafta sonra kapanır. •Okulumuzun akademik takvimi her sene ağustos ayında İnternet sitemizde ilan edilir. •Okulumuzda para yerine akıllı kart sistemi kullanılır. Akıllı kart sistemi sayesinde belirli gıdalara alerjisi olan öğrencilerimizin bu gıdalara erişimi engellenmiş olur.
Ulaşım
•Öğrencilerimiz okula, okul taşıtı ile gelip giderler. •Okul taşıtlarını trafikte izleme sistemi (uydu servis takip sistemi) ile hangi servisimizin hangi güzergahta olduğu her an görülebilir.

Okula En Çok Sorulan Sorular

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Okulda hazırlanıyor

● Rehberlik servisi tarafında okulda özel ihtiyaçları (yetersizliği) olan öğrencilere yönelik ne tür çalışmalar yapılıyor?

- Aile Görüşmeleri

- Anne-Baba Eğitimleri

- Psikolojik Danışma

- Bilgi Verici Danışmanlık

- Bireyi Tanımaya Yönelik Testler/Uygulamalar

- Yönlendirme

- Rehberlik

- Mesleki Rehberlik

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine sınav yapılıyor mu?

- Hayır

● Branş derslerini kimler veriyor?

- Branş Öğretmenleri

● Her sınıftan kaç şube var?

- 2

● Her yıl kadronuzda öğretmen değişikliği oluyor mu?

- Hayır

● Servis hizmeti kimler tarafından ve nasıl sağlanıyor?

- Bağımsız Taşıma Firması ile

● Okul gezilerinde çocuklara kimler refakat ediyor?

- İdareciler

- Öğretmenler

● Sanat ve spor faaliyetleri için ayda kaç kez etkinlik düzenleniyor?

- 1

● Güvenlik nasıl sağlanıyor?

- Güvenlik Görevlisi

- Kamera Sistemi

● İlkokul 1’den 4’e kadar aynı öğretmenle devam edilebiliyor mu?

- Hayır

● Okulda görev alan kaç öğretmen var?

- 11-15

● Psikolojik danışman öğrencilerle ne sıklıkla görüşme yapıyor?

- Haftada birkaç kere

● Okulun benimsediği özel eğitim sistemi nedir?

- MEB Odaklı

- İşbirlikli Öğrenme Modeli

- Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli

- Yaparak Yaşayarak Öğrenme

● Tenefüsler kaç dakika sürüyor?

- 10 dakika

● Birinci sınıf öğrencilerine ödev veriliyor mu?

- Nadiren

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Koray Varol Okulları İlkokulu İletişim Bilgileri

Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:41 Seyrantepe, İstanbul
0 212 963 2075
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum