fb
İstanbul Ankara İzmir Antalya Bursa Kocaeli Adana

Lütfen Bekleyin...

Doğrulanmış Profil
Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi verified

Okulu Paylaş!
 • whatsapp share
 • twitter share
 • facebook share
 • mail share

Genel Bilgiler

Psikolojik Danışman: Var
Sınıf Mevcudu: 18
Okul Saatleri:
Tam gün: 09:00/16:00
Yatılı Durumu: Yatısız
Eğitim Türü: Karma
Birinci Yabanci Dil: İngilizce

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Hakkında

Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Tüm dünyanın örnek almaya çalıştığı eğitim sistemi olan Finlandiya eğitim sistemi modelini örnek alarak barış içinde huzurlu bir dünya oluşturulmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, saygılı, disiplini içselleştirmiş, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi önemseyen, ana dilini ve hedef dilleri olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Dil Standartlarına göre kullanabilen, kendi geleceğini hazırlayan, yetkin bireyler olmasını sağlamak temel varlık sebebimizdir.

Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesinin mavi-beyaz renk geleneğinde ve çizgisinde sürekli gelişimi ilke ediniriz. Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Okulları öğrenci, öğretmen ve çalışanları olarak sahip olduğumuz değerleri gönülden benimseriz. Mavi ve Beyazlı olmayı hissetmek, kuruma yürekten bağlılık, yardımlaşma ve dayanışma bilincini de beraberinde getirir.

HEDEFLERİMİZ
Ulusal ve evrensel değerlerle donanmış,
Sorumluluk bilinci yüksek,
Bilimsel ve analitik düşünceye sahip,
Üretken ve yaratıcı,
Araştıran ve sorgulayan,
Atatürk ilkeleri ve demokratik- laik cumhuriyete sahip çıkan,
İlkeli ve tutarlı,
Estetik beğenileri gelişmiş,
İnsana ve topluma saygılı,
Yararlı hobileri olan,
Geleceğe yön verecek ve aldığı eğitimin izlerini taşıyacak bireyler yetiştirmektir.

Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi olarak, 21. Yüzyılda eğitimde öncü konuma gelerek, bilim ve teknolojinin ışığında yaratıcı, girişken, dinamik, öğrenmeyi seven bireylerin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmaktır. Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Koleji İstanbul’da Kısıklı ve Çamlıca muhitlerinde en çok tercih edilen okullardan biridir.
Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.
Bir ülkenin gelecek kaderini ülkenin eğitim sistemi belirler. Sistem ne kadar iyiyse ülkede yaşayan çocukların başarıları bir o kadar kaçınılmazdır. Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi disiplini ilke edinmiş bir okuldur. Birçok özel okulun öğrencilere akademik başarı kaygısı önceliğini vermemesinden kaynaklı çocukların akademik başarı performanslarında görülen düşüşe Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi yapılandırmacı bir bakış açısı ile bakmaktadır.
Öğrencilere hazırbulunuşluklarına uygun bir şekilde temel öğrenim imkânı sunulmaktadır.

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi ve uygulaması gerekmektedir.

Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi olarak sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir.

Sınava hazırlık konusunda deneyimli öğretmen kadrosunu bünyesinde barındıran Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Liseleri’nde, öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Öğrencilerin okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştürmesi, dürüst, değerler bilinci taşıyan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, kişisel yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık, çevreyle uyumlu, değişime açık, yeniliğe istekli, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

KOÇLUK SİSTEMİ
Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ilkelerinde İki önemli kavrama sıkça vurgu yapılır: Yetenek ve Kariyer. Çünkü bu kavramlar bireyin kendini gerçekleştirmesi, bu hayatta yerini bulması için önemlidir. Ancak 15-18 yaşlarında olan bir lise öğrencisinin bu kavramların yaşantısındaki karşılığını sadece kendi çabasıyla bulması kolay değildir. İşte bu nedenle okulda bir sınıfa, o sınıfa da ilgisini özel olarak yoğunlaştıracak bir öğretmen gerekir. O öğretmen sınıfının rehberi olan Sınıf Koçudur.
Sınıf Koçu; veli, öğrenci, sınıfı, öğrencilerinin dersine giren öğretmenler ve okul yönetimi ile etkileşime geçen güçlü bir aktördür. Verdiğimiz eğitim ve öğretim hizmetlerini bütünleyen bir işlevi vardır. Koçluk yapan öğretmenlerimiz, Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Kolejinde zengin eğitim-öğretim hizmetlerini, öğrencinin bu hizmetlerden verimli bir şekilde yararlanması, velilerin yapılan çalışmalardan haberdar olup çocuğunun gelişimini izleyebilmesi, katıldığı faaliyetleri tanımasını sağlar. Sınıf Koçu, veli ve öğrenci için bir çözüm ortağıdır.
Sınıf koçluğu görevi, sınıfın ders programındaki branş öğretmenlerinden, okul yönetimi tarafından seçilir. Öğretim yılı başlarken atanan Sınıf Koçu, veli ve öğrenci için bir çözüm ortağıdır. İlk ders haftasından itibaren derslerine girmeye başladığı sınıfındaki öğrencilerin velileriyle de iletişim kurar. Bu merhabayla başlayan iletişim öğretim yılı tamamlanana dek periyodik olarak sürer. Velilerimiz, okulda öğrencimize gün boyu her an ulaşabileceği kadar yakın olan Sınıf Koçuyla, telefon ile randevu alarak eğitim-öğretim saatlerinde de iletişim kurabiliyor.
Sınıf Koçlarımız ve velilerimizin görüşmelerin temel amacı öğrencimizin başarısının desteklenmesi ve devam etmesidir. Yapılan görüşmeler okul yönetimi tarafından da izlenmektedir.
Sınıf Koçu ve ailesinin görüşmelerinde ele alınan konuların öznesi öğrencinin gelişimidir. Öğrencinin tüm okul yaşantısı veli ve Sınıf Koçu iletişiminde paylaşılır, değerlendirilir.
Sınıf Koçu, öğrencilerinin akademik performansını, yetenek kulüplerindeki gelişimini kulüplere katılımını, arkadaşlık ilişkilerini, ailesiyle yaşantısını bilir. Bunun için; okulumuzun müdürü, müdür yardımcısının bilgi ve deneyimini, Ölçme Değerlendirme Biriminin ürettiği verileri, Rehberlik Bölümünü, branş öğretmenleri ile kendi gözlemlerini ve değerlendirmelerini kaynak olarak kullanır. Ve tüm bu başlık Sınıf Koçu – Veli iletişimin içeriğini oluşturur.
Okulumuzun yeni uygulama ve çalışmalarından öğrenci ve velilerini haberdar eder. Uygulamalarda rehber olur.

DERS VE SINAV ANALİZ SÜRECİ
Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Sınıf Koçu, öğrencilerinin bireysel ve sınıf olarak öğrenim performansını takip eder. Sınav sonuçları ( Dönem Değerlendirme Sınavı, TYT Denemesi, AYT Denemesi, KOBİ Denemesi), Kariyer ve Gelişim Saatinde veya kendi ders saatinde sınıftaki ekrana yansıtılarak değerlendirilir. Bireysel değerlendirme için özel zamanlar planlanır. Öğrencilerinin ölçme değerlendirme araçlarını tanıması, sınava hazırlanması, sonuçlarının yorumlaması, sınav puan-net hedefi için yol gösterir.

YABANCI DİL OLANAKLARI
Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) geliştirip farklı ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, çağdaş dünyaya uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencilerine sunulan dil olanakları
● İngilizce
●Almanca
●İspanyolca Konuşma Kursu

Duyurular ve Etkinlikler

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Soru - Cevap

● Okulun benimsediği eğitim sistemi/yaklaşımı nelerdir?

- MEB Odaklı Eğitim

- Aktif Öğrenme Sistemi

● Yemekler okulda mı hazırlanıyor yoksa dışardan mı getiriliyor?

- Catering firması tarafından getiriliyor

● Dersler kaç dakika sürüyor?

- 40 dakika

● Her sınıftan kaç şube var?

- 3

● Okulda Hangi Bölümler Mevcut?

- Eşit Ağırlık

- Sayısal

● Üniversiteye Hazırlık Sürecinde Kurs Desteği Sağlanıyor mu?

- Evet

● Mezun Olan Öğrencilerinizin Bir Üniversiteye Yerleşme Oranı Nedir?

- %80-%85

● Özel gereksinim öğrencisi (kaynaştırma öğrencisi) kabul ediyor musunuz?

- Hayır

● Verilen üstün yetenek bursları nelerdir?

- Spor Bursu

- Akademik Başarı Bursu

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Sıkça Sorulan Sorular

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ortalama sınıf mevcutları kaçtır?
  18
 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi hangi saatlerde hizmet veriyor?
  Tam gün eğitim saatleri 09:00 - 16:00 şeklindedir.
 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi hangi yabancı dil imkanlarını sunuyor?
  Kurumda Almanca, İngilizce, İspanyolca dil eğitimi verilmektedir.

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi Yorumları (57)

 • İdare ve öğretmen kadrosu gerçekten iyi ve donanımlı. Samimi, içten, sıcakkanlı ve ilgililer. İşini severek, layığı ile yaptıkları çok belli. Okul artı kurs olması da cabası. Daha ne isteyeyim. Adeta kuyumcu titizliğinde çalışıyorlar. Çocuklarımı bu okula verdiğim için gözüm hiç arkada değil. Böylesi okullar takdire şayan. Teşekkürler OFBAL.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Sizin memnuniyetiniz en öncelikli hedefimiz. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 • ŞT

  Bir tanıdığımızın tavsiyesiyle geldiğimiz bu kurumda çok verimli 3 yıl geçirdik. Son senemizde de aynı hizmeti alacağımızdan şüphem yok. Okulun disiplini ve sağladığı imkanlar kızıma çok değer kattı. Özellikle sık yapılan denemeler, aktif rehberlik görüşmeleri ile kurum şimdilik beklentilerimizi karşılıyor.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • VK

  Oglumu bu okuldan mezun ettim, simdi kardesini de kayit ettirdik.Öncelikle disiplin konusunda cok hassaslar ve cocugum oradayken hic aklim kalmıyor. Koçluk sistemi en sevdigimiz yanı, max 2 haftada bir aranıyoruz hem akademik hem sosyal anlamda tüm geri bildirimleri alıyoruz. Oğlum okuluna çok severek gitti ve iyi bir üniversiteye yerleşti. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize tesekkur ediyorum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Koçluk sistemi ile öğrenci-öğretmen-veli üçgeninde velilerimiz, okulda öğrencimize gün boyu her an ulaşabileceği kadar yakın olan sınıf koçuyla, telefon ile randevu alarak eğitim-öğretim saatlerinde de iletişim kurabilmektedir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Mg

  Bu yıl mezun olduğumuz okulumuz öncelikle ciddi bir disiplin içerisinde eğitim veriyor Ögretmen kalitesi,etutleri ve öğrenci takip sistemi gerçekten harika

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Kıymetli yorumunuz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim.

 • Ed

  Okulun eğitim seviyesi çok iyi öğretmenleri bir o kadar çok iyi anlatıyor. Geliştirici yönleri bir o kadar da fazla tercih edilmesi gereken bir okul

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri motive ediyor. Değerli yorumunuz ve güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.

 • ÖL

  Kaliteden ödün vermeyen bir okuldan daha fazlası. Adeta bir eğitim yuvası. Eğitimde öğretmen çok önemli bir faktör malum ve burası benim içimdeki bütün endişeleri giderdi diyebilirim. Öğretmenlerin donanımlı ve ilgili olması ve iletişim kurabiliyor, bilgi alabiliyor ve destek alabiliyor olmam benim aradığım özelliklerdi. Sosyal aktiviteler, kulüpler ve yabancı dil olanakları ile iyi ki tercih etmişim. Güleryüzlü, sevecen, anlayışlı tüm kadroya müdüründen yardımcısına, öğretmeninden, halka ilişkilerine hepsine teşekkür ediyorum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Kıymetli yorumunuz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim.

 • TD

  1 senedir buradayız ama sanki yıllarca tanışıyormuş hissi veren bir okul burası. Eğitim ve Öğretmen kadrosu mükemmel. Hepsi alanında iyi özellikle Coğrafya öğretmeni Bilal hoca mükemmel donanımlı bir insan. Aşırı düşünceli ve anlayışlı. Bu okulda olmasından dolayı çok şanlıyım. Bir o kadar disiplinli ve bir o kadar aile ortamı sağladıkları için sonsuz teşekkürler. Çocuklarınızı gözünüz kapalı teslim edebileceğiniz kaliteli, özverili bir kurum..Keşke anaokulu da olsa bu okulun yani tek eksik yönü bu. Biz çalışan veliler çocuklarımızı böyle aile ortamında gözümüz kapalı emanet edebileceğimiz bir kurum bulmakta ciddi zorlanıyoruz. Kaliteden ödün vermeden ciddi bir emek harcıyorsunuz. İnsana şekil vermek dedikleri bu olsa gerek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal'da öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok ona erişme ve kullanma yolları öğretilir. Öğrencilerin okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştürmesi, dürüst, değerler bilinci taşıyan, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, kişisel yeteneklerinin farkında olan, kendisiyle barışık, çevreyle uyumlu, değişime açık, yeniliğe istekli, ülkesini çağdaş medeniyet düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefleyen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Sizin memnuniyetiniz, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Mt

  Okulumuzun gerek eğitimi ilgisi idareden personele herkese çok teşekkür ediyorum öğrencimizin geleceği için kendi cabasi da olmak üzere hic bi endise duymuyorum bu okulda herkese gelip en azindan bu havayi solumalarini öneriyorum

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri motive ediyor. Değerli yorumunuz ve güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.

 • RA

  Öncelikle öğretmenlerin donanımdan ilgisinden öğrencilerimize kattığı değerlerden dolayı çok memnun ve mutluyuz. Okulun hijyeninden tutunun sağladığı hizmetleri için çok teşekkür ederim gözümüz arkada kalmadan öğrencimizi emanet edebildiğimiz bir okul gerçekten tüm öğrencilerle birebir ilgileniyorlar iyiki varsınız iyiki bu okuldayız

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • Ao

  Genç öğretmen kadrosuyla, hijyeni ve güler yüzlülüğüyle muhteşem bir kurum. En ufak bir sorunda bile çözüm odaklı olup öğrencinin yanında olup o güveni vermeleri taktire şayan. İyiki dediğim iyiki varsınız Çamlıca oğuz Fen Bilimleri sonsuz teşekkürler...

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Uzman ve deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmişizdir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Ao

  Genç öğretmen kadrosuyla, hijyeni ve güler yüzlülüğüyle muhteşem bir kurum. En ufak bir sorunda bile çözüm odaklı olup öğrencinin yanında olup o güveni vermeleri taktire şayan. İyiki dediğim iyiki varsınız Çamlıca oğuz Fen Bilimleri sonsuz teşekkürler...

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Öncelikle değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • Disiplinli çok sıcak aile ortamında bir okul. Öğretmenlerin ilgi ve alakaları oldukça iyi. Koçluk sistemi çok iyi çalışıyor. İletişim mükemmel. Anında koç öğretmenine ulaşabilmek olağanüstü. Sanırsın 7/24 eğitim var. Hem okul hem dershane arayanlar için bulunulmaz bir fırsat. Güçlü bir eğitim kadrosu var. Öğretmenler genç ve tecrübeli bu benim için en önemlisi idi. Güleryüzlü işini severek yapan öğretmenler bulmak gerçekten artık çok zor. Teşekkürler ofbal.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal olarak öğrencilerimizin duyarlı, eleştirel ve dönüşümlü düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, saygılı, disiplini içselleştirmiş, akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi önemseyen ve kendi geleceğini hazırlayan, yetkin bireyler olmasını sağlamak temel varlık sebebimizdir. Kıymetli yorumunuz ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz.

 • Ög

  Gerek idari gerek ogretmen kadrosunun yaklaşımı mükemmel..Koçluk sistemiyle ögrenci takibi ve veli bilgilendirmesi cok profesyonel bir şekilde yapılıyor..öğretmenlerimiz çözüm odaklı ve yaklaşımları çok samimi ve yönlendirici..sinav hazırlık sürecinde yoğun bir program uygulanıyor..Öğrencilerin cok yönlü gelisimine katki sağlayan okulumuzdan cok memnunuz

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal: Koçluk sistemi, ders ve sınav analiz süreci, yabancı dil olanakları, deneyimli öğretmen kadrosu, yetenek ve kariyer odaklı öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Gh

  Benim için samimiyet çok önemli . Okulumuzda bunu gerçekten hissedebiliyorum. Konuşmak istediğimde kolaylıkla hocalarımıza ulaşabiliyor olmak çok önemli ve ben sahsım adına bundan çok memnunum koç hocamıza gece gündüz çözüm odaklı görüşebiliyoruz.Kulüp aktiviteleri geliştirilebilir.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal olarak sizin memnuniyetiniz, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • NG

  4 senedir bu okuldayız genel olarak memnunuz fakat bazı branşlarda öğretmen değişikliği her sene olduğu zaman çocukların motivasyonunu olumsuz etkileyebiliyor. Özel günler, kutlamalar, sosyal faaliyetler çocukların eğitiminin yanında bu konularda okulumuz çok hassasiyet gösteriyor. Genel olarak idareden çalışanlardan öğretmenlerimizden çok memnunuz sınıf sayılarının az olması ve etütlerin olması eğitim açısından önemli. Sınıf öğretmenimiz sık sık bize öğrenciyle ilgili gerekli takibi yapıp bizi bilgilendiriyor ve okula gitmediği zaman neden gelmediğini bizden bilgisini alıyorOkula başlarken servis olacağı söylenmişti ama maalesef servis bizi yarı yolda bıraktı

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • FY

  Öğrencim 4 yıldır burada eğitimden ve öğretmenlerin ilgisinden gayet memnunuz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizi mutlu etmiştir. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 • EM

  Ogretmenlerim cok ilgili idealist hepsi genc cocuklarla iletisimleri cok samimi

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Lisenin tüm gruplarında uzman ve deneyimli kadromuzla disiplini ilke edinmiş, yapılandırmacı bir bakış açısı ile öğrencilerimizin hazırbulunuşluklarına uygun bir şekilde temel öğrenim imkânı sunulmaktadır. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz.

 • BD

  Biz bu okula bu yıl geldik.Biz okul ararken hocaların genç ,idealist, ilgili ve öğrenciden haberdar takipçi olmalarına dikkat ettik.Oğlumuzda anlasabilecegi bir arkadaş çevresi ve hocalar istiyordu elhamdülillah hepsini bulduk oğlum mutlu bizde rahatız.Tüm hocalarımıza sonsuz teşekkürler.Sosyal faaliyetler ve aktiviteler daha fazla olabilir.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal: Koçluk sistemi, ders ve sınav analiz süreci, yabancı dil olanakları, deneyimli öğretmen kadrosu, yetenek ve kariyer odaklı öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir. Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Md

  Eğitim düzeyi ve kalitesiyle fark yaratan bir okul. Verdiği emeklerden dolayı başta müdürümüz zafer bey olmak üzre tüm öğretmenlerimize teşekkürler.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • Butik ve Düzenli olan okulumuzun öğretmenleri tecrübeli ve öğrencilerimizle birebir ilgilidirler idari kısım her konuda destek olmaktadır

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Değerli yorumunuz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim.

 • Zb

  Tüm öğretmenler ve personel çok ilgili ve içten. Öğrenciler ile birebir ilgileniyorlar. Genel olarak çok memnunum.Ayda bir kez tiyatro ile ilgili bir sosyal faaliyet yapılıyorsa iyi olacağını düşünüyorum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal: Koçluk sistemi, ders ve sınav analiz süreci, yabancı dil olanakları, deneyimli öğretmen kadrosu, yetenek ve kariyer odaklı öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Değerli yorumlarınız ve güzel değerlendirmeniz için ayrıca teşekkür ederiz.

 • Eg

  Çok değerli eğitimcilerin bir çatı altında toplandığı ilgi alakanın asla eksikliğini göremeyeceğiniz cuzi fiyatları ama yüksek kalitesi ve araç gereç gerekse temizlik hijyen kurallarına çok dikkat eden örnek bir kurum

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz memnuniyetimizdir. Kıymetli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • FG

  İlgili,alakalı ve eğitime gönül vermiş değerli eğitmenlerin bulunduğu butik bir lisedir.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • MK

  Öğretmenimizin disiplini ve ilgisinden memnunum.Yabancı dil üzerine daha fazla aktivite yapılabilir. Sınıflar arasında yarışmaları yapılabilir.Ornek olarak bir konunun olumlu yanını bir sınıf olumsuz yanıni diğer sınıf hazırlayıp sunum yapabilir....gibi .

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Değerli yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederiz.

 • MA

  Öncelikle sıcak, başarılı ve seviyeli bir eğitim kurumu. Herkesi özverisinden ve güleryüzlülüğünden dolayı tebrik ediyorum. En önemlisi de öncelikle çocuklarımız kendilerini evlerinde gibi hissettiklerinden akabinde başarı da doğal olarak geliyor. Herkese tekrar teşekkürler..Sosyal ve spor dallarında bir partner ile ilerlemeli Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilerek çocukların bu yetilerinin geliştirmesi Çocuklara inovasyon sağlayıcı aktiviteler yaptırılmalı

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri motive ediyor. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 • ÖA

  Lise son öğrenci velisi olarak gerek Okul gerekse öğretmen ve öğretim yönetiminden çok çok memnunum kadroda olan emeği geçen bütün okul yönetimi ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürler ve saydılar Özlem AğceHerşey yeterince mükemmel

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Değerli yorumunuz ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz.

 • 4 senedir buradayız. Eğitim ve Öğretmen kadrosu mükemmel. Müdür ve müdür yardımcılarımız çok ilgili ve alakalılar.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Deneyimli ve uzman öğretmenlerimizden memnun olmanız bizleri de memnun etti. Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • Fg

  İyi bir eğitim verildiğini düşünüyorum. Öğretmenlerle öğrenci arasındaki diyalog çok iyi Okulda bir sorun olduğu zaman öğretmenler bizi hemen bilgilendiriyor

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli yorumunuz ve güzel değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz.

 • HA

  Öğretmenler ve idare çok ilgili rehber öğretmenleri velilerle diyalog halinde, okuldan memnunuz

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Kadromuzdaki deneyimli ve uzman öğretmenlerimizden memnun olmanız bizleri de sevindirdi. Değerli yorumlarınız görüşleriniz için teşekkür ederiz.

 • ZA

  Okulumuzun eğitim ve öğretiminden çok memnun kaldık. Çocuklarımızın her konuda yanındalar. Her konuda bize geri dönüş yapıtığınız için teşekkür ederim.Okulumuzun değerli müdürümüz ve öğretmenlerine teşekkür ederim.Başarılarının devamını dilerim

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Öncelikle değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • TY

  Danışman hocaların hem öğrenciler hem de biz veliler ile birebir ilgilenmesi çok değerli. Ayrıca sınav aşamasında öğrencilere yeterli zaman ayırılması okulumuzun önemli avantajlarından:)Spor alanları

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederiz.

 • Rk

  Merhabalar biz bu sene katildik özel çamlica fen bilimleri anadolu lisesine.ýönetim olsun ögretmenleri olsun çok samimi ve dahada önemlisi çok ilgililer çocuğumla ilgili bir sorun varsa anında haberimiz oluyor ve birlikte çözüyoruz oglumun son senesi olduğu icin ayriliyoruz belki ama diger oğlumuda buraya gondermeyi düşünüyorum inşallah .herkese sevgilerŞu anki durumundan eğitiminden, kurslarindan ,sosyal aktivitelerinden cok memnunum yazacaklarım bukadar .teşekkürler

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • Çağdaş eğitim modeline uygun bir prensiple eğitim hizmeti vermektedir.Öğrenci farkındalıklarına odaklanan bir okuldur.Koçluk sisteminde öğrenci ve veliye profesyonel bir hizmet sunmaktadır.Veli ve öğrenci memnuniyeti mevcuttur.Öğrenci okul giriş-çıkış saatlerine önem veren disiplini temel ilke edinmiş bir okul olarak eğitim hizmetini devam ettirmektedir.Çocuğumuzun bu okulda eğitim hizmeti almasından dolayı memnunuz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal olarak; sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Memnuniyetiniz bizim için çok değerlidir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • MK

  Okulun koçluk sistemi ve işleyişi oldukça verimli geçiyor. Öğretmenlerin ilgi ve alakasının koçluk sistemi ile sınırlı olmayışı çok hoş. Her biri ayrı dokunuşlarda bulunuyor çocuklarımıza. Emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum..

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Kadromuzdaki deneyimli ve uzman öğretmenlerimizden memnun olmanız bizleri de sevindirdi. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz.

 • AA

  Okul idaresini, öğretmenlerinin çabası ve akademik bilgileri, rehberlik biriminin ilgisi çocuklarımız hakkında tüm süreçlerini içtenlikle takip etmesi, okulun yaptığı etkinliklerin mutlaka akademik ve onları geliştirebilecek nitelikte olmasını çok beğeniyor ve herkese öneriyoruz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal olarak sizin memnuniyetiniz, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • D

  Akademik kadro olarak hem alan yeterliliği konusunda hemde öğrenci ilişkileri noktasında son derece değerli ve yetkin bir gruba sahipler.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Deneyimli öğretmen kadromuzun alan yeterliliği ve öğrenci ilişkileri açısından memnuniyeti bizleri de sevindirdi. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 • TD

  Öğretmen, öğrenci ve okul kadrosu olarak kaliteli bir eğitim ortamıdır. Koçluk eğitimi konusunda çok hassas davranılıyor.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Bizi biz yapan değerlerimiz arasında yer alır "Koçluk sistemi." Biliyoruz ki sınıf koçumuz veli ve öğrenci için çözüm ortağıdır. Ofbal olarak biz sorunun değil çözümün parçası olmayı ilke edinmişizdir. Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Kıymetli yorumunuz ve düşünceleriniz için teşekkür ederiz.

 • YT

  Öğretmenlerin donanımlı olması ve kendilerinden oldukça emin şekilde akademik yaklaşımları oldukça güven verici. Bir kurumu kurum yapan içindeki Öğretmenlerdir. Bu kurumdaki kadroya kesinlikle gözü kapalı güvenebilirsiniz.Sosyal etkinlikler daha fazla olabilir.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Yorumunuzu hassasiyetle ele alacağımızdan emin olabilirsiniz.

 • TT

  Öğrenci takibi ve veli bilgilendirme konusunda başarılı bir okul. Eğitim konusunda da oldukça memnunum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Koçluk sistemi ile öğrenci-öğretmen-veli üçgeninde velilerimiz, okulda öğrencimize gün boyu her an ulaşabileceği kadar yakın olan sınıf koçuyla, telefon ile randevu alarak eğitim-öğretim saatlerinde de iletişim kurabilmektedir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Öğrencilerle özel olarak ilgileniliyor. Koçluk sistemi çok güzel işliyor. Akademik anlamda öğrencimiz kesinlikle eksik kalmıyor. Akademik ilerlemenin yanı sıra sosyal anlamda öğrencilerinin gelişimini yakından takip ediliyor, kulüp sistemi ve yabancı dil eğitimi kaliteli.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal: Koçluk sistemi, ders ve sınav analiz süreci, yabancı dil olanakları, deneyimli öğretmen kadrosu, yetenek ve kariyer odaklı öğrencilerimize yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • ŞR

  Ozel okul ve dershane formatının birleştirildigi bir kurum. Özellikle sinav grubu öğrencisine gösterilen özen ve koçluk sistemi üst düzey. Bir Veli olarak öğrencimin her değişimini ve her adımını hemen öğreniyorum. İki senedir buradayız ve öğretmen kadrosuna olan güvenimizden dolayı okulumuzu tavsiye ediyoruz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Lisenin tüm gruplarında uzman ve deneyimli kadromuzla disiplini ilke edinmiş, yapılandırmacı bir bakış açısı ile öğrencilerimizin hazırbulunuşluklarına uygun bir şekilde temel öğrenim imkânı sunulmaktadır. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederiz.

 • ME

  Öğretmenlerimiz çok ilgili, anlayışlı. Çocuklarımızın gelişimleri gerek sosyal anlamda gerek psikolojik anlamda iyi etkilediğini düşünüyorum. Özellikle sayısal branş hocalarımız akademik anlamda oldukça donanımlılar. Her birine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Uzman ve deneyimli kadrolarımızla amacımız; öğrencilerimizin gelişimini sağlamak ve belli bir alanda bilgi ve yeteneklerini kazandırmaktır. Öğrencimizin sadece akademik eğitimine değil, psikolojik yapısına ve kişilik gelişimine odaklanmasını sağlamak öncelik hedeflerimiz arasındadır. Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • EK

  Okula girdiğiniz an itibariyle güler yüzlü ve samimi ortamı ayrıca tertemiz fresh görüntüsüyle artı eğitim kadrosu ve idarecisiyle öğrencilerinizi gözünüz kapalı gönderebileceğiniz harika bir kurum.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Değerli yorumunuz ve güzel değerlendirmeniz için çok teşekkür ederiz.

 • ÖA

  Eğitim kalitesi yüksek, her şeyden önce öğrencilerini kendine güvenen, özgürce düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum.. Yenilikçi, disiplinli ve içten öğretmen kadrosuyla başarılı üniversite öğrencileri mezun etmeye devam ediyorlar. Kurucu, idareci ve tüm eğitim kadrosuna teşekkür ederiz. Kesinlikle tavsiye ederiz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal olarak sizin memnuniyetiniz, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • LT

  Torunum okulda ve gerçek ten adaplı ,disiplinli ve basarılı bir okul tebrik ediyorum

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizi mutlu etmiştir. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • NS

  İlk girdiğimde gerçekten pozitif bir yaklaşımla karşılamdım ve dört yıldır ordayız aynı yaklaşım devam etmekte. Gerçekten öğrencilere sihirli bir deynekle deyiyorlar. Teşekkürler OFBAL.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri motive ediyor. Değerli yorumunuz ve güzel değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.

 • NT

  Öncelikle okuldan eve sevmelik öğrenci yolluyorlar. Öğrencilerin yüreğine dokunmayı iyi biliyorlar. Bu sene dördüncü yılımız ve iyiki OFBAL lıyız.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Çamlıca Ofbal hiç şüphesiz bu memnuniyetini uzman ve deneyimli öğretmenlerine, koçluk sistemine ve ders ve sınav analiz sürecini çok iyi takip edebilmesine ve yabancı dil olanaklarında verdiği eğitime borçludur. Kıymetli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • EK

  Değerli kurucuları, değerli müdürümüz ve değerli öğretmenlerimiz, Bir o kadar disiplinli ve bir o kadar aile ortamı sağladıkları için sonsuz teşekkürler 8.sınıfta dershane ile başladığımız bu serüveni liseden mezun olarak tamamladık. Çocuklarınızı gözünüz kapalı teslim edebileceğiniz kaliteli, özverili bir kurum..

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • EB

  İki yeğenimde Çamlıca Oğuz Fen Bilimlerinde okuyor.Okul yönetimi,öğretmenlerden ve eğitim kalitesinden çok memnunuz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Değerli yorumunuz ve düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz.

 • MC

  Gerek yönetim gerek öğretmenlerimiz hepsi mükemmel. Bu okulu seçmemiz bizim için büyük şans. Herkese teşekkür ediyoruz.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Sizin memnuniyetiniz en öncelikli hedefimiz. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.

 • AK

  Okulumuza bende tavsiye üzerine çocuğumu kayıt ettirmiştim okulumuzun velisi olduktan sonra daha da iyi anladım ki hem eğitim olarak hem aktiviteler olarak hem çocuklarımızın gelişimleri için inanılmaz özverili bir kadrosu mevcut.Biz velilerin çoğu zaman korktuğu özel okul platformundan algisindan çok uzak bambaşka bir seviye de olduğu için okulumuzun tüm kadrosuna teşekkürlerimi sunarım.Okulumuzun her konuda yeterli hatta üst seviyede olduğunu düşünüyorum.Gerekli herhangi bir geliştirme olasılığı olurda bu konuda da zaten kendileri olması gerekenleri yapacaklardır.Saygilarimla.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Öncelikle değerli vaktinizi ayırarak bize iletmiş olduğunuz güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.

 • RK

  Öğretmenlerimizin hepsi çok genç,hepsi çok anlayışlı çok kibar çok sevecen,kıpır kıpır dinamik,ilgili alakalı o bakımdan çok memnunuz.Spor salonu ve soyunma odalarının olmayışı problem.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizleri de sevindirdi. Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.

 • Eg

  En önemlisi sahipleri eğitimci ve bu anlamda eğitime çok önem veriliyor.Güler yüz,ilgi alaka herşey bizim için en üst seviyede.Kelinlikle memnun kalıcaksınız.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir. Kıymetli yorumunuz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim.

 • HD

  Bu sene başladı oğlum okula çok memnun kaldım .Öğretmenler çocuklarla çok ilgili ve her zaman biz velilerle iletişim halindeler.Üniversiteye hazırlanma sürecinde her türlü yanımızdalar çok memnunum herkese tavsiye ederim .

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Koçluk sistemimizle deneyimli ve uzman öğretmenlerimiz öğrencilerimizle günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde sürekli iletişim içerisinde oluyorlar. Veli ile iletişim bu koçluk sistemimizin en önemli ayağını oluşturuyor. Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.

 • Mp

  Baş arılı okulOkuldan memmunuz ögretmenlerden memmunum okul ici aktifite fazla olmasi lazim

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Okul içi ve dışı aktivitelerimiz yıllık plana göre ayarlanmaktadır. Yorumunuzu dikkate alacağımızdan emin olabilirsiniz. Kıymetli yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederiz.

 • PS

  Açıldığı seneden beri birlikteyiz. Kızımız için ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı bu sene 12. Sınıfta daha iyi anladım. Eğitmenleri ilgisi, sevkatı, sabrı ve mesleklerine olan aşkları kelimelerle anlatılamaz. Okulun temizliği etkinlik leri genel olarak bizleri hep memnun etti. Bu sene ayrılacağız ama yolunuz hep açık olsun.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Kadromuzdaki deneyimli ve uzman öğretmenlerimizden memnun olmanız bizleri de memnun etti. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz.

 • ŞY

  Genel olarak tüm kadromuz çok iyi. Hepsi birbirinden ilgili. Fakat özellikle değinmek istediğim Şeyda Hocam var görüp görebileceğiniz en iyi Türkçe hocası olabilir çok tatlıdır.

 • Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi

  Okulun Cevabı:

  Evet, alanında uzman ve tecrübeli bir kadromuz var. Koçluk sistemimizle öğrencilerimizle birebir ilgileniyor ve velilerimize anlık dönüt verebiliyoruz. Kıymetli yorumlarınız için teşekkür ederiz.

icon Senin Yorumun
icon

Bu okul hakkındaki yorumunu çok merak ediyoruz!

Bu okul ile ilgili tecrübelerini yazarak
çocuklarını bu okula yazdırmak isteyen velilerin karar sürecine yardımcı
olabilirsin.

Özel Çamlıca Oğuz Fen Bilimleri Anadolu Lisesi İletişim Bilgileri

Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:61 Üsküdar / İstanbul
0 216 706 6895
Okul Hemen Sizi Arasın!
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun. Okul sizi hemen arasın.

Aradığınız Okul ile Hemen Ücretsiz İletişime Geçin!
Sizi arayalım.

Okul Seçerken
Yardıma mı İhtiyacınız Var?
Hemen Arayın!

0212 963 08 28
Harita
Lütfen Bekleyin

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya

Facebook İle Giriş Yap Üye Ol | Kurumsal Giriş

Üye Ol

veya

Facebook İle Üye Ol Üye Girişi | Okul Kayıt | Şifremi Unuttum